fredag 13 april 2007

Sverigedemokrater har stöd av kyrklig ledare i Sverige: "Jag ser inga moraliska hinder för dödsstraff".

När Aduktusson i TV8 låter Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson debattera med folkpartiets partisekreterare så kommer frågan om dödsstraff upp. Några enskilda sverigedemokrater har uttalat att man inte ser moraliska hinder för dödsstraff. Men de är inte ensamma. Det finns företrädande för kristna rörelser i Sverige som framför samma åsikter. Generalsekreteraren för Svenska Evangeliska Alliansen - där bland annat kristna friskolor, Livets ord och pingstförsamlingar samverkar - anser samma sak.

Det låter ju inte klokt. Men döm till min förvåning när jag får ta del av en intervju i Dagen med generalsekreterare Stefan Gustavsson. Han säger

- Som jag ser det finns inga absoluta teologiska eller moraliska hinder för dödsstraff.

- Jag tycker att vi i Sverige är lite naiva när vi gör en så enorm skillnad mellan dödsstraff och livstids fängelse. Visst finns det en principiell skillnad. Men livstid - om vi nu verkligen menar livstid - innebär ju i praktiken att man tar en människas liv. Man har rätt att andas och äta, men inte mycket mer.

- Jag ser inga tvingande teologiska eller moraliska invändningar mot dödsstraff; det är en fråga upp till varje land.

Vad är det som finns i skuggorna, och vars åsikter samfund och kyrkor tycks acceptera genom att inte reagera? Det är tydligen mer känsligt med frågan om kvinnliga präster än med företrädare som anser att det inte finns moraliska invändningar mot dödsstraff. Men, det kanske inte finns teologiska invändningar?

För någon dryg vecka sedan skrev jag en blogg om C.S.Lewis, författaren till Narnia och en rad kristna böcker. Det blev ett Herrans liv, om man får uttrycka sig så. Jag påpekade nämligen att C.S.Lewis förordade dödsstraff och ansåg att kristna bör få döda fiender, åtminstone i krig, med känsla av "glädje och hängivenhet". Orsaken till denna glättiga attityd till att leka Gud och få avgöra vilka som skall dödas är, enligt Lewis, att "kristna tror att vi människor lever i evighet". Boken trycks gång på gång, senast med en baksidetext om att Lewis har "knivskarpa argument". Efter mitt inlägg har nu förlagschefen sagt att man inför nästa tryckning skall införa ett förord som modifierar denna åsikt - det vill säga det behöver inte vara knivskarp argumentation som leder fram till en positiv syn på dödsstraff...

Borde inte den kristna rörelsen i Sverige fundera över var man står i dessa grundläggande frågor - inte för att det kanske kan kännas pinsamt att beblandas med sverigedemokrater utan för att frågan i sig är viktig. Om inte annat för sökare och andra som är intresserade av värdefrågor.

21 kommentarer:

 1. Tack för ditt inlägg!

  SvaraRadera
 2. Ja, nu är ju partiet Sverigedemokraterna faktiskt mot dödsstraff. Och ingen tror naturligtvis att det går att hitta t.ex. en moderat som är för dödsstraff. Oerhört hög debattnivå.

  SvaraRadera
 3. Birger!
  Nu är du verkligen politiker som i alla yttranden skall göra sammanblandningar som inte är helt osanna, men inte heller sanna. Allt för att förgöra.
  Så vitt jag kunnat följa debatten har Stefan Gustavsson aldrig uttalat stöd för Sverigedemokraterna!!! Att han förfäktat samma uppfattning som några av dem betyder inte att han ger partiet något som helst stöd! Om sverigedemkarater förfäktar samma uppfattning som Birger Schlaug i någon fråga betyder inte att Birger Schlaug blivit Sverigedemokrat. Biger - det är farligt med korståg! Och just nu tycks det vara ett sådant du gett dig ut på. Man förlorar lätt perspektiven och framför allt begår man i stridens hetta övergrepp (som man själv får ångra och andra senare kommer att dra fram i ljuset och lägga en till last.) Om man dessutom är en "opinionsbildare" som du är har man ett extra stort ansvar. Och det tycker jag inte att du tar nu. Sedan är det också en märklig debattteknik att ge sken av att det enda korrekta (PK?) är den egna åsikten. Just i frågan om dödsstraff går ju åsikterna brett isär ut över världen och även i Sverige och inom de olika politiska partierna. Liksom inom kyrkorna. Att då framställa den som tycker annorlunda än en själv som moraliskt förkastlig är väl lite övermaga. Detta sagt även om jag delar din grundsyn om dödsstraff, men inte om sättet att hänga ut dem som tycker annorlunda!
  Leif W. Östborg

  SvaraRadera
 4. Det är riktigt att förtrondevalda inom Sverigedemokratiska uttalat stöd för dödsstraff. Men Sverigedemokraterna som parti tar avstånd. Det vore naturligtvis rimligt att även Svenska Evangeliska Allianse tog avstånd över sin förtroendevalda ledare som uttryckt att det saknas moraliska hinder för dödsstraff.

  SvaraRadera
 5. Birger! Du har en fantastistkt spännande blogg! Välskriven, överraskande och kunnig!Håller inte alltid med, men kastar mig över den varje morgon!

  SvaraRadera
 6. Hej Birger!
  Jag repeterar, får se om även andra håller med mig:
  Kristna är kristendomens bästa, och sämsta, reklam.
  Och; "Det finns ingen gräns där nåden upphör"(Sigfrid Deminger).
  Varma hälsningar
  Monica

  SvaraRadera
 7. När folkpartiets partisekreterare Ullenhag ställde den retoriska frågan till Åkesson "Är det inte konstigt att sådana personer (personer som accepterar dödsstraff) hamnar i just Sverigedemokraterna" så kändes det som en kall vind - dom finns ju även inom kyrkorna, som med söndagsskolan vill ge sken av budet "du skall icke dräpa"!

  SvaraRadera
 8. Hej Birger!

  Även om man är fullständight emot legaliserat dödande i alla former av födda såväl som öfödda, så måste man ändå medge att i en värld utan Gud eller hopp om något slags fortsättning på livet efter döden, så blir dödsstraffet ännu mer oacceptabelt, eftersom det berövar människan det absolut enda liv hon har!

  Hälsning från en annan Birger

  SvaraRadera
 9. Är det alltså samma organisationer som vill förbjuda aborter? Hur får de ihop det här?

  //JoS

  SvaraRadera
 10. Kära läsare! Jag vet inte vilka bevekelsegrunder Birger har när han diskuterar dessa frågor, om han har ärligt uppsåt eller bedriver korståg, som någon hävdat. Jag tycket mig förstå att det är det förstnämnda som gäller. Kanske några som gått Alphakursen tillsammans med honom kan ge oss klarhet i detta! Men en sak är klar: Birger Schlaug har lyckats att få Libris förlag att till nästa upplaga skriva ett förord som förklarar att kristendomen inte kan likställas med Lewis synpunker i alla stycken. Kanske även annan utgivning får en mer pedagogisk utformning. Därmed har Birger gjort mer än vad vi redan kristna har lyckats med. Det skall han ha tack för. Jag tror att många av oss fått upp ögonen! Ibland behövs det att någon delvis utifrån, vilket Birger beskrivit sig själv som varande, tittar på våra alster. Därmed vill jag också instämma i Monica Olsson Kolkmans inlägg.

  SvaraRadera
 11. I Sverige har vi haft alla typer av dödsstraff under historiens gång.. Även stening. Vi har haft hängning, halshuggning med svärd eller yxa, exekution där militärer stått för skotten. Vi har också haft så kallat kvalificerat dödsstraff, där den dömde skulle lida så länge som möjligt genom piskning och avhuggna händer. Vi haft lagar som dömt människor att bli levande begravda, dränkta eller brända på bål. Med kyrkans goda minne. Vad är det man tänker sig idag? Vem skall skjuta, hänga eller ge den dödande sprutan – är det också något för de kristna företrädare som förordar dödsstraff? Kanske före söndagens gudstjänst? Eller efter söndagsskolan där man talar om tio Guds Bud, att man skall älska andra såsom sig själv?

  SvaraRadera
 12. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 13. "Du skall inte dräpa." (Gen 20:13)

  Räcker inte det som teologiskt argument mot dödsstraff för herrarna i Svenska Evangeliska Alliansen med generalsekreterare Stefan Gustavsson? Vad är det som är så svårt att förstå med det?

  Dödsstraff kan aldrig vara rättfärdigat i en kristen teologisk kontext. Har man inte förstått det har man inte förstått det mest grundläggande.

  SvaraRadera
 14. Patrik! C.S.Lewis, och många med honom, menar ju att dräpa skall tolkas som mördas - Lewis menar att det är den rätta översättningen - och att kristendeom mycket väl accepterar dödande, te x genom dödsstraff. Den debatt som varit här efter min blogg, och på andra ställen efter några debattartiklar med liknande innehåll,visar ju tydligt att svaret från många kristna inte alls är det som du ger. Om du läser Lewis bok, som vi här diskuterar, kommer du säkert liksom jag att reagera.

  SvaraRadera
 15. På DAgens ledarsidan kan man idag läsa:

  "Birger Schlaug är i det avseendet ett föredöme, som utifrån ett politiskt engagemang i miljörörelsen också tänker vidare och vill diskutera vad kristen tro står för, och har att tillföra in i hans funderingar om verkligheten.
  Som sökare och intresserad av livsåskådning lyfter Schlaug flera relevanta frågor: analyserar gudsbilden, funderar över trons följdverkningar i samhällslivet, reagerar mot det han inte gillar och funderar över ondskans relation till skapelsen.
  Här om någonstans behöver kyrkorna gå in i dialogen och se möjligheten till ett vidare samtal. Schlaug och många av hans gelikar ställer ”sanningsfrågorna” och öppnar för djuplodning i den kristna trons kärna. Antingen för att ta till sig, eller för att förkasta."

  Det är helt riktigt! Fast jag undrar förstås om Schlaug själv uppskattar uppskattningen från Dagen...

  SvaraRadera
 16. Birger: Jag har läst boken. Som alla andra böcker behöver den förstås i sin kontext. Lewis höll sina radioföredrag mitt under brinnande världskrig i en tid när England var hårt ansatta av Tyskland. Att legitimera dödande var förstås nödvändigt då ett stort antal engelsmän inom kort skulle skickas för att döda tyskar. Om han hade haft en annan - mer pacifistisk kristendomstolkning - hade han förstås aldrig fått tid och rum i engelsk radio och bokens texter hade aldrig blivit till. Även den minst historiskt insatta borde kunna inse att Lewis ord om dödande hör hemma i en tid och en kontext som radikalt skiljer sig från den tid vi lever i här och nu och att hans tankar behöver filtreras genom tidens erfarenhet. Därför är det oerhört märkligt när boken - åtminstone i just den här debatten - tillskrivs ett sådant värde vad det gäller en kristen hållning till dödande och dödsstraff. Lewis text är inget tidlöst dokument som en gång för alla spikar vad en kristen hållning till olika fomer av dödande innebär.

  Vad det gäller kristna som anser att dödsstraff på något sätt skulle vara ok undrar jag om man helt har missat Joh 8:1-11? Den hållning som Jesus där visar på kan svårligen ses som varandes ett förespråkande av dödsstraff. Har man helt och hållet glömt bort ordet "nåd" med allt vad det innebär?

  Dessutom, att språkligt försöka skilja mördande från dödsstraff för att legitmera det senare är ett ohederligt särskiljande av ordens semantiska fält. Dödsstraffets dödande är inget annat än ett institutionaliserat mördande. Det är ett mördande som inte är mindre mord än alla andra former av mördande. Den som menar annorlunda har inte riktigt förstått vad ett dödsstraff innebär.

  Således vidhåller jag att en kristen grundhållning som är rotad i relationen till Gud genom Jesus Kristus utesluter all legitimering av mördande, inklusive det mördande som sker med verkställandet av ett dödsstraff.

  ("Du skall inte dräpa" står i Exodus 20:13 och inte i Genesis som jag skrev ovan.)

  SvaraRadera
 17. Patrik! Tack för ditt engagemang och att du läst boken. Tyvärr är det ju inte så som du skriver att Lewis uppfattning om dödande tillhör en annan tid. Den motivering han använder är i allra högsta grad levande inom den kristna rörelsen i världen - och, om man får tro många av de mejl och inlägg som gjorts med anledning av denna blogg samt tidningsartiklar i samma ämne, även så i Sverige. Amerikanska flygare, med uppdrag att bomba i t ex Irak, får samma motiv av militärmaktens präster. Och kristna i åtskilliga länder förespråkar dödsstraff, inte minst i USA. Så frågan om rätten att döda är i allra högsta grad en fråga som den kristna rörelsen borde ta på allvar - jag vill nog hävda att den frågan har större dignitet än frågan om kvinnliga präster, där ju åtskillig enerigi går ut på att förhindra sådana att verka.

  När du skriver att det är naturligt att Lewis framför dte han gör beroende på att det är krigsförhållanden när han skriver gör mig lite bedrövad. När jag bedömer en ideologi så gör ajg det utifrån att den håller såväl i fredstid som orostid. En religion som ändrar delar av sin absoluta kärna beroende på om ett land är i krig eller inte skapar inte tilltro.

  I övrigt hoppas jag att det är fler som delar din uppfattning om icke-rätten att döda än de som talar om "svärdet", vilket jag förstått också förekommer livligt inom den kristna rörelsen.

  SvaraRadera
 18. Birger: Även om, eller trots att, Lewis text och tankar tillhör en förgången tid är det dessvärre så att det fortfarande finns människor som använder samma eller liknande tankegångar för att legitimera vår tids krig och dödande. Jag kan inget annat än dela din bedrövelse över att det är så. Det är förstås alldeles bedrövligt att amerikanska flygare får sitt mördande legitimerat av präster. Bedrövligt och djupt, djupt sorgligt.

  Jag håller med dig om att vi borde ägna mer tid åt att diskutera frågan om rätten att döda istället för att lägga tid och energi på rena ordningsfrågor. Det är bara tröttsamt att t.ex. frågan om kvinnors rätt att vara präster fortfarande håller på att tröskas och tillåts att ta tid och energi från mer relevanta frågor.

  Jag skulle önska att fler hellre än att läsa Lewis ägnade sin tid åt att läsa t.ex. Dietrich Bonhoeffer, som var samtida med Lewis. I de två böckerna "Efterföljelse" och "Motstånd och Underkastelse" formulerar han en helt annan teologi och förståelse av vad en kristen har att göra i tider av krig och elände. Det sista, eller inte ens det sista, en kristen människan har att göra är att lyfta "svärdet" mot någon. Det är aldrig ett alternativ, under några som helst omständigheter. För Bonhoeffer - tysk präst och aktiv motståndare till nazismen - är pacifismen den oundvikliga konsekvensen av att leva i Kristi efterföljd. I relation till Bonhoeffer är och förblir Lewis en hopplös teologisk lättviktare (som får alldeles för mycket uppmärksamhet i förhållande till vad han hade att säga).

  (Läs mer om Bonhoeffer på http://www.dbonhoeffer.org/)

  SvaraRadera
 19. Man kan argumentera för eller emot nästan vad som helst med hjälp av Bibeln. Det innebär att vi måste ägna oss åt urval och tolkning. Varför inte låta Kristus stå i centrum? Han blev avrättad och tog allt på sig. Därmed inte sagt att brottslingar inte ska ta ansvar för vad de gjort.

  Teologisk och moraliska hinder? Kärleksbudet, femte budet, livets okränkbarhet?

  Bibliska textpassager om dödsstraff kan och bör vi med gott samvete lämna bakom oss.

  SvaraRadera
 20. Dödsstraff är inte seriöäs brottsbekämpning, det är antingen dålig sådan, eller avsett som en hämnd eller gottgörelse för brottsoffret.

  Vad är det som gör att en individ skulle bli mindre benägen till våldsbrott bara för att samhället går i täten med det våld som vi alla (förhoppningsvis) bara vill slippa. Finns överhuvudtaget någr belägg för att vi ser färre mördare och våldtäktsmän i de länder ´som är någorlunda jämförbara med vår egen kultur, men som ändå har dödsstraff.

  Varför skulle inte det hat som föregår ett allvarligare våldsbrott ha påverkats av hela individens historia och det sammanhang hon levat i? Det skall alltså i media och tidningar, direkt eller indirekt - personen A avrättaddes med samhällets legitimitet. Detta i sin tur skulle få till följd att en ny potentiell brottsutövare vare sig han lever med samhällets åsikter eller mot dem skulle avhålla sig från brott.

  Nej, våld är ont och våld är snusk. Våld hör inte det moderna samhället till. Aldrig dödsstraff - TACK.

  Erik Eneroth!

  SvaraRadera
 21. Först ros för en bra blogg i största allmänhet. Men som sig bör i påskatider - även ris... För endera så är det påskharen som gömt alla inlägg om påskhögtiden likt ägg värda att leta efter - eller så finns det andra anledningar till att allmännbildningen kring Miljöpartiet och påsken inte får sig lite växtnäring.

  Hursomhelst - utan att veta om denna del av bloggen längre läses - vill jag bidra med ett inlägg som jag tycker passar in i denna tid när en man som mördades av etablissemanget står i åminnelse i kyrkorna.

  Det är följande:

  Stefan Gustavsson och alla teologer som säger att det finns legitima skäl för människor att döda andra människor - försöker egentligen bara komma undan med religiösa ord - om nåd - från det faktum att varje sådant ord de skriver är del i mördande av människor. Och så vill de att människor skall benåda dem själva från det brottet - genom att tro på deras religiösa lögner - och att de själva inte benådade de människor som formellt dödas genom deras mördarteologier.
  Och så tror de att de vet något om Guds sätt att evaluera människors etik och moral. Nej de tror på dom - och just det är människor särskilt duktiga på att missbruka när de får vapen... Så lägg ned vapnen - och fundera på om Gud aldrig "bedömer" - utan endast som kör en icke-våldsmoralisk matrix som likt en riktig gudomlig superdator räknar matematiskt på all mänsklig etik och moral - där det endast finns en enda knapp för att inte få virus på sina mänskliga diskkopior - nämligen "att avstå från att döda andra människor" och för att köra diskoptimering som människa - "göra sig av med alla självvalda vapen".

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.