onsdag 2 december 2009

Klimat och forskning

Jag tillhör dem som är rimligt övertygad om att...

a) det pågår en global uppvärmning och
b) att denna till avgörande del beror på människans aktiviteter samt
c) att produktionen av koldioxid utgör ett väsentligt problem.

Men jag anser också, som jag skrev om här, att det är viktigt att klimatskeptikerna ges möjlighet att utveckla sina teorier. Den goda forskningens kärna är nämligen att ständigt ifrågasätta och pröva etablerade sanningar. Den e-post, mellan forskare, som hackers offentliggjort, förstärker givetvis denna uppfattning.

Erfarenheter säger att "etablissemanget" vidhåller vetenskapligt baserade uppfattningar så länge de kan. Därför skall kritisk forskning inte förhindras. Tvärtom. Däremot måste man, under en debatt som pågått så intensivt som klimatdebatten, kunna kräva en någon sånär sammanhållen motbild till den etablerade. Invändningarna, de så kallade kilarna, bör inte motsäga varandra om en ny teori skall växa fram och kunna mätas i styrka med den rådande. Vilket för övrigt Uppsalainitiativet påtalade häromdagen.

Jag uppfattar inte att klimatskeptikerna lyckats med detta. Däremot önskar jag att de skulle lyckas, och att de skulle ha rätt.


Ingenting tyder nämligen på att de politiska och ekonomiska sektorerna kommer att lösa de problem som kommer att uppstå om FN:s klimatpanel har rätt. Det finns inte ett enda övergripande politiskt eller ekonomiskt beslut som ens tillnärmelsevis kan förhindra en ökning av jordens temperatur med mindre än 2 grader. Tvärtom: beslut tas dagligen - av politiker, näringsliv, fackföreningar och akademiska sfärer - som leder till motsatsen. Ofta handlar dessutom "klimatåtgärderna" om rena rama bluffen.

Min övertygelse om människans påverkan på klimatet beror inte på Al Gore, FN:s klimatpanel eller medias relativt nyvakna intresse för frågan. Min övertygelse härrör från de forskningsresultat som fanns redan i mitten på 80-talet. Då var det inte trendigt att tala om växthuseffekten, tvärtom. Medier och traditionella politiker var inte intresserade. Presskonferenser om frågan saknade i stort sett helt åhörare.

Jag är också övertygad om att vi inte kommer tillrätta med människans påverkan av det globala klimatet - eller i ett vidare perspektiv: människans allvarliga påverkan på livsmiljön - genom enbart tekniska lösningar, utan att det också krävs ett mer utvecklat sätt att förhålla sig till den tid man har att leva. Jag är övertygad om att vi - och detta accentueras av klimatfrågan - måste ta steg bort från Tillväxt- och konsumtionssamhället till det som kallas Utvecklingssamhälle. I detta växer kultur, fri tid och social närvaro på bekostnad av den materiella konsumtionen. Kalla gärna denna utveckling steg för samhällsevolution.

Ett avgörande problem när politiker, näringsliv och fackföreningar diskuterar klimat- och miljöfrågor är att de, för att upprätthålla sin traditionella ekonomiska tillväxt, enbart riktar in sig på tekniska lösningar. Genom att producera smartare och mer energieffektivt skall vi lösa problemen. Men så enkelt är det inte. Eftersom vi blir allt fler på jorden som konsumerar alltmer så äts alla effektivitetsvinster upp. Effektiviseringarnas vinster motverkas av att varuflödena blir både snabbare och bredare - och de pengar vi kan spara genom att leva miljöbättre inom ett område används ofta till något annat som påverkar miljön. Det är detta som kallas rekyleffekten.

Rapporten Välfärd utan tillväxt?, med professor Tim Jackson som huvudansvarig, borde vara utgångspunkt för en debatt om detta. I Sverige vägrar de etablissemang som har makten att ta i rapporten, den förespråkar nämligen sådant som näringsliv, politiker och fackföreningar avskyr: minskad arbetstid och minskade konsumtionsvolymer i den rika delen av världen.

Viktigt att notera i klimatdebatten är ändå att vi, oavsett om vi som menar att människan påverkar klimatet på ett avgörande sätt eller inte, har flera skäl att avveckla de fossila bränslena och att utveckla samhället. I det perspektivet blir klimatfrågan bara en påskyndande faktor, för något som ändå skall göras.

PS!
I detta PS utvecklar jag min syn på hur forskning fungerar, och betonar hur viktigt det är att vi som är övertygade i klimatfrågan intar ett rimligt förhållningssätt till kritiker.

31 kommentarer:

 1. a) det pågår en global uppvärmning och
  b) att denna till avgörande del beror på människans aktiviteter samt
  c) att produktionen av koldioxid utgör ett väsentligt problem.

  Jag håller med dig! Den globala uppvärmningen (ökade koldioxid utsläpp) beror direkt på människans tillväxt. Ekonomisk tillväxt, men detta hör också ihop med befolkningstillväxt. Jag tycker vi bör lyfta fram detta också, världens befolkning har ökat dramatiskt de senaste 100 åren och varför vi smutsar ner vår jord är mycket därför att vi blivit så många fler!

  Ekvationen fler människor = mer utsläpp bör också granskas.

  Nationalekonomiskt så beror en ekonomisk tillväxt mycket på att ekonomin utvidgas, större marknader, fler som tar del av ekonomin, men också fler som existerar i ekonomin!!!

  Vi är snart 7 (6,750 förra året) miljarder människor på denna jord, år 2050 beräknas jordens befolkning vara 9,2 miljarder människor. Detta kan jämföras med att vi 1960 var 3 miljarder människor (källa UNFPA).

  SvaraRadera
 2. Anar jag en brasklapp i ditt inlägg? Typ "det är i alla fall bra att avveckla fossila bränslen"? Anar jag ett tillnyktrande? Du har visserligen skrivit om att skeptiska forskar bör få ekonomiskt stöd förr, men du tar upp det en gång till nu, inför Köpenhamn. Anar du att Climategate innehåller obehagliga fakta?

  SvaraRadera
 3. En "annorlunda" teoretisk uppfattning:
  http://climatechange1.wordpress.com/2009/11/08/the-climate-engine/

  SvaraRadera
 4. Liberaler, som ju flirtar vilt med de gröna nuförtiden,brukar gilla vetenskap, men de mest högljudda intar en förfärligt vetenskapsföraktlig hållning när det ger uttryck för sina klimatskeptiska uppfattningar.

  En del förnekar den global uppvärmningen, en del förnekar att människans utsläpp av växthusgaser bidrar till den globala uppvärmningen. En del hävdar vildsint att koldioxid inte alls är en växthusgas. Man förnekar, i en enda röra, vetenskapliga resultat. men vi känner ingen det från tidigare: George Reisman skriver t ex i sin av nyliberaler hyllade Capitalism att det är en ”grön myt” att ozonskiktet skadas av freoner... Liberalt okunnig om hur vetenskapligt undersökt detta är.

  SvaraRadera
 5. Stockholmsinitiativet består av en grupp forskare etc som ifrågasätter hela klimathysterin. Läs och lär:

  Klimatfrågan har snabbt fått ställning som en mänsklighetens ödesfråga. Frågan gäller hur vi ska kunna eliminera och begränsa utsläpp av koldioxid som uppkommer genom förbränning av fossila bränslen. Den etablerade uppfattningen är att sådana utsläpp kommer att skapa en klimatkatastrof genom en global uppvärmning, och denna uppfattning anses stå över all diskussion.

  Hur har denna bild av verkligheten kunnat bli så allmänt accepterad att den betraktas som den självklara utgångspunkten för vad som skall göras? Den politiska styrningen för att reducera koldioxidutsläpp är redan på detta tidiga stadium mycket kostsam, inte minst genom den snedvridning av spannmålsmarknader som har blivit följden av satsningar på biobränslen. Den politiska byråkrati som snabbt växer i takt med styrning och regleringar i detta sammanhang hotar att bli gigantisk.

  Med tanke på de stora omställningar som nu övervägs är det nödvändigt att klimatfrågan blir föremål för en förutsättningslös granskning, forskning och öppen debatt på global nivå redan i detta tidiga skede. Stockholmsinitiativet är ett politiskt helt oberoende nätverk, som vill verka för detta i samverkan med andra liknande grupper.

  SvaraRadera
 6. Jag upplever inte alls att Birger som 13:31 skriver. Tvärtom ger det intryck av stor trygghet att våga uppmuntra forskning i motsatt riktning än den som kommit fram till vad man själv anser!

  SvaraRadera
 7. A tar upp en dold fråga. Befolkningstillväxten. När får vi höra Birger Schlaugs uppfattning om den? Är det för svårt att skriva om?

  SvaraRadera
 8. Climate-gate är så pass allvarligt att man borde skjuta upp Köpenhamnsmötet. Av någon obegriplig anledning har climate-gate mörkats under lång tid av mainstream media i Sverige, först denna vecka har några artiklar publicerats.

  Ingen tjänar på mörkandet och baktalandet. Red ut climate-gate helt och hållet innan man sätter sig ner. Det är nu fullständigt uppenbart att ”vetenskapen” aktivt försökt före beslutsfattarna bakom ryggen och försett dem med kraftigt friserade data.

  SvaraRadera
 9. Håller med A. befolkningstillväxten är ett allt större problem som etablissemanget väljer att sopa under mattan. När det dessutom blir översvämningar som gör en del nu bebodda områden obeboeliga kommer det att ge upphov till verkliga flyktingströmmar, ej att förväxla med dagens insmugglade som har pengar, medan deras fattiga kamrater får stanna kvar och svälta ihjäl. Det är detta som bland annat Sd vänder sig emot. Fast den som säger så skälls ju för rasist. Sanningen tål ingen höra.

  SvaraRadera
 10. Marianne K, forskareons dec. 02, 04:41:00 em

  Jag tror att klimatförändringar är någonting som pågår oberoende av människan.

  Jag tror att solen är den yttersta drivkraften för klimatet.

  Jag tror att koldioxiden spelar allt mindre roll ju högre koncentrationen blir.

  Jag tror att det finns minst lika mycket som talar mot AGW-hypotesen som för.

  Jag tror att maktordningen i världen och bland forskarna förhindrar sanningen att komma fram.

  Jag tänker inte befatta mig med cirkusen i Köpenhamn.

  Jag respekterar seriösa forskare, men inte politiska gaphalsar.

  Jag tänker inte spela med i ett spel som bygger hinder för miljarder människor i utvecklingsländerna; ett gigantiskt folkmord kan starta med Köpenhamnsmötet.

  SvaraRadera
 11. ""Eftersom vi blir allt fler på jorden som konsumerar alltmer så äts alla effektivitetsvinster upp."

  SvaraRadera
 12. A & Anonym 13:53:

  Det har jag tagit upp tidigare om befolkningstillväxten men Birger slingrar sig. han blandar i kineserna vad de tycker men man får inte reda på vad Birger tycker.

  Verkar som Hans Rosling har fått syretillförsel så han kommer ur sitt vakumtillstånd. Han har börjat att uttala sig om befolkningstillväxten. Sent ska syndarn vakna.

  Personligen själv har jag ansett att det är befolkningstillväxten
  som är problemet sedan länge i kombination med det samhälle vi lever i.

  Undrar när folk ska fatta att vi inte kan vara hur många som helst.

  Vi är redan alldeles för många idag. För annars skulle det inte se ut som det gör.

  / Realist

  SvaraRadera
 13. A är på rätt spår.
  Att få med hela surven i ett inlägg, lockar mig, men det kanske inte heller skulle fungera.
  Regeringarna har dels våldet, dels människornas konformitet att tacka för makten. Se till exempel på USA, och Ryssland.
  Det är väldigt länge sedan vi hörde något från någon kultur som lever på jorden långsiktigt hållbara villkor.
  De flesta, som talar idag är inställda på ekonomisk tillväxt och ser gärna fler konsumenter som konsumerar allt fler produkter som går sönder strax efter att garantitiden har gått ut.
  Vi passerar hela tiden gränser.
  Temperaturstegringen på höga höjder är dubbelt så hög som på låga höjder. Andernas och Himalajas glasiärer smälter i en rasande takt. Vilken idiot tror att den processen avstannar om det bara blir LITE VARMARE. Att jorden skulle klara en temperaturhöjning på två grader, på havsnivå är galenskap och skulle innebära väldiga katastrofer för framförallt människor, människor som inte vill anpassa sig till sin egen hemplanet. Långa listor skulle jag kunna göra, men det får räcka för i dag!

  SvaraRadera
 14. Tag reda på fakta förstons dec. 02, 06:48:00 em

  En del har hängt upp sig på storleken av världens befolkning.
  Men tänk efter! 7 miljarder människor är inte fler än att de skulle få plats på Gotland och Öland!
  Och den faktiska befolkningsutvecklingen ser ut på följande sätt: inom 50 år planar ökningen ut för att sedan övergå i en kraftig minskning. Sedan går det fort utför! Anledningen härtill är att den ekonomiska tillväxten ger alla människor ett välstånd som minskar behovet av många barn. Denna utveckling har skett i land efter land. Befolkningen i exempelvis Europa skulle vara minskande om inte invandringen från andra länder fanns. Problemet är på många håll i dag det omvända - för få människor!
  Den här debatten är ett eko från 70-talet. Men sedan tystnade denna debatt när man fick klart för sig att någon "befolkningsexplosion" inte inträffar.

  SvaraRadera
 15. Tag reda på fakta först sa...


  Så då är inte en befolkningsökning med 80 miljoner människor per år ett problem??? Världens befolkning har dubblerats på 40 år och fortsätter den nuvarande trenden så dubbleras den igen om fyrtio år till bortåt 14 miljarder, men det är inget problem? Du är nog rättså ensam i din analys.

  SvaraRadera
 16. Jag tillhör de få som faktiskt har läst Tim Jackons rapport - efter tips här på bloggen. Kan intyga att den är klart läsvärd - han ger en god bild av problematiken!

  Ett påpekande: "rekyleffekten" är väl när en effektivitetsvinst leder till en ekonomisk besparing - och där pengarna sedan återinvesteras vilket äter upp vinsten?

  Att effektiviseringen inte kan hålla jämna steg med att vi blir fler och rikare är ju mer vad som på engelska kallas för "scale-effekt" än en rekyleffekt.

  SvaraRadera
 17. It's a mystery to me
  we have a greed
  with which we have agreed

  You think you have to want
  more than you need
  until you have it all you won't be free

  Eddie Vedder - Society

  SvaraRadera
 18. A och Realist undrar vad jag anser om befolkningsfrågan. Självfallet är det en problem, ju fler vi blir ju mindre utrymme blir det för andra arter eftersom människan intar allt större områden - 7 miljarder är inte fler än som får plats på Gotland skriver någon. Men det är ett dåligt mått på jordens kapacitet. Hur många som får "plats" beror naturligtvis på vilken livsstil vi har, vad vi äter, hur stor konsumtionen är, vilka ekologiska fotavtryck vi som individer lämnar efter oss.

  Det är naturligtvis riktigt att i länder där hyggliga levnadsförhållanden, hälsa och social trygghet finns - det är snarare detta än ständigt materiell tillväxt som är avgörande - finns minskar också befolkningstillväxten för att plan ut och kanske till och med minska. Men vi har många år tills detta når en kvalificerad majoritet av världens befolkning.

  Det är naturligtvis absurt på många sätt när politiker i t ex Sverige oroar sig över att föräldrar väljer att ha färre barn - inte minst Göran Persson uttalande sig om detta som något krisaktigt. Samma oro finns i Ryssland. Det där bygger på nationalism av nästan gammal rasistisk anda.

  Det är möjligt, som någon skrev här, att befolkningsfrågan var någon man diskuterade på 70-talet. Men det kanske gällde Sverige. I åtskilliga andra länder för man debatt om jordens befolkning. Inte minst den engelska miljörörelsen diskuterar detta. I Sverige är det något av tabu.

  Redan med dagens befolkning så lever vi i ekologisk skuld - det vill säga vi lever på kapitalet istället för på den ränta som naturen ger.

  Någon som kommenterade var sur för att jag nämnt Kina i detta sammanhang. Kanske är det detta som kommentatorn menar: När jag, vid en resa i Kina, fick tillfälle att tala med en ansvarig för miljön i Peking så surnade denne till när vi diskuterade mänskliga rättigheter: han frågade vad vi i väst hade sagt om man inte infört ettbarnspolitiken, om man istället för 1,3 miljarder kineser hade varit 1,7 miljarder. Hur hade då klimatsituationen sett ut, frågade han. Det är utan tvekan så att mänskliga rättigheter ibland kommer i konflikt med befolkningsfrågan. Därav blir den så känslig. Personligen anser jag att miljörörelsen borde orka föra ett samtal om detta problem - även om man inte har några lösningar.

  SvaraRadera
 19. Den som, om än bara för en stund, tror att politikerna skulle kunna styra jordens klimat bara men ger dem ytterligare lite mer makt och pengar

  .. den bör nog lämna in omdömet på en totalrenovering.

  SvaraRadera
 20. Ny dag. Den 3 december. Tittade igår på Uppdrag granskning, där man framställde Alliansen, särskilt dess miljöminister, som skojare.

  Samtidigt hade man i ett annat program talat om för folket, vilket bra radarpar Maria & Mona skulle bli som ledare av vårt land.

  TV har tydligen bestämt sig för, att vi ska byta regering.

  SvaraRadera
 21. vad skönt. Det kanske betyder att de ser till mer till fakta än regeringens propagandabyråer!

  SvaraRadera
 22. Birger, du skriver att det i Sverige närmast är tabu att tala om befolkningsfrågan (inom miljörörelsen, fattar jag, men kanske allmänt också...)

  Varför tror du att det är tabu?

  SvaraRadera
 23. Det är självklart att det är tabu!

  Vem har rätt att reglera befolkningen ? Ingen!

  Ett större problem är kanske att av 7 miljarder så lever kanske 5 miljarder med sämre levnadsstandard än i vårt land.

  Vad får det för konsekvenser när resten av befolkningen kommer upp i våra CO2 utsläpp per person ?

  Vi kan inte gärna förneka andra länders ekonomiska tillväxt när vi själva redan genomgått den?


  Högst problematiskt !

  SvaraRadera
 24. Anonym, du missuppfattade min fråga.

  Jag frågade varför Birger trodde att det var tabu ATT TALA OM befolkningsfrågan.

  Du tycker antagligen INTE att det är tabu, eftersom du just nu sagt din mening om det.

  SvaraRadera
 25. Det som är mest fascinerande för en som följt den här debatten ett tag är att de så kallade skeptikerna tror att de uppfinner hjulet på nytt.


  "Med tanke på de stora omställningar som nu övervägs är det nödvändigt att klimatfrågan blir föremål för en förutsättningslös granskning, forskning och öppen debatt på global nivå redan i detta tidiga skede."

  Jag vet ingen annan fråga som blivit lika sönderdiskuterad, sönderanalyserad och genomforskad som den mänskliga påverkan på jordens klimat. Från att ha varit en ickefråga som ingen utom miljörörelsen talade om har det sakta (alltför sakta) vuxit fram vad som närmast är ett konsensus inom forskarvärlden. Det är inga konspirationer som ligger bakom attitydförändringen, utan allt klarare vetenskapliga bevis, bättre mätmetoder, bättre simulationsmodeller, mer kunskap om alla de system som reglerar jordens klimat.

  Vi vet, bland annat genom att observera andra planeter, hur förödande växthuseffekter kan bli. Venus har vid någon punkt i sin historia drabbats av en skenande växthuseffekt, vars primära beståndsdel är koldioxid i atmosfären, och är nu ett kokande helvete. Nu menar jag inte att det är troligt att samma sak händer på jorden. Men vi vet å andra sidan fortfarande för lite om olika tipping points och samverkande effekter som kan få den globala uppvärmningen att skena.

  Alla som idag sitter och bollar med pseudovetenskapliga argument och gör anspråk på att förstå forskningen bättre än forskarna själva kan väl berätta för oss andra vad de har för reservplan om det visar sig att det mest är hetluft de har att komma med. Har vi en annan beboelig planet någonstans på lut, dit vi kan emigrera om vi förstör den här?

  "Climate gate" är ett stort skämt, och visar enbart hur desperat vissa människor klamrar sig fast vid varje halmstrå som kan ge dem en ursäkt för att inte ifrågasätta sin egen bekväma livsstil. Inget i de hackade mailen emotsäger på något sätt de vetenskapliga data som ligger bakom vår förståelse för den globala uppvärmningen. Att klimatforskare uttalar sig förklenande om skeptiker kanske gör vissa människor rasande. Men var var ni när den amerikanska regeringen manipulerade forskning och svartlistade forskare för att tona ner hotet om global uppvärmning?

  SvaraRadera
 26. En smärtsam insikt är att utan att riktigt ha förstått hur det har gått till, ha identifierat mig med jorden, och att behöva ta ansvar för hela planeten, var inte riktigt vad jag hade tänkt mig.

  SvaraRadera
 27. Staffan

  Jag var nyss inne på din hemsida.

  Bra att du finns.

  SvaraRadera
 28. En halv tumme upp för - vad vi kan kalla - ett faktiskt balanserat inlägg. På hr Schlaugs blog kunde man ha väntat sig fradga och excesser (modell SVT-reportern som anklagade Stockholmsinitiativet för mordhot eller Fokus-kolumnisten som ansåg att klimatkritiker var "kallsvettiga vapenrunkare").
  Ett problem med CO2-katastrofhypotesen är att ev uppvärmning avstannat och t o m förbytts i aningen nedkylning det senaste decenniet. Förklaringen är att hypotesen bygger på feedback-effekter som inte dykt upp. Solen framstår som mer klimatdrivande: den har nu mycket låg aktivitet, vilket sammanfaller med vikande temp.
  Om behovet av vetenskaplig öppenhet och fri prövning håller jag helt med, och det är en av de avgörande problemen Climategate-skandalen belyst (förvrängning av peer-review, mobb mot "olikatänkande", mörkande av data, m m). En *mycket* bekymmersvärd sak: i dokumentationen ingick programkod för klimatmodeller som visat sig extremt opålitlig och t o m har filter för att gynna uppvärmning. (bishophill.squarespace.com har analyser av detta.)
  En annan sak som hamnat i fokus är de stora klimatdatabaserna. CRU:s rådatabas har försvunnit, och kvar finns bara en "homogeniseras" (redigerad) version. Granskning av databaserna visar på extrema tveksamheter, att t ex urban hotspots inte tagits på allvar. (www.wattsupwiththat.com har analyser av saken.)
  På så skakig grund - vetenskaplig oöppenhet, skakiga datormodeller, tvivelaktiga klimatdatabaser - är det betänkligt att pantsätta stora delar av världsekonomin för klimatåtgärder för vilka behovet har tunt eller inget bevis.

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 29. Ahrvid, det är en ovana att när det blir ett skifte i verklighetsuppfattning så springer alla åt samma håll. Klimatdebattörer inte minst - Klas Eklund ett lysande exempel på människor som sätter fingret i luften och rusar i medvind, därför att det är lönsamt och skapar fina nätverk.

  Jag litar inte ett dyft på dem, däremot är jag fortfarande rimligt säker på att människan påverkar klimatet. Jag är fullständigt övertygad om att, oavsett om det visar sig vara rätt eller inte, så är det fördelaktigt att pressa fram teknikutveckling, effektiviseringar och nya sätt att leva. Jag tror nämligen att bieffekterna av klimatdebatten kan bli att vi eventuellt kan komma att omvärdera vad som är viktigt i livet. Och som sagt: klimatskeptikerna får gärna forska för offentliga pengar. Jag hoppas att de här rätt, men tror det inte. Jag hoppas att Köpenhamn kan komma fram till något som kan vara i linje med vad som krävs, om man skall tro klimatpanelens slutsatser, men är övertygad om att man inte kommer att lyckas. Därför att man är fast i ett tänkande som man inte kommer ur.

  Jag tror att om du lyssnat bättre på vad jag sagt, även i egenskap av politiker, så hade du haft större tilltro till vad jag baserar mina åsikter på - fradga och excesser i all ära, men de tusentals timmar jag suttit med nästan i forskarrapporter och vetenskapsartiklar i de flesta ämnen har nog medfört att när fradgan kommer så finns det grund för det.

  SvaraRadera
 30. Schlaug skriver sansat och objektivt som vanligt.

  Självklart måste nolltillväxt uppnås i samhället. Problemet att det som driver tillväxten är vårt monetära system. Eftersom detta system är baserad på evig skuldsättning där nya ränteskulder betalar gamla ränteskulder så måste vår ekonomi växa konstant för att inte förfalla. Därför MÅSTE vi ha tillväxt. Det går inte att ändra på den saken inom ramarna för dagens monetära, centralbankskontrollerade, system.

  Vill vi inte fortsätta i detta eviga ekorrehjul som suger ut oss själva och planeten så måste vi ta fram alternativ till sättet på vilket pengar skapas idag och vi måste införa räntefria pengar. Idag skapas alla pengar som skulder med ränta ovanpå vilket gör att skulderna ALLTID är större än tillgängliga pengar i samhället. Det är ohållbart och slutligen kommer det att gå omkull av sig själv. Frågan är hur stor inverkan det kommer ha på vårt samhälle?

  www.lietaer.com

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.