onsdag 24 februari 2016

Miljön, makten och friheten, del 3: Kortsiktighetens förbannelse

Från del 2: En oblodig statskupp tog kål på idén om en kapitalism med mänskligt ansikte. Ekonomismen blev den nya religionen, kvartalsekonomerna det nya prästerskapet. Det är där vi står idag. Det är därifrån vi måste förflytta oss om vi avser att ta människor, miljö och klimat på allvar.


Den kapitalism som gick segrande fram, och som skulle få ett mänskligt ansikte, har således blivit allt mindre mänsklig och alltmer rå. Dess intressen söker snabb avkastning, snabba vinster – på miljön, klimatets och människors bekostnad.

Kortsiktighetens förbannelse vilar över den.

Vi kommer inte att kunna värna de planetära processer som vi är beroende av om inte kapitalismen tyglas, om inte kortsiktighetens förbannelse överges och något nytt växer fram.

Vi måste ta till oss, förstå, begripa att de planetära processerna – varav klimatet bara är en – utgör förutsättningar för att vi skall kunna bygga goda samhällen. Vi kan strida och förhandla om frågor som rör fördelning, ägande och vinster – men att strida och förhandla med naturlagar och planetens grundläggande processer är meningslöst, irrationellt, kontraproduktivt. 

Förstår vi inte det spelar det till slut ingen roll om vi lever med socialism eller kapitalism. Slutresultatet blir detsamma oavsett om fåtalet eller flertalet knaprar i sig kommande generationers livsutrymme. 

Vi är sent ute. I realiteten är det så kallade tvågradersmålet – det vill säga att jordens medeltemperatur tillåts öka med högst två grader jämfört med förindustriell tid – kört. Vi skulle kunna uppnå det. Men viljan sitter mer i retoriken än i de politiska besluten. Vi är fast i ett systemtänkande som gör målet ouppnåeligt. 

Vi bygger våra fonder, våra pensioner, våra socialförsäkringssystem, våra strukturer – ja, till och med våra normer – på ett system som gjort sig beroende av ekonomisk tillväxt. Så till den milda grad att den tvingas fram genom (hushållens eller statens) lånade pengar så vi får tillräckligt mycket siffror på konton för att i tillväxtens namn konsumera sönder planeten. Samtidigt som vi minskar frihetsrummet för kommande generationer. Kortsiktighetens förbannelse.

Systemets budskap är brutalt: ta ut vinsten nu, avkastning nu, konsumera nu, låna nu. Systemet har inte tid att vänta. Då går det under. Som verktyg i systemet har vi blivit dess fångar. Eller kanske snarare dess slavar. Vi lever inte i antropocen, vi lever i ekonocen. 

Att samtala om hur vi bygger ett ekonomiskt system som inte kräver tillväxt för sin överlevnad är en överlevnadsfråga. Att samtala om hur det skall underlätta både ökad frihet - som omfattar människor men inte kapital - och rättfärdighet, som inte begränsar människors frihetsrum, vore en nåd att stilla bedja om. Ur mitt perspektiv ingår såväl ett radikalt  höjt grundavdrag – varför skall löner under existensminimum beskattas? - som en allsidig utredning av medborgarlön/basinkomst i den ekvationen.

Vi har onekligen stora problem att brottas med. Systemet som med sin inneboende kraft driver mot rovdrift och perverterad ojämlikhet. Till det kommer att det ekologiska utrymmet för var och en av oss är mindre än vi tidigare trott. Vi lär nämligen bli fler människor på jorden än vad forskningen tidigare kommit fram till.

Så knaprar vi alltmer
När jag föddes 1949 var vi 2,5 miljarder människor som delade det ekologiska utrymmet. När jag dör, om jag har turen att bli lika gammal som genomsnittet i Sverige, kommer vi att vara 6 miljarder fler. Men det kommer inte att stanna där. Förväntade 9 miljarder kommer, enligt nya beräkningar, snarare att bli drygt 11 miljarder inom några få generationer. Studien – gjord av University of Washington och FN – ställer alla tidigare resonemang på ände.

Varje enskild människas ekologiska fotavtryck måste därmed minska betydligt mer än man tidigare trott. Därmed blir den naiva förhoppningen om ”hållbar tillväxt” än mindre sannolik. Snart sagt varje dollar, euro och krona är nämligen mättad med såväl ändliga naturresurser som utsläpp av bland annat koldioxid.

Problemet är att vi konsumerar alltför mycket i alltför strida strömmar i alltför hög takt. Samtidigt som just det – att vi ska konsumera alltmer i allt stridare strömmar i allt högre takt – är medel för att upprätthålla det ekonomiska systemtänkande vi fastnat i. Den som inte förstår vidden av detta borde inte få inneha en statsrådspost. Inte i Sverige, inte i Europa, inte någonstans. Men istället är det som ett medeltida mörker ligger över just denna, den mest obekväma, frågan.

Istället för att ta itu med utmaningen ägnar sig ledande politiker åt att marknadsföra retorisk kosmetika samtidigt som man lovar ökat konsumtionsutrymme som det mest statushöjande som finns. Trots att man vet att varje dollar, varje euro, varje krona är mer eller mindre mättad med negativ miljö- och klimatpåverkan.

En del menar att ny teknik skall lösa problemen. Men som Tim Jackson visar i sin bok Välfärd utan tillväxt skulle detta kräva tekniksprång som vi inte sett skymten av tidigare. Vi blir allt fler människor på jorden, vi blir alltfler som tillhör en global medelklass som konsumerar allt mer allt fortare.

De miljövinster vi gör när de enskilda produkterna kräver allt mindre råvaror och energi för sin framställning äts upp av att vi blir alltfler som konsumerar i allt snabbare takt. De pengar vi sparar när vi sätter upp solfångare och solceller kommer vi att använda på något annat sätt, kanske genom ytterligare en långresa med flyg.

Det kallas rekyleffekten. Och den slår hårt. Ju billigare den smarta mobilen blir, ju snabbare sker omsättningen. Det är därför så kallad frikoppling mellan tillväxt och ökande globala ekologiska fotavtryck är så oerhört svårt att nå. Det är därför overshoot day – det vill säga den dag på året då vi förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser – infaller tidigare och tidigare. 2015 inföll dagen den 13 augusti. Året innan var det den 19 augusti. Vi knaprar på planeten alltmer.

Är det värdigt den art som kallar sig homo sapiens, den visa människan?

Domptörerna ser världen som en spelplan och sig själva som spelare
Hade vi haft tid på oss, hade vi varit snabbare att sjösätta ny teknik, hade en större del av ekonomin nyttjats till sociala och kulturella investeringar, hade företagen visar större intresse för cirkulär ekonomi - det som förr kallades kretsloppsekonomi - och delningsekonomi (kolloborativ ekonomi), hade girigheten som driver kapitalismen inte tillåtits blomma ut, hade de ekonomiska styrmedlen styrt hållbart, hade det offentligas del av ekonomin varit större  – då, men först då, hade vi kunnat lösa våra problem inom rimlig tid.

De många – inte minst kommande generationer – hade fått det bättre och tryggare.

De som skulle förlora på detta har dock fått makt att hota, och hotet gör rädslan så stor att politiken underkastar sig dessa domptörer av den så kallade marknaden. Dessa domptörer som genom sin maktutövning också skapar normer som uppfattas som ”naturliga”, som t ex köpandets och ägandets norm. Dessa domptörer vars mål inte är fungerande marknader med socialt och ekologiskt ansvar utan en kapitalistisk blå planekonomi. Lika förödande för demokratins värden som den röda planekonomin en gång var.

Domptörerna ser marknaden som en spelplan och identifierar sig själva som spelare. Men vem vill egentligen låta framtiden styras av dem som ser den som en spelplan? Är det rationellt? Är det något som den art som kallar sig homo sapiens, den visa människan, bör acceptera.

Svaret måste rimligen bli nej.Del 4: Vi behöver en fredlig kulturrevolution.

68 kommentarer:

 1. Jag har en fråga.
  Är det sant att Romklubben bildades i Rockerfellers villa i Rom?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Högst knasig första kommentar. Ett extremt försök till guilt by association. Folk som hatar Romklubben är mänsklighetens fiender, skulle jag vilja påstå. Det är ett tecken på att man tillhör dem som tycker att planeten skall sugas ut så fort det går.

   Radera
  2. Jag tycker inte det är knasigt, hela Birgers serie bygger på vad som kommer ut från Rockerfellers tankesmedja.

   Vad gör du själv för övrigt för att förhindra att jorden sugs ut?
   Har du några handfasta tips?
   Då menar jag riktiga saker, inte något som trycka på gilla knappen på FB.
   Jag menar mer som typ riv upp en gräsmatta och börja odla broccoli tips.

   Radera
  3. Du anger inte vilken Rockefeller du avser. Den mest kände Rockefellern dog långt före Romklubben tillkom. Han blev tydligen filantrop på gamla dagar. Han kanske besinnade sig och insåg att det fanns andra värden i livet än pengar? Hans barn kanske ärvde en sundare inställning till materiella rikedomar?

   Jag ids inte goggla Rockefeller med släkt eftersom det faktiskt är alldeles OT i förhållande till den här texten.

   Radera
  4. Jag är inte broccoliodlartypen. Jag är samhällsbyggartypen. Jag deltar i diskussionen hos Schlaug och Cornucopia främst och försöker bidra till vett och goda idéer. Jag brukar förespråka upprättandet av ett parti med namnet Ekosocialliberaldemokratiska Arbetar- och Medborgarpartiet EkoSoLiD/EAM som bland annat har medborgarlön på programmet. Det tror jag är väsentligare än att odla egen broccoli.

   Radera
  5. Anders Rydén, så vitt jag vet gjorde Birger precis det du skriver, typ "riv upp en gräsmatta och börja odla broccoli". Han flyttade ut från Stockholm i början av 70-talet, till landet, började odla för självförsörjning, skaffade får och höns och bin (vilket de som följt bloggen nog känner väl till) och försörjde sig genom att ha arbetsplatsen (meteorologisk station) på samma plats som bostaden (och slapp därmed arbetsresor). Finns en del skrivet i Svarta oliver och gröna drömmar (ett utdrag "Också en väg" finns för övrigt till vänster i det gröna fältet här bredvid).
   Ordning och reda

   Radera
  6. Ja nu var det faktiskt kuckelicu jag frågade och han har svarat.

   Jag vet att Birger ett litet tag provade på självförsörjning.

   Radera
  7. Vidare sliter jag sedan många år tillbaka envist med att förstå den mänskliga naturen, vilket förstås är väsentligt om vi skall kunna hantera världen. Jag har publicerat några psykologiskt och filosofiskt inriktade gästinlägg hos Cornucopia, men behöver nog klämma ur mig ytterligare någon bra text innan allt är väl förklarat. Dessvärre är jag inte säker på att vi fixar världen för att vi begriper oss på oss själva. Den mänskliga naturen kan vara alltför ostyrig. En mer intelligent politik ger i alla fall vissa positiva framtidsutsikter. Tillsammans med nödvändiga teknologiska genombrott.

   Radera
  8. @Kuckelicu,
   Det är bra, praxeologi är ett väldigt intressant ämne jag tittar lite på det också.
   Vad tycker du om någonannanism för övrigt?

   Radera
  9. Praxeopsykologi skulle nog kunna bli en ny och viktig inriktning inom psykologin. Det låter intressant. Din fråga är däremot för otydlig för att jag skall idas försöka besvara den.

   Radera
  10. Kuckeliku,
   Prova att googla ordet praxeologi,
   Det betyder mänsklig handling.
   Praxeologi tangerar humanekologi för övrigt.

   Radera
  11. Praxeologin är vidskepelse precis som religionen. Sånt kan man hålla på med för sin egen tillfredsställelses skull, men den kan inte beskriva verkligheten på något rimligt och vettigt sätt.

   Radera
  12. @Ben,
   Praxeologi är vetenskapen om mänskliga handlingar, där att handla betyder att använda knappa medel för att uppnå specifika mål, eller, "purposeful behaviour".

   Är det vidskepelse?
   Intressant, kan du utveckla det lite mer?

   Radera
  13. Jag tycker att ämnet förefaller naturligast som en gren av psykologin och föreslog därför praxeopsykologi. Handlingspsykologi skulle man också kunna tala om, men jag värderar en inriktning på strategiskt beteende, varför praxeopsykologi kan tänkas vara en bättre term. Dock kan man nog också tala om strategisk psykologi.

   Mises syn på människans psykologi är inte alldeles ointressant, men jag har andra teorier.

   Radera
  14. Anders, du ska inte tro på allt som står på internet. Det är som sagt ingen vetenskap, varken om "mänskliga handlingar" eller annat. Det inses lätt om man tänker efter.

   Praxeologin bygger på ett antal s k axiom, vilka inte är verifierbara eller falsifierbara utifrån verkligheten. Det strider mot vetenskaplig metod på så vis att försök skall vara verifierbara och repeterbara. Praxeologin motsätter sig i själva verket en jämförelse med verkligheten. Som Mises själv skrev:

   Its statements and propositions are not derived from experience. They are, like those of logic and mathematics, a priori. They are not subject to verification or falsification on the ground of experience and facts.

   Den normala vetenskapen bygger på verifierbarhet, observerbarhet och repeterbarhet vilket alltså praxeologin motsätter sig. Därför är det ingen vetenskap. Därmed saknar den ju också egentligen användning, eftersom den inte kan appliceras på verkligheten.

   Ett annat lika festligt resonemang som är uppbyggt på samma sätt är resonemanget om huruvida Gud finns. Själva konceptet Gud förstår vi a priori är att han är en perfekt och allsmäktig varelse. Om han inte existerade vore det en ganska stor brist hos Gud, och Gud hade ju (a priori) inga brister. Alltså finns Gud.

   Praxeologin kan inte ifrågasättas, diskuteras, verifieras, man kan inte göra experiment med den, etc osv. Därför är den ingen vetenskap. Punkt slut.

   Radera
  15. Enda chansen att försvara praxeologin är att angripa teorin om att det observerbara och mätbara inte representerar verkligheten och är en dålig metod.

   Den som vill föra den argumentationen ska omedelbart köra ner en lem i närmsta köttkvarn. Då må det ju se ut och kännas förjävligt, men det är ju bara den observerbara och mätbara verkligheten...

   Radera
  16. Fast å andra sidan går det uppenbarligen inte att falsifiera den heller...

   Radera
  17. Lite som svart materia kanske?

   Radera
  18. Pro tip: Att nånting inte går att falsifiera innebär inget bra, så det är inte "å andra sidan".

   Radera
  19. Så du menar att eftersom det inte går att bevisa att det finns något som heter mänsklig handling så finns det inte?
   Fast då kan man ju undra varför du ens ids argumentera emot mig?

   Radera
  20. Nej, jag menar det jag skriver. För vetenskapen gäller vetenskaplig metod, annars är det inte vetenskap utan svammel.

   Radera
  21. Strategisk psykologi kan säkert vara ett synnerligen svårforskat ämne, vilket tvingar en att bygga god strategi utan särskilt mycket hjälp av vetenskapen. Däremot kan nog vetenskapen tänkas bekräfta ens strategiers riktighet i efterhand.

   Radera
  22. Skulle du tänka samma om ett livsmedel eller en medicin? "Det kan nog bekräftas i efterhand att det här är nyttigt eller åtminstone ofarligt"?

   Radera
 2. Visst har du rätt. Innan kulturmarxister tog makten i Sverige och Västvärlden talade man öppet om överbefolkning. Nu är det politiskt inkorrekt och Sveriges befolkningsökning är bland de högsta i världen. De ena pk-politikern efter den andra skryter om den egna stadens snabba befolkningsökning. När strandnära mark är bebyggd, fina vyer förstörda av höga hus, stadsnära åkrar är borta, grönområden i städerna bebyggda och det bor 40 miljoner människor i Sverige som inte är etniska svenskar, är väl lyckan för den regerande kulturmarxistisk klassen fullständig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi får vara rätt många för att fylla alla stränder här.
   Om strandskyddet utökas till 300 meter påverkar det över 40% av Sveriges landyta.

   Radera
  2. Alla påstår att välståndet ökar med ökad befolkning.
   Det tyx vara tvärtom. Efter pesten 1350 kunde bönderna åter överleva som bönder då grannens åker var "ledig"...
   Samma gällde emigrationen till Amerika.
   Det skapade bättre möjligheter för den kvarvarande befolkningen att få upp standarden då efterfrågan på arbetskraften ökade.
   Vi går nu i andra riktningen....

   Radera
  3. Thomas,
   Det beror nog på vem man frågar.
   Frågar man en skattepengdiare eller en som tycker det är viktigare att odla broccoli får man helt olika svar.
   Det för övrigt en hel del anekdotiska kommentarer bevarade efter pesten där adeln försökte odla jorden själva;-)

   Radera
  4. Jag hittade en del engelsk litteratur när jag upplevde avregleringen av svensk jordbrukspolitik i slutet av 1980- talet och tvingades tänka om för egen del och vad som hände i England efter 1350 och det var intressant. Särskilt för vanligt folk då, som ju var bönder...
   Sett ur den situationen så sitter vi riktigt illa till idag.

   Radera
  5. Vi sitter illa till jfrt med digerdödens dagar? Är du säker på det?

   Radera
  6. Thomas, passa på att titta lite på Danmarks jordbruksreformer på 1800 talet.
   Googla landboreformerna.
   Det var något de tvingades göra på grund av att folket flydde från landsbyggden

   Radera
 3. Bra Schlaug! Du fortsätter hålla en tillräckligt hög nivå för att det skall vara högst läsvärt. Jag letar som vanligt allvarliga brister i texten (alla texter), men inleder gärna istället med en allmänt berömmande kommentar. Det är skönt att det finns fler som förmår ta in hela eller nästan hela verkligheten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är bra att du kan avgöra vad som är hela verkligheten ;-). Verkligheten är oftast rätt olika beroende vem som får uttrycka den nämligen och att sitta på den rätta vore väldigt trevligt.

   Radera
 4. Ett bra inlägg. Det tragiska är att troligen kommer ingen någonsin kunna hejda girigheten som tar oss allt snabbare mot stupet. Bara några få som inser faktum överlever.

  SvaraRadera
 5. Är det någon som minns den amerikanska sekt som klättrade upp på hustaken någonstans vid Stilla Havskusten för att invänta syndafloden och jordens undergång?
  Nästa morgon klättrade man ner igen inför tv-kamerorna.

  SvaraRadera
 6. Saken är ju den att kapitalismen har karaktären av "last man standing". När den infördes kan man diskutera men i "vår" tid har den besegrat fascismen efter en hård match i 12 ronder och kommunismen efter nåt slags märklig walk-over.

  Kapitalismen har, genom åren, gett möjligheter att skapa ett samhälle som folk vill ha. Ett exempel av många är att kapitalismen såg till att ackumulera kapital, så att fabrikörernas fabriker blev mer avancerade. Då kunde man inte ha analfabetisk arbetskraft från åkrarna längre, folk utbildades, lärde sig läsa, läste då även politiska skrifter och började ställa krav på allmän rösträtt och annat.

  Den kapitalistiska ideologin kan man därför se som ideologiernas alfahanne - ska man besegra den så måste man ta fram nåt yngre, starkare, mer evolutionärt anpassat. Och kapitalismen kommer förmodligen inte att ge sig frivilligt.

  Sådana processer, att ta fram andra ideal, pågår naturligtvis ständigt. T ex har ju Peter Eriksson m fl en gruppkamrat i EU-parlamentet, Tatiana Zdanoka, som anser sig kunna lösa problemen genom att återupprätta Sovjetunionen. Sådana idiotier är naturligtvis ideologiska återvändsgränder, liksom att precis alla ska flytta ut i skogen och odla morötter, eller att vi ska införa nationalfascism som Putin. Hur fan Peter Eriksson understår sig att sitta i samma grupp som den där Zdanoka lär vi väl aldrig få nåt svar på...

  Man kan alltså inte blicka bakåt för att lösa framtidens problem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag lanserade igår här hos Schlaug en idé om en mellannivåkapitalism, vilket möjligen är ett nytt koncept. Tanken är att politiken skall styra över den stora världen och individen/familjen över den lilla världen medan kapitalismen får spela i fältet däremellan.

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. Det låter naturligtvis lovvärt men jag är tveksam till att det går att uppnå i praktiken.

   Radera
 7. Globalisternas tid är förbi.

  Med Trump så kommer tre tidigare presidenter sänkas, jo även Clintons. När man börjar ta i WTC och de 28 hemliga dokumenten som Trump antytt så många gånger nu senaste tiden så faller allt. Det ena leder till det andra. Och dess förgreningar över europa.

  Revolution på gång, det går inte att stoppa.

  SvaraRadera
 8. Medelklassens konsumtion ska det väl vara? Vi!? Och en berättelse om hur arbetslösa, sjuka fått betala, för medelklassens löneökningar, konsumtion. Vilken sjuk samhällskropp. I en sjuk värld. Vilka sjuka människor. När klyftorna är stora, blir samhällskroppen sjuk. Och klyftorna blir allt större. Så samhällskroppen mår allt sämre. Alltfler kommer känna av det. Inte många blir lyckliga av det innerst inne. Jo en väldigt liten klick.

  Under de senaste åren har inte Sverige blivit rikare. Medelklassen har ökat sina löner och inkomster från kapital. Klyftorna har ökat inte minskat. Och de har ökat väldigt fort i Sverige, ja snabbast i EU säger en del. Det lilla som låginkomsttagare, arbetslösa, sjuka fått har ätits upp av högre kostnader. Så utrymmet att konsumera för dessa grupper har minskat. Men visst "en del" anser att det går bra att konsumera ändå. För det finns lånehajar.

  "Skammen" över att vara medelklass finns den? Eller finns det inget som biter på den urbana medelklassen? Jo mycket tyder på att medelklassen alltmer får veta att den lever. Det räcker nämligen med, att en mycket liten klick, fortsätter att konsumera sönder planeten. Med hjälp av trälar. Vad kan vara bättre än att låta medelklassen ingå som trälar. Riktiga slavar lånar inte de jobbar för att överleva, så att andra kan konsumera och låna desto mer. Upp som en sol ner som en pannkaka. Sveriges medelklass har ännu inte drabbats så hårt. De fortsätter att hålla konsumtionen uppe. Låginkomsttagarna vill inte vara sämre de. Många lånar till lyxkonsumtion. För vem vill verka fattig? Men hur länge får de låna och hur mycket. Till en bostad? Nej många får avslag. Folk flyttar hela tiden, bor i tredje hand, om de ens har någonstans att bo. Bra att SVT granskar. Alltfler tänker inte ens tanken på konsumtion. Nu är det överleva som gäller för allt fler.

  Det är alltså även många som inte konsumerar mycket. Inte för att de har en gloria runt huvudet, eller för att de inte vill. Och fler kommer de att bli. Arbetslinjen behöver den betyda konsumtion för alla? Det kan lika gärna betyda att allt färre konsumerar allt mer. På bekostnad av den stora massan och planeten.

  Visst kan vi hejda girigheten inom oss var och en. Vi behöver inte vara schackpjäser som flyttas runt. Snacka om att vi varit med om att skapa överkurs. Det gäller att se sin egen del.

  Lisbeth

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet inte om välfärden har ökat så där imponerande.
   1970 kunde en metallarbetare betala av ett bra hus på 30 år.
   Samtidigt som han hade tre barn och frugan jobbade högst deltid.

   Radera
  2. De som säger sig föra låginkomsttagarnas talan i media har iallafall lyckats med en sak. Nämligen höja sina egna löner. Sådana som Virtanen och Melin drar in, vad vad det?, 8 mille per år.

   Radera
  3. Lisbeth,
   Sverige har blivit våldsamt mycket rikare på 20 år. Medianhushållet är enligt SCB ”välbeställt”. När de gjorde en indelning i fem steg, Fattig, Nästan Fattig, Normal, Välbeställd samt Mycket välbeställd, hamnade hushållen i 50e percentilen i gruppen ”Välbeställd”. Anledningarna är sådant som låg inflation och relativt bra reallöneökningar över lång tid, samt skattesänkningar (jobbskatteavdragen).
   Klyftan mellan löntagare är fortfarande liten i Sverige. Däremot är förmögenhetsklyftorna avgrundsdjupa, även jämfört med länder som har större intäktsskillnader. Att fundera på.
   Det som är relativt nytt är den nya klyfta som har skapats mellan de avlönade och de med ersättningar ur transfereringssystem. Där fanns en liten skillnad i levnadsstandard förr, som nu har blivit stor. Politikerna i alla västeuropeiska länder i stort sett har genom många reformer beslutat att skattemedlen ska prioriteras till offentliga sektorns aktiviteter. Fram till nu har nog väljarstödet varit massivt för detta också, det har liksom räckt med att säga vård och omsorg så har anslagen ramlat in.
   På grund av fler brukare och minskade resurser, har däremot alla ersättningar i transfereringssystemen stagnerat fullständigt, så att de endast följer inflationen. Det har inneburit att under en period då medianhushållet har fått +50% i disponibel inkomst, har en person som lever på en transferering av något slag fått 0% realt.
   Där har vi skapat en jätteklyfta, som bara växer och växer om ingen beslutar sig att göra annorlunda. Incitamenten för att få folk att vilja arbeta om de kan, måste nog sägas ha varit på plats sedan ett bra tag, därför är det svårt att se att det skulle vara hållbart att försöka öka klyftan ytterligare.

   Radera
  4. Kingedward24, Walter Mutt sa något liknande i den utrikespolitiska debatten i dag. Aldrig i historien har så många människor fått så förbättrade villkor, på så kort tid. På ett par decennium. Nu gäller det att fortsätta tyckte han, med att få in miljö och klimattänk. Ja medelklassen och t.om. låginkomsttagare har fått det lite bättre på de arbetslösas och sjukas bekostnad. Är det något ett samhälle bör vara stolt över?

   Mellan låg och medelklass har klyftorna ökat. Mellan medel och hög likaså. Mellan hög och låginkomsttagare är klyftorna skyhöga. För att inte säga hur det ser ut mellan arbetslösa, sjuka och höginkomsttagare.

   Har medelklassen protesterat nämnvärt? Har de lågavlönade med jobb gjort det? Nej de fick sina morötter (jobbskatteavdrag) och så var de tysta och nöjda. Och många skränade om lata sjuka och arbetslösa. Sverige, världen har blivit inte bara fattigare utan grymmare och kallare.

   Ökade klyftor gör inte ett land våldsamt mycket rikare. Konsumtion sker med med lånade pengar. De smulor som trillat ner från de allra mest rikas bord, gör inte medelklassen eller ens höginkomsttagare rikare. Även om det kan tyckas och kännas så. Det är som att ge en morot åt en åsna hen blir glad snäll och fin. Klyftorna ökar. Inte minskar. Och när morötterna slutar komma, så kommer som sagt medelklassen upptäcka att de lever. Det sker redan runt om i Europa. Och huva för att leva i en värld med besvikna före detta medelinkomsttagare. Som är vana vid livets goda. Smulor trillar ner från de allra rikaste bord. Och politiker från alla partier påstår att aldrig i historien, har så många människor fått så stora förbättringar på så kort tid. En sanning med modifikation.
   Men sanningar kommer alltid ikapp. Och det är bra.


   Lisbeth

   Radera
  5. För att förstå väljarnas uppslutning och politikernas val, behövs insikt om ett och annat. Annars blir allting obegripligt.
   1. 50% ökning av disponibel inkomst är inte "lite" eller "smulor".
   2. De 9 övre percentilerna har fått väsentliga ökningar av disponibel inkomst, dvs 90% av hushållen.
   3. Ökningen av inkomst hos de 90% rikaste är stor, medan inkomstminskningen hos de 10% fattigaste är obefintlig eller helt obetydlig.
   4. Disponibelinkomsten tar inte hänsyn till lån. Givetvis har privatutlåningen ökat folks konsumtion, men den är inte med i den 50%:iga inkomstökningen.

   Eftersom det finns en mycket sor majoritet som har tjänat på den förda politiken, behövs en stark vilja och övertygelse för att ändra den. Som sagt, det är knappast försvarbart att hävda att det behövs minskade förmåner för arbetslösa eller sjuka for att få dem i arbete, den ekonomiska skillnaden är helt enkelt för stor för det. Däremot gör det ökande antalet människor som ska använda sig av ersättningarna att det blir svårt nog att höja dem.

   Radera
  6. Ska vara 9 övre decilerna, förstås.

   Radera
  7. Det svenska exemplet visar ju också vad man inte ska göra om man vill stoppa tillväxten: sänka skatten. I ett högskattesamhälle blir det kraftig tillväxt av skattesänkningen, en tillväxt som ger ökad konsumtion, mer arbete och ökade skatteintäkter. Blir som ett självspelande piano. Det blir starka krafter att gå emot för dem med annan agenda.

   Radera
  8. Det är inte svårt att förstå väljarnas uppslutning och politikernas val. Var och en står sig själv närmast. Så enkelt är det. Är av den åsikten att "lite svinn" är inte okej. Det rimmar inte med, inom ramen för allas rätt att existera. En högst liberal tanke. Och det rimmar inte med forskning, att jämställda samhällen är bäst. Det är inte heller feminism, för det är flest kvinnor som tillhör dessa svaga grupper "låginkomsttagare och sjukskrivna"

   Lite lustigt! Nu för en stund sedan talade LO bossen om, hur klyftorna mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare ökat. Att det bara ökar och ökar och har gjort det under många år. Samt om att både låginkomsttagare och sjuka fått det sämre och sämre.
   Lösningen var (inte svårt att gissa) Rätten till heltid! Jojomensan. Där kom det allas rätt till heltid.
   Så sjuka ska alltså ha rätt att jobba heltid:)
   Vore det inte bättre att säga rätt till dödshjälp? Så är man av med dem. Inget parti vill ju på allvar föra deras talan. Ett förslag giftspruta?

   Lisbeth
   Radera
  9. Där har det gått bananas för rätt länge sedan. Alliansen, (s), och facket tycker samtliga att alla ska jobba heltid alltid, hela livet och i varje familjesituation.
   Så har det aldrig varit någonsin, i något land. Där måste man kunna ifrågasätta rimligheten av deras analys, om någon sådan föreligger.

   Radera
 9. Det var ju lite viftande med oliika definitioner på ordet kapitalism igår jag tänkte fotsätta lite med ett annat ord.
  Dagen ord är bolag, saxat från wikipedia
  "Nästan alla länder med fungerande rättsväsen och ekonomi erkänner möjligheten för individer att gå samman i bolag och tillsammans skapa en juridisk person, i former som varierar och liknande de för aktiebolag."

  Kan vi komma överens att bolag är en form av kollektivt ägande?
  Kan vi komma överens om att det är svårt att skicka en juridisk person i fängelse?
  Så för att sammanfatta, och det har med det Birger försöker beskriva.
  Bolag är en form av kollektivt ägande med vissa juridiska privilegier.
  En form av ägande där de kan skylla på varandra när polisen kommer med andra ord.

  Kan vi även komma överens om att alternativet enskilt ägande med ett juridiskt ansvar är att föredra?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bolaget ägs av aktieägarna.
   De anställda är slavar. Ja, får de en vettig lön så kanske det inte känns....
   Bolagen är feodalherrar som snart tar över hela västvärlden....

   Radera
 10. Den heligaste siffran av dom alla, kommen ur förkortningen BNP, kräver att vi konsumerar mera.
  Vi har fred och frihet tack vare kortsiktiga vinster och att folk får det materiellt bättre. Att det troligen slutar med en rejäl krasch vill ingen ens tänka på.

  SvaraRadera
 11. Trump ger sig på makten på planeten.

  Den förra presidenten som gav sig på Federal reserv blev skjuten, alltså JFK. Nu går Trump all in för det amerikanska folket mot globalisterna och ska rensa upp även federal reserve enligt rådgivaren Roger Stone. Dagen efter Rodger S uttalande twittrade Trump om just Federal reserve.

  Det är nu det händer, svensk media har ingen aning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bend Over, du är i förnekelsefasen. Går över.

   Radera
  2. Se, CNN bannar nu Roger Stone, har varit med i US media i 40 år. Han har jobbat under en massa presidenter, skrivit ett par bestseller. Men så jobbar media i förnekelsestadiet.

   Radera
 12. "Jag ser det mer som att Socialdemokraterna, som rasar i opinionssiffrorna, har svårt att veta vad de egentligen har för ideologi. De har överhuvudtaget problem, det är därför de ägnar sig åt sådant. De visar någon slags handlingskraft".

  Säger ett annat mycket mer avdankat språkrör.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förtydligande: Säger ett annat mycket mer avdankat f.d. språkrör - Per Gahrton

   Radera
 13. Men Gustav har inte fått en överrock.Säger han.
  Och Åsa har nog inte heller fått nån.Säger hon nog när hon nu säger nåt.
  Mehmet avböjer att säga nåt så han har nog fått en?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men i helgen kommer en ny samlande kraft och dessutom ska en EU-kraft jaga nättroll som sprider desinformation om Mp så nu får ni passa er!

   Radera
 14. Kapitalismen verkar inte tycka det är så fel skapa flyktingar som kommer till västländer och får rollen av konsumenter i våra ekorrhjul...

  SvaraRadera
 15. Har befunnit mig i ett prekariat sedan år 1999. Har haft så många olika anställningar att jag knappt kommer ihåg vad jag har varit eller arbetat med genom åren. Det är som att börja om på ruta ett hela tiden, folk säger knappt hej, tack eller hej då längre, man är utbytbar och ironiskt nog alltmer en "värdelös" person som ska göra underverk för arbetsgivaren och staten trots att man behandlas som om att man vore lika imbecill som det ständiga oskrivna bladet på prekariatets eviga ruta ett.

  Jag insåg för två år sedan att detta system har ingen framtid därför dess deltagare går under som människor.

  SvaraRadera
 16. I media hör om att de "otroliga" framgångarna på arbetsmarknadspolitikens område nu ska få spilla över på integrationen. Vad är det för framgångar? Är det att konjunkturen tillfälligt minskat ungdomsarbetslösheten med typ 0,5%? Namnbytet från FAS3 till Arbetsträningen? Man undrar. Och undrar. Tänk om någon frågat, så hade man sluppit fundera? Eller så hade det hela bara blivit än mera dunkelt..?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är tydligt att det i varje fall inte anses falla under det journalistiska uppdraget.

   Radera
 17. Lyxlivet i salongerna var ej för evigt
  & tycktes för vissa närma sig sitt slut
  "den lillgamle" tyckte det var nedrigt
  rent önsketänkande hördes ur hans trut..

  SvaraRadera
 18. Neoliberal Agendators feb. 25, 05:37:00 fm

  "Det kallas rekyleffekten. Och den slår hårt. Ju billigare den smarta mobilen blir, ju snabbare sker omsättningen. Det är därför så kallad frikoppling mellan tillväxt och ökande globala ekologiska fotavtryck är så oerhört svårt att nå"

  Det kan lika gärna vara så att folk använder pengarna till att köpa ekologiska varor, flera appar eller musik från Spotify. Det som ryms i din smart phone idag krävde för ett par årtionden sen 20 olika apparater.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.