måndag 22 april 2024

Stor klimatmanifestation - inget våld så SVT var lagom intresserade...

 


1500 rebellmammor manifesterade igår på Sergels Torg och runt riksdagshuset. Inget bråk, inget våld så SVT brydde sig inte så mycket.
 
Igår inträffade Overshoot Day i Sverige. Från och med idag överkonsumerar vi, det vill säga använder mer naturresurser än de som skapas, och släpper ut mer än planeten kan ta hand om. Men det är ju bra för den ekonomiska tillväxten... Håll igång hjulen, krossa planeten - because we are worth it....

söndag 21 april 2024

Idag...

Idag börjar vi som bor i Sverige leva på krita. Idag är den dag på året då vi släpper ut mer än planeten kan ta hand om och drar ut mer naturresurser än som skapas. Från och med nu skapar vi skuld. 

Overshoot day flyttas ständigt fram, vi bär oss bara värre och värre åt. Det sägs att vi inte kan ändra på det. För "ekonomin" måste snurra. Och vi anser att bara vi betalar med de siffror vi har på våra konton så har vi rätten att leva som vi gör. 

Ett av alla problem är att ledande politiker och ekonomer anser att finansiellt kapital - bestående av siffror - väger tyngre än naturkapital. Något flummiga än det är svårt att finna!
lördag 20 april 2024

Höga pannor


Min mor hävdade att höga pannor ansågs vara bevis på briljans. Hon skulle bara veta...

 

fredag 19 april 2024

Sergels Torg söndag: Rebellmammorna

På söndag drar Lena till storstan. Som rebellmamma. Där finns också Åsa Larsson som kommer att både kula och sjunga. Inom kort går det att höra både mig, som pratar, och Åsa, som sjunger, i Sandviken och Gävle. Läs mer här: https://schlaug.blogspot.com/.../gavle-och-sandviken...


Se videon på FB här.

torsdag 18 april 2024

Smarta nollåttan

 

 
 
 
Landshövdingen, och tidigare moderata partiledaren, Anna Kinberg Batra har anställt sina vänner. Och anklagas för gammal hederlig vänskapskorruption.

För ett antal år sedan debatterade jag tillväxt och livskvalitet med Anna Kinberg Batra. Anna, den genuina 08:an, berättade upprepade gånger att hon fått allt svårare att hitta semesterplatser på jorden där den ständigt ringande mobilen inte har täckning. Vilket krävs om man skall kunna stressa ner, meddelade Anna - som ju gjorde sig känd för att hålla stockholmarna för smartare än lantisar.
 
Som icke fullt så smart landsortsbo kunde jag berätta att jag för länge sedan kommit på att man kan stänga av mobilen, ofta med en lätt tryckning på en liten knapp, om man vill att den skulle vara tyst. Denna kunskap var vida utbredd utanför Stockholm redan då.

onsdag 17 april 2024

Gävle och Sandviken - föreläsning med musik

ÅSA LARSSON OCH BIRGER SCHLAUG

Lördag 27 april kl 13
Sandvikens Nya Bokhandel

Torsdag 2 maj kl 18
Musikhuset i Gävle 
 
 
 
VÄLKOMMEN!

tisdag 16 april 2024

TVÅ SKA BORT... VÄL?TVÅ SKA BORT, ELLER...Inom kort kommer regeringen att lägga fram en proposition om att riksdagen ska godkänna att USA ges tillgång till 17 militärbaser i Sverige. 

Sverigedemokraterna, sossarna och regeringen kommer att ge klartecken. Miljöpartiet har inte meddelat vad man står, vilket är märkligt för ett parti som i sitt partiprogram har följande skrivning: "Uthyrningen av svensk mark till NATO och andra utländska militärstyrkor för krigsövningar ska också upphöra." 

Visserligen hyrs inte marken ut, utan lånas ut gratis, men det torde ändå bryta mot partiprogrammet. 

Tanken att Amanda Lind och Daniel Helldén som språkrör skulle stå och försvara 17 amerikanska militärbaser i Sverige svindlar. Kan bara inte ske!

På FB såg jag att en av de gröna gruppledarna i riksdagen valde att fira Nato-medlemskapet. Han fick tydligen vara kvar som gruppledare, vilket knappast hade varit fallet under de år jag var språkrör. Så, kom igen nu, varande och blivande rör, ta avstånd från avtalet. Nu.

måndag 15 april 2024

Snart på riksdagens bord: USA ges tillgång till 17 baser i Sverige. Och tystnad råder.

 
Det närmar sig det ögonblick då Sveriges riksdag formellt ska ta ställning till det så kallade DCA-avtalet med USA. 
 
Avtalet, som har sågats av flera remissinstanser, har inte ett smack med Nato-medlemskapet att göra. 
 
Det är liksom bara ytterligare steg i den krigskultur som vreds upp någon gång när Försvarsmakten på sin Youtubekanal bytte ut ”Om” mot ”När kriget kommer” och ljudsatte pansarskott M/86 med Ave Maria och bildsatte med ett kvinnligt lyckligt leende.
 
Avtalet, Defence Cooperation Agreement, innebär något så pittoreskt som att USA får rätten att placera ut soldater och materiel på 17 baser i Sverige. 
 
Och därmed att Sverige blir direkt måltavla vid krig där USA är en part.
 
Det märkliga är att Miljöpartiet ännu, när detta skrivs, inte förmått säga nej.

LÄS HELA HÄR.

lördag 13 april 2024

Har Mästare Li rätt?

Jag börjar tvivla. Hade jag verkligen rätt när jag ironiserade, kritiserade och varnade för Mästare Li som är chefen för Falun Gong. Han menar att vår planet är angripen av utomjordingar vars syfte det är att förstöra vår planet. Kanske har Mästare Li rätt.
fredag 12 april 2024

Coup de théãtre: Palme, Lööf och Skyttedals helikopter

 

Sara Skyttedal och välfärdsmiljonären Jan Emanuel presenterade sitt nya parti inför EU-valet och drog iväg med helikopter utan att svara på andra frågor än från högerdebattören Henrik Jönsson.

Det vi såg var någon sorts variant på coup de théãtre eller ”effektscen”. Att skapa en sådan scen ska överrumpla, överraska och sätta sig som en minnesbild hos de många människorna. Är det nåt som satt sig så är det helikoptern … 
 
Vi har sett amerikanska presidenter stiga ur och på helikoptrar vid Camp David (amerikanska presidenters offentliga fritidsställe). Och Elvis drog iväg – på temat Elvis has left the building – med en helikopter efter att han gjort en satellitsänd world-wide-föreställning från Hawaii. Den sågs av närmare två miljarder människor. Skyttedals och välfärdsmiljonärens avfärd har säkert redan setts av två miljoner.
 
I det här fallet har teaterregissören – vem det nu är – gjort ett ståtligt jobb. Skådespelarnas – Skyttedal och Emanuel – insats var sådär. Men på SVT verkar den politiska kommentatorn Mats Knutson smått...
 
LÄS HELA KRÖNIKAN HÄR där jag också skriver om några andra klassiska effektscener...
 

torsdag 11 april 2024

Kriget i Ukraina sprider sig till Östersjön

Ryssland drog in Ukraina i ett vedervärdigt krig genom att invadera. Nu är det Ukraina som, enligt egna uppgifter, drar in Östersjön i kriget. Genom att anfalla en rysk korvett inte långt från svenska gränsen.

Ukrainska underrättelsekällor säger till flera ukrainska tidningar att den militära attacken var "en militär specialoperation". Ordvalet känns igen. Ukraina får se upp - inte minst efter att ukrainska intressen sprängde gasledningen Nord Stream på svenska ekonomiskt område.

Risken är att opinion kommer att vändas också mot Ukraina på temat: ge fan i vårt område, sprid inte kriget hit.

Utan folkligt stöd i Europa, i en tid när USA kanske drar sig tillbaka, hamnar Ukraina i en total nederlagsposition när förhandlingar med Ryssland till sist kommer att påbörjas (de flesta krig avslutas med förhandlingar, i det här fallet finns allt mindre som talar för att förhandlingsläget blir bättre för Ukraina ju längre kriget pågår, det är den bistra verkligheten som jag ser på det, och har sett på det bra länge).

onsdag 10 april 2024

Så här såg MP på saken 1993.

 


 
Birger Schlaug och Marianne Samuelsson, återvalda som språkrör.

 
VAD KUNDE - OCH SKULLE - ETT SPRÅKRÖR FÖR MP SKRIVA 1993? Så här skrev jag i DN och det var MP:s syn på det ekonomiska systemet. 
 
Här är debattartikeln, med DN:s sammanfattning först:
 
Kapitalismen är endast en fas i en utveckling och några av dess grunder är nu helt föråldrade.
Om marknadsekonomin likt planekonomin tillåts överleva sig själv går vi mot ekologisk och social kollaps. 
 
Därför måste ett nytt system och en ny teoribildning växa fram. I detta system måste det som är rätt vara billigt, det som är fel dyrt och det som är farligt för omgivningen vara förbjudet. 
 
Det skriver Birger Schlaug, som i dag på miljöpartiets kongress väntas väljas om till språkrör.
+++
Marknadsekonomin är inte längre hållbar. Den går inte i takt med verkligheten. Som alla andra teorier och system är den att se som en fas i en utveckling - inte som ett slutgiltigt system som är hållbart oavsett hur verkligheten förändras. 
 
Därför är det tragiskt, om än logiskt, att allt från ny demokrati, via de mer seriösa riksdagspartierna, till vänsterpartiet mer eller mindre sjunger marknadsekonomins lov som det enda tänkbara ekonomiska teoribygget. 
 
Vi måste i stället växa ur marknadsekonomin och frigöra oss från den neoklassiska nationalekonomins reduktion av verkligheten.
 
FÖRÅLDRADE
Några av grunderna i marknadsekonomin är helt föråldrade, vilket leder till katastrofala beslut som saknar bärighet i ett längre perspektiv. 
 
Marknadsekonomin kommer att leda till ekologisk och social kollaps om den likt planekonomin tillåts överleva sig själv. De bygger helt enkelt på en föråldrad världsbild utan förankring i vare sig modern naturvetenskap eller en djupare kunskap om människan.
 
Kunskaperna om de ekonomiska sammanhangen har vuxit i kapp den gamla intuitionen som sade människan att allt hänger ihop. 
 
Även en art, som tycks fullständigt ekonomiskt värdelös, spelar en roll i det komplexa ekologiska systemet. Trots detta har den och naturen i övrigt inte någon röst på marknaden.
 
Samtidigt töms jordens natur- och råvarutillgångar i hisnande takt. I planekonomierna skedde det planmässigt - i marknadsekonomierna sker det på grund av efterfrågan. 
 
Marknadsekonomin accepterar snabb utarmning ända till den nivå då brist uppstår - då, och först då, ökar priset vilket i vissa fall kan dämpa efterfrågan. Hade kommande generationer haft en röst på marknaden hade priset redan från början, i många fall, varit skyhögt. 
 
Marknadsekonomins tidsperspektiv är tioårigt - medan verklighetens tidsperspektiv går mot det oändliga.
Samhällets normer har förändrats på ett sätt som marknadsekonomins tyngste teoribyggare, Adam Smith, inte förutsåg. 
 
LÄR AV ADAM SMITH
Smith menade att "den osynliga handen" förenade ett ekonomiskt egenintresse med en sorts harmoni i samhället. Smith var emellertid moralfilosof och insåg att det måste finnas moraliska normer för att systemet skall fungera. 
 
Han menade att kyrkans moral och människans ovilja att skämmas inför sina grannar utgjorde de nödvändiga spärrarna. Dessa spärrar finns inte i dagens sammhälle bland annat beroende på att avståndet mellan producent och konsument ökat så att anonymitet är regel snarare än undantag. 
 
Marknadsspelet bygger i dag på att vi bör lura varandra för att i möjligaste mån flytta andras pengar till egna fickor. Ett grundläggande systemfel hos marknadsekonomin är således att "den gode kapitalisten", som av hela sitt hjärta vill ta etisk och ekologisk hänsyn, blir utkonkurrerad och strypt av Adam Smiths osynliga hand.
 
När de marknadsekonomiska teorierna byggdes upp var kapitalet inte rörligt. Det bestod av mark, skog, fabriker och andra byggnader. Kapitalet kunde inte stoppas i fickan och flyttas hur som helst. 
 
Förutsättningarna har, som vi alla vet, förändrats totalt - i dag är kapital extremt lättrörligt. Kapitalet kan gå på tillväxtjakt varhelst det vill i världen på mindre än tiondels sekunder. I takt med att detta förhållande växt fram har makten flyttats från politiskt valda församlingar till kapitalägarna utan att någon tillfrågats.
 
KONSUMTION...
Tidigare stimulansåtgärder inom marknadsekonomins ram har visat sig strida mot naturvetenskapliga spelregler. Under första delen av 1900-talet byggde till exempel John Maynard Keynes upp en marknadsekonomisk teori som menade att staten bör ingripa för att motverka arbetslöshet genom att öka människors "benägenheten att konsumera". 
 
Teorin har på en del områden varit framgångsrik - men i takt med att de naturvetenskapliga kunskaperna ökat ter sig teorin allt mer befängd.
 
Vi vet i dag att varugenomströmningen, i de materiellt rika delarna av världen, måste minska snarare än öka. Produkterna måste få en längre livstid. Kvalitet snarare än trendkänslighet - måste byggas in i systemet. Konsumtionen, varuflödet har nått sin kulmen. 
 
En femte grundläggande svaghet med marknadsekonomin är att den inte klarar av minskade flöden genom samhället, trots att den ekologiska verkligheten sätter gränser för flödenas snabbhet och bredd.
 
Kravet på snabb förräntning på insatt kapital utgör ett stort problem; dels för att miljöinvesteringar endast undantagsvis blir räntabla, dels för att kraven på snabb avkastning tvingar fram obetänkta handlingar. Mycket av den nya tekniken tolererar inte missgrepp. 
 
Gentekniken är ett sådant område. Tekniken är dyr. Insatserna stora. Förräntningskraven höga. Företag och samhället "har inte råd" att tänka efter vad följderna kan bli. Risktagandet, med katastrofala följder, blir en del av marknadsspelet.
 
Marknadsekonomins absoluta krav på patenträtt leder till fullständigt absurda situationer som kränker livet. Utan patenträtt stelnar utvecklingen i en marknadsekonomi, ingen vågar satsa pengar på forskning och utveckling om någon annan kan exploatera iden för att ta hem marknadsandelar. 
 
Låt oss nu konstatera att utvecklingen lett fram till fantastiska, om än vanvettiga, uppfinningar. Inte minst genom gentekniken. Till exempel nya arter. Nytt liv. Med patenträtt kommer livsformer, arter och annat att vara patenterat - ägd av ett företag.
 
I slutänden ser vi som en naturlig följd av marknadsekonomin att även livet tillhör ett transnationellt företag.
 
Marknadens teknikval är styrande för hela samhället. Marknaden i detta fall utgörs av några få aktörer. Dessa kan egenmäktigt tvinga samhället och dess människor att forma sig efter de regelverk som tekniken sätter genom sin existens. 
 
Det kan vara genteknik, kärnteknik, transportsystem eller den nya amerikanska visionen om läkemedel för evigt liv. I takt med att den tekniska utvecklingen dramatiskt skjutit fram sina positioner så ökar betydelsen av teknikval. Politiker hamnar på efterkälken genom att ställas inför fullbordat faktum och en i sig styrande teknik. Den reella makten flyttas till ett ytterst litet fåtal.
 
I kapitalismen finns en inbyggd kraft som strävar mot färre och färre enheter. Mångfald och verklig marknad - där producent och konsument möts på något så när lika villkor - upphävs allt mer av den reellt existerande marknadsekonomin.
 
Marknadsekonomin gröper helt enkelt ur marknaden. Därmed hotas demokratin i takt med att en kapitalistisk planekonomi växer fram.
 
EVIG TILLVÄXT
Kapitalismen kräver evig tillväxt för att överleva som system, samtidigt som den stimulerar tillväxt. Därför kan kapitalismen vara ett utvecklande stadium, i många avseenden, för länder som är på väg att utvecklas. 
 
Men i nästa fas leder den till kollaps eftersom - vilket till och med gamla liberaler som till exempel John Stuart Mill insåg - tillväxten har gränser. 
 
Materiellt mogna länder kommer att få allt svårare att upprätthålla tillväxt (det vill säga ökande BNP) utan att det får förödande konsekvenser genom absurt snabb varugenomströmning i samhällets växande energiomsättning eller att alltmer som i dag görs i den informella sektorn, städa sitt hus, diska sin disk eller älska - förvandlas till delar av penningekonomin för att på så sätt öka BNP. 
 
En tillväxt på 5 procent medför en fördubblad ekonomi på 17 år, fyrdubblad på 34, åttadubblad 17 år senare. Det är hållbart i materiellt omogna ekonomier - inte i materiellt mogna.
 
Marknadsekonomin är alltså otidsenlig. Teknik, förutsättningar, kunskaper, normer - allt har förändrats sedan teorin byggdes upp. Nu måste vi gå vidare och ur marknadsekonomin måste ett nytt system och en ny teoribildning växa fram, befriad från de neoklassiska fördomarna. Detta system måste bygga på naturvetenskapliga fakta (som vi känner dem) respektive den kunskap vi i dag har om människan som social och biologisk varelse.
 
Staten, eller annan geopolitisk nivå, måste tillåtas besluta om de ekologiska och sociala ramar som marknaden får agera inom. Staten måste också ta på sig att hårdhänt styra marknaden så att den håller sig innanför ramarna.
 
Detta innebär att konsumenter och producenter på marknaden underkastas en prisbildning som baseras på (lite slagordsmässigt): det som är rätt är billigt, det som är fel är dyrt och det som är farligt för omgivningen är förbjudet.
 
BIRGER SCHLAUG

tisdag 9 april 2024

Sara Skyttedal - Guds gåva till mänskligheten?

Så har då Sara Skyttedal till slut gjort en insats. Startat ett "folklista" tillsammans med "välfärdsföretagaren" Jan Emanuel som kan dra röster från både SD och KD så att inget av de tre grupperingarna kommer in i Europaparlamentet. En guds gåva till mänskligheten...?

måndag 8 april 2024

Bättre än så kan det nog inte bli för mitt gamla parti...


Har träffat henne några gånger, hon är äkta vara, ideologiskt och organisatoriskt väl förankrad. God kommunikatör med varmt leende. Integritet. Inte så pjåkigt! Rent av väldigt bra. MP är att gratulera till att hon nu föreslagits av valberedningen. Hade, när det begav sig, gillat att vara språkrör med en Amanda. 


söndag 7 april 2024

Så stirrigt glad att jag köpte en ABBA-platta

Minsann, igår var det 50 år sedan ABBA vann med Waterloo. I det manus jag håller på med - memoarer
om man så vill - berättar jag om att jag höll på att dra igång en vild strejk på SMHI:s meteorologiska stationer och att vi satt i slutförhandling:

"Slutförhandlingen sköttes från SMHI:s sida av en ganska otrevlig chef som sedermera gick vidare på det byråkratiska spåret i olika myndigheter för att avsluta sin karriär i fängelse för det som går under begreppet korruption.

Den äldre damen som varit i radio fick, som alla andra observatörer, högre lön, ledigt två dagar i veckan, rätt till semester och OB-tillägg. Jag var lycklig. Vi hade gjort det. Jag blev så stirrigt glad att jag på morgonen efter slutförhandlingen köpte något jag aldrig trott att jag skulle köpa, nämligen ABBA, Greatest Hits. Med omslag av Hans Arnold. Tvingades i smyg erkänna att dom var skickliga, dom där ABBA.

Inom parentes må nämnas att samtidigt som jag firade med en ABBA-platta så lyckades den då sittande svenska regeringen – som bestod av enbart Folkpartiet – med konststycket att i FN stödja självständighetskampen på Östtimor samtidigt som man tillät svensk vapenexport till Indonesien vars militärmakt ockuperade just Östtimor. Den liberale handelsministern Hadar Cars förklarade att detta var helt enligt de svenska reglerna."

lördag 6 april 2024

Och Egyptens ansvar?

Hur kommer det sig att ett land som Sverige inte påtalar det orimliga i att Egypten stängt gränsen så det
inte finns någonstans att fly från Gaza?

Här gäller inte ”öppna dina hjärtan” minsann. Här gäller: stäng in och bomba. Men det kanske vi inte ska  säga, USA och Egypten är ju strategiska vänner.

Mitt i detta mördande vanvett uppmuntrar Israels regering bosättare på Västbanken att mobba, hetsa och tvinga bort palestinier, ta över mark och uppträda som rånare. Den svenska regeringen tittar mest bort, muttrar lite, men vill inte vara besvärlig. Så ynkligt!

PS!
Dessvärre måste man numera varje gång man kritiserar Israels politik påpeka att det inte har ett dyft med antisemitism att göra. Dessutom är det väl bäst att påpeka att Hamas terrorangrepp inte går att försvara. Men att låtsas bort att det angreppet inte skedde i historiskt vakuum är löjligt.

Det som sker imorgon har rötter i det som sker i dag – hur tror Israels regering att barn och unga som nu lever i Gaza kommer att se på Israel och Väst imorgon? Med tillit? Med respekt?

fredag 5 april 2024

Billström, Sveriges ansikte utåt, och folkmodet i Gaza

 

Fler än 13000 barn har dött i Gaza som följd av Israels krigshandlingar. Siffran är svindlande. Och den svenska regeringen är häpnadsväckande tystlåten, på gränsen till likgiltig, rent av ynklig. 
 
Med rätta riktar regeringen kritik mot Rysslands barbariska krig i Ukraina. Men Israels barbariska krig i Gaza vågar man inte tala klartext om. Trettontusen barn. Och minst 20000 vuxna. Också de instängda, bombade. Allt förstört.
 
Hur har det kunnat gå så långt med Sverige att denna byråkratiska tystlåtenhet accepteras? Och varför tassas det så försiktigt från oppositionen då det gäller angrepp på Billström?

onsdag 3 april 2024

Raggmunk, fläsk och idioter på X

Centerns partiordförande har synts på en bild ätande raggmunk utan fläsk. Vilket fått robotar, botar, troll och en del löst folk att gå i taket på den alltmer bisarra X, det som förr hette Twitter.

Raggmunk utan fläsk skulle på något sätt vara svenskfientligt. Jag kan meddela att under hela mitt liv har jag ätit raggmunk utan fläsk. I mitt barndomshem var det lingon som gällde. Och så har det förblivit. Vad fläsket har där att göra har jag aldrig förstått. Fläsk fanns däremot i min barndoms kroppkakor. Tack för idag, slut för idag.