tisdag 14 mars 2023

Nyttiga idioter?

Det är möjligt att Putin förlorar kriget. I vart fall att han inte kommer att uppnå sina mål i Ukraina. Men oj vilka framgångar han haft i Sverige! Om det gäller att såra demokratin och skapa förutsättningar för auktoritärt styre …


 

Det är många frågor som bör ställas, men som sällan ställs. I vart fall inte i det offentliga rummet. En fråga som bör ställas är om man kan värna demokrati genom att urholka den. En annan fråga är om man genom att skrämma medborgarna på liknande sätt som Putinregimen gör – inte samma sätt, men liknande i en lightversion – verkligen är motståndare till Putinismen eller omedvetna medlöpare … Om man helt enkelt i tron att man försvarar demokratiska värden i själva verket bara är en nyttig idiot för skapandet av ett mer auktoritärt Sverige.

LÄSA HELA HÄR.