Om att leva

Elva budord formulerade på ett försenat tåg, med en halv kopp kaffe i knät och den andra halvan kvar i koppen...
 • Vi bör bygga våra liv på Anständighet, Måttfullhet och Respekt för andras behov. 
 • Vi bör våga vidga våra vyer och ge oss tid att tänka långa tankar.
 • Vi bör leta inom oss efter Värden. 
 • Vi bör vara modiga nog att leva fridsamt. 
 • Vi bör vara stolta nog att inte tappa vårt omdöme.
 • Vi bör lyssna för att kunna finna svar. 
 •  Vi bör vara nyfikna på det som inte intresserar oss för att närma oss Medvetenskap.
 • Vi bör förstå att livet inte blir längre för att vi lever det fort.
 • Vi bör inse att livet inte blir kortare för att vi lever det väl.
 • Om du själv vet vad som är rätt och fel, så fundera en stund för vem det är rätt eller fel.
 • Om en person du talar med inte tycks lyssna, var tålmodig. Det kan helt enkelt vara så att hen har lite ludd i ena örat.
 Ett av buden är norpat från Nalle Puh.