fredag 26 februari 2016

Miljön, makten och friheten, del 5: Människans strävan efter bättre liv...

Tidigare avsnitt: Ekonomismen blev den nya religionen, kapitalismens domptörer, som ser sig själva som spelare och världen som en spelplan, piskar fram köpandets och ägandets norm medan den gode kapitalisten riskerar att strypas av Adam Smiths osynliga hand. Vi ljuger för oss själva, gömmer oss bakom statistik som ger skenet av att vi räddar planeten.Kapitalism kan inte fungera utan tillväxt – det är väl därför riksbankschef Stefan Ingves vid en av räntesänkningarna meddelade att han nu hoppades på att svenska folket skulle ”köpa mer grejer”. Jo, han sa så ordagrant, riksbankschefen. Som om det var ont om grejer i Sverige – taskigt fördelade är de förvisso, men ont om dem är det inte. 

Vi har gjort oss beroende av ekonomisk tillväxt, mer beroende av sådan än av etik, miljöhänsyn och social anständighet. Kapitalismen fungerar utan etik, utan miljöhänsyn och utan social anständighet. Men inte utan ekonomisk tillväxt. 
  
Det ligger någon sorts absurditet i när medier, ekonomer och politiker ojar sig över om försäljningen av kläder, skor och mobiltelefoner inte växer år från år. Som om inte garderober var överfyllda med kläder och skor, som om inte byten av mobiler vart annat år räcker… Som om man var schizofren: ena dagen är man förskräckt över att de klimatrelaterade utsläppen ökar på grund av den ökande konsumtionen, nästa dag är man orolig över att konsumtionen inte ökar tillräckligt för att hålla igång tillväxten.

Men är det då inte ekonomisk tillväxt som gett oss allt det goda vi har? Enligt gängse argument så är det ju så. Utan tillväxt hade vi inte haft skola, vård, omsorg och materiell välfärd. Heter det. Men det är inte tillväxten som gett oss allt detta goda. Det som gett oss allt detta är något helt annat. Nämligen människors strävan efter bättre liv.

Under samhällsevolutionen har människors strävan efter bättre liv i vårt land inneburit att man skapat en skola för alla, sjukvård, bostäder, materiell försörjning och mat på borden. Det var det som innebar bättre liv. Det var detta man strävande efter. Och det gav också upphov till ekonomisk tillväxt. Men det var inte den man strävade efter, det var den som blev följd a strävan efter bättre liv.

Vad som är bättre liv skiljer sig förstås åt från människa till människa. Men inte bara det: det skiljer sig också från tid till annan. För de generationer som byggt upp vårt samhälle har bättre liv varit sådant som också lett till ekonomisk tillväxt. Mer arbete, ökad konsumtion, ökad produktion har gett såväl bättre liv för de flesta som ekonomisk tillväxt. Men målet var aldrig tillväxt, målet var bättre liv.

Så var det i vår del av världen tidigare, så är det i andra delar av världen idag.
  
I vår tid, när vi i vårt land nått ända hit i samhällsevolutionen, så kanske bättre liv är något annat än sådant som också leder till ekonomisk tillväxt. Bättre liv kanske är mer fri tid, mer deltagande kultur, mer social närvaro. Inte mer konsumtion, mer stress och mer arbete. Vi behöver gå från tillväxtsamhälle till utvecklingssamhälle. Jag är övertygad om att det är så. 

Vilket ju inte blir sämre av att argument för detta kan finnas hos allt från konservativa tänkare till John Stuart Mill och Karl Marx.


Marxister? Min begeistring är måttlig...

Johan Stuart Mill menade att när vi väl nått en god materiell plattform borde målet vara att skapa utrymme för mer fritid, mer kultur och mer andlighet. Han skrev i Nationalekonomins principer: ”Om jorden förlorar sin ljuvlighet genom obegränsad tillväxt av rikedom och befolkning, bara för att kunna hysa en större men inte lyckligare befolkning, så hoppas jag innerligt för eftervärldens skull att människorna kommer att nöja sig med ett stationärt tillstånd, långt innan de av nödvändighet kommer att tvingas till det."

Hur Mill skulle få ihop en stationär ekonomi med dagens kapitalism framgår inte. Av naturliga skäl.

Staffan Burenstam Linder, som var vice ordförande i moderaterna 1970-81, skrev i sin bok Den rastlösa Välfärdsmänniskan: ”Vi är på väg in i en ny form av ekonomiskt slaveri, som inte längre bottnar i kampen för ekonomiskt överlevnad utan i en tillväxtmani som, i de bokförda expansionsökningarnas namn, tvingar oss att fördela våra ekonomiska resurser, inklusive tiden, destruktivt - så att vi raserar sådana naturliga grundvalar för vår existens som luft, vatten, jord, naturskönhet och vår egen arvsmassa".
  
Marxister då? Hur har dessa mött miljöfrågan genom historien – och hur möter man klimatfrågan idag? Min begeistring är måttlig. Socialisters historia är inte den bästa när det gäller att värna miljön. Under sextio- och sjuttiotalen i Sverige såg vänstern snart sagt varje rykande skorsten och spyende avgasrör som en seger. Det industripolitiska komplexet omfattade inte bara bolagshögern utan även fackföreningsrörelsen.
  
Striden mellan "den industrimoderna” (eller om man så vill ”industrifatalisterna”) och den ”ekologiska diskursen" har varit ett dominerande inslag ända sedan 1970-talet. I Martin Hultmans bok Den inställda omställningen beskrivs vilken kraftfull motmakt till omställning det finns. Hultman, som är doktor i teknik och social förändring, går igenom de politiska svängarna under 1980-talet då det under några år fanns en politisk majoritet (bestående av S, C, MP och V) för omställning – i betydelsen bort från fossila bränslen och kärnkraft till ny teknik och flödande energikällor. Motkrafterna reagerade kraftigt, främst genom samfällt agerande från Svenska Arbetsgivarföreningen och LO.

Finns det något att hämta hos Marx? En ekologisk dimension hos den gamle ideologen? Den som letar finner, och marxister är experter på att leta och finna. Ska man be någon leta efter en nål i en höstack så ska man be en fullblodsmarxist. Det hedrar dem, kan man ju säga.

Det klassiska citatet för att legitimera Marx i miljösammanhang är detta: ”Den kapitalistiska produktionen kan endast utveckla produktionsprocessens genom att samtidigt förstöra all rikedoms urkällor: jorden och arbetaren”.

Själv brukar jag betona att Marx, i likhet med andra gamla tänkare av allehanda ideologisk hemvist, meddelade världen att mer fritid, kultur och tid för reflexion – och tid att fiska – var något önskvärt.

Varefter vi kommer in på det här med synen på arbete.

På måndag, del 6: Leva för att arbete eller arbeta för att leva eller...?
 

58 kommentarer:

 1. "Kapitalismen fungerar utan etik, utan miljöhänsyn och utan social anständighet. Men inte utan ekonomisk tillväxt." Den formuleringen var en fönsteröppnare på mindre än 140 tecken!

  SvaraRadera
 2. "Ska man be någon leta efter en nål i en höstack så ska man be en fullblodsmarxist." Också huvudet på spiken på under 140 tecken.

  SvaraRadera
 3. Det låter ganska utopiskt att kunna göra sig av med kapitalismens dåliga sidor men behålla de bra.

  Nästan allt vi håller högt idag - sofistikerade mediciner som kan förlänga vår livslängd, t ex, har bara visat sig kunna produceras i västerländska, kapitalistiska demokratier. Kolla på nobelpriset i medicin t ex. Där är inte så många iranier eller nordkoreaner. Både det onödiga krimskramset och det verkligt värdefulla produceras av kapitalismen.

  Den som tror att vi kan sluta med det ena men inte det andra får nog förklara hur det ska gå till, liksom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men sen är det väl mest utopister som häckar på fältet?

   Radera
  2. Så du menar att några års längre livslängd uppväger ett liv i stress, utarbetad kropp, och att kunna köpa grejor osv..? Har hissen verkligen gott ända upp på dig eller blev det tvärstopp på halva vägen?

   Radera
  3. Kanske det. Det som kännetecknar en seriös debatt är väl dock att man diskuterar både för- och nackdelar?

   Radera
  4. Nej, Berra. Jag menar det jag skriver, nämligen att kapitalismen både producerat Barbiedockor och avancerad cancerbehandling. Det ena är meningslös skit, det andra höjer vår levnadsstandard.

   Vem av oss det är där hissen inte "gott" ända upp blir ju ganska uppenbart per automatik.

   Radera
  5. Ben Dover kanske föredrar Barbaradockor

   Radera
  6. Sankta Barbara är visserligen alla artilleristers och sprängares skyddshelgon, men jag är ju inte religiös så jag klarar mig utan några avgudabilder av Sankta Barbara.

   Radera
  7. Hemligheten bakom medicinerna är nog universiteten snarare än kapitalismen, skulle jag tro.

   Radera
  8. "Ben Dover" - din fundering är relevant. Jag filar ofta på detta, det är, som jag ser det, ödesfrågan för mänskligheten: finns det någon väg som fortsatt bistår oss med "det göttaste" ur kapitalismen, men där starka motkrafter (överstatlighet?) lyckas hålla avarterna stången? Eller är kapitalismen i sig så aggressiv att den tanken är, som du säger, en utopi?

   Om svaret är ja på den sista frågan: Vad ska vi hoppas på i stället?

   /anita

   Radera
  9. Det är nog inte så mycket utopister i kommentarsfältet. Däremot människor som på goda grunder är bekymrade över hur världen ser ut och var den är på väg.

   Radera
  10. @Kuckeliku:

   Jo, men vems förtjänst är universiteten? Mycket utbildning grundades som sagt på grund av att profithungern gjorde fabrikerna mer automatiserade och effektiva, och då behövdes det utbildat folk för att sköta dem. Därav kravet på utbildning. etc etc. Men många av de mediciner som anses "essential" av WHO är i huvudsak framtagna i den privata sektorn av folk som givetvis gått på högskolan innan de hamnade på t ex Merck. Men visst, det finns exempel på mediciner som tagits fram inom offentliga universitet också, men var kommer som sagt de moderna universiteten ifrån?

   @anita:

   En sak som marxisterna brukar säga är att man ska lära av historien. Historien lär oss, åtminstone, att det tar hundratals år att byta paradigm. Vi har arbetat med demokratisk kapitalism från 1700-talet fram till idag, till exempel. Och det är också därför det inte går att "exportera" demokrati till Irak och Afghanistan. T o m Kina med sin brutala kulturrevolution har ändå kvar en del pre-kommunistisk konfucianism, etc.

   Om man nu menar allvar med att omdana samhället ordentligt, och det dessutom är bråttom pga tvågradersmålet, överbefolkingen eller annat, så kommer man att otvivelaktigt behöva att ta till tvångsåtgärder. Det bör man i så fall vara årlig med i debatten, menar jag.

   Radera
  11. "Det låter ganska utopiskt att kunna göra sig av med kapitalismens dåliga sidor men behålla de bra."

   Tyvärr är det nog så. Alla vill behålla kapitalismens förmåga att förse fler folk än någonsin med mat, god hälsa och fritid. Samtidigt som man gärna vill eliminera allt krimskrams som onödig köttkonsumtion, fördummande tv-program och den närmast nojiga köpandet av lågkvalitetsprylar. Alla älskar kapitalismens frihet (demokrati) men många vill samtidigt att människor använder sin frihet till bättre saker än att konsumera dumheter. Förmodligen är vi människor till slut inte så fantastiska och namnet "homo sapiens" (den vetande människan) är ju trots allt bara vårt eget namn på oss. Vissa gnäller på kapitalismen (jag inkluderad) men har i ärlighetens namn inga vidare alternativ.

   Samtidigt knarrar det i fogarna i det kapitalistiska systemet. Finanssystemet är klart skört och enligt mig kommer det inte hålla ihop så förskräckligt länge till. Detta innebär nog snabbt slutet för både de positiva och negativa sidorna av kapitalismen...

   Den gamle filuren Oswald Spengler, som ju var en kännare av västerlandet, får kanske rätt till slut när han på 20-talet skrev :

   "Demokratin kommer att förinta sig själv efter att först genom pengarnas makt ha förstört intellektet."

   Den västerländska demokratin ska förstås som varandes en sida av kapitalismen.

   Radera
  12. Politik är i mångt och mycket olika former av regleringar, tvångsåtgärder om man så vill, åtminstone så är det alltid någon grupp som upplever tvång och förtryck oavsett vad som ska reformeras.

   Jag håller med dig, ärlighet varar längst. Jag efterlyser ett modigt parti, ett parti som vågar riskera sin egen existens med att säga de obekväma sanningarna.

   Nu har vi ett "grönt" parti som snart hamnar under fyraprocentsstrecket, men av helt andra skäl än att säga det folk inte vill höra.

   Tror du FN skulle kunna bli vårt ställföreträdande hopp igen, som jag upplevde att det var en gång i tidernas begynnelse?

   /anita

   Radera
  13. Gällande kapitalismens nuvarande tillstånd:
   Ifall man är intresserad av riskerna i vårt nuvarande system dvs globalt finanssystem, världshandel och just-in-time of demand logistik så rekommenderas artikeln "Trade-off". Man kan nöja sig med introduktionen för en grov bild.

   Ifall man inte orkar läsa introduktionen till artikeln kan man läsa min sammanfattning: Ett samhälle kan fort bli gravt dysfunktionellt.

   Radera
  14. "du" i min kommentar ovan var Ben Dover, men det hindrar förstås inte andra att svara.

   Birger kanske har några synpunkter? Ska vi hoppas på att kapitalismen tar kål på sig själv (och i så fall kanske drar med sig människan i avgrunden) eller finns det något sätt att reglera detta vidunder?

   /anita

   Radera
  15. Kapitalismen kan rent tekniskt överleva en internationall finanskollaps. Kapitalismen existerade ju långt innan SWIFT, just-in-time, internet, telefonen och elektroniska pengar.

   Däremot kan ju en sån händelse kanske erbjuda möjligheten till förändring men i så fall måste ju nån gripa möjligheten.

   Radera
  16. Insåg att jag glömde länken till "Trade-off":

   http://www.feasta.org/2012/06/17/trade-off-financial-system-supply-chain-cross-contagion-a-study-in-global-systemic-collapse/

   Radera
  17. Ben Dover: "nån" - any idea?

   /anita

   Radera
  18. "Kapitalismen kan rent tekniskt överleva en internationall finanskollaps."

   Det är ju verkligheten som är intressant inte vad som är "rent tekniskt". Vad händer om kapitalmarknader, aktiemarknader samt betalningssystem inte fungerar?

   Radera
  19. Jadu Christopher, det kan säkert hända en hel del!

   Kapitalism innebär ju helt enkelt privatägda produktionsmedel och fri marknad. Även om bonden byter sin traktor mot en häst, så äger han väl förmodligen den privat och det innebär kapitalism.

   Jag ser inte hur en finanskris skulle innebära slutet på det. Kan du förklara det?

   @anita - inte vet jag?

   Radera
  20. "Kapitalism innebär ju helt enkelt privatägda produktionsmedel och fri marknad. Även om bonden byter sin traktor mot en häst, så äger han väl förmodligen den privat och det innebär kapitalism."

   Kapitalism bygger förutom på detta även på fungerande kapitalmarknader, aktiemarknader och framför allt betalningssystem. Ägande idag utgörs till en betydande del av finansiella tillgångar, betydligt mer abstrakt ägande än "bondens traktor". Finansiella tillgångar kommer visa sig långt ifrån lätthanterliga utan finansiella marknader. I praktiken är det inte så lätt att likvidera bolag. Exempelvis banken Lehman brothers är ännu under konkursförvaltning, vilket jag känner till genom att mina föräldrar (mot mina rekomendationer) investerade en del pensionskapital i banken. Många bolag får naturligtvis akuta likviditetsproblem och solvensproblem, även icke finansiella bolag. Naturligtvis kommer oavsett all handel att upphöra utan ett fungerande betalningssystem som bygger på att bankerna mår tillräckligt bra. Bolag kommer att försättas i konkurs, folk förlora jobbet. Stater kommer att tvingas agera med alternativa valutor - ett sannolikt misslyckande och kommer inte rädda världshandeln. Enbart mycket lokala valutor på ungefär kommunal nivå kommer troligen ha en chans.

   För övrigt må bonden äga sin traktor men samtidigt äger banken en skuld på bonden. Så ser det ut idag och ägarexemplet med bonden är enkelt jämfört med ägarstrukturen för tex en storbank. Ägande är mer komplext än någonsin tidigare. Denna komplexitet i ägandet hanteras av aktiemarknader, kapitalmarknader och banker. Ett finanskris som utmynnar i en finansiell kollaps kommer därav att leda till historiens största sörja.

   Nu arbetas det ju visserligen rätt intensivt för att undvika en finansiell kollaps. Lån har skapats i en aldrig tidigare omfattning under de sista åtta åren. Det börjar nu bli svårt att fortsätta öka takten i låneökningen. Centralbankerna vill ta till mer obeprövade åtgärder som avskaffande av kontanter, införande av betydande negativa räntor (-5%) och medborgarlön (finland). Om man kan förhindra att finanssystemet kollapsar är inte helt säkert som jag ser det.

   Faran med en finansiell kollaps är spridningseffekterna på logistiksystemen. Tycker "Trade-off" åskådliggör detta bra.

   Radera
  21. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  22. Det du skriver förklarar inte på något sätt varför kapitalismen skulle gå under. Försök igen.

   Radera
  23. Ursäkta sent svar, jag hade en del annat att ordna:

   Det jag beskriver är en kapitalism med betydande problem. Dagens kapitalism är till stora delar baserad på ett oerhört komplext ägande även om det i grunden är i överensstämmelse med din definition:

   "Kapitalism innebär ju helt enkelt privatägda produktionsmedel och fri marknad. Även om bonden byter sin traktor mot en häst, så äger han väl förmodligen den privat och det innebär kapitalism."

   Finansiella bolag samt icke finansiella bolag innehar idag stora skulder samt utbyter risker genom finansiella derivat. Det finns dessutom en uppsjö av olika slags skulder och derivat. Dessa bolags existens står på spel vid en finansiell kris. Genom dessa bolag står även ekonomin hos anställda, underleverentörer och genom dominoeffekten tjänstebolag (restauranger osv) på spel. I slutändan är även naturligtvis staters ekonomi beroende på att allt detta fungerar. Det hela kan, som jag beskrev, spåra ur i en finansiell kollaps där kapitalmarknader, aktiemarknader och betalningssystem slås ut. I detta skede står den moderna kapitalismen för en enorm käftsmäll, men naturligtvis kan man tänka sig att det stannar här och samhället förmår hålla ihop. Då överlever kapitalismen enligt din definition även om många nog skulle vilja göra gällande att den moderna kapitalismen (=fungerande finansiella marknader) har gått under. Men dessa marknader kan man ju försöka återstarta givet att samhället fungerar tillräckligt.

   Dock verkar det svårt att ta sig ur den beskrivna situationen utan vidare dominoeffekter. Den allvarligaste är att logistiksystem och världshandel slås ut. Låt mig illustrera vad som kan hända:

   Den fiktiva personen Den Bover behöver fylla på matförråden. Han går som vanligt till ICA men finner till sin besvikelse att det är glest i hyllorna, dessutom är det allmän förvirring då betalningssystemen inte fungerar. Detta trots att statsministern Staffan Bladén har infört någon slags temporär valuta kallad nykrona. Den Bover lyckas på något vis förhandla till de sista tomaterna från holland och går förvirrad hem och lagar pasta rouge. Efter ytterligare två dagar är ICA's hyllor helt tomma bortsett från kaustik soda och tvättmedel. Den Bover går tomhänt hem. Samtidigt har Den Bovers granne Zeke Varg blivit hungrig och bestämmer sig för att göra något åt det. Han går in till Den Bover med sin studsare och rånar Den på dennes matförråd. Den blir ledsen och hungrig.

   Detta är ett exempel på hur samhället riskerar att spåra ur helt. Förmodar att vi, om det nu går så långt, har ett kapitalistiskt system som gått under även enligt din definition.

   Utan fungerande företag och världshandel kommer vi aldrig kunna upprätthålla den produktivitet vi är vana vid. Denna produktivitet står för meningslöst krimskrams såväl som mat och livets nödtorft, allt hänger ihop som vi båda inledningsvis enades om. Finanssystemet kan liknas vid vårt systems nervsystem, utan det saknar vi koordination. Det blir som när man avlivar en tupp, en jävla massa sprattel och sedan fungerar inget.

   Kanske händer inget av detta och Den Bover lever lycklig i alla sina dagar ...

   Radera
 4. Ben> tss. Du skriver att det dåliga med kapitalismen får man ta bara man får leva några år längre. Snacka inte skit gubbe lilla.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det skrev jag faktiskt inte alls.

   Radera
 5. Birger: En bra sammanfattning av dina tankar - tack!
  Och så är den sedvanliga pajkastningen redan igång...

  Fred Lane

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du gillar paj Fred Lane?;) Välj en vegetarisk!

   Lisbeth

   Radera
 6. För mig låter det som en kraftig sammanblandning och förväxling av begrepp.
  Marxism leder kanske inte till tillväxt, åtminstone inte någon hållbar, trevlig variant, och kapitalism leder rätt ofta till tillväxt, verkar det som.

  Det betyder inte automatiskt att marxism fungerar utan tillväxt och att kapitalism inte gör det.
  Japan har existerat i 20 år utan tillväxt. Fungerade helt OK, och jag har inte sett att det övergav sitt samhällssystem och kontaktade Frank Baude för ett maktövertagande under den tiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sovjet hade en ganska fin BNP-kurva faktiskt, så rent tekniskt lyckades de prestera en hel del tillväxt.

   Radera
  2. Kina också. Borde tjäna som en varning mot marxism om man är emot tillväxt, för de har väl haft högst tillväxt av alla.

   Ärligt talat tror jag att första meningen och ansatsen till artikeln "Kapitalism akn inte fungera utan tillväxt" är åt pepparn, och därmed faller hela artikeln samman.
   Tvärtom kräver antagligen ett mer komandoekonomiskt drivet samhälle tillväxt för att kunna uppfylla makthavarnas drömmar och legitimera makten.
   I en mer öppen ekonomi kan mycket väl kommersiella intressen leva i konflikt med varandra, vissa gå under och andra blomstra och summan av kardemumman blir noll.

   Radera
  3. Enligt ortodox marxism slutar i själva verket kapitalismen att växa. Kapital ackumuleras, skalfördelar och teknologi ökar produktionen vilket ökar kapitalackumuleringen, men till slut blir det ackumulerade kapitalet oändligt stort och avkastningen på det går då mot noll. Då slutar kapitalisterna att investera, arbetslöshet etc uppstår och den socialistiska revolutionen inträffar.

   Enligt marxisterna besegrar kapitalismen således sig själv förr eller senare.

   Det är just ackumuleringen av kapital som driver tillväxten - kapitalet söker investering för att förmera sig, givetvis. I dessa tider mest utomlands i tillväxtländer.

   Radera
  4. Enda sättet jag kan tänka mig att man kan uppnå nolltillväxt är om man spikar fast pengarna i golvet, dvs helt enkelt förhindrar folk från att investera dem i någonting. Fast då kommer vi till slut få negativ tillväxt eftersom fabriker mm skulle förfalla. Att uppnå just den balansen där produktionen upprätthålls men inte ökar ter sig oerhört svårt.

   Radera
 7. Neoliberal Agendafre feb. 26, 11:03:00 fm

  "Kapitalism kan inte fungera utan tillväxt – det är väl därför riksbankschef Stefan Ingves vid en av räntesänkningarna meddelade att han nu hoppades på att svenska folket skulle ”köpa mer grejer"

  Nej, Ingves är landets bäst betalde planekonom vars uppgift är att sätta priset på ränta i ekonomin. Detta sker på ett möte som hålls sex gånger per år där han tillsammans med andra planekonomer röstar om vad ett lämpligt räntepris är.

  För drygt 20 år sedan bestämda planekonomer att man skulle utgå från en varukorg, som statens myndighet för statistik hade satt ihop, och att försöka hålla prisökningen på varukorgen på mellan 1 och 3% genom att styra räntan. Detta efter att deras förra system kollapsade då man försökte köra upp räntan till 500%.

  Senare omformulerades målet till 2%. Nu har prisökningen varit liten på varukorgen, då man bl.a inte har med bostadspriser i den. Däremot har man med ränteutgifter, som så klart faller när Ingves och de andra planekonomerna sänker räntan. Då priset på varukorgen inte vill öka 2% så har Ingves och de andra planekonomerna nu bestämt att deras styrränta ska vara negativ!

  Det här är fullkomligt galet och skapar massa problem i ekonomin.

  Det rimliga vore att ersätta det hela med ett kapitalistiskt system med marknadspriser satta av utbud och efterfrågan, dvs spar- och riskvilja. Detta kommer dock Ingves aldrig föreslå då han och de andra välbetalda planekonomerna då skulle få sparken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guld-standard?

   Radera
  2. Neoliberal Agendafre feb. 26, 02:37:00 em

   Heter du Lincoln, månntro?

   Nej, att knyta pengar till leverans av en viss mängd guld, så som i en måttenhet, löser inte problemet. Det blir kreditexpansion och så kollapsar systemet.

   Ska man ha guld så måste man ha ägandebevis, jämför med en lagfart. Den motsvarar en specifik tomt. Det är inte en skuldförbindelse, dvs ett krav om att leverera en tomt om x antal kvadratmeter. Man äger tomten. Så måste det även vara med pengar.

   Det hindrar dock inte att man kan utfärda skuldförbindelse på pengar, så som man kan skapa ett papper för att hyra ut en tomt i ett visst antal år, men detta papper kan inte blandas ihop med ägandebevisen. Varor/tjänster i ekonomin prissätts i guld, inte skuldförbindelser på guld.

   Jag kan dock tänka mig andra konstruktioner, behöver inte vara guld, Grundtipset är dock att hålla planekonomerna borta och låta marknaden korrigera utifrån den information som finns. Då slipper man både negativa räntor och sådana på 500%.

   Radera
  3. Neoliberal har inte den blekaste aning om att reporäntan nästintill inte har ett skit med vilken ränta bankerna tar ut. Det är en intern ränta som Riksbanken tar av bankerna som har riksbankskonton och är med i det helt slutna betalsystemet (RIX).
   I Schweiz har negativ reporänta lett till att "bolåneräntorna" (då banken inget lånar ut så är det en total lögn)stigit. Detta då bankerna som hamnar på plus vid nollsummespelet clearingen kan kräva vilken stiborränta de vill av minusbankerna.

   Så du, Neo, menar att vara enskild guldbit ska ha en registrerad ägare och bankerna sköter registret? Sedan ska vi ha någon som byter lappar stup i ett på ägarbeviset på guldeti bankvalvet när vi betalar varandra. För att inte dra upp det totalt opraktiska när vid en transaktion mellan två banker. Då ska inte bara registreringen av guldbiten ändras från Nisse till Per - själva guldet måste också fysiskt transporteras från Nisses bank till Pers bank. Och detta måste ske vi varje liten skiten betalning - om så Nisse köper en chokladkaka av Per. det kommer bli en djävla körande mellan bankvalven och en djävla massa omskrivningar av vem som äger guldet.Clearingsystemet med guld som bas i byteshandel är t.o.m än mer komplicerat än dagens sk fiatsystem.

   Guld är en vara och därmed är det fråga om byteshandel. Jag har inte något emot byteshandel – när den funkar så är den utmärkt. Men inte om byteshandel går i baklås – om t.ex Nisse vill ha en traktor i utbyte mot sin ko men Per, som har en traktor, vill ha höns i utbyte kan pengar vara en värdeförmedlare för att överbrygga problemet med byteshandel. Pengarna i sig har inget värde men Nisse kan ge Per pengar och få sin traktor, sedan kan Per ta pengarna och köpa höns.

   Vi kommer inte använda guld som bytesmedel då det är otympligt. Folk kommer inte springa med guldpungar runt halsen eller slicka ett frimärke på guldet och hoppas det kommer fram med posten om man köper något genom t.ex internet. Vi kommer fortfarande ha ett kontosystem baserat på att bankerna ”lånar ut” sina egna skulder på guld till konton. Samma skuldslavssystem som dagens men bara med annan bas.

   Bara man är klar över att byteshandel, om så med guld, inte pengar så är det grönt för mig att idka byteshandel om man hittar någon man kan byta sin pryl med. Men att. såsom Neoliberal, påstå att byteshandel med guld gör guld till pengar är djupt bedrägligt och bara en förlängning av bankernas lögner.

   Radera
 8. Trump blir president. USA för hem produktion genom kraftiga tullar. USA kommer efter 5-10 år blomstra som aldrig förr.

  Vad gör vi i Sverige, dags att lägga upp en plan. Eller ska vi forsätta in i väggen först? Vi är nu världens mest skuldtyngda folk (privat).

  SvaraRadera
 9. Demokrati
  är som att köra på låg växel med full gas och med handbromsen i hela tiden. Det går sakta framåt och låter illa, men bilen häller sig på vägbanan och räddningstjänsten kan fortsätta spela fotboll på arbetstid.

  Demokratin är ändock det bästa styrelseskicket vi har, men fetman har sedan länge blivit jobbig och den har sedan länge fått svårt att röra på sig.
  Fetmaoperation är nog det mest effektiva för att återställa balansen och livskraften.
  Aran

  SvaraRadera
 10. Ingves säger inte hela sanningen. Han vill ha deflation för att kunna dopa marknaden med negativa räntor.

  Inflationen har varit låg länge trots mycket billiga krediter samtidigt som hushållen ökat sin konsumtion. Deflationen är naturlig tack vare vår produktivitet och arbete samtidigt importerar vi deflation från en super-effektiv världsekonomi.

  Det Ingves egentligen säger är att vi måste "handla mer" så att inte deflationen tilltar och för att "hjälpa till" så håller Riksbanken negativa räntor. Men de billiga krediterna används inte till att köpa vegetariska hamburgare, ekologisk öl eller svenska tv-spel utan till att blåsa upp tillgångspriser på den finansiella marknaden så att vi inte går in i en finanskris. Om Riksbanken skulle vilja ha inflationen driven av "tillskott" i hushållens plånböcker så skulle inflationen och räntorna gå upp och blåsa ur bubblan och göra landets statskassa och folk bankrutt.

  SvaraRadera
 11. Marx han förstod väl det där med kollektiva lösningar. Individen bör vara till för kollektivet och kollektivet för individen. Då är vi på rätt väg. Vi är sociala varelser. Men egen integritet och egna önskemål, sätts före kollektivets behov? Egen integritet är viktigt! Men kollektivets integritet viktigare. Är ingen anhängare av Marx, men att drömma vidare just nu med gröna drömmar, funkar det i verkligheten? Man bör naturligtvis inte glömma dem, utan varsamt packa ner dem, så att de lätt går att packa upp igen. Dessa tankeformer kommer att behövas.

  Är också övertygad om att vi behöver en omställning. Och oj vad jag och många med mig längtar och väntar på den. Men samhällsevolution går väldigt sakta. Vi som individer ingår i evolutionen och den tar krypsteg mycket beroende på att vi sitter fast i våra egna stuprör. Vi gör det, inte ni de där andra. Vi sitter alla fast i våra stuprör mer eller mindre naturligtvis. Tänka nytt kan lika gärna vara att tänka gammalt. Allt gammalt är inte mossigt.

  Göran Persson varnar för en internationell finanskris. Han är både gammaldags och modern. Finanskris vad är det? det har vi aldrig hört något om förut? Vi borde kanske sluta drömma om slott och nöja oss med "koja". Vi inkluderar Göran. Persson. Det är så fint med kollektiva tankar: Men det anser inte den gröna ideologin. Hur många tankar är våra egna? Dags att bygga nya miljonprogram! Hyreslägenheter. Denna gång lite mer miljö och klimatsmarta. Utvecklingen har ju inte stått helt stilla. Det är väl det enda som skulle kunna pressa ner priserna på bostadsmarknaden. Då får vi pröva det faktum att vi är sociala varelser. Se i vilken grad det stämmer. Och i vilken grad vi har förmåga att trivas och hålla sams. Människor behöver tak över huvudet. Inte luras in i en svart bostadsmarknad, där den som har pengar klarar sig. Eller på andrahandsmarknaden eller t.om. tredjehandsmarknaden av skumma personer.

  Såg på nyheterna att det finns många tomter som "markägare" sitter på. Där det skulle kunna byggas. En del vill inte att det byggs för nära inpå dem själva. Det finns givetvis andra orsaker också. Vi måste pröva tanken på allvar, att vi ÄR sociala varelser. Igen... Och nu finns det väl stor möjlighet till det? En prövningens tid.

  Människors strävan efter bättre liv behöver hålla sig inom ramen för andra människors strävan efter bättre liv. Det är ganska enkelt egentligen? Det börjar med oss själva var och en. Vilka krav har vi var och en på livet. Kanske är de väl storslagna? Det finns både ekonomiska och planetariska ramar att hålla sig inom. Enligt New Age är det bara att önska och så får alla det som de önskar. Kanske! men inte alltid på det sätt vi vill. Allt får konsekvenser. Ibland behagliga, ibland obehagliga.

  Vi behöver tak över huvudet, mat i magen, kläder på kroppen osv. En buffert gärna kontanter. (Om kontanthantering i Riksdagen idag)Bra Ulla Andersson! hon ger sig inte. Vi är tillbaka på "ruta 1" kan tyckas. Men det är ju inte riktigt sant, evolutionen går framåt. Sakta men säkert och den tar nya vägar irrfärder. Men vi lär oss alltid något. Och vad är bättre än att aldrig sluta drömma om en värld utan krig t.ex. Där alla lyssnar på alla.

  Lisbeth

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ingen kan sammanfatta sin egen åsikt lika stringent som du Lisbeth!

   Radera
  2. Och jag som trodde det var en insikt! ;)

   Lisbeth

   Radera
  3. Men det var väl en insikt?

   Radera
 12. Socialdemokratin dog ej 1986, bara nostalgiker tycker så. Dagens upplaga är precis lika politiskt vital. Vill så mycket. Nu vet ni det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det märks nu när man regerar på egen budget!

   Radera
  2. (s) har kraften & svaren! På 90-talet byttes ingen politik & ingen gammal politik kastades bort. Man bekämpade arbetslösheten kraftfullt. Sedan fortsatte man med det. Och fortsatte, och sedan pågick detta ända tills idag, och det pågår ju. Och nu är FAS3 avskaffat fast det rullar vidare. Man slutade vara barnsliga (socialismen) & det gav resultat!!

   Radera
  3. Tråkigt då att man saknar väljare eftersom de gått till M och SD

   Radera
 13. Dog eller inte, speciellt vaket var det väl inte, att om man var socialist låta sig dras in helt i nyliberalt tankegods. Och nu vill de, en del i alla fall, försöka regera med en mer socialdemokratisk politik. Vi får se hur det går. Om vi inte sover. Det lär märkas mest i mjuka frågor som skolan, vården och omsorgen. Samt i bostadsbyggandet. Daniel Suhonen har en hel del poänger kring socialdemokratin och dess "död". Bra!
  Det har inte märkts mycket ännu. Det är resultaten som räknas. Miljonprogram bygga litet och billigare, eller marknadshyror och med det en högre ökning av bostadsbidragen. Vad blir det? Kanske blir det "inget" dvs det bidde en tumme. Spännande tider "strålande" tider. Ang. "Vill så mycket" Jag vill, jag kan så säger småbarn? Och ibland kan de ibland inte.
  Vad vill vi kollektivet dvs. folket?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 14. Det är en ödeshelg för miljöpartiet skriver en av våra kvällstidningar.
  Man ska ägna sig åt gruppterapi för att vända skutan rätt och kunna samsas i båten.Skulle det inte falla väl ut, vilket många tydligen oroar sig för,så kan fältet ligga öppet för både nya och gamla förmågor.Om nu inte partiet sjabblat bort sin relevans under sin tid i regeringen.
  Men finns det några villiga kaptensämnen kvar?

  SvaraRadera
 15. Jaha så läser man att S+MP har accepterat Natoavtalet, hur MP kan leva med sig själva vet väl bara djävulen.

  SvaraRadera
 16. Jag kan nog inte rösta på MP i nästa val. Miljontals unga män är på flykt och behöver komma till Sverige. Vi måste helt enkelt öppna våra hjärtan och ta från biståndet och ge dessa män en framtid här.
  //Blondie

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har alltid drömt om att ha unga, aggressiva muslimska män överallt på gatorna.

   Radera
 17. Nu säger forskarna att MP viker sig för S i regeringen.
  Men det måste väl ändå vara fel?
  Hur har forskarna kommit fram till det?
  Utan MP hade allt varit etter värre!

  SvaraRadera
 18. Forskningen undrar kanske också hur (mp) tror att man kan komma med sina aktuella utspel när hela europa, inklusive Sverige, nu valt en annan väg? Forskningen kanske häpnar över sådana "motströms aktiviteter"?

  SvaraRadera
 19. Neoliberal Agendalör feb. 27, 05:03:00 fm

  "Det ligger någon sorts absurditet i när medier, ekonomer och politiker ojar sig över om försäljningen av kläder, skor och mobiltelefoner inte växer år från år."

  Sådan är välfärdssaten, utan den skulle ingen bry sig om tillväxt, undantaget kanske en del börsanalytiker och nationalekonomer.

  Det är för politikerna har en budget som är nästan halva ekonomin som tillväxt blir så viktig. 4% tillväxt och man har närmare 100 miljarder att spendera på reformer, så man kan bli återvald.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.