lördag 21 juli 2018

Om det totala vanvettet....

Ett JAS Gripen kostar närmare 1 miljard fullt utrustade. För den summan kan man, enligt DN, få åtskilliga flygplan för bekämpning av bränder. Politiker av alla färger anser att vi har råd med 60  nya JAS Gripen. Men inte brandbekämpningsplan. Trots att man i minst tjugo år känt till att klimatförändringar leder till ökande brandrisker. Vi behöver färre JAS-plan, fler plan för brandbekämpning och nya politiker.

För 50 miljoner får man vattenbekämpningsplan..
Ett sånt här kostar cirka 1 miljard av skattepengarna.

DN:s uppgift om kostnaden får stå för DN. Enligt olika flygtillverkare är kostnaden högre, dock betydligt lägre än ett JAS-plan...