tisdag 21 augusti 2018

Nejsägarna satt som en fet propp - det har kostat Sverige mycket

https://www.etc.se/ledare/omstallningen-stalldes-av-fnysarna"I Sverige hade vi nämligen både djup och bred beredskap för att satsa på sol och vind. Det berodde på folkomröstningen om kärnkraft 1980. Inför den var hela samhället en enda stor studiecirkel.

I tv, radio, tidningar, på arbetsplatser, vid köksbord och släktträffar – överallt samtalades om energifrågor och hur samhället skulle kunna utvecklas med respektive utan kärnkraft.

Men hela denna beredskap schabblades bort. Tillverkning av vindkraftverk tog Danmark hand om, solceller tog Tyskland, och sedan Kina, hand om. Medan nejsägaren i Sverige satt som en fet propp för svensk satsning."

Hela ledaren finns här - njut eller förfäras eller bara tycka på axlarna...:-)

måndag 20 augusti 2018

Den heliga graalen må icke utsättas för kritik...

Jag noterar att det är väldigt svårt för en politiker, även dagens gröna, att meddela att den utsläppsökning, som under denna mandatperiod skett, av koldioxid hänger samman med att den ekonomiska tillväxten varit högre än under de borgerliga åren.

Tänk att det skall vara så svårt! Den heliga graalen får inte vidröras. Inte ens nu när miljöfrågorna, efter sommarens hetta och torka, tillmäts allt större intressen enligt opinionsmätningar. Ekomodernismen har sina retoriska offer. Inte se, inte höra, inte tala om.

Lustigt nog kunde Isaella Lövin berätta om sambanden innan hon blev politiker. I sitt helt fantastiskt bra Sommar för tio år sedan. Jag lyssnade, ringde till MP:s kansli och uppmanade dem att ta kontakt med henne eftersom jag visste att KD hade planer på att erbjuda henne platsen som etta på sin EU-lista när Anders Wijkman skulle avgå.

Hur som: valdebatten pågår, klimatfrågan växer - partiet hade beslutat driva den som huvudfråga innan sommarens hetta - och MP kan se med tillförsikt på valdagen.

För den som vill läsa mer om idén att satsa mer på utveckling än på ekonomisk tillväxt finns detta att fundera över - klicka på bilden.

http://utveckling-utan-tillvaxt.blogspot.com/

söndag 19 augusti 2018

"Vi behöver en politisk kraft som öppnar dörrar och fönster och vädrar ut de cirkelresonemang och de föreställningar som idag dominerar politiken."


"Hur många är vi inte som i olika valkompasser hamnat i den härad där MP, V och FI finns? Nog hade ett sådant samarbete kunna växa som ett reellt alternativ till S och M. För vem känner hjärtat brinner av längtan och hopp när hen hör statsministerkandidater som Löfven eller Kristersson? Deras visioner är förkrympta till intet.

I valet kommer allt fler att rösta på de alternativ de anser vara minst dåligt, trist eller ointressant. Men herregud, vi behöver ju brinnande hjärtan i politiken, politiska företrädare som står för något, som fyller våra hjärtan med vilja att hjälpa till, som ger oss hopp om något annat än det som är. Vi behöver mer av Bernie Sanders inspirationskraft, mer av Jeremy Corbins förmåga att samla de som känner ända in på revbenen att något är fel. Vi behöver höra något annat än det som sägs i den partipolitiska bubblans debattprogram. Vi behöver en politisk kraft som öppnar dörrar och fönster och vädrar ut de cirkelresonemang och de föreställningar som idag dominerar politiken.

Vi behöver en kraft som kan utmana Sverigedemokraterna som ett alternativ till det bestående. En antietablissemangsrörelse byggd på solidaritet istället för egoism, på miljö- och klimatambitioner istället för klimatförnekelse, på fredsbyggande istället för militärt konfliktbyggande. Som vågar sticka ut hakan, som struntar i om Mats Knutson levererar ett hånleende i Rapport och Aktuellt."
Hela ledaren finns här.

lördag 18 augusti 2018

Inför söndagens partiledarintervju

Imorgon är det #IsabellaLovin som intervjuas i #utfrågningen i #svt och ska placera in MP på skalan GAL-TAN. Lär sätta MP högt upp mot GAL. Undrar om hon då menar att MP nu också anammar globaliserad frihet för kapital att gå på tillväxtjakt vart helst det vill? Illa i så fall.

Det leder nämligen till att en blå planekonomi, lika illa som den röda, växer fram med allt större finansiella sfärer som steg för steg dränker verklig marknad och tar struptag på det vi kallar demokrati. Självklar kritik för MP förr. Hur är det nu? Ska bli intressant att höra Isabella.

Behövs en ny progressiv kraft i politiken?


Finns bland annat här och här.

Det behövs en progressiv kraft, baserad på “vänsteraktiva, gröna och feminister”. Det är budskapet i Joakim Löfs bok som följaktligen fått namnet “Behovet av en ny progressiv kraft”.

Väl så. Det är inte någon retoriskt flammande uppmaning, snarare en ganska tillbakalutad analys i smått akademisk språkdräkt. Författaren är filosof med magisterexamen. Vill nog snarare att vi skall tänka själva än bli förförda.

Progressiva krafter växer titt som tätt, dör ut när aktivister tröttnar. De dör ut fortare än förr…Attac är bara ett av alla exempel. Tidsandan kräver snabba ryck, snabb behovstillfredsställelse. Någon sa - jo, det var jag - att många av samtidens unga aktivister mer är gäster i olika sammanhang. Tålamodet är inte stort. Det är med den bakgrunden jag läser boken.

Joakim Löf har ett förflutet i Miljöpartiet. Det partiet hade inte funnits utan tålamod  - än mindre kommit tillbaka efter att 1991 åkt ur riksdagen.

Författaren lockas av spanska Podemos framgångar. Kan något liknande ske i Sverige? Det är en av trådarna i Joakims bok. Väl medveten om såväl organisatoriska som historiska skillnader mellan Sverige och Spanien väver han sin analys.

Populismen då? Bygger inte Podemos på populism? Klyftorna mellan folket och makten är ju en livligt utnyttjad del i deras retorik. De hamnar därmed på en annan skala än höger-vänster.

I Sverige känns berättelsen igen från De grönas ungdom, även här var konflikten mellan makten och dess undersåtar en av de bärande linjerna för såväl idébygge som organisatoriskt bygge. Vad gäller idébygget har också Sverigedemokraterna retoriskt byggt på konfrontation mellan etablissemanget och "vanligt folk".

För den som varit med ett tag klämtar igenkänningens klocka när Joakim plockar upp Hannah  Arendt från glömskans hav. Hennes tankar kring deltagande demokrati, gräsrotsdemokrati och kritik av “arbetets dominans i konsumtionssamhället" är värda att återknyta till. Att lyfta upp Arendt passar förstås som hand i handske om man kritiskt skall analysera Miljöpartiets utveckling från gräsrotsrörelse - med deltagande interndemokrati som ett ideologiskt basfundament - till ett toppstyrt maktparti. Sådant som vi gröna tidigare kallade “partiledardiktatur”.

Tillbaka till författarens intresse för Podemos. Hur skulle en svensk variant kunna byggas? Joakim skriver:

“För  svensk del skulle det innebära att en ny plattform skulle behöva skapas för att samla personer från vänstern, mer systemkritiska gröna, feminister, men också aktivister från fredsrörelsen, de som protesterar mot nedläggningar av sjukvården och vinster i välfärden, flyktingrörelsen, antirasister och folk som är kritiska mot finanseliten”.

Om detta kan man ha sina dubier. Förstås. Djävulen sitter i detaljerna, personer med starka åsikter har ofta käpphästar som visar sig vara omöjliga att förena i ett gemensamt stall. Det är lättare att hitta gemensam uppfattning om det man kritiserar än att enas om något att driva. Hyperdemokrati, med ständiga, medlemsomröstningar och eviga diskussioner, har haft förmåga att successivt utesluta alltfler som helt enkelt inte orkar - eller känner att tiden kan användas på bättre sätt. Den deltagande demokratins dilemma. Deltagande demokrati kan vara engagerande, men också dödande. Jag uppfattar som om det sistnämnda drabbade de som engagerade sig i det som fick namnet Gröna Partiet. Men, visst, det finns andra modeller för en mer delaktig demokratisk process än de som tar strypgrepp på de engagerade

Avslutningsvis går Joakim - också detta förtjänstfullt - igenom situationen, som han ser den, i Vänsterpartier, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Kan dessa utgöra en gemensam plattform för en sorts allians, som skall utmana rådande ordning? Bli ett motalternativ till SD som alltför många fått för sig är den enda starka motmakten idag. Jag anar att Joakim och jag har en gemensam syn där, det är dessa tre partier - om man nu skall bygga på något befintligt - som borde ta ett gemensamt ansvar för att bygga en motmakt, en vision som om både människan och planeten betyder något mer än att vara verktyg för ekonomismen världsbild...

Författaren fanns med på Jäderbrukskonferensen i januari 2017. En konferens där frustrerade miljöpartister, och före detta medlemmar, träffades för att samtala om möjligheter till en grön omstart. Bland deltagarna fanns Carl Schlyter, som var en av talarna, Valter Mutt och Annika Lillemets liksom andra i och kring nätverket Grön Omstart. Jag var en av talarna - sa så här. Närvaron avslöjar väl att jag har åsikter som, när de inte omfattas av författarens, åtminstone tangerar den

Mer om bokrelease i Stockholm den 28 augusti här.

fredag 17 augusti 2018

Det kostsamma utanförskapet som få vill tala om...

Igår berättade finansministern än en gång att vi behöver bli fler som arbetar så att staten får in skatt och arbetsgivaravgifter till staten så vi har råd med skola, vård och omsorg. Men varför skall företaget enbart betala skatt när man har människor som arbetar, varför inte när robotar eller datorer gör samma sak? Ska de företagen leva i utanförskap?

torsdag 16 augusti 2018

Systemen byråkratiseras och krackelerar - dags för ett förståelsesamhälle!

Andra stora frågor skriver jag och många fler om i den här boken - finns att beställa här.

Röj upp i systemsörjan. Dagens skattesystem och trygghetssystem är krångliga, sårbara och illa
anpassade för det samhälle som håller på att växa fram. Skattesystemet bör ersättas av en mer generell produktionsskatt och ett större grundavdrag lika för alla. Trygghetssystemet måste bli enklare.

Sverige står inför stora problem. De system och strukturer som tjänat oss väl kommer inte längre att göra det. De har blivit alltmer oöverskådliga och komplexa, alltmer byråkratiska och sårbara, alltmer integritetskränkande och kontrollkrävande. Systemen är lagade och lappade med tillägg, undantag, detaljer - och för de flesta med obegripliga teknikaliteter och svårtolkade gråzoner.

De enda som har glädje av detta är de som administrerar systemen, de som kontrollerar dem, de som ständigt arbetar med att justera dem. Men är det verkligen dessa arbeten som politiker avser när de över partigränser säger att de vill skapa mer jobb?

Låt mig nämna tre system som är i starkt behov av totalt omstöpande.

1 Skattesystemet – som främst skall finansiera skola, vård, omsorg och trygghetssystem – bygger fortfarande på att det är människans arbetstid som står för produktion och värdeökningar. Sålunda är det skatt och avgifter på arbetstid som till största del finansierar såväl trygghetssystem som skola, vård och omsorg. Detta samtidigt som allt större del av produktionen i själva verket sker utan direkt insats av mänskligt arbete.

Ett företag som har hundra anställda för att klara sin tillverkning är en del av samhället i så måtto att det bidrar till finansiering av såväl skola, vård och omsorg som trygghetssystem. Genom inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Den dag företaget ersätter den mänskliga arbetskraften med robotar och annan digital teknik hamnar det i utanförskap i så måtto att det inte längre bidrar till finansieringen av välfärdssamhället.

Det finns därför skäl att påbörja ett politiskt samtal om hur hela produktionen – oavsett om den bygger på mänsklig arbetskraft eller på till exempel robotar – beskattas. Arbetsgivaravgifterna – det vill säga avgifterna på arbetstid - bör steg för steg ersättas av en mer generell produktionsskatt. Denna skatt bör sträva mot neutralitet, det vill säga beskatta produktionen likvärdigt oavsett om det är människa eller maskin eller hybrid som står för den. Kort sagt: låt robotarna finansiera en större del av det vi förknippar med välfärdssamhälle.

Tar vi inte detta samtal nu – såväl i Sverige som inom till exempel EU - så kommer vi inte att kunna behålla det välfärdssamhälle som så många generationer byggt upp. Skattebasen blir helt enkelt för liten och snäv i förhållande till vår totala ekonomi.

2 Avdragssystemen har blivit alltmer svåröverskådliga och byråkratiska genom en hel flora av olika avdragsförmåner. Bland de sistnämnda kan nämnas ränteavdrag, reseavdrag, rut, rot och hela skaran av övriga avdrag som finns i Skatteverkets avdragslexikon. För varje år tillför politiker något nytt, uppmuntrade av särintressen och partipolitiska strateger som kikar på vilka väljare man skall kunna locka.

Ett sätt att rensa i systemet – och därmed skapa förutsättningar för något av det viktigaste som finns i en demokrati: förståelse för hur systemen fungerar – vore att ersätta det allra mesta med ett rejält höjt grundavdrag lika för alla. Myndigförklara medborgarna genom att låta dem använda sitt grundavdrag på det sätt de själva finner lämpligt: att betala räntor, att köra bil till jobbet, att köpa städning, byta kök, betala av sina skulder eller sänka sin arbetstid. En rimlig målsättning för ett sådant grundavdrag vore 120 000 kronor per år.

Förutom minskad byråkrati och minskat behov av kontrollsystem skulle en sådan reform innebära att fler skulle kunna leva på sin lön och att fler skulle ha incitament att ta också mindre välbetalda jobb. Skatteskalan, ovanför grundavdraget, kan justeras så att samtliga skattebetalare som tjänar mindre än genomsnittet blir vinnare om man så önskar. Kommunerna, som tappar inkomster genom grundavdraget, kompenseras förstås genom överföring från staten.

Målet borde vara ett förståelsesamhälle. Förståelse för hur systemen fungerar är grunden för att medborgarna skall känna tillit.

3 Trygghetssystemens utformning och ogenomtränglighet bör också ses över i grunden. De bör förenklas och förtydligas. I dag bygger socialförsäkringssystemet på över 50 olika – totalt ogenomskådliga – förmånsslag som kräver administration, sårbar datakraft och kontrollsystem som bara kan glädja de som får arbete genom denna totala byråkrati. A-kassorna är mer anpassade till fackets intresse än till de enskilda medborgarnas – låginkomsttagare betalar, trots justeringar, mer i a-kasseavgift än höginkomsttagare.

Samtidigt vet vi att människor i framtiden kommer att växla alltmer inte bara mellan olika lönearbeten utan också mellan att ha ett arbete, studera eller vara utan formellt jobb. Därför behöver vi enklare system som är begripliga och där ingen faller igenom i en framtid som kommer att skilja sig så mycket från det som varit.

De system som tjänat oss gott under så många år har blivit så komplexa och sårbara - och så föga anpassade för det nya samhälle som växer fram - att vi måste börja samtala om hur vi skall röja upp i den systemsörja vi nu lever med.

Målet borde vara ett förståelsesamhälle. Förståelse för hur systemen fungerar är grunden för att medborgarna skall känna tillit. Och för att demokratin skall fungera. Vi behöver helt enkelt rensa, förenkla och förtydliga. Skapa mer robusta system. Mindre sårbara. Med mindre utrymme för mygel. Som myndigförklarar medborgare, ökar friheten men också ökar förutsättningarna att kunna behålla välfärdssamhället.

De politiska partierna borde ta sig tid att föra samtal med medborgarna om detta i stället för att vara helt uppslukade av marginella ändringar i system som haft bäst-före-datum. Kanske är partierna så insyltade i dagens systembygge att de inte kommer ur dem. I så fall behövs nya partier som utan prestige såväl kan driva en sammanhållen politik för att skapa ett förståelsesamhälle.
(Publicerad på DN Debatt 3 sept 2015)

onsdag 15 augusti 2018

Partiledardebatt

KD vill satsa på nya kärnkraftverk, till skillnad mot då man ansåg att kärnkraft var ett hot mot skapelsen. Man kan tänka sig samarbeta med SD "om företrädare lever som de lär". Jisses!
FP - förlåt: L - vill sänka skatten på de högsta inkomsterna, införa euron som alltid - och anser att C och M skjuter sig själva i foten när de vill sänka dieselskatten i jordbruket.
M körde i skjortan efter paus, en vinnande stil vilket jag upptäckte i ekonomidebatten 1994, och ville snarare sänka skatten på låga inkomster än höga i ett första skede.
S vill något, aningen fluffigt i sak om man lyssnat på den kanske sämsta debattören.
C, som utsetts till ett av de sämsta i miljöfrågor enligt Naturskyddsföreningen, vill sänka flygskatt med ett soligt leende som vanligt.
SD tycker att minst 8 procent av statens utgifter skall gå till det militära försvaret (2% av BNP).
V var vasst, engagerat i såväl fördelnings- som klimatfrågan på ett sätt man kan vara om man inte sitter i regering med s  - som för övrigt fick några riktiga kängor.
MP är för vinstdrivande bolag inom vården, till skillnad från när t ex jag ännu var språkrör. Positiv till de militära satsningarna. Totalt sett har också MP förändrats totalt. En del anser det vara bra, andra dåligt.
Vad Feministiskt Initiativ anser fick vi inte vete.

Problem för de rödgröna är att företrädarna för såväl S som MP känns oerhört obekväma i debatter, båda kommer från annat håll än politiken, vilket kan vara en orsak. Isabella tycks mer bekväm, och kommer med till sin rätt i samtal om klimatfrågan än i debatt. Alliansen har åtminstone tre skickliga debattörer - sins emellan mycket olika.

Tyvärr ägnades alltför mycket kommentatorstid åt vem som var fiffigast, mest retorisk - men det är väl ändå innehållet i politiken som är det viktiga?

Blev jag klokare? Nej, snarare mer förbryllad och till och med frustrerad. Huruvida några var dåliga förlorare vet jag inte, men här finns det sju stycken sådana i alla fall.


tisdag 14 augusti 2018

Dimma över den politiska debatten

Dimman ligger tät över fjärden. Det gör den över den politiska debatten också. Allt fler figurer som uttalar sig om att klimatet inte är en fråga om höger eller vänster. Det är förstås sant.. Klimatet är en av flera planetära processer.

Men. Att låta omsorg och skydd av planetära processer väga tyngre än ekonomisk tillväxt, skapande av arbete, militär upprustning och ökad global handel är dock en djupt ideologisk fråga.

Liksom motsatsen.

Liberaler och socialister, höger och vänster har sina ideologier och i dessa utgör inte sådant som planetära processer och miljö en grund. Det där andra väger därmed tyngre i praktisk politik. Annars hade vi ju aldrig hamnat där vi är idag.

Det är ohyggligt patetiskt att nu höra olika vänster- och högerpolitiker - och alla dessa populistiska ledarskribenter! - nyvaket inse att klimatfrågan är avgörande för vår framtid. Nyss var det globalisering, ekonomisk tillväxt, skapande av arbete, vinster som var det viktigaste.

Ja, det gäller vänstern också, som i praktiken fört en politik under decennierna som om planeten gärna får gå under bara vi alla knaprar lika mycket på den. 

Dimman ligger tung över fjärden, det gör den över den politiska debatten också.

Nu har vi nått så långt i skapandet av problem - där klimatet är ett av alla stora miljöproblem - att politiken måste få större utrymme än marknaden. Att det som behövs är en socialekologisk blandekonomi där marknaden hålls i örat och staten slutar prioritera tillväxt och globalisering.

Det duger inte att ha en svensk liberal EU-kommissionär, med ansvar för handel, som pratar om vikten av att vi skall kunna transportera tårtor över haven.

Det duger inte att ha ett stort socialdemokratisk parti som hävdar att det viktigaste är att skapa arbete.

Det duger inte att ha ett vänsterparti vars retorik när det gäller klimat- och miljöfrågor är beroende av hur högt dessa frågor ligger på den politiska dagordningen i medierna.

Det duger inte att ha en oppositionsledare som kräver sänkta skatter på fossila bränslen. Det duger inte att ha ett centerparti som gör frågan om avveckling av flygskatten till sin profilfråga. Det är ta mig fan väldigt lite som duger.

Det duger inte ens att ha gröna företrädare i riksdag och regering som pladdrar om att de vill se ökad världshandel och som enda gröna företrädare i världen argumenterar för internationella avtal som leder till ökande transporter av varor över haven. Det är mycket lite som duger i den svenska debatten om vi skall ta de stora frågorna på allvar.

Dimman ligger tung över fjärden. Det gör den över den politiska debatten också.

En av de tyngsta dimbankarna är den som växer när svenska politiker slår sig för bröstet och säger att vi är bäst. Det smakar så in i helvete illa när vi ligger på nionde plats på listan över länder vars befolkning per capita gör störst ekologiska fotavtryck.
 
måndag 13 augusti 2018

Skånerunda avklarad... hoppas några fler än jag blivit klokare...

Jaha, dags att lämna Skåneturnén för den här gången. Offentliga föredrag och mindre offentliga. Fundera gärna på det här innan morgondagens blogg

När jag föddes var vi 2,4 miljarder människor på jorden.
Idag är vi 7,3 miljarder.
När jag dör - om jag blir genomsnittsgammal för en som bor i Sverige - är vi 8,4 miljarder.
Forskningen lutar åt att vi blir 11 miljarder innan det stabiliseras.

Fundera gärna en stund på nedanstående också - och kombinera ihop de två funderingarna till en bild av verkligheten:

Dagen då mänskligheten förbrukat det planeten skapar på ett år (overshoot day):

När jag var 40 år inföll den dagen 24 december.
När jag var 50 år inföll den dagen 24 september.
När jag var 60 år inträffade den dagen 24 augusti.
När jag fyller 70 så beräknas den dagen inträffa 1 augusti.

Om ni vill fundera ännu mer så lägg till att vi i Sverige lever på ett sätt som skulle kräva 4,2 jordklot om alla jordens människor levde så. (Vi ligger numera på nionde plats på listan över länder vars befolkning gör störst ekologiska avtryck).

Fundera gärna sedan på två saker:

Hur kan svenska politiker, oavsett färg, påstå att vi i Sverige ligger i fronten?
Hur kan någon vara så totalt sanningslös så att hen påstår att vi skall klara av dessa problem med "ny teknik"? På de få år vi har på oss innan de planetära processerna brakar och gör planeten totalt ogästvänlig!

Tror du själv på att laddstolpar, några hundra i flygskatt och höghastighetsbanor för tåg om 30 år kan rädda planeten från kaos? Eller anar du att det är nåt lurt om man samtidigt driver en politik som skall öka transporterna genom ökad världshandel och ökande konsumtion för att upprätthålla ekonomisk tillväxt?

Fundera gärna sedan en stund över om det känns bra att politiker säger som de gör, eller om det skulle kännas schysstare om de säger som det är.

Visst, de är rädda för att du skall
a) känna att allt är kört så du lika gärna kan skita i alltihop och köra så länge det går.
b) och/eller rösta på nåt annat parti som säger trevligare saker.

En avgörande fråga: Vore det inte skönt med politiker som kräver ett ekonomiskt system som fungerar utan ekonomisk tillväxt, utan ökande konsumtion, utan ökande världshandel?

Det må finnas enstaka sådana politiker som eventuellt kan komma in i riksdagen, men någon partiledning hittar du inte i dagens riksdagspartier. Tycker du det är en brist? I så fall har vi något gemensamt.

Mer färgglatt än så här blir det inte. Aldrig igen, det ser ju för jäkligt ut.söndag 12 augusti 2018

När skogen brinner dyker politiker upp...

Skriver i dagens ledare:

"När skogen brinner dyker ledande politiker upp. Betraktar den skog som brunnit, lägger pannan i djupa veck och talar vackert.

De ledande politikerna borde lägga pannan i djupa veck oftare. Sverige sköter inte sin skog på ett rimligt sätt. Möjligen kan man säga att Sverige sköter sina timmeråkrar på ett sätt som timmeråkrar kan skötas om de slipper att vara skog.

Skog är inte bara träd. Skog är också andra växter. Och djur. Också sådana som den urbana människan tycker är äckliga. Skog är myller och mångfald. Levande träd, döda träd. Mossor, lavar och kommunikationssystem som kan få människor att känna sin litenhet. Skog är till för fler än människor. Skog är till för annat än att politiker skall lägga pannan i bekymrade veck när tevekamerorna är på."

Läs hela ledaren här.

lördag 11 augusti 2018

Opinionsframgång för MP kan öppna upp för Feministiskt Initiativ

Som väntat kliver MP en bra bit över 4 procent efter sommarens bränder (och strategin att låta Isabella Lövin bli frontfigur?).

Högre opinionssiffror skapar utrymme för de som är besvikna över MP:s agerande men inte vill se partiet ramla ur riksdagen. De kan med gott samvete försöka få in Feministiskt Initiativ som i en rad frågor står närmare "gamla" MP än många av företrädarna för det "nya" MP. Inte minst i försvarsfrågor, värdlandavtal med Nato, tillväxtkritik.

Feministerna i riksdagen skulle kunna medföra att såväl klimat- och miljöfrågor (de skulle i vart fall inte motverka radikala krav) som att fördelningspolitik skärps om de får inflytande, så tycks de tänkas lite varstans.

Den enes framgång, den andres bröd... i det här fallet i vart fall. Kanske.Lämpligt nog, för de som tycker så har filmen "Gudrun" premiär. Om den blir flöte eller sänke för partiet lär framgå inom några veckor.

PS!
På MP:s östgötalista (min valkrets) står Rebecca Le Moine på andra plats, vilket kräver personval för att komma in. Rebecka står för sådant jag uppskattar, skulle vara den genuint gröna rösten i riksdagen. Står, såvitt jag förstår, för sådant som Annika Lillemets, Carl Schlyter och Valter Mutt gjort - de har alla valt att inte ställa upp pga det som hänt. Ä

Räcker inte personkryss på Rebecka kommer ettan in. En partiledningslojal kandidat, som det verkar.

fredag 10 augusti 2018

Maktutövningen som ingen vill tala om...

Varför inte nyttja knappt tre minuter åt maktutövningen som raserar klimatet och gör våra liv torftiga. Klicka för youtubeklippet.


torsdag 9 augusti 2018

Lilla Björka

Det regnar, utsikt från Elin Wägners sovrum. Övernattade där. Efter en föreläsning i kyrkstallet som ligger på hennes gamla tomt. Ett hårt åskväder drog förbi i natt. Hade jag varit av annan sort hade jag kanske trott att det varit Elin som varit förgrymmad och då undrat om det var pga av hur jag berättade om henne igår eller över sakernas tilkstånd så här i valrörelsens linda...


Fullt i kyrkstallet, bild: Björn Petersson.

onsdag 8 augusti 2018

Ikväll 18.00. Välkommen till Elin Wägners Lilla Björka, Berg, tre mil norr om Växjö. Där föreläser jag om Elin Wägner på temat: Fred på jorden, Fred med jorden, Fred med oss själva. Mingel och fika efteråt.

Lördag 11 augusti på Österlen


På lördag 11.00 - 12.30 inleder jag en två-dagars tankesmedja med en föreläsning om frihet, konsumtion och allt möjligt annat.

Plats: Gylleboverket, Östra Vemmerlöv, Österlen, Skåne Pris:  Frivillig entré

Tid för hela evenemanget:

Lördag 11 augusti  kl. 11-22
Söndag 12 augusti kl. 09-18
(rekommenderat 300 kr eller 200 för en dag)
Mat till självkostnadspris

Hela programmet: www.gylleboverket.se
Info och föranmälan: info@gylleboverket.se

tisdag 7 augusti 2018

Val 2018: En månad kvar till slutdebatten

Hur vore det om en valdebatt skulle handla om riktig ekonomi. Inte om den "ekonomi" som sägs gå så bra.

måndag 6 augusti 2018

Vad är det du egentligen säger, Annie? Hur kom du undan så lätt??


Gomorron!
Nu när valet närmar sig är det bra att lusläsa vad egentligen partiledarena säger och skriver. Ibland - när man inte bara slöläser - blir man fundersam. Och undrar vad i herrans namn dom egentligen menar. 

Här är Annie Lööfs aktuella DN-Debatt-artikel. I svart är hennes text ordagrant. I rött hur jag funderade när jag läste på morgonkvisten. Så vad h-e är det egentligen du skriver, Annie? Och hur kom du undan så lindrigt??Sverige är ett fantastiskt land. Verkligen! Vi är präglade av öppenhet, strävsamhet och företagsamhet. Jo, det är ju en himla tur att vi inte präglades av Centerpartiets gamla partiprogram som faktiskt var rent rasistiskt. Vi är ett av världens rikaste och mest jämställda länder. Rikaste på pengar, jo, och Alliansens regeringsår flyttade Sverige upp från fjortonde till tionde plats på listan över länder som gör största ekologiska fotavtryck per capita - grattis, Annie! 

Vi är ett land som visat världen att det går att kombinera ekonomisk tillväxt med minskade klimatutsläpp. Jajamen, med kreativ bokföring bortser du glatt från utrikes flygresor och t ex importerad mat in. Det är fiffigt! 4,2 jordklot skulle gå åt om alla levde som vi gör. Vi kan erbjuda människor ett liv i fred och frihet. Jo, så är det för sådana som du och jag, Annie. Men ni gjorde vad ni kunde för att skruva åt friheten för sjuka och arbetslösa under era år vid makten.  

Den ekonomiska utvecklingen är fortsatt god och jobben blir fler. Jo, om man bortser från att “ekonomi” egentligen betyder “hushållning med jordens knappa resurser… bortser man inte från det så är ekonomin usel, Annie. Vårt sätt att leva kräver 4,2 jordklot, om alla skulle leva och konsumera som vi gör.

Sverige är ett land som borde präglas av optimism och framtidstro. Jo, håller med, men sen finns ju det där hotet om att Centern än en gång skall få posten som näringsminister. Du vet, Annie, PostNord var ju inget vidare. Och så Nuon, jävlar vad ni har kostat skattebetalarna! Men i stället känner många en stark oro. Jo, vi gör det, Annie. 

Klyftan är bråddjup mellan inrikes och utrikes födda. Ja, och med din modell lär klyftan bli beständig, idén bygger ju liksom på “välkomna hit, men ni får fan i mig klara er själva, men hjälp gärna oss liberaler att trycka ner lönerna”. Mellan de som har jobb och de som inte har det. Och med din modell: mellan de som har fast jobb och prekariatet som sitter vid telefonen och vänter på att bli inringda... Mellan samhällen som har växtvärk och samhällen som bara har värk. Absolut, huvudvärken på Stureplan lär minska om Alliansen tar över i alla fall. 

Integrationen har misslyckats och det finns platser där barn växer upp utan att någonsin se sina föräldrar gå till jobbet. Det är sant, och dessutom ofta inte bra. Men, du Annie, den där arbetslinjen du företräder gör ju också att det finns barn som nästan aldrig ser sina föräldrar…

Butiker stänger ner, kriminella nätverk tar över stadsdelar och skapar otrygghet. Sant, Annie! Du glömde dock att kriminella finansmän skapar en jäkla massa otrygghet. Dom vill liksom inte vara med och finansiera skola, vård och omsorg om de slipper - helst vill de lägga pengar i egna fickor istället för att faster Agda skall få ägg till frukost. 

Landsbygden avvecklas i stället för att utvecklas. Ja, det är ett problem, hade ni lyssnat på gamla miljöpartister hade en del av vinsten från Vattenkraften stannat i berörda kommuner, studiebidragen skrivits av om man bott och jobbat i glesbygdskommuner och - minsann! - bostadsbidraget gjorts om till basbidrag så att de med låg bostadskostnad men hög kostnad för kommunikation i glesbygd också fått stöd. 

Vårdköerna har vuxit. Sant, och det blir förstås bättre om vi har mindre skattekronor att satsa där… Människor får vänta länge på att få tillgång till den vård som de har betalat skatt för under ett helt liv. För jävligt, Annie! För jävligt att skattepengar delas ut i vinst.. Utsläppen sjunker inte så som de måste göra för att vi ska klara av att möta klimathotet, med naturkatastrofer och en förstörd miljö som följd. Exakt så! Fast det är ju lite av (Bröderna) Marx att tro att det blir bättre med lägre skatt på diesel, lägre skatt på bensin och borttagen flygskatt.

Sverige är ett land som borde präglas av optimism och framtidstro. Men i stället känner många en stark oro. Jo, nu är vi där igen! Vore det inte lugnast för alla att ni la ner.

Efter fyra år med Socialdemokraterna i regeringsställning är det uppenbart att de har misslyckats med att bygga ett Sverige som håller ihop. Håller med dig. Absolut. Det är skoj att du tror att det går bättre med moderaterna. Det är lika skoj som ett skämt i en gammal pilsnerfilm. 

Det behövs förändring - det sa Stalin också - och ett nytt ledarskap som både kan ta ansvar och visa handlingskraft. Ansvar och handlingskraft så att skillnaden mellan de som lever på arbete och de som lever på kapital ökar än mer? Ett ledarskap som kan vända utvecklingen och skapa optimism och framtidstro. För Almega och pappas pojkar som lever på pappas kapital...

I dag antar Centerpartiets förtroenderåd vårt valmanifest. Fint. Där beskrivs de förändringar som vi vill arbeta särskilt för att genomföra i regeringsställning den kommande mandatperioden. Jo, valmanifest brukar det. För även om utmaningarna är stora och svåra, så går de att lösa. Lösa?

För oss finns det därför ett antal huvudlinjer som behöver vara väg­ledande för ett regeringsprogram: Ska bli spännande..

1.
Värderingar om frihet, medmänsklighet och jämställdhet måste vara vägledande. Frihet för vem, Annie? Frihet för människor eller för kapital? Medmänsklighet som inrymmer vem, Annie? Även den som är sjuk och pekas ut som den som lever i utanförskap och som skall piskat in i arbete som resultat av din vurm för arbetslinje? Höstens val är ett värderingsval. Japp, så är det. Mer egoism eller mer solidaritet. 

Det finns grupper som hotar de grundläggande värden som Sverige vilar på. Granit? Vi kan se samma sak hända i Sverige som vi sett i flera andra länder. De där jävla gruvbolagen? Men du vill ju ge dem ännu större möjligheter att jävlas! När landet dras isär och klyftorna ökar, då ökar också vanmakten hos många. Aha, det var det du menade. Det skapar grogrund för misstro och för viljan att peka ut syndabockar. Jo, Alliansregeringens behandling av illa drabbade har ställt till mycket! Det leder till ett hårdare samhällsklimat och en växande extremism och främlingsfientlighet. Exakt! 

Vi är farligt ute om det är nationalism och populism som får sätta agendan för Sveriges färdriktning. Exakt! Och därför måste vi ha en kraftfull fördelningspolitik, beskattning efter bärkraft (inte platt skatt, Annie!) och investeringar i social trygghet, skola och omsorg istället för i luftvärnssystem och nya JAS-plan. Demokratin hotas inifrån, Annie. Vi kan se förfärande exempel både i Sveriges närhet och i USA på vad som kan hända. Men, er ekonomiska politik har ju mer med republikanernas än med Sanders att göra.

Sverige ska vara ett medmänskligt land. Ett land där vi möter varandra med respekt, inte med hat eller hot. Så ska det vara, och du bemötte rasisterna bra i Almedalen, jag gillade dig där, verkligen. 

Där alla är lika inför lagen och ingen lämnas utanför. Alla lika inför lagen? Jag visste inte att du ville avveckla monarkin! Där alla människor får chansen att förverkliga sin fulla potential. Och här kommer vi till ett litet problem för en liberal av din art, ni talar gärna om allas rättigheter men har svårt att acceptera att också möjligheter måste skapas. Där vi inte begränsar och detaljstyr, utan där vi stöttar och hjälper. Du tänker på att stötta och hjälpa de stackare som vill leva på att ta ur vinst ur skolorna?

En röst på Centerpartiet är därför en röst mot populism, extremism och främlingsfientlighet. Har du inte hört talas om centerextremism (Gösta Ekman gjorde en bra grej på det)  och nyliberal populism? Det är en röst för ökad frihet och jämställdhet. Frihet för den starke, rike och arvsstinne. En röst för minskad otrygghet, för medmänsklighet och öppenhet. Men vänta nu, var det det ni höll på med förra gången ni satt vid makten? Medmänsklighet för sjuka?? Och trygghet, Annie, inte fan blir det trygghet när ni river upp arbetsrätt och vill se fler otrygga jobb som inte ens ger rätt till bostadslån, kanske inte ens hyreskontrakt!  En röst för alla människors lika rätt och värde. Uppriktigt sagt är jag fruktansvärt trött på alla politiker som strör floskler omkring sig. Särskilt det som inte menar ett dyft med det eftersom de avskyr tanken på löner som bygger på något sånär lika värde.

2
Miljö- och klimatpolitiken ska fokusera på resultat. Jisses, det var ju ett nytänkande i flosklernas värld. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Jisses, tror du på ödet? Effekterna av klimatförändringarna drabbar hela mänskligheten. Nja, de som sitter på ett saftigt arv eller rejäl kapitalinkomst kan alltid köpa sig en plats i lagom värme, bygga mur kring sitt boende och dricka den champagn de anser sig vara värda efter att ha flyttat pengar till olika konton och lurat av skolorna sina pengar. Det är en tydlig värderingsfråga eftersom det handlar om hur vi tar hand om vår natur och vår miljö samt vad vi efterlämnar till kommande generationer. Fint politiskt statement, som vi hört från alla som ingenting gjort… eller gjort för lite under alla år.

Vi har sett tydliga prov på konsekvenserna av ett förändrat klimat. Jo, MP tycks lyfta i mätningarna. Extrema väderhändelser med svår torka, skogsbränder och översvämningar. Och ditt glansnummer är: bort med flygskatten!

Läget är både allvarligt och akut, men klimatet kan räddas. Klimatet kan räddas? Menar du att klimatet är på väg att försvinna? Det kräver en djärv och offensiv klimatpolitik. Sänkt dieselskatt och hand i hand med moderaterna som vill sänka bensinskatten också. Att vi brukar och förvaltar, inte förbrukar och förstör. Men vänta nu… Det där bygger ju på att vi skapar ett nytt ekonomiskt system som inte gläds när vi ständigt köper nytt…, som inte är beroende av ekonomisk tillväxt för att fungera… Att vi samarbetar över de gränser som föroreningarna och naturkatastroferna inte bryr sig om. Och det tror du blir bättre av att vi ökar frihandels så att än fler varor forslas över haven?? Att vi är rustade för att klara av ett förändrat klimat. Med vi, menar du sådana som du och jag - eller menar du de som verkligen råkar riktigt illa ut medan du och jag har råd att köpa luftkonditionering? Menar du det där fiffiga som marknaden ger oss tillgång till: köpa mat och foder till högre pris från länder som drabbats än värre?


Men klimatet räddas inte genom att stoppa tillväxten och blicka bakåt. Det finns nog få som vill att vi skall lagstifta mot tillväxt, däremot finns det en del som anser att vi måste göra vårt ekonomiska system oberoende av om vi får tillväxt eller inte. Det är genom att tro på grön tillväxt som vi kan klara klimatomställningen. Nu kör du med en luring, Annie. Du är ju så smart att du vet att grön tillväxt inte är detsamma som ekonomisk tillväxt. Den senare mäts i bnp och innebär att bnp skall vara större än förra året. Se bnp som en hink, Annie. Tillväxt innebär att hinken skall bli större varje år. Det blir det inte bara för att vi ersätter olja med biobränslen eller bensinbilar med elbilar. Då ersätter vi bara innehållet i befintlig hink. Innehåller kan sägas bli grönare, fast den ekonomiska tillväxten uteblir. Och, vad värre, Annie, hållbara kläder, skor och pryttlar genererar mindre bidrag till din älskade tillväxt än sådant som byts ut snabbt. 

Sverige kan och ska vara pådrivande i det internationella miljöarbetet. Sant! Vi ska bidra till globala klimatavtal. Uppfattar du att du måste säga det till dina borgerliga vänner?? Vi ska arbeta för att EU:s klimatpolitik blir mer ambitiös. Jo, så säger alla… det är bara det att man grälar om vad det innebär. Och vi ska samarbeta med våra grannländer för att förbättra havsmiljön. Absolut, Sverige släpper ju ut mest kväve per capita till Östersjön… 

Denna regering har tyvärr ägnat sig alldeles för mycket åt symbolfrågor som ineffektiva skatter och subventioner. Du kommer säkert att göra dig lustig över elcykelbidraget i valrörelsen, och det kan man ju göra om man vill.Själv lanserar du, enligt din retorik, miljarder för “minusutsläpp”. Låter ju fint, men de där miljarderna är ju bara några hundra miljoner per år. Men du vill skära ner miljarder i klimatinvesteringar. Varför ser du så glad ut för det? Kan det vara för att Kristersson blinkar med ena ögat i samförstånd?   Samtidigt har den minskning av klimatutsläppen som var så framgångsrik under alliansregeringen avstannat. Haha, vet du vad det berodde på? Lågkonjunktur. “Den värsta ekonomiska krisen sedan 30-talet” skrev ni i pressmeddelande när ni satt i regering.

Det krävs fokus på resultat och tydliga styrmedel i stället för tomma planer. Tomma planer? Det som släpper ut och smutsar ner ska beskattas och fasas ut. Men ni vill ju sänka dieselskatten och avveckla flygskatten. Det förnybara och gröna måste gynnas. Hur sker det när ni motsätter er högre skatt på fossila bränslen??  

Genom att ställa om fordonsflottan, se till att fler klimatsmarta lastbilar rullar på våra vägar, genom att satsa mer på förnybara bränslen, på snabba och punktliga tåg och på ett mer miljövänligt flyg kan Sverige gå före, visa vägen och bli ett klimatföredöme för resten av världen. Men, kära hjärtanes, förnybara bränslen stöder man väl inte om man sänker skatten på fossilt diesel? Punktliga tåg får man väl inte av att stycka sönder på otaliga entreprenad där kompetensen flyr? För att bli klimatföredöme krävs allt annat än en moderatledd regering, det kan jag säga med absolut säkerhet. Såg du, Annie, Kristersson mot Lövin i Aktuellt häromveckan? Det var förskräckande!

3
Reformer som förnyar Sverige. Regeringen har försuttit möjlig­heten att genomföra de reformer som Sverige behöver för att bli starkare. Du tänker på reformer som bestraffar sjuka och arbetslösa?  Nästa mandatperiod måste därför bli en reformperiod för att förnya Sverige. Det är fan inte undra på att folk känner sig otrygga - gamla skall inte bara oroa sig för att vinstuttag från omsorgen tar bort ägget från frukost utan också att barnbarn skall bli del i ett växande prekariat med otrygga anställningar. 

Vi måste genomföra de förändringar som behövs för att fler ska få jobb. Jag bävar för era metoder. Arbetsmarknaden måste förändras i grunden för att de som står utanför ska kunna komma in i tryggheten och värmen. Lite orwellskt där. “Komma in i värmen” betyder “sitta vid telefonen och vänta på jobb och svettas av ångest…”

Bostadsmarknaden måste också förändras. Det måste bli enklare och billigare att bygga så att bostadsbristen minskar i hela landet. Bostäder skall stå länge, människor skall bo där, era krav på att höja toleransen för buller är så jävligt som något kan bli för både du och jag vet att sådana som oss aldrig kommer att behöva bo där. 

Det behövs också en genomgripande skattereform som sänker skatten på jobb och företagande och gör skattesystemet enklare. Vad är fel? Här håller jag med dig till viss del! Skatten bör sänkas på låga inkomster, inte på höga. Målet bör inte vara platt skatt, som du gillar, utan grundavdrag på 120 000 per år. Det ger mest till de som behöver det mest. Och medför att föräldrar kan gå ner på deltid utan att det slår lika hårt som idag. Fast det gillar ju inte du. Trist. Att den totala företagsbeskattningen skall sänkas är absurt - med din politik lever företagen allt mer i utanförskap genom att  bidra allt mindre till skola, vård och omsorg.

Vi kommer också att arbeta för en långsiktig och blocköverskridande migrationspolitisk överenskommelse, som förenar humanism och medmänsklighet med ordning och reda. Jag tror att du har goda intentioner, men du vet att en överenskommelse mellan S och M har större likheter med SD än med C, V och MP.

4
Ansvarsfulla samarbeten för Sveriges bästa. Ja, jisses, du vill gå med i Nato, driver det nu när Trump styr. Samarbete för Sveriges bästa? Hörde du Tegmarks Sommarprogram. Gör det! Vi söker väljarnas förtroende för att vi tror att Centerpartiets politik är bäst för Sverige. Ja, allt annat vore ju konstigt. Om du typ tyckte att C var näst bäst, eller sladdade efter M. Men inget enskilt parti kan ensamt lösa alla de utmaningar som Sverige står inför. Sant, vad värre, jag tror att få egentligen vill lösa problem som ökande klyftor mellan rika och fattiga, jag tror inte ens att så många politiska ledare vill säga som det är: vi i Sverige ligger på nionde plats på listan över länder som per capita gör störst skada på planeten. 

Centerpartiet går därför till val med Alliansen. Ja, lika barn leka bäst. Tillsammans har vi visat att vi klarar av att regera på ett ansvarsfullt sätt. När då? Vi har erfarenheten och förmågan att omsätta våra idéer och förslag så att de leder till konkreta resultat. Jo, desto värre. Fråga bara sjuka och arbetslösa...Sverige behöver därför en ny alliansregering. Bevara mig väl!

De utmaningar Sverige står inför går att lösa och alla som röstar har möjlig­heten att ge Sverige ett nytt ledarskap i september. Ett nytt ledarskap som för Sverige framåt. Mot vad, Annie? Mot vad?

I övrigt önskar jag dig en fin tid i opposition efter valet, koppla av lite efter en hård valrörelse där du säkert fixat bra siffror. Vad finns att klaga på att du drar röster från M och KD?

Vänliga hälsningar, Birger (avdankat språkrör för MP, numera fristående grön debattör).

DN Debatt.2 augusti 2018
Debattartikel

Svart text: Annie Lööf, partiledare (C) och Michael Arthursson, partisekreterare (C)-
Röd text: mina spontana funderingar.

lördag 4 augusti 2018

Varenda barn begriper mer än Kristersson...

Ett av de märkligaste debattinslagen jag sett i Aktuellt sädes i veckan. Ulf Kristersson (M) mot Isabella Lövin (MP). Kristersson var som ett förvirrat barn, så totalt främmande för klimatdebatt. Här.