tisdag 23 februari 2016

Miljön, makten och friheten, del 2: Problemet heter kapitalismDN-Debatt 1989.
Från del 1: Vi lever i econocen, den tidsålder då vi är fångar i ett ekonomiskt system. Vi lever under ekonomismens järnlag, den hotar såväl planeten som människan.Vi lever således mitt i ett problem. Vi är av omringade av det. Det styr våra liv, vare sig vi vill det eller inte. Det styr miljö och klimat. Det styr vardag och helgdag. Det styr våra sociala relationer. Det styr vård och skola. Det styr hur vi behandlar djur och ekosystem. Vi är problemets fångar, dess redskap, dess verktyg

Problemet heter kapitalism.

Därmed inte sagt att de reellt fungerande socialistiska staterna, och dess varianter av planekonomi, varit problemfria. Tvärtom. De var fyllda av problem. För miljön inte minst. Ett av skälen, kanske det största, var att yttrandefriheten och mötesfriheten var starkt begränsad, för att inte säga obefintlig för de som hade kritik att framföra. Miljörörelsen undanskuffad, byråkratin svällande och mottagligheten för ny teknik starkt begränsad. Planekonomiernas allra största miljöproblem uppstod inte, som i flera av de västerländska ekonomierna, när varor lämnade fabriksgrindarna, utan i det som kom ut ur skorstenar och avloppsrör.

Men tiden när Öst- och Västeuropa byggdes på olika system är förbi. Det system som gick segrande ur striden blev kapitalismen. Hoppet var, för många, att skapa en kapitalism med mänskligt ansikte. Det var lika naivt som när Alexander Dubček, det tjeckoslovakiska kommunistpartiets ledare under den så kallade Pragvåren 1968, försökte införa det som kom att kallas "socialism med mänskligt ansikte - och möttes av stridsvagnar och trupp från övriga Warszawapakten. De röda stövlarna trampade fram.

Den som ville skapa en kapitalism med mänskligt ansikte slapp förvisso stridsvagnar och trupp. Det fanns mer sofistikerade medel: avregleringar in absurdum, frihet för kapital snarare än för människor, globaliseringens anonymitet, frihandel utan sociala och ekologiska klausuler, ideologisk propaganda för att vi skulle ersättas med jag. Och till slut blev till och med den bisarra idén om att mångfald och valfrihet inte kan skapas utan vinstuttag ur skola, vård och omsorg betraktad som sanning.

Den oblodiga statskuppen.

Det var för trettio år sedan det stora slagfältet öppnades. En statskupp genomfördes. I Sverige.  En oblodig statskupp i det tysta. Vilket bland annat ledde fram till att de tio rikaste procenten i Sverige snabbt lade beslag på 70 procent av förmögenheten – och att välfärden fortsätter att krackelera och tillväxten tillåtits ske genom lånade pengar.

Det första slaget föll 1985 när kreditmarknaden avreglerades på det att bankerna kunde visa sin totala avsaknad av kompetens och samhällsansvar.

Det andra slaget utgjorde en långdragen process under vilken reglerna för valutaflöden monterades ner - plötsligt utgjordes 90 procent av alla penningflöden över gränserna av ren spekulation.

Det tredje slaget blev den stora skattereformen 1990-91. Många med höga inkomster fick så betydande skattesänkningar att de kunde låna ut pengar, mot hög ränta, till staten så att staten kunde bekosta de skattesänkningar som långivarna just fått.

Vem behöver blodiga statskupper, när de kan ske, utan debatt, i demokratins namn? Den som hävdar att Marknaden tagit makten är fel ute. Marknaden har inte tagit makten. Den har fått makten av de folkvalda.

Det fjärde strategiska slaget föll i maj 1991 när regeringen gav klartecken till riksbanken att knyta den svenska kronan till EU:s valuta. För att försvara kronans värde sattes ränta till 500 procent.  Resultatet lät inte vänta på sig. Massarbetslöshet skapades, småföretag slogs ut och statens finanser blev allt sämre.

Staten började spara. En blocköverskridande överenskommelse, med socialdemokraterna i spetsen, drog ner på de statliga trygghetssystemen så mycket att kommunerna fick kraftigt ökande kostnader för socialbidrag. Vilket resulterade i att man tvingade dra in pengar från skolan, från förskolan, från äldrevården. Personaltätheten minskade. Skolan blev sämre. Barngrupperna blev större. De äldre matades med mer piller.


Vi ser effekterna av denna fundamentalistiska politik än idag. Men de som genomförde statskuppen har kommit undan. Stegvis blev politik något som byggdes på ekonomiska nyckeltal istället för på empati. Ekonomismen trängde in i varenda politiskt beslut.

Staten började konsekvent se människor som problem. Kommunerna började uppträda som företag med köp- och säljprinciper. Marknadstänkandets vulgarisering trängde in i vartenda skrymsle och vrå.

Ekonomismen blev den nya religionen, kvartalsekonomerna det nya prästerskapet. Det är där vi står idag. Det är därifrån vi måste förflytta oss om vi avser att ta människor, miljö och klimat på allvar.

Den rödgröna regeringen som bildades 2014 borde, kan man tycka, haft ett tydligt uppdrag att sätta den bortre parentesen på den utveckling som startades för trettio år sedan. Frågan är i första hand inte om den förmår. Utan om den vill. Utan vilja kommer den inte ens att pröva om den förmår.

Det är väl där någonstans vi står när dessa rader skrivs. Och utan denna bakgrundsbeskrivning kan det vara svårt att förstå varför inte staten investerar mer i sådant som faktiskt skulle kunna ställa om samhället så att det blev ekologiskt och socialt hållbart. Man har abdikerat, steg för steg har man lagt allt mer makt hos den så kallade marknaden.

Det gemensamma – och till det hör även klimatrelaterade investeringar - har fått vika för den enskilde och dennes köpkraft. Det har blivit mer politiskt gångbart att ge stora delar av medelklassen möjlighet att ta en extra flygresa till Thailand än att vårda den järnväg som en gång sades vara folkets. Lägg till det att rigida regelverk och ekonomiska ramverk, skapade av riksdagen, har överlevt sig själva och nu bidrar till destruktiviteten. Och att medborgarna, uppmanade av den förda realpolitiken, skuldsätter sig över alla breddar. Allt för att hålla igång ett system som blivit ett missfoster.

Det ekonomistiska projektet tycks således fortsätta, nu i rödgrön tappning. Det lanserar ofta som modernt. Men var och en vet att det som är modernt idag blir omodernt imorgon.


Det är en tröst.

Imorgon, del 3: Kortsiktighetens förbannelse

81 kommentarer:

 1. Detta utbrott ifrån dig Birger gillar jag verkligen !!!

  SvaraRadera
 2. Aftonbladet och Schlaug går till attack samma dag.
  Schlaug går på en rödgrön regering.
  Aftonbladet går på miljöpartiet.

  SvaraRadera
 3. Det här förefaller som ett ganska slappt resonemang intellektuellt sett.

  Inlägget börjar i princip med att avfärda kapitalismen (och kommunismen) som ideologier, eftersom de är oförmögna att skapa ett vettigt samhälle.

  Sen återges en mängd nutidshistoriska skeenden från 1990-talet.

  Det är inte så att Sverige plötsligt blev kapitalistiskt 1991, vilket man lätt kan få uppfattningen om när man läser inlägget. Vi hade kapitalism i Sverige även före 1991. Den svenska socialdemokratin har alltid syftat till att bygga ett välfärdssamhälle inom det kapitalistiska systemet. Eller som nån sa "att fördela brödet jämlikt, men inte bakugnarna".

  Man kan diskutera hur, när, varför fördelningspolitiken ändrades under 1990-talet, men det var inget paradigmskifte i den meningen att vi plötsligt införde kapitalism. Det var således inte heller någon statskupp. Eller så kan man naturligtvis hemmasnickra en väldigt egen definition på "Kapitalism" för att så att säga bakvägen skapa ett paradigmskifte år 1991.

  1988-1991 hade vi dessutom, om jag inte minns fel, en borgerlig regering som valdes i god demokratisk ordning. Dessa genomförde borgerliga reformer. Det hade väl snarare varit en j-a statskupp om de borgerliga vunnit och fortsatt föra en socialdemokratisk politik!? Att den nu sittande rödgröna regeringen faktiskt inte förmår att föra en rödgrön politik är analogt med detta häpnadsväckande.

  I bakgrunden av resonemanget framskymtar alltså samma oärliga historierevisionism som Birger svänger sig med kring Krim och Ukrainakonflikten, till exempel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du kan väl skärpa tonen något om du utgår från de korporativa riksdagsbesluten från 1932 då svensk politik kopierade nazityska organisationsprinciper. För bönderna och arbetarna. Vilket var det väsentliga på den tiden. Sedan tillkom makarna Myrdals sociala ingenjörskonst.
   Allt detta tvingades man skrota på kontinenten 1945.
   Medan vi i Sverige fortsatte utan att blinka. Bara med små retoriska justeringar...
   Som att kalla det "socialdemokrati".....
   Nu, när vi äntligen, nått samma kulturella nivå som de gamla kolonialländerna, med sin stora mångkulturella befolkning så är det nog dags att införa en mer demokratisk politik.
   Att det korporativa systemet, rent juridiskt upphörde på 1990-talet, har inte påverkat varken administrationen eller politiken - förrän nu. Med den samhällskris som flyktingfrågan innebär.
   Det kommer att innebära en chock för "folkhemsgenerationen", de som förlitat sig på att samhället skall curla medborgarna från vagga till graven.
   Vad detta innebär kan man, kanske, läsa in i DDRs politiska sammanbrott.
   Det var de unga som anpassade sig först...
   Och de äldsta, som mindes hur det var före DDR.. (Finns inga sådana i livet i Sverige)
   Däremot de som var medelålders och inskolade i DDR-andan, de fick stora problem...
   Samma blir det för svenskarna!
   Det blir det unga, kreativa, som klarar sig.
   Folkhemsgenerationen får problem.

   Radera
  2. Nja, de neokorporativa systemen (förhandlingar fack-arbetsgivare-stat) skrotades nog inte helt i Europa 1945. Det levde bl a kvar i Tyskland och Holland. Men den hade kanske mindre inflytande än i Sverige.

   Korporativismen var även en levande tanke inom katolicismen efter andra världskriget så det skulle förvåna mig om det inte förekommit ngt liknande i t ex Italien.

   Men den svenska modellen var kanske mer utstuderad/utpräglad?

   Radera
  3. Vi levde länge i Sverige i en sorts blandekonomi, vilket Ben Dover säkert själv minns. De stora steget mot nyliberalism förefaller, nu med facit i handen,vara just den "oblodiga statskupp" som Birger skriver om. Innan dess hade vi debatt om löntagarfonder som snarare skulle tagit oss åt den andra änden. Idén att skattefinansierad skola, vård och omsorg skulle driva i vinstsyfte (att vinst skulle plockas ut från verksamheten, inte ens föras tillbaka) var obefintlig även hos borgerliga partier innan "statskuppen" men blev en naturlig följd av den idéutveckling som exploderade under Thatchers och Reagans tid.

   Radera
  4. En blandekonomi baserad på kapitalism, ja. Vilket fortfarande innebär kapitalism som system.

   Nästan alla länder världen över har en ekonomi baserad på i huvudsak privat ägande samt en, i huvudsak, privat marknad/marknadsekonomi. Sen finns det en stat som begränsar och reglerar marknaderna och kanske sysslar med lite marknadsproduktion själv. Huvudsakligen kapitalism, således.

   Att vi ordnade med lite mindre statligt ägande genom privatiseringen på 90-talet innebar således en gradskillnad, och inte ett paradigmskifte eller en revolution i den meningen.

   För övrigt hade vi som sagt en borgerlig regering 91-94 (skrev 88-91 tidigare, fel av mig) med Carl Bildt&co och det var de som genomförde t ex friskolereformen 1992. Det vore väl bra konstigt om man inte genomför en borgerlig politik om man nu valt en borgerlig regering??

   Så:

   1. Reformerna på 90-talet var en justering, inte en revolution.
   2. Dessa genomfördes i god demokratisk ordning eftersom vi faktiskt valde en borgerlig regering. Därför blir det ytterligare absurt att kalla det hela "statskupp" och liknande.

   Radera
  5. Att något hände i början av 1990-talet rent juridiskt stämmer för de formella anpassningar till EES- avtalet tvingade fram en juridisk förändring av det korporativa systemet.
   Sedan, den som inte levt mitt i det korporativa/fascistsystemet (som jag som lantbrukare) kan nog inte förstå vilka inskränkningar det egentligen innebär som människa. Det måste upplevas...

   Radera
  6. Svar till Ben Dover. Innan du anklagar människor för historieförvanskningar bör du lära dig att läsa innantill, i artikeln talas om fyra steg, det är ett av dem som tas under den borgerliga regeringen du talar om, övriga tre tas under socialdemokratisk regering.

   Radera
  7. Bäste herr Ann o Nym,

   så här skriver Birger:

   Det var för trettio år sedan det stora slagfältet öppnades. En statskupp genomfördes. I Sverige.

   Det öppnades som sagt inget slagfält då. Sverige var kapitalistiskt redan innan. Och det är historieförfalskning.

   Radera
  8. Ben Dover, statskuppen och anpassningen till EU:s politik som innebär avregleringar och utförsäljningar startade väl i och med att det stora slagfältet öppnades? Och att S var med och öppnade det får väl ändå betraktas som en oblodig statskupp? Att sedan moderaterna och Alliansen är mer än villiga att sälja ut allt är inte direkt märkligt. Det märkliga är väl hur i princip alla mer eller mindre hyllar kapitalismen och ser det som fullt naturligt att sälja ut landet och folket. Nu börjar ungdomar i USA att ifrågasätta systemet. Och det är ungdomen som är framtiden. Tack och lov. De har inte ännu hunnit med att skaffa sig så mycket statusprylar.

   Kapitalismens ränta startade långt innan. Birger Schlaug har inte ägnat sig åt någon historieförfalskning. De olika religionerna förbjöd ränta. Men man ville få loss kapital. Så man började med att ta ut ränta. Egoism är inget nytt. Det är lika gammalt som mänskligheten.

   Lisbeth

   Radera
  9. Om vi nu ska dra upp EU så hade vi ju en folkomröstning om det. Att anpassa sig till EU när vi t o m folkomröstat om att gå med vore ju absurt att anse som en "statskupp".

   Radera
 4. Bekämpar kapitalismen gör man enligt min mening bäst med medborgarlön. Sextimmarsdag, friår och kraftigt höjt grundavdrag förändrar just ingenting i den kapitalistiska eller ekonomistiska logiken. Knappast heller ett socialförsäkringssystem som är uppbyggt kring att det går att skapa meningsfulla heltidsarbeten åt alla som kan arbeta.

  Medborgarlön förhindrar förstås inte att en del människor har mycket större ekonomisk makt än andra, men att förhindra att en del har mycket mer ekonomisk makt än andra är en väldigt mycket mer avlägsen "vision" än att se till att ingen människa är effektivt förslavad.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är det nog dags att vi definierar vad ett kapitalistiskt samhälle är.

   ENligt NE:

   kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.

   I ljuset av detta ser jag inte riktigt hur kapitalismen påverkas av medborgarlön. Nisses korvlåda blir inte mer statsägd för att du delar ut några tusenlappar i månaden till medborgarna, vill jag hävda.

   Radera
  2. Kapitalism är som jag ser det ett system där allt avgörs av de som har samlat på sig kapital.

   Radera
  3. Medborgarlön är bara ett barnbidrag för vuxna.
   Det kommer absolut att innehålla någon form av villkor.
   Då är det bara ett slaveri!
   Använd hjärnan!!

   Radera
  4. Ja, man kan alltid hitta på nya definitioner på ord så att folk inte begriper vad man pratar om. Det blir väldigt lätt att kommunicera då.

   Typ så här:

   Grävling ubåt simskola, austenit bloggare förvrida drakfrukt. Innehåller skaft homonculus cykla baklänges?

   Radera
  5. Ben Dover har rätt. Kapitalismen behöver inte alls påverkas av medborgarlön. Inte om medborgarlön genomförs av dem som medvetet eller omedvetet går kapitalismens ärenden. Tvärtom är väldigt otrygg med hur den skulle genomföras, då den tvingas fram.
   Bra Ben Dover!

   Lisbeth

   Radera
  6. Säg inte åt folk att använda hjärnan förrän du lärt dig att hantera din egen! Du är förblindad. Att säga att medborgarlön är slaveri är groteskt. Skulle medborgarlönen följas av några villkor så är hela frågan vilka villkoren är. Om man tex får lägre medborgarlön om man skaffar för många barn så är det inte "slaveri", utan bara sunt förnuft. Gillar man inte villkoren får man se till att klara sig utan medborgarlönen. Med medborgarlönen som grund har man ganska goda förutsättningar att skaffa sig en försörjning som gör en oberoende av medborgarlön.

   Radera
  7. I dagens form är medborgarlön bara ett sätt att rädda bankernas balansräkningar på.

   Säg att alla får 10 000 instoppade på sitt konto Notera att jag INTE skrev 10 000 KRONOR - detta då konto omöjligt kan innehålla kronor, dvs pengar - ditt konto kan ENBART innehålla bankens skuld till dig. Du få mao ett ökat innehav av din banks skulder på ditt konto motsvarande 10 000.

   Samtidigt som du får ett ökat innehav av bankens skulder på ditt konto får banken 10 000 riktiga kronor insatta på sitt Riksbankskonto - kronor som Riksbanken skapat.

   Banken får mao pengar av staten - du får bara ett ökat innehav av bankens skulder på ditt konto. Bankens likviditet ökar på så sätt (banken behöver inte ha en krona för att t.ex "låna ut" sina egna skulder till stat och kommun - enligt Basel 3 är "riskvikten" satt till noll vid påhittning och "utlåning" till stat och kommun. Vid påhittning och "utlåning" till bostäder behöver banken bara hålla 2 800 kronor i reserv för att hitta på och "låna ut" 1 miljon av sina egna skulder till kundkonton - detta enligt en exempelräkning av Ingves)

   Dagens system har nått parasitmax - eller om man så vill - skuldmax - det går inte att utöka skuldslaveriet mer.

   En medborgarlön inom dagens paradigm kan vara ett sätt att få bankerna på fötterna igen. När de väl står stabilare kommer bankparasiterna hävda att folk blir slöa etc och dra tillbaka medborgarlönen.

   Radera
  8. Det är fjantigt att använda NE som något slags gudomlig auktoritet. Jag ser NEs definition som ideologisk, dvs värderingsstyrd, författad av någon person som präglats av svenskt socialliberalt 00-tal. Definitioner kan alltid diskuteras och ändras. Det viktiga är att man anger hur man använder ett ord, inte att man kan hitta någon mer eller mindre dammig bok som tycker som man själv tycker.

   Radera
  9. Kuckeliku förstår du vad du skriver? Du vill införa medborgarlön, som gör de som har goda förutsättningar att skaffa sig en försörjning, oberoende av medborgarlön. Resten då? de som är helt beroende av den, på grund av att de saknar fysisk eller psykisk kapacitet, att göra sig oberoende av medborgarlön? Vad skulle politiker som är medvetna eller omedvetna göra för dem? Vad vill du göra för dem? Slänga åt dem några tusenlappar och så får de klara sig bäst de vill och lita på att andra skänker en tanke eller en slant?

   Det Birger skriver om är väl att vi är slavar under kapitalismen. Ekonomismen. Slavar har inte lätt att frigöra sig. Medborgarlön kan bli både himmel eller helvete.

   Vad behövs ett väckelsemöte?

   Lisbeth

   Radera
  10. Medborgarlön kan diskuteras på sina egna (eventuella?) meriter, som botemedel mot kapitalismen är den dock högst värdelös.

   Radera
  11. Lisbeth! Du glömde visst demokratin. Medborgarlön kommer genomföras genom demokratiska beslut efter sedvanliga demokratiska diskussioner och val. Det är inte något som kommer bestämmas av någon storbank eller av några skumma näringslivsorganisationer. Det är alltså inte något som kommer beslutas på kapitalistiskt vis, utan på demokratiskt vis.

   Radera
  12. Ja i en bättre värld och på sina egna meriter vore det underbart med medborgarlön. Gott kan bli till ont och tvärtom. Naiva bör vi inte vara.

   Lisbeth

   Radera
  13. "Du glömde visst demokratin" Jasså den! Du menar skendemokratin?

   Lisbeth

   Radera
  14. De flesta internet-uppslagsverk verkar ha en snarlik definition:

   Merriam-Webster:

   a way of organizing an economy so that the things that are used to make and transport products (such as land, oil, factories, ships, etc.) are owned by individual people and companies rather than by the government

   Dictionary.com

   an economic system in which investment in and ownership of the means of production, distribution, and exchange of wealth is made and maintained chiefly by private individuals or corporations, especially as contrasted to cooperatively or state-owned means of wealth.

   Wiktionary:

   1. (politics, uncountable) a socio-economic system based on private property rights, including the private ownership of resources or capital, with economic decisions made largely through the operation of a market unregulated by the state.

   Radera
  15. Vi kan sannolikt inte avskaffa kapitalismen förrän världen styrs av en superdator, vilket inte är särskilt önskvärt. Vad det handlar om är att se till att det finns ett frirum från kapitalismen. Borgarna vill gärna att kapitalismen skall råda ända ner i vaggan, men kapitalet bör styra på mellannivå snarare än i den mycket lilla världen eller den mycket stora världen. De allra viktigaste besluten skall fattas av individer, familjer och stater, inte av företag och mångmiljonärer.

   Radera
  16. Märkligt...
   Att det jag påtalade just blev det förespråkas...
   Att medborgalönen skall bli en styrning av medborgarna...
   Ett totalitärt samhälle.

   Radera
  17. Thomas Gunnarson verkar vara något slags landsbygdsanarkist som drömmer om att slippa samhället. Du kommer inte få som du vill förrän allt kollapsat, men du kommer knappast för den skull vara lycklig. Du är inte vettig när du säger att "minsta styrning = totaliarianism". Alla vettiga människor fattar att vi behöver ett samhälle och en massa lagar och regler och att det inte är totaliarianism utan något positivt som gör människors liv bättre. Sannolikt även för den tungt beväpnade enslingen på gården långt ute i skogen.

   Radera
  18. Lincoln! Bankerna kan säkert tänka sig att rädda sig själva med "helikopterpengar". Det är något man kan köra en eller flera gånger och sedan sluta med. Medborgarlöner är däremot något bestående, som bankerna kommer få extremt svårt att avveckla.

   Självfallet utesluter inte medborgarlöner att man också förändrar bankernas roll i ekonomin.

   Radera
  19. Det är inte jag som är en "isolerad ensling", det är du som tycks leva i en "svensk bubbla"....
   I hela EU har man ett Vettigt Grundavdrag som skatteprincip!
   Sveige ÄR med i en europeisk handelsunion!
   Då måste man ha gemensamma regler för att inte det egna samhället skall glida i olag med de andra handelspartnerna...
   Ett Grundavdrag på kontinental nivå är därför en nödvändighet, medan en medborgarlön kräver en verkligt isolerad nation. Ett Nord-Korea.

   Radera
  20. Medborgarlön är för medborgare. Man måste inte ge medborgarskap till alla som vill ha. Behöver lantbruket mer arbetskraft under någon tid av året finns det säkert både svenskar och utlänningar som är intresserade av att arbeta. Höjt grundavdrag är alls ingen orimlighet. Utlänningar kanske arbetar skattefritt upp till nivån för svensk medborgarlön. Så kanske också du blir nöjd.

   Radera
  21. Lisbeth verkar inte lita på demokratin. Blir framtiden sämre så beror det inte på demokratin eller medborgarlön, utan på att vi dragit på oss större kostnader än vi kan bära. Det blir då inte bättre för att man har en diktator eller för att man hållit fast vid föråldrade system. Med medborgarlön bör folk få mycket mer tid att vårda sina nära och kära. Det är framförallt tid vi behöver.

   Radera
 5. Tack, Birger! Man är ovan vid att någon faktiskt skriver som det är - synd att du inte är kvar och styr i Miljöpartiet. Men kanske är det just därför som din röst kan vara klar - du behöver inte bry dig om maktpositioner och maktspel - du kan vara ärlig.

  Som har skrivit förut har ekonomiprofessor Michael Hudson uppfattningen att dagens kapitalism är av en art som SAMTLIGA klassiska ekonomer var emot. Enligt den klassiska ekonomerna var det förkastligt suga ut någon utan att själv bidra med något eget arbete. De klassiska ekonomerna jämförde med feodalherren som hyrde ut land till bönderna och krävde att få större delen av skörden. Bönderna levde i armod medan feodalherren levde i överflöd (Tolstoj vände sig mot den här ordningen och gick it på fälten och jobbade då han såg parasitismen).

  Hudson ser ingen skillnad på dagens "kapitalism" som den feodala parasitordning som rådde vid medeltiden. Dagens kapitalism bygger på att hitta något sätt att suga ut någon annans arbete och minimera sin egen arbetsinsats. Bakom uttryck som "låta pengarna arbeta" ligger den bakomliggande sanningen att pengar inte kan arbeta - det är bara människor som kan arbeta. Det är inte ingenjörer, egenföretagare, uppfinnare etc som tjänar pengar - de är de som kan suga ut andras arbete som tjänar pengar. Man kan göra som bankerna - hyra ut bankens egna påhittade skulder till kundkonton och lura i "låntagaren" att hen har lånat pengar av banken. Banken har inget skapat eller gjort - men kan suga ut "låntagaren" samt sno huset om hen inte kan betala tillbaka det hen ALDRIG har låna av banken. Man kan hyra ut hus och lägenheter till ockerpriser (Bert Karlsson?)och leva på vad hyresgästerna skrapar ihop från sina arbeten etc. Man kan spekulera på börsen och har man tillräckligt med insider-information kan man få en "free ride" där med- etc.

  Att parasitera är inget fult - det är upphöjt till något bra i detta perverterade system.

  Samhället har enligt Hudson, som sagt, hamnat i feodalkapitalistiskt stadium där parasitismen härskar. Rekommenderar hans senaste bok:
  "Killing the Host- How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy"

  Det borde bildas ett antiparasit-parti.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt korrekt. Adam Smith, alla nyliberalers och libertarianers helgon och snuttefilt, skrev t ex så här:

   The subjects of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state.

   Adam Smith var alltså för välfärdssamhälle och progressiv beskattning.

   Radera
  2. Om produktionen kan automatiseras helt så försvinner behovet av att styra arbetarna/bönderna som skapade det hierakiska samhället/kapiatlismen. Då måste konsumtionen ersätta produktionen som motor... På något sätt.
   Kanske genom skuldsättning av folket. Ett nytt slags slaveri.
   Och givetvis, väsentliga produktioner måste placeras långt från det skuldsatta folket.
   Som livsmedelsproduktion och energiproduktion.
   Så därför centraliseras energiproduktionen även framledes...
   Och livsmedelsproduktionen/jordbruket.....

   Radera
  3. @Thomas

   Japp, om folk (samhällen) är självständiga minskar behovet av att använda pengar. Om banksystemet, såsom idag, dessutom kan skapa ett surrogat till pengar genom skuldsättning kommer folk vara tvungna att jaga ikapp de påhittade skulder till banken. Att maximera mängden skulder gör mao också att efterfrågan på pengar ökar. Efterfrågan på pengar ökar mao med ökad livegenskap till banksystemet.

   Riktiga pengar dödar skulder och frigör folk. Jag ger dig en tusenlapp i handen och skulden mellan dig och mig dödas.

   Bankernas "utlåning" (av bankens egna skuld - ingen bank har någonsin lånat ut pengar, dvs kronor) är skapade för göra precis motsatsen. Bankerna föder och försöker maximera mängden skulder så att banken kan suga ut värdet av andras arbeten. Bankernas själva "affärsidé" bygger på att sätta så maximalt mycket av samhället i påhittad skuld som möjligt.

   Det är dags att vi diskuterar den finansiella parasitismen som Michael Hudson beskriver i sin bok:
   "Killing the Host- How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy"

   Radera
  4. För mig ser det ut som Adam förespråkade platt skatt. I proportion mot inkomsten skriver han ju. Progressiv skatt är som sagt progressiv och inte proportionell.

   Radera
  5. Det är inte många procent av det totala skattetrycket som är progressiv här.
   I praktiken har vi platt skatt redan.

   Tack Kjell-Olof Feldt

   Radera
  6. Det du säger är att de största skattemedlen kommer in genom den platta kommunalskatten. Det betyder inte att vi har platt skatt. En låginkomsttagare betalar ca 20% av inkomsten i inkomstskatt, en höginkomsttagare i snitt dubbelt så mycket, och Zlatan nästan tre ggr så mycket, om han hade bott kvar i Malmö det vill säga. Knappast definitionen av platt skatt.

   Radera
 6. Bra! "Det ekonomiska systemet tycks således fortsätta nu i rödgrön tappning. Det lanseras ofta som modernt. Men var och en vet att det som är modernt idag blir omodernt imorgon" Visst så är det. Det börjar med något men det slutar inte med det.

  EU är bara en del. Men den oblodiga statskuppen i det tysta, gjordes väl för att vi skulle anpassas till EU? Till avregleringar och marknaden. Magdalena Anderson talade just i SVT om Brexit, om ett eventuellt utträde för Storbritannien ur EU och vad det skulle betyda för oss. Hon talade om den inre marknaden och om tillväxt.

  Det kommer att bli väldigt intressant att se och höra debatten där och här hemma. Boris Johnson tar upp kampen mot Cameron. Hur kommer det att bli här hemma? Kommer det att bli lika raka rör som i Storbritannien? En ja och en nej sida. Folket där vet att en avreglerad järnväg, är inte att lita på. Det borde vi också veta vid det här laget. Speciellt dem som står och trampar och väntar på tåg. Samma sak med skolan, äldreomsorgen osv. Det fungerar ju inte.

  Ang järnvägen, hur ska de kunna satsa på den? Den är ju som annat som du beskriver avreglerad. Fullständigt avreglerad. Detta lovade de rödgröna att ta tag i? Britterna skiljer sig från oss de övervakar noga marknaden. De verkar mer vakna. Vi är mer slavar under den. Det "kanske" är lättare som ett stort medlemsland? Att sätta agendan.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 7. ...det nyfrälsta prästerskapet.
  En utveckling som är oberoende av ekonomisk lönsamhet borde eftersträvas.
  Det finns ett verkligt bestående värde i liv utanför alla våra fingerade prissättningar.
  Visionen, målsättningen, borde alltid vara det verkliga värdet framför det ekonomiska ...
  ...där finns den sant meningsfulla verkligheten.
  IQ

  SvaraRadera
 8. Neoliberal Agendatis feb. 23, 09:48:00 fm

  Det här inlägget blir lite långt, ber om ursäkt för det, men det som Birger beskriver är så felaktigt att det måste bemötas.

  Jag definierar kapitalism som privat äganderätt och möjlighet att handla fritt (dvs varor och tjänster)

  Det innebär att centralstyrda räntor, prisreglerade valutakurser och möjlighet att inflatera valutan är antikapitalism. Sedelmonopol och centralbank är socialism och planekonomi där staten äger eller kontrollerar produktionsmedlena.

  Fraser Institute rankar varje år världens ekonomier (eller iaf. 157 av dem) efter hur fria de är, dvs låga skatter, få tullar, lite regleringar av kapital- och arbetsmarknad, bra skydd av äganderätt och stabil valuta (som inte inflateras). Källa till deras index är tredjepartskällor, så som Världsbanken och IMF. Varje land får en siffra mellan 0 till 10, där 10 är mest ekonomiskt fritt eller kapitalistiskt om du så vill. Indexet har använts i hundratals peer reviderade artiklar. I toppen kommer ekonomier som Hong Kong, Singapore och Schweiz medan länder som Kongo och Venezuela återfinns i botten.

  Så vad visar det. Här är världens länder uppdelade i fjärdedelar efter ekonomiskt fria de är (dvs kapitalistiska).

  Ekonomisk frihet och inkomst per capita
  1. $38 601 (mest fria)
  2. $18 414
  3. $10 737
  4. $6 986 (minst fria)

  Ekonomisk frihet och ekonomisk tillväxt
  1. 3.27%
  2. 2.75%
  3. 2.81%
  4. 1.17%

  Ekonomisk frihet och inkomstandel hos de fattigaste 10%
  1. 2.64%
  2. 2.28%
  3. 2.48%
  4. 2.51%

  Ekonomisk frihet och inkomst hos de fattigast 10%
  1. $9 881
  2. $5 391
  3. $2 596
  4. $1 629

  Ekonomisk frihet och medellivslängd
  1. 80.1
  2. 72.6
  3. 70.7
  4. 63.1

  Liknande trend kan ses för spädbarnsdödlighet, läskunnighet mm. Ju mer kapitalistiskt en ekonomi är desto bättre har folk det där.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vari ligger "friheten" i ett system där skuldslaveriet är det förhärskande?

   Vari ligger friheten i att banker kan skapa 97% av penningmängden genom att skuldsätta allt genom att "låna ut" bankens egna skuld till kundkonton?

   Sedlar utgör maximalt 3% av den sk "penningmängden" - 97% består av vad bankerna "lånat ut" till kundkonton. Ett annat sätt är att säga att 97% av den sk "penningmängden" är inte pengar (om man med pengar avser kronor).

   Det vi har nu är ett system där friheten att parasitera och suga ut andras arbete är grunden. Något som, som sagt, SAMTLIGA klassiska ekonomerna var stark emot (jo, även Adam Smith). Parasitism och frihet är varandras motsatser då parasiten måste fjättra någon som den kan suga ut.

   Radera
  2. Du bortser från statens roll i det du pratar om. Att en människa skall ha så svårt att förstå att om allt lämnades åt marknaden skulle saker inte se så här fina ut. Det är som att argumentera för att fotbollslag bara borde ha anfallare för att lag utan anfallare har uppenbara svårigheter att göra mål. Resten av laget kan man uppenbarligen glömma. När man är Mammon-imam.

   Radera
  3. Det handlar naturligtvis om definitionen av frihet. Jag skulle inte direkt karaktärisera Singapore som "fritt". "Ekonomiskt fritt" kan man väl också fundera på när man punktmarkerar oppositionspolitiker och ådömer dem orimliga böter på hundratusentals kronor för procedurella detaljer.

   Radera
  4. I Singapore är det förbjudet med homosexualitet, och enligt lagens definition kan en våldtäkt inte ske inom äktenskapet. Men det spelar ingen roll för på grund av de låga lönekostnaderna kan man shoppa sig lycklig dygnet runt!

   Radera
  5. Ju mer kapitalistiskt en ekonomi är desto bättre har folk det där.

   Du kanske också skulle revidera detta påstående t ex i ljuset av att Singapore har högre självmordsfrekvens än t ex Kirgistan m fl utfattiga skitländer?

   Radera
  6. Neoliberal Agendatis feb. 23, 11:16:00 fm

   Kuckeliku, staten har en roll att fylla. Att se till att äganderätten respekteras och att transaktioner är frivilliga. Fattiga ska ha samma rättigheter som de rika där-

   Ben Dover, det kommer alltid finnas undantag och saker som inte fungerar i respektive länder.

   Det jag vänder mig emot är Birgers utsaga att "problemet är kapitalismen". Kuba, ett socialistiskt land, har också spärrat in homosexuella, men jag kopplar inte ihop det med deras ekonomiska system, utan ser det som en historisk kvarleva.

   Radera
  7. Nej, det är du som kopplar ihop olika saker och drar upp orsakssamband, inte jag. Då får du väl se till att bevisa eller underbygga dem också, istället för att komma med en massa svepande generalistiskt bullshit?

   Om man nu ska diskutera sådana saker som hur "bra" folk har det och hur "fria" de är och dra in så pass skilda saker som barnadödlighet som inkomst hos de fattigaste, så finns det ju redan det s k "Human development index". Problemet för dig blir då att förklara varför relativt sossiga ekonomier som Danmark och Norge placerar sig strax över Singapore? Topp-10 där är ganska solitt sossigt med ett par undantag.

   Men antagligen hittar du väl på nån detalj där som du försöker underkänna HDI på, eftersom det inte direkt stöder ditt liberala evangelium.

   Radera
  8. Neoliberal Agendatis feb. 23, 11:59:00 fm

   Jag tror inte man kan titta på det index som Fraser Institute gjort och se det som en absolut sanning där varje decimal speglar hur bra folk har det i respektive land. Det gäller även HDI. Vill du ha den diskussionen får du ta den med någon annan. Det kryllar av faktorer som påverkar, t.ex hur ekonomiskt fritt det varit historiskt eller tillgång till olja.

   Om du tittar på ekonomier som Hong Kong och Singapore, så har de klättrat snabbt i HDI. Singapore t.ex. har gått från plats 37 till 11 sedan 1998. Som jämförelse, Sverige har fallit från plats 2 till 14 under samma tid. Danmark har höga skatter (sossigt), vilket drar ner dem, men sett till världens ekonomier är det ändå ganska ekonomiskt fritt (plats 10-15 de senaste 20 åren).

   Radera
  9. Vad bra, då vet vi att du inte orkar/kan backa upp dina påståenden och har för sista gången tagit något du överhuvudtaget sagt på allvar.

   Radera
  10. Neoliberal

   Som Ben Dover skriver slänger du ut dig påståenden utan att varken backa upp dem med logik eller empiri.

   När det gäller de Asiatiska tigrarna så är det helt bullshit att dessa nått sina framgångar pga av att de varit någon nylberal hommelrike där "ekonomisk frihet" (att parasiterna fått parasitera fritt) skapat utveckling. Empriskt är det fullständigt bullshit.

   De asiatiska länderna har använts sig av förnsterstyrning av bankerna som bl.a Japan använt (som i sin tur var tagen av hur Tyskarna fönsterstyrde sina banker). Ekonomiprofessor Richard Werner har i boken "Mammons Furstar" i detalj beskrivit hur bankerna i dessa länder styrdes av staten (samma system har Kina använts sig av).

   I Sverige har det däremot gått åt helvete sedan bankerna fick fritt fram efter 1985 års "kreditavreglering" (bankerna är per definition alltid kredittagare av det som står på kontona så att bankerna är kreditgivare är en till lögn i bankretoriken).

   Det är inte många rätt i något som du skriver, Neo.

   Radera
  11. Neoliberal Agendatis feb. 23, 12:38:00 em

   Kan du vara lite mer konkret, vad är det du saknar?

   Du började prata om homosexuellas rättigheter i Singapore och självmordsfrekvensen i Kirgistan (jag bemötte). Sen om Danmark/Singapore, sossiga ekonomier och Human Development Index (jag bemötte).

   Radera
  12. Först skrev du:

   Ju mer kapitalistiskt en ekonomi är desto bättre har folk det där.

   Varvid jag ifrågasatte vad "bra" egentligen innebär. Man har det antagligen inte "bra" om man väljer att ta sitt liv, t ex. Samma sak med "frihet".

   Varvid ditt s k bemötande är:

   Jag tror inte man kan titta på det index som Fraser Institute gjort och se det som en absolut sanning där varje decimal speglar hur bra folk har det i respektive land. Det gäller även HDI. Vill du ha den diskussionen får du ta den med någon annan.

   Ergo, det du hävdade från början var inte direkt sant, men du tänker inte försvara det?

   Vad gäller Danmark och sossiga ekonomier sår är ju det du producerade inte direkt ett svar, bara en redovisning av att "det kan vara si, och det kan vara så".

   Och så skriver du:

   Danmark har höga skatter (sossigt), vilket drar ner dem, men sett till världens ekonomier är det ändå ganska ekonomiskt fritt (plats 10-15 de senaste 20 åren).

   Vad bra, höga skatter innebär alltså på nåt sätt ändå ekonomisk frihet. Då kan vi ju ha världens högsta skatter, bara vi har ekonomisk "frihet" vilket du ju hävdar är den enda nyckeln till framgång så kommer ju utvecklingen av sig själv.

   Radera
  13. Neo

   Som någon redan skrev så missar du målet både logiskt och empiriskt. Rent empiriskt har staten inte alls något monopol på pengar. Privata banker står för penningproduktionen. Detta genom att samma agent är insättare och låntagare. Låntagaren skriver ett avtal om att återbetala lånet till banken. Detta löfte räknas sedan som en tillgång som banken lånar ut och tar ränta på. Räntan på lånet motiveras med bankens risktagande. I en cost-benefit analys skulle dock chansen till vinst överväga risktagandet, vilket summerat gör att det inte finns någon risk i den meningen. Var är detta äganderättsliga ok!? Det banken gör är ju att mediera en och samma agents framtida produktionsvärde mellan framtid och nutid - något banken får låntagaren att gå med på genom falska äganderättsliga premisser. Incitament en att göra detta bedrägeri finns där oavsett om vi har en natväktarstat eller en halvreglerad ekonomi. Och där är det din logiska slutledning brister- detta skulle likväl ske eller skett på en oreglerad marknad.

   Radera
  14. Neo

   Som någon redan skrev så missar du målet både logiskt och empiriskt. Rent empiriskt har staten inte alls något monopol på pengar. Privata banker står för penningproduktionen. Detta genom att samma agent är insättare och låntagare. Låntagaren skriver ett avtal om att återbetala lånet till banken. Detta löfte räknas sedan som en tillgång som banken lånar ut och tar ränta på. Räntan på lånet motiveras med bankens risktagande. I en cost-benefit analys skulle dock chansen till vinst överväga risktagandet, vilket summerat gör att det inte finns någon risk i den meningen. Var är detta äganderättsliga ok!? Det banken gör är ju att mediera en och samma agents framtida produktionsvärde mellan framtid och nutid - något banken får låntagaren att gå med på genom falska äganderättsliga premisser. Incitament en att göra detta bedrägeri finns där oavsett om vi har en natväktarstat eller en halvreglerad ekonomi. Och där är det din logiska slutledning brister- detta skulle likväl ske eller skett på en oreglerad marknad.

   Radera
  15. Neoliberal Agendatis feb. 23, 09:30:00 em

   "Varvid jag ifrågasatte vad "bra" egentligen innebär. Man har det antagligen inte "bra" om man väljer att ta sitt liv, t ex. Samma sak med "frihet"."

   Med bra avsåg jag så klart sådant som jag tog upp, dvs inkomst per capita, fattigas inkomster, medellivslängd, läskunnighet, spädbarnsdödlighet mm. men det finns så klart annat man kan titta på.

   Ekonomisk frihet är den term som Fraser Institute använder. Jag förklarade i mitt första inlägg vad som avsågs, dvs "låga skatter, få tullar, lite regleringar av kapital- och arbetsmarknad, bra skydd av äganderätt och stabil valuta(som inte inflateras".

   "Vad bra, höga skatter innebär alltså på nåt sätt ändå ekonomisk frihet."

   Nej, skatt bryter mot privat äganderätt. Hade Danmark haft lika låga skatter / statliga utgifter som Singapore.så hade hamnat tvåa i indexet istället för plats 19 (2012).

   "Då kan vi ju ha världens högsta skatter, bara vi har ekonomisk "frihet" vilket du ju hävdar är den enda nyckeln till framgång"

   Var har jag sagt att det är enda nyckeln till framgång? Tvärtom, jag har jag sagt att det "finns undantag" och "kryllar av faktorer som påverkar,",

   Radera
  16. Neoliberal Agendatis feb. 23, 09:56:00 em

   Oscar,

   För att starta en bank måste du uppfylla massa kriterier och regleringar. Även om ägandet är privat så är det staten som styr. Det är inte marknaden som har kommit fram till att dagens system är det bästa. Bankerna har anpassat sig till att spela inom de ramar som staten har satt upp.

   "Incitament en att göra detta bedrägeri finns där oavsett om vi har en natväktarstat eller en halvreglerad ekonomi. Och där är det din logiska slutledning brister- detta skulle likväl ske eller skett på en oreglerad marknad."

   Till att börja ser jag bedrägeri likvärdigt stöld, dvs olagligt. Det är möjligt det skulle uppstå på en privat marknaden och en del skulle blir lurade, men banken skulle gå i konkurs och folk skulle därefter kräva en valuta som är uppbackad. Idag går staten in räddar, t.ex med insättningsgaranti.

   Skulle ICA börja sälja vatten i sina mjölkpaket så skulle de bli åtalade för bedrägeri och de skulle få ett dåligt rykte och tappa kunder.

   Radera
  17. Så mycket bullshit, Neo! Magiska mystiska osynliga händer på marknaden fixar biffen. Du anser dig alltid bara behöva hänvisa till marknadsmagi. Inte ett ord om hur clearingar ska ske - bara magiskt svammel om fria marknader löser det sig av sig själv. Som jag påvisat tidigare anser du dig inte ens behöva en gnutta empiri för att stödja din religion (jo, för det är religion du hänger dig åt, inget annat). Problemet är alltid att det är för många regleringar när det empiriskt tvärtom är bevisat att det är för få regler som reglerar parasitismen.

   Uppbackat av vadå? Vad avser du "uppbackad"? Inte heller här anser du dig behöva bli konkret - det räcker med att svamla.

   Faktiskt så finns det inget i det du skriver som går att ta på minsta allvar. Men jag ska tacka för att du så eftertryckligt visar hur tom nyliberalerna marknadsreligionen är.

   Radera
 9. @neoliberal agenda

  3% av landets mark är bebyggelse enligt SCB.

  Problemet med nyliberalerna är att de definierar något som värdelöst som mark som likvid pant för kreditexpansion. Den rekordhöga spekulationen i svenska bostocken och mark är ett slöseri aldrig tidigare skådat i vårt land.

  Problemet med kapitalismen är att den har inverterat ekonomin och ser ökat utbud som negativt och minskat utbud som positivt. Nyliberalerna döljer det hela genom att föra sig med en klassisk-ekonomisk språkdräkt och beskriver spekulation i priser som "real-ekonomisk produktion".

  "There's no such thing as a free lunch" - Milton Friedman (Nyliberalerna lärde sig aldrig något av Milton därför att de ville inte arbeta)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Neoliberal Agendatis feb. 23, 11:24:00 fm

   "Problemet med nyliberalerna är att de definierar något som värdelöst som mark som likvid pant för kreditexpansion. Den rekordhöga spekulationen i svenska bostocken och mark är ett slöseri aldrig tidigare skådat i vårt land. "

   Varför tror du nyliberaler gillar dagens monetära system??

   Om vi hade haft marknadsräntor, bestämda av utbud och efterfrågan (spar- och lånevilja i ekonomin) tror du någon hade lånat ut för dagens låga räntor? Staten har givit privata banker privilegier, ungefär som den gav adeln privilegier förr i tiden. Det har inte något med liberalism att göra. Tvärtom

   Radera
 10. Lisbeth. UK:s utträde betyder slutet för det EU vi har nu. Men det kan även betyda början till en ny konstellation, nu med folklig förankring.
  Vad sägs om ett samarbete mellan Skandinavien, Island, England och ev. ett självständigt Skottland?

  Gt

  SvaraRadera
 11. Nu förstår jag i alla fall varFör Birger anser att Miljöpartiet inte har blivit socialistiskt och vänster. Inte lätt att se ur alla vinklar kanske.
  På 80-talet tog alltså 10% av foloket hand om 70% av kapitalet. Hur var det innan tro?

  Skattereformen kan bara ses som ett fiasko av de som nolltaxerade innan. Det var accepterat då att de rikaste inte skulle betala skatt, vilket de heller inte gjorde. Däremot fick medelklassen betala 80% marginalskatt. I den skyddade klassen var detta superbekvämt. man sa visserligen att det inte gick att bli rik på lönearbete, vilket var sant, men det kunde man stå ut med om man tillhörde gruppen som obehindrat kunde förse sig. Med skattereformen blev det slut på det, och alla fick vara med och bidra solidariskt. Och plötsligt kunde man bli välbärgad genom lönearbete.
  Grymt, sa kommunister och kapitalister.

  SvaraRadera
 12. Vi kan inte utgå från kapitalismens egna lögner, definitioner av sig själv om vi skall förstå vad den är.

  Kapitalism är inte marknad som Birger envisas med att upprepa som ett mantra, det är kapitalismens beskrivning av sig själv.

  Den revolution som Birger beskriver var ett system skifte men inte till förmån för marknad utan till förmån för det globala finansiella kapitalets herravälde. Det var följdriktigt inte heller bara i Sverige detta ägde rum, över hela jorden slogs den nationella systemen sönder, på vilket regleringarna av de ekonomiska systemen stod. Kolla får ni se, där inte de politiska systemen genomförde förändringarna frivilligt så tvingades de fram genom att initiera och utlösa ekonomiska kriser, oftast som den i Sverige genom en fastighetsbubbla.

  Det är således det internationella kapitalet som måste återregleras. Ytterligare ett steg i denna revolution togs genom att vid mellenieskiftet ta bort systemet med bankdelning som infördes efter finanskrisen 1932.

  För att återinföra en delning av bankerna har Vänsterpartiet lagt en viktig motion, den borde stödjas.

  http://klyvnadenstid.se/2016/02/klyv-banken-2/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag skulle inte kunna beskriva det bättre själv - att kapitalismen definierar sig själv. Och något så fundamentalt för kapitalismen som äganderätten har ju helt tappat fäste från sitt ursprung när man tittar på det finansiella systemet. Det GÅR inte att motivera den privata penningproduktionen med äganderätt, trots att man implicit motiverar detta med att "marknadskrafterna" reglerar marknaden bäst. De reglerar inte bara marknaden, utan hela det moraliska fundamentet kapitalism från början bygger på!

   Radera
 13. Det vore på tiden att Birger Schlaug följer flera framstående tidningar och stänger fälten för kommentarer.Hatiska,osakliga och helt ovettiga tar trollen över och sprider desinformation på ett sätt som borde förbjudas i lag.Varför Birger Schlaug accepterar detta är en gåta!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om det är min kommentar som "Anonym" avser så borde man trots anonymiteten kunna fodra en gnutta saklighet.

   Radera
  2. Så fort någon aktivist inte håller med i någon detalj i något inlägg kommer gapandet om stängda kommentarer som ett brev på posten.
   Birger borde förse bloggen med trigger warning och skicka lättkränkta stackare vidare till andra bloggar som de klarar att läsa.

   Radera
  3. Det är bra när folk säger att det borde vara förbjudet i lag att yttra sig. Då vet man att man inte behöver ta dem på allvar.

   Radera
  4. Ben Dover har för en gångs skull helt rätt!
   Nu för tiden är det ju bara några ytterlighetspartier som vill ha kvar åsiktskorridoren och dom behöver man inte ta på allvar.

   Radera
 14. Ytterligare en diskutabel definition av kapitalismen har lanserats, den som leder till de socialistiska lösningarna.

  "ENligt NE:

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna."

  Här är det privat ägande som görs till huvudfråga, vilket leder till att man i marxistiska anda avskaffar det för att lösa "kapitalismens" problem.

  Vi som lever nu sitter inte i samma kunskapsläge som på 30-talet, nu vet vi att detta är en mycket dålig idé, den har prövats. Planhushållning är inte lösningen.

  Den privata äganderätten behöver inte avskaffas för att kapitalets inflytande skall begränsas till förmån för arbetet. Förändringar är dessutom bäst att genomföra i steg där redan vunna framsteg kan säkras innan man går vidare.

  Även här handlar det om att begränsa finansiellt kapital, det allra viktigaste är att nationalisera penningsystemet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, nationalencyklopedin är säkert infiltrerad av Bilderberggruppen och försöker hjärntvätta oss genom att omdefiniera "kapitalism".

   Radera
  2. Evert Larsson, jag tror du kommer att bli bönhörd i kommande avsnitt, vi som hört Schlaug föreläsa vet att han skiljer på kapitalistisk marknad och reell marknadsekonomi. Så det lär komma.

   Radera
 15. (s) vill ju inte "tillbaka": man medger själva att man har usla opinions-siffror MEN att politiken man för är jättebra & "ligger rätt", det är INTE DEN som är usel!! Häpnadsväckande resonemang & det tar en stund innan de sjunker in..

  SvaraRadera
 16. Är betydligt mer rädd för socialism än kapitalism. Den styrande eliten vill gärna ha in oss i socialistfållan som robotar och feministiska socialistslavar som läser vänsterextrema tidningen DN på morgonen.

  Socialism är som gjort för att en liten grupp styr massan. Det kapitalistiska systemet är bättre men behöver göras om eftersom hela systemet, speciellt banksystemet är helt riggat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är märkligt att du anmärker DN som "vänsterxtremt" när vi diskuterar kapitalism. DN har exempelivs varit sura på Putin för att han motsatte sig det nyliberala experimentet efter sovjet genom västs implemetering av oligarkin (det är vad det egentligen handlar om). DN är förtegna om diktaturer som förvaltar deras nyliberala totalitära samhällssystem (saudi), och krigshetsar mot diktaturer med mindre blod på händerna som vill införa alternativa samhällssystem med socialistisk prägel (quadafi & Assad). När du nu avslöjat din verklighetsbeskrivning som brunt, så kan vi även ta frågan om mångkultur. Mångkulturen fyller för nyliberalerna funktionen att individualisera samhället så vi blir konkurrerande rationella egoister utan någon som helst kollektiv samhörighet. Och detta kallar du "vänsterxtremt"???

   Radera
 17. Birger du skriver:Vi är problemets fångar, dess redskap, dess verktyg...men du glömmer att vi är dess slavar också.

  SvaraRadera
 18. Betryggande att riksrevisionen har illuminati ögat som logga.

  SvaraRadera
 19. Till alla libertarianer och neoliberaler som fasthåller den falska empirin om statens och centralbankernas roll i det finansiella systemet. Penningproduktionen är privat och i princip helt avreglerad! Neoliberaler (neoliberal agenda) verkar tro att kapitalet behöver staten för att värna äganderätten. Men vad neoliberaler inte fattar är att kapitalet efter eget tycke skapar sin egen tolkning av äganderätten, något inte en nattväktarstat som den beskrivs skulle hantera just för att man är så naivt inställd till kapitalismen. Se på banker, den länk jag postar av Bank of England och fundera på detta. http://www.bankofengland.co.uk/research/documents/workingpapers/2015/wp529.pdf

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.