tisdag 28 maj 2024

Stiger in för att förtidsrösta, av plikt i ett märkligt val

Nej, lustfyllt är det inte. Att gå in i biblioteket för att rösta i EU-valet.

Men det är en plikt. Att först och främst rösta emot partier med obehaglig värdegrund och emot partier som ingår i grupper som kan tänka sig samarbeta med dessa. Då föll SD, KD och M.

Bort också med partiet som vill skicka EU-soldater till Ukraina och därmed öppnar dörren till båda världskrig och atomvinter (C). Och bort L som ligger i samma härad och i dessa sammanhang är nästan EU-fundamentalistiska. 

Och sossarna? Tittar på deras valsedel, skakar på huvudet. Nej, för bövelen. Och sossarnas toppnamn som inte ens förmår redovisa hur hon använder sina väl tilltagna "kontorspengar". Det säger nåt.

Kvar finns två stackars partier - om man, orättvist nog, bortser från sådana som inte sitter i riksdagen.

Jonas Sjöstedt, som toppar V:s lista, är en sympatisk man, även om han numera verkar anamma krigskulturen mer än många andra. Vad mera? Jo, han kommer att ingå i en grupp i EU-parlamentet med ganska litet inflytande på maktförhållanden. 

Den gröna gruppen har, och kan även fortsättningsvis få, större inflytande i den reella kampen mot extremhögern eftersom de lättare kommer in i förhandlingsläge. Så, om jag ska välja något parti som med säkerhet kommer in i parlamentet, så blir det MP. Som dessutom ingår i EU-grupp som driver klimat- och miljöfrågor bäst. 

Vem på listan ska kryssas? Om valet står mellan de tre första. Lätt: det blir Pär Holmgren. Han tycks vara den mest ideologiskt självklara, har till och med begripit att "evig ekonomisk tillväxt" är såväl destruktiv som omöjlig - och att kapitalismen, som i praktiken är inskriven i EU-fördrag, måste tyglas. Sympatisk dessutom. 

Så då tar jag mig in till biblioteket... väljer bort att rösta på den lista som det visar sig att jag faktiskt har mest gemensam uppfattning med ("Värdigt liv" som är gemensam lista för Partiet Vändpunkt och Feministiskt Initiativ) och kryssar rejält genomtänkt Pär Holmgren. 

Plikten är avklarad. Utan att vara direkt entusiastisk över att få delta i ett val där Marine Le Pens extremhöger-parti kommer att få fler mandat i parlamentet än Sverige. Vi borde vara ärliga nog att ändra vår grundlag så det inte längre står att "all makt utgår från folket". För så är det inte. 

För övrigt är inte det viktigaste att formellt rösta. Utan att veta vad man röstar på. Och varför. måndag 27 maj 2024

Om ni undrar vad...

 ... jag gör efter att ha skrivit morgonens bloggar så har ni svaret på bilden: frukost. Vilket blåmesparet nu vant sig vid om än med vissa protester.

                                                      I ...väntan på frukost... ännu lugn och ro för blåmesparet.

söndag 26 maj 2024

BASINKOMSTVECKA (6): Två steg mot ökad förståelse, ökat frihetsrum och ökat jämlikhet.

Tjänstesamhälle. Informationssamhälle. Kunskapssamhälle. Beteckningarna på det samhälle som vuxit fram efter bonde- och industrisamhället är många. De kopplas till känslor av modernitet och utveckling.

Men gemensamt för dem alla är att den lagtekniska, byråkratiska och administrativa snårskogen vuxit alltmer. Det gäller skattesystemet, det gäller socialförsäkringssystemet, det gäller snart sagt alla system vi bygger upp. Det krävs experter för att förstå, det krävs kopiös och sårbar datakraft för att administrera. De krävs stora, och ofta integritetskränkande, insatser för att kontrollera.

Och värsta av allt: nästan ingen har full koll, nästan ingen kan systemen med alla dess särregler och undantag, nästan ingen begriper hur det fungerar. Vore det inte hög tid att skapa ett förståelsesamhälle?

Revisorer begriper säkert bättre än de flesta. Därför är det inte det minsta konstigt att titt som tätt höra om att sådana smyger omkring i träskmarkerna för att lura systemen. Men det är inte bara dessa ärans män och kvinnor som gör så. Många gör det. Än fler känner inte alls till sina rättigheter. De förmår inte sätta sig in i de system som bär upp samhället.

Är det inte dags att avveckla snårskogen av svåradministrerade och svårkontrollerade avdrag – ränteavdrag, rutavdrag, rotavdrag, reseavdrag – och istället införa ett höjt grundavdrag lika för alla? Det skulle gynna låginkomsttagare mer än höginkomsttagare. Färre skulle bli beroende av det som tidigare kallades socialbidrag. Det skulle öka frihetsrummet för människor. För att inte tala om hur mycket administration, kontroll och datakraft som skulle kunna avvecklas.

Är det inte dags att också renodla trygghetssystemen? Det finns idag cirka 50 så kallade förmånssystem inom trygghetssystemets ramar. Tiotusentals människor arbetar med kontroller, IT-system, övervakning, administration och beslutsfattande i det lapptäcke som nästan ingen har full koll på. Samtidigt som människor ramlar mellan stolarna.

En grundläggande basinkomst skulle kunna eliminera stora delar av detta. Samtidigt som förståelsen för hur det fungerar skulle öka. Vore det inte värt att utreda? Även om åtskilliga särintressen skulle protestera.

Demokrati bygger på delaktighet. Vem kan känna delaktighet i ett samhälle vars grundläggande funktioner är så komplexa att det inte går att tränga in i dem? Ju mer komplexa och svårgenomträngliga systemen blir, ju närmare kommer vi en systemkollaps. På vägen dit kollapsar varje dröm om delaktig demokrati.

 

YouTube. Lyssna på föreläsningen här.

Det är inte onda människor som krånglat till systemen. Tvärtom. Det är goda människor som försökt lösa uppkomna problem och uppenbara brister genom att införa nya regler, fler särregler, ytterligare undantag och tusentals paragrafer i jakten på att täppa till håligheter. Man har byggt på allt efter. Syftet har varit gott, men snårskogen har blivit allt svårare att hitta i, svårare att administrera, svårare att kontrollera.

Det är hög tid för politikerna att ta sig an den stora utmaningen att bygga ett förståelsesamhälle. För inte är det väl så att de mångas förståelse för hur samhället fungerar utgör ett hot mot eliterna? Basinkomst är en del av ett förståelsesamhälle!lördag 25 maj 2024

BASINKOMSTVECKA (5): VISST TALAS DET OM BASINKOMST - MEN nästan INTE I DEN POLITISKA DEBATTEN

 

Läs gärna artikeln, som finns i Syre, här. 


Här finns dessutom, i samma tidning, min krönika i ämnet...


 Och varför inte Ruben Östlund här:


 
SYRE är den tidning som följer vad som händer globalt när det gäller basinkomst. Vilket är mycket mer än du nog tror... Tidningen driver något som heter Basinkomstkollen, som finns här.


Jo, lite debatt är det inom politiken också. Medan tidigare språkrör som Peter Eriksson och Märta Stenevi tagit avstånd från basinkomst så finns det en och annan politiker (bland annat Rebecka Le Moine, Daniel Helldén (språkrör MP) och Annikna Hirvonen (gruppledare i MP:s riksdagsgrupp) som motionerat om det i riksdagen:

Läs motionen här.

Tidigare inlägg under Basinkomstveckan: Del 1Del 2. Del 3.  Del 4.

fredag 24 maj 2024

BASINKOMSTVECKA (4): SAMTAL MED HANNA

Läs här.
Denna vecka är basinkomst/medborgarlös tema på bloggen.

Hanna Lemoine är ordförande i BIEN Sverige som är del av det globala nätverket för basinkomst, Basic Income Earth Network, som bildades på 80-talet.

 

Vill du följa med vad som händer i världen när det gäller basinkomst finns Basinkomstkollen.  

Vill du kolla hur jag inlemmar basinkomst i en bredare samhällsanalys så finns boken Vad ska vi ha samhället till här - uppge koden Birger så blir det rabatt.

Tidigare inlägg under Basinkomstveckan: Del 1Del 2. Del 3.

torsdag 23 maj 2024

BASINKOMSTVECKA (3): En allmän produktionskatt kan delfinansiera basinkomst för alla

 Denna vecka är basinkomst/medborgarlös temat.

Dagens trygghetssystem, med all sin byråkrati och alla sina revor som lappats och lagats allt efter vilken politisk regim som för tillfället styrt, borde ersättas.

Vi behöver ett tydligt, omanipulerbart grundsystem som är begripligt och där ingen faller igenom i den framtid som kommer att skilja sig så mycket från det som varit. Och då kommer vi – vare sig vi vill det eller inte – in på frågan om medborgarlön eller basinkomst. 

 

En sådan skulle kunna ersätta en rad av de så kallade bidrag – även försäkringar kallas ju så i den politiska retoriken – som finns idag. Om detta borde det talas i den politiska debatten. Hur illa berörd en och annan revisor än skulle bli. Och hur upprörda de som haft privilegier, bekostade av hög skatt för låginkomsttagare, än skulle bli.

 

Tanken är allt annat än ny. Ibland har den lanserats som vänsterpolitik, ibland som högerpolitik. I USA var frågan aktuell på 1960-talet då 1 200 ekonomer skrev under ett upprop riktat till kongressen. I Sverige lanserade Miljöpartiet idén för cirka 30 år sedan. Flera försök har gjorts runt om i världen, en del lyckade, en del mindre lyckade, en del fullföljda och sjösatta som normalitet, andra avbrutna. I Frankrike, Finland och Nederländerna har olika varianter prövats. En del är problematiska – i Alaska finansieras en sorts medborgarlön av inkomster från oljeutvinning, vilket knappast får medborgarna att vilja avstå från sådan. Ett bättre styrande exempel är Kanadas »skatteåterbäring« som innebär att koldioxidskatten går tillbaka till medborgarna i form av en sorts medborgarlön.

 

Sedan början av 1980-talet har en samlande internationell rörelse drivit den akademiska debatten och enats om en gemensam definition av begreppet basinkomst. Den skall garantera alla en inkomst som går att leva på, betalas ut regelbundet till individer (inte hushåll) i form av pengar (inte matkuponger eller dylikt) och utan krav på motprestation.

 

Det går att föra en lång diskussion om vilka som skall omfattas av en medborgarlön/basinkomst. Vilka är att betrakta som medborgare? Vi kommer inte undan det dilemmat bara för att vi skippar ordet medborgare och talar om basinkomst istället. 

 

Vilka övergångsregler skall gälla för nyanlända? Ska mottagaren ha rätten att ta med sig basinkomsten för att leva sitt liv i Thailand, Iran eller Norge? Skall en sjuåring ha samma inkomst som en sjuttioåring? Allt det där finns olika uppfattningar om. Själv är jag inte klar över hur jag ser på detaljerna. Och erkänner att dilemman finns. Men jag ser faktiskt ingen annan utväg än införande av medborgarlön/basinkomst. Inte om vi skall försvara allas rätt till ekonomisk trygghet i en framtid som är totalt olik den vi hade framför oss när principerna för trygghetssystemen sjösattes.

 

Skriver om basinkomst i boken. 15 procent vid köp direkt från förlaget om du uppger koden Birger.

 

Finansieringen är naturligtvis ingen lätt fråga, tvärtom. Flera utredningar med delvis olika inriktningar har gjorts, en del övergripande, andra mer detaljerade. När jobbskatteavdrag för 90 miljarder infördes av regeringen Reinfeldt förordade Martin Jordö att pengarna istället skulle användas för en basinkomst för alla mellan 18 och 65 år – på så sätt skulle även sjukskrivna, arbetslösa och andra som lever på marginalen få del av pengarna.

 

En finansieringsbas kan vara koldioxidskatt på så sätt som införts i Kanada. Finansiering kan hämtas när gamla bidragssystem avvecklas, om förmögenhets- och arvsskatt återinförs också i Sverige och när de offentliga utgifterna för arbetslöshet minskas i takt med att skatt och avgifter på arbete ersätts med en bredare skattebas. 

 

En allmän omsättningsskatt, eller produktionsskatt, som inte tar hänsyn till om det är en människa eller maskin, hårdvara eller mjukvara som stått för arbetet bör vara del av finansieringen. Vilket innebär att vinsterna från ny teknik fördelas bland alla medborgare istället för att enbart hamna hos kapitalägaren.

(Utdrag ur min bok Vad ska vi ha samhället till?)

Tidigare inlägg under Basinkomstveckan: Del 1. Del 2.

 


onsdag 22 maj 2024

BASINKOMSTVECKA (2): Liberalt missförstånd...

Basinkomst ligger inte i fas med arbetslinjen som är den politiska dominerande normen, av närmast religiöst slag, i dag.

En av de liberaler som luftat tanken att arbetslinjen gått för långt är Sakine Madon, chefredaktör på Uppsala Nya tidning. Hon skrev en god recension av min nya bok och lyfte just kritiken av arbetslinjen. Däremot kritiserade hon min plädering för basinkomst med att ”förespråkarna aldrig kommer runt att det innebär att leva på andra människors slit och arbete.” 

Men just det – ”att leva på andras arbete” – försvaras med näbbar och klor av liberaler då kapitalägare lever på andras arbete. Så det kan inte vara själva principen hon är emot, utan fördelningen från rik till fattig.

För övrigt behöver inte alls en basinkomst finansieras genom skatt på andras arbete. Genom att man beskattar produktionen (eller omsättningen), oavsett om det är människor, robotar, hybrider, AI eller något annat som står för arbetet, är det snarare så att robotar, hybrider och AI finansierar merkostnaden för basinkomsten …

Vilka ska annars få ut vinsten av teknikutvecklingen? Bara ägarna av kapital?

Miljöpartiets tidigare språkrör Märta Stenevi argumenterade, till skillnad från Daniel Helldén, mot basinkomst. Märkligt eftersom det är MP som drev frågan under alla år jag var språkrör. Hon motiverade med att det vore fel att ge människor med höga inkomster ytterligare pengar. Men det är ett skraltigt – och faktiskt både missriktat och infamt – argument eftersom de flesta modeller och tankar kring basinkomst inte alls leder till just det.

Hur ska trygghetssystem se ut i framtiden när allt fler människor kommer att pendla mellan studier, lönearbete, arbetslöshet på ett helt annat sätt än tidigare? Dagens socialförsäkringssystem är uppbyggt kring en helt annan verklighet, kräver massor med byråkrati, kontroll och ändå ramlar människor mellan stolarna.

(Del 1 av BASINKOMSTVECKAN finns här.)

tisdag 21 maj 2024

BASINKOMSTVECKA: Basinkomst på gång i Sydkorea? Och Trondheim.

Under den här veckan blir BASINKOMST tema på bloggen. Tidigare kallades det för medborgarlön. 

Under alla mina år som språkrör var medborgarlön (som det då kallades) en aktuell fråga på Miljöpartiet för att sedan tonas ner. Globalt är basinkomst alltmer aktuellt. Exempel;

SYDKOREA. Magasinet Syre (som är nödvändig om man är intresserad av basinkomst) redovisade läget efter senaste valet i Sydkorea:

"Sedan länge förespråkar Demokratiska partiets ledare Lee Jae-myung, en riktig basinkomst, alltså där invånarna får en summa pengar regelbundet, utan att det ställs några behov- eller redovisningskrav för att få dessa."

​​Under sin tid som guvernör i Gyeonggi-provinsen införde Lee Jae-myung flera projekt med basinkomst, med lyckade resultat, vilket just Syre rapporterat om tidigare

I Sydkorea finns även ett renodlat basinkomstparti.

NORGE. Är du under trettio år, utan fast inkomst och boende i Trondheim? Då kan du kvalificera dig för det nya norska basinkomstprojektet som staden planerar att införa.

Jag citerar Syre: "Tanken är att en “basinkomst” ska förenkla för de unga vuxna som ofta har en uppsjö av olika bidrag och ersättningssystem att hålla reda på när de söker hjälp. Som det är idag är det många som hamnar mellan stolarna eller får vänta i många år på att få rätt diagnos, som ger personen rätt till ersättning. Det gör att de fastnar i livet och att den mentala hälsan kan komma att försämras."

Det norska projektet kommer att delvis likna försöken i Finland och Nederländerna, meddelas på den norska forskningssajten forskning.no.

SVERIGE. Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén har tillsammans med riksdagsledamöterna Rebecka Le Moine och Annika Hirvonen motionerat om utredning av basinkomst i Sverige. 

KONFERENSER. För första gången anordnas en stor regional kongress om basinkomst i Latinamerika. Datumet för den blir 17-19 juli. Platsen är Costa Rica. Drygt en månad senare anordnar nätverket Bien (Basic income earth network) sin årliga kongress. Denna gång blir det i Bath, i Storbritannien, den 29-31 augusti, och där forskare vid universitetet i Bath är involverade. Temat är basinkomst och socioekologisk omställning. Båda konferenserna kan följas digitalt.


SYRE har något som de kallar Basinkomstkollen. Finns här. Dessvärre har nuvarande regering stoppat tidningsstöd till tidningar som Syre, så ska information som rör till exempel basinkomst fortsätta krävs att intresserade blir prenumeranter.

måndag 20 maj 2024

Om lata hjärnor och konspirationsteorier....

 

Helgens krönika finns här, att glädjas åt eller fnysa åt eller bara vara glad för att slippa läsa.
Om galna konspirationsteoretiker som eliternas bästa vänner...
 

Ur krönikan: "Och det är här någonstans det visar sig att konspirationsteoretikerna spelar globaliseringens eliter i händerna. För det känns obehagligt för intellektuellt hederliga – jag räknar mig dit – kritiker av globaliseringen att sammanblandas med galenpannorna. Därför är det bekvämare att vara tyst."

söndag 19 maj 2024

Bubbel

Igår kväll. Hemkommen från sista turnén före sommar. Firas! 


Nu är det bara en sladdis kvar: Norrköpings Stadsbibliotek den 13 juni kl 18. 

Bokningar inför höst och vinter kan göras här: https://schlaug.blogspot.com/2024/04/bokning-till-hosten.html?m=1

lördag 18 maj 2024

SAKAB, FORTUM... samma nonchalans...

Under lång tid har Fortum mörkat hur mycket PFAS som läcker ut från bolagets anläggning för miljöfarligt avfall. 
 
Tidigare hette bolaget SAKAB. På 80-talet avslöjade jag att dom bluffade med en vindriktning. För att undkomma pinsamheten och ansvaret av att ett stort giftigt och illaluktande utsläpp, från skorstenen,  svept över såväl en stor korvfabrik som Vingåker "utredde" man saken genom att hävda att vindriktningen varit i motsatt riktning den aktuella dagen.
 
Eftersom jag både jobbade på SMHI och som kommunpolitiker lusläste jag deras fejkade rapport. Viss skandal, blev det, i vart fall lokalt.

Så gick det till på den "gamla goda tiden". Och det fortsätter.... med nya ägare.

Läs här.

"170 000 kubikmeter. Så mycket dag- och lakvatten uppskattas varje år rinna ut från avfallsanläggningen i Kvarntorp, enligt en rapport från Sweco.

Vattnet har först strömmat igenom anläggningens reningsverk, men filtren fångar inte upp kemikalier i ämnesgruppen PFAS, där PFOS ingår. 

Trots att exponering för PFAS kan orsaka cancer, leverskador och många andra sjudomar får bolaget fortsätta släppa ut dem i natur och ekosystem. Enligt det senaste miljötillståndet har anläggningen fram till år 2026 på sig att presentera en åtgärdslösning.

Problemen med PFAS-läckage har tidigare uppmärksammats av P4 Örebro och bekräftas av handlingar Dagens ETC begärt ut. 

Fortum skriver i sin senaste miljörapport till Länsstyrelsen att PFOS-nivåerna varit ”markant förhöjda” i bolagets grundvattenbrunnar förra året, men utan att förklara varför eller redovisa några siffror.

Samtidigt har anläggningen under senare år anlitats av statliga myndigheter för att förstöra stora mängder högkoncentrerat PFAS-avfall. Mer specifikt handlar det om det ökända brandskummet, vår mest kända källa till PFAS-föroreningar."fredag 17 maj 2024

Elin från Tjyvhålagränd

Igår för 142 år sedan föddes Elin Wägner. I ett hus på Thyvhålagränd i Lund. Eller som gatan egentligen heter: Vårfrugatan, där det förvisso låg ett häkte. Wägner var den första som skapade en ideologisk väv av miljö, fred och kvinnors rättigheter (det vill säga demokrati). 

Det finns vrede i Elin Wägners fredsengagemang och hon hymlar inte om sin syn på militärer och försvarspolitiker: ”Det finns en rad vägande skäl, som talar för krig. Till exempel: det är lättare att slåss än att tänka…"

Skrev en essä om Elin Wägner som bland annat finns här: https://schlaug.blogspot.com/p/elin-wagner.html

torsdag 16 maj 2024

Kundupplevelsen ska öka - stäng tidigare...

Dörren till apoteket är låst. Klockan är tio minuter över fem på eftermiddagen. Apoteket i Vingåker - det är privatiserat och säljer lite av varje - brukar ha öppet till 18.00. Vad har hänt? Snart står vi flera stycken och undrar.

Dagen därpå tar jag mig in till samhället igen. Före klockan 17. När jag kommer fram till kassan för att hämta det som står på receptet upplyses jag av en liten skylt i kassan. 

Skylten berättar att apoteket stänger klockan 17.00 för att öka kundupplevelsen. 

Ja, så står det. 

Personalen räcker inte till för att ha öppet med full bemanning till 18.00 vilket innebär att kundupplevelsen blir sämre. 

Drar man ner ytterligare på personalen för att öka vinsten så kan kundupplevelsen blir än bättre om man stänger klockan 16.00.

Kronans Apotek ingår i ett gemensamt bolag med Apoteksgruppen. Det gemensamma bolaget ägs av Oriola Corporation, som är noterat på Helsingforsbörsen. Hej och hå.

Marknadsperspektivet har tuggat i sig allt mer av medborgarperspektivet.

onsdag 15 maj 2024

Välkommen till krigskulturen! Välkommen på lördag...


 

Efter föreläsningen spelas Kallocain av Karin Boye.
 
Teater Tribunal hittar du på Hornsgatan 92 i Stockholm. Tunnelbana till T-Zinkensdamm.

tisdag 14 maj 2024

När såg ni en freds- och konfliktforskare i teve senast?

 

Fort går det. Från att i årtionde efter årtionde varit bland de främsta när det gäller motstånd mot kärnvapen är nu Sverige plötsligt kramare av desamma.

Samtidigt som USA ska ges utrymme för 17 militära baser i Sverige. Och på köpet bli mål för ryska kärnvapen om kriget i Ukraina fortsätter att trappas upp till ett nytt storkrig. 
 
Vi har en politisk majoritet som inte vill Sverige väl. Att arbeta hitta lösningar för vapenvila och förhandlingar anses som fientligt. Hellre världskrig, ropas från Rosenbad. 
 
När såg ni någon freds- och konfliktforskare i teve senast?
 
Minns ni den här låten?


måndag 13 maj 2024

Och nu dristar sig extremhögern att vilja ta över EU...

Förr behövde man inte oroa sig så mycket för småfascister och nynassar och annat eftersom deras strävan inom EU var EU-utträde. Men se, det är inte det självklara längre. Nu finns en krypande tanke om att istället omforma EU till något som ligger mer i linje med deras värderingar. Europa, Europa, über alles. Som det hette en gång i tiden då promenadskorna byttes mot stövlar.

Kort sagt: de två extremhögergrupper som existerar i parlamentet – pimpade med ett gäng av de grupplösa – ser ut att växa så det knakar. Medan alla andra tappar, den gröna gruppen ser ut att tappa mest.

Och den partigrupp i EU-parlamentet där sådana som M och KD håller till har numera öppnat upp för att samarbeta högerut för att behålla makt och härlighet.

Förskjutningen manar varenda antirasist, varenda feminist, varenda grön, varenda ljummen socialist, varenda demokrat att rösta i juni. 

Mobilisera!

Läs hela krönikan HÄR.


söndag 12 maj 2024

Livslångt straffarbete... borde det väl vara, säger ryggmärgen.

Ibland blir jag, vad många nog skulle kalla, stockkonservativ i rättsliga frågor. Ansvariga för det gigantiska, medvetna, giriga miljöbrott som Think Pink ägnat sig åt borde leda till straffarbete i form av att rensa upp i skiten och därefter fortsätta straffarbetet livet ut för att göra rätt för sig. Men så funkar ju inte en rättsstat. Så funkar Kina.

Men tanken på ett sådant straff mildrar ilskan och tämjer det förakt jag känner för skitstövlarna. Bara i Botkyrka - som är att av  alla exempel på skitstövlarnas agerande - lämnades 48 000 ton avfall som kostar kommunen ungefär 160 miljoner att ta hand om.

I hela landet handlar det om mer än 220 000 ton avfall som grävts ner, lagts öppet, brunnit, läckt. Som inte minst flyttats runt från industritomt till industritomt samtidigt som kritiker berättat att de hotats, förföljts och hållits under uppsikt av betalda hejdukar som arbetat för bolaget Think Pink.

Ägaren Bella Nilsson har skaffat sig nytt namn för att försöka komma undan - hon är åtalat för grovt miljöbrott, lär få några år i fängelse vilket är på tok för lindrigt. Bella Nilsson har fått pris för sin verksamhet av Dagens Industri, ni vet blaskan där Timbros nya chef varit chefredaktör (ålfiskaren PM Nilsson som vid sidan av det fått sin vilja igenom när det gäller att de borgerliga skulle göra sig beroende av Sverigedemokraterna).

Asbest, PVC-plast och kreosotimpregnerat trä, gips, isolering, kylar och frysar med  freoner som läcker rakt upp i stratosfären. Förgiftar grundvatten, skadar människor och djur. Att sanera allt de av ren girighet ställt till kan räknas i miljarder kronor. Bolaget Think Pink och dess ägare och kupaner har skott sig som entreprenörer.

Som sagt, låt dom gräva i skiten resten av sitt liv. Säger ryggmärgen. Läs bland annat här.


lördag 11 maj 2024

Strategisk miss

I årtionden var sänkt arbetstid en kärnfråga för Miljöpartiet. Sen kom språkrör som sa att det var omodernt. Och jag blev förbaskad. 

Partiet slutade förknippas med frågan. Så när allt fler - typ sossar - började driva frågan om just sänkt arbetstid så var MP frånsprunget eftersom partiledningar sprungit vilse... Ideologiskt lealösa partistrateger har kostat det stackars partiet mycket.

Här från val på 90-talet:fredag 10 maj 2024

Lena kom inte ifatt


Igår fyllde Lena år. Men likt förbaskat kom hon inte ifatt mig. Grattis till det också, Lena!

Annars är det väl mest jag som ska grattas som träffade Lena den där dan då MP bildades 1981.


torsdag 9 maj 2024

Onödigt?

Såg inte semifinalen men nog var Saades armband nödvändigt. Kanske det bästa i årets upplaga av spektaklet...  

Men den som lever det mest bisarra överklassliv bortom sans och måtta kanske inte fattar -  det tycks så av rubriken i vart fall...