Detta är tillväxt


Tillväxt är det populäraste ordet för politiker av alla sorter. I Sverige och i världen.

Jag har förstått att tillväxtbegreppet är okänt för många som slentrianmässigt talar om vikten av ständig ekonomisk tillväxt.

Tillväxt mäts exponentiellt. Fyra procents tillväxt tycks vara det eftersträvansvärda.

Låt oss säga att dagens ekonomi är stor som en vinbox. Med 4 procents tillväxt har vi två boxar efter 18 år. Och fyra boxar efter 36 år, åtta boxar efter 54 år. Därefter ser det ut så här:


16 boxar efter 72 år
32 boxar efter 90 år
64 boxar efter 108 år
128 boxar efter 126 år
256 boxar efter 144 år
512 boxar efter 162 år
1024 boxar om 180 år
2048 boxar om 198 år
4096 boxar om 216 år
8192 boxar om 234 år
16 384 boxar om 252 år
32 768 boxar om 270 år
65 536 boxar – 288 år
131 072 boxar om 306 år
262 144 boxar – 324 år
524 288 boxar om 342 år
1 048 576 boxar om 360 år
2 097 152 boxar efter 378 år
4 194 304 boxar efter 396 år
8 388 608 boxar efter 414 år
16 777 216 boxar efter 432 år
33 554 432 boxar efter 450 år
67 108 864 boxar efter 468 år
134 217 725 boxar efter 486 år
268 435 456 boxar om 504 år... mycket berusning blir det... Och stor berusning måste den drabbats av som tror på evig tillväxt.
PS!
Tillväxten utgörs av alla varor och tjänster i den synliga ekonomin. Det kan vara verksamheter i privat eller offentlig sektor. Det kan vara positiva verksamheter, lika väl som negativa. Allt mäts kvantitativt. Skulle jag och Göran Persson åka bil till varandra och diska varandras diskar - och ta betalt av varandra - skulle tillväxten öka med både summan för lönen och summan för vad bensinen och etanolen kostar. Och koldioxidutsläppen skulle öka - vi har cirkus åtta mil våra hus.... Skulle vi krocka med Anders Borgs bil - han bor ungefär mitt emellan oss - så att skador uppstår på den så blir det nya plus för tillväxten.