onsdag 1 oktober 2014

Tumskruven dras åt kring kärnkraften

Tumskruven har varit ganska hård på MP, politiska kommentatorer har inte varit nådiga under den här veckan. Något måste falla ut till partiets fördel efter att alla gröna hjärtefrågor, som t ex friår, har sopats bort medan man får administrera beslut om JAS och förbifart Stockholm. Men nu dras tumskruven åt också några varv på kärnkraften.

Åsa Romson lovar att att två reaktorer kommer att  avvecklas de närmaste fyra åren. Det kan eventuellt bli så, men att lova är djärvt. Är löftet seriöst menat så vet hon betydligt mer än det som presenterades på onsdagen. Det handlar nämligen om hur siffrorna ser ut.

De siffror det främst handlar om utgörs av marknadsekonomiska styrmedel som skatter, avgifter och försäkringspremier. Något annat har aldrig varit aktuellt - även om det för en del journalister tydligen kommer som en total överraskning. Varför man inte lagstiftar bort det skriver jag om längre ner.

Vad gäller avfallsavgiften - som skall finansiera slutförvar etc - så har den under många år varit alltför liten enligt flera beräkningar. I fonden finns knappt 50 miljarder. Avfallsfonden finansieras av cirka två öre per kilowattimme. Miljöpartiet meddelade - genom Per Bolund och Lise Nordin - för två år sedan att att det snarare borde vara 6 öre. Man utgick från ett underlag som bland annat Riksgälden och Kärnavfallsfonden tagit fram.

Har MP lyckats att höja avfallsavgiften med 4 öre så att den totalt blir 6 öre per kWh är det bara att gratulera och ta av sig hatten och buga! Blir det en mindre höjning som innebär det att kommande generationers skattebetalare skall stå för kostnaden.

Vad gäller försäkringspremien, som "kärnkraftsbolagen betalar", så baseras den inte på vad en kärnkraftsolycka kan kosta utan utgår från att staten går in och bekostar sanering och återuppbyggnad av samhällen som drabbats. 

Om man tolkar olika uttalanden så har man rättat till detta, vilket nästan verkar osannolikt bra. Centern gjorde liknande uttalanden när man gjorde sin överenskommelse med allianspartierna. Sedan tillsatte man en utredning som visade att den dag de statliga subventionerna tas bort riskerade reaktorerna att stängas med i stort sett omedelbar verkan. Därför betydde löftet som Centern gav -  "inga subventioner mer" - just ingenting annat än att lugna upprörda medlemmar.

Frågan är nu vad MP lyckats förhandla fram - och om det är som det låter när Åsa Romson talar undrar jag om Löfven fattat vad han gått med på. 

Vad gäller effektskatt, som år 2000 ersatte produktionsskatten, så baseras den på reaktorernas termiska effekt - vilket man kan översätta med "värmeproduktionsförmåga". Den motsvarar ungefär 5 öre per kWh om man skall förenkla det lite. Den industriella fastighetsskatten för kärnkraft är däremot bara 0,3 öre per kWh medan den för vattenkraft uppgår till 5,5 öre. För att styra bort kärnkraften kan man såldes höja såväl effektskatt som fastighetsskatt stegvis och planerat. Om man det vill.

Vad gäller fördyrande säkerhetsåtgärder kan också dessa spela in för huruvida kärnkraften överlever eller inte. I överenskommelsen talas om att säkerheten skall öka genom nya regelverk. Dock ligger detta utanför regeringens kompetensområde. Det blir en myndighetsfråga. Den siffra som här blir viktig är ett årtal...

Från vilket år gäller de nya kraven. De kan inte bli så tidigt att bolagen inte får en rimlig chans att genomföra åtgärderna - bland annat handlar det om härdkylning. Jag kan tänka mig att MP ville påskynda processen, medan socialdemokraterna ville ge bolagen rejält med tid på sig. Men först måste man förstås utreda vilka säkerhetsfrämjande åtgärder som skall gälla och huruvida dessa mest handlar om kontroller och härdkylning eller om det också handlar om ytterligare åtgärder som följd av överenskommelsen.

Blir det någon ny kärnkraft eller inte? Svaret kan inte bli hundraprocentigt säkert. Det enda som är säkert är att denna regering stoppar Vattenfalls utredning om att bygga en ny reaktor där den gamla tar slut... Om andra bolag är intresserade av att fylla det utrymme som man kanske nu uppfattar blir tomt vet vi inte. Kärnkraft är dyr, det evighetslånga bygget i Finland avskräcker - men inte mer än att man tänker bygga ett till... Oskarshamn 1 - den lilla reaktorn - går dåligt. Läggs den ner är det inte otänkbart att ägarna - EON (världens största privata energikoncern) och Fortum (huvudägare finska staten) - tar upp Vattenfalls fallna mantel och planerar utredning av bygge av en ny reaktor. Vilket alltså rent juridiskt regeringen godkänner.

Vi är i ett analysläge, meddelade Stefan Löfven och vidhåller därmed sin ståndpunkt från valrörelsen. Analysen lär ta sin tid, startsträckan såväl som övriga sträckor kan förlängas en bra bit in på mandatperioden. I den interna socialdemokratiska analysen lär också ligga att försöka vänta ut partiledarbyte i Folkpartiet.

Analys kommer också bolagen att ägna sig åt - man har i t ex i Oskarshamn haft stora problem med lönsamheten, man lär ha kört den lilla reaktorn med rejäl förlust, men förlusterna har minskat något och kanske ser man dem som investeringar för senare uttagen vinst. Om regeringens åtgärdspaket totalstoppar detta vet vi inte - men det måste ligga på gränsen i alla fall.

Varför ingen lag om avveckling? Det blir marigt i ett samhälle som influerats av nyliberala normer. Där fungera det nämligen så, för att ta ett tydligt exempel: Staten bestämmer att dödsstraff via giljotin skall förbjudas, då måste staten ersätta bödelns företag för uteblivna tänka framtida vinster...

Att via lag avveckla några reaktorer skulle således medföra att staten får ersätta bolagen för uteblivna vinster - eftersom t ex Lillen i Oskarshamn inte ger någon vinst kan man ju tycka att staten inte skulle bli skyldig något, men så funkar det nog inte i vår sköna värld...

För övrigt drev MP den linjen - avveckling via ekonomiska styrmedel - redan inför valet 1994.

Hur blir det nu då? Avvecklas några reaktorer under mandatperioden? Det kan ingen säga idag. Men tumskruvarna dras åt. Hur mycket, eller hur lite, vet vi när alla siffror dyker upp.

PS!
Redan 1988 berättade den socialdemokratiska energiministern Birgitta Dahl, under hotet av MP:s intrång i riksdagen, att regeringen beslutat att två reaktorer skulle stängas i mitten av 1990-talet. ”Detta beslut är oåterkalleligt och kommer inte att omprövas”, sa Dahl.

Så blev det inte. Och Dahl förklarade med de bevingade orden ”beslutet var oåterkalleligt när vi fattade det”.

Och som bonus nu när du ändå kommit ända hit i detta långa inlägg... Den 15 juni 1995 så lät Ingvar Carlsson - socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister - meddela i en riksdagsdebatt:

Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag gör det, men jag skall gärna för Birger Schlaug upprepa att för mig är en folkomröstning ett utomordentligt viktigt instrument i demokratin. Har man valt att underställa folket en fråga, kan man inte utan vidare nonchalera dess beslut. Därför är detta inte bara en energipolitisk fråga för mig. Det är också en moralisk fråga. Svenska folket har sagt ifrån genom att rösta för en avveckling 2010, och då kan vi inte bara ändra på det.

Det märkliga är att just det parti som Ingvar Carlsson företrädde inte lade två strån i kors för att kärnkraften skall vara avvecklad till 2010. Frågan är då hur det var med moralen. Och är...

44 kommentarer:

 1. Intressant sammanfattning, men hur ska denna uppgörelse backsas genom riksdagen? Regeringen har inte ens tillträtt men skickar ut förslag i parti och minut som innan ens Rapport 19:30 hunnit sändas har det blivit klart att det saknas stöd för bland de folkvalda.

  SvaraRadera
 2. Mauderaten, det vore ju märkligt om man inte fick med sig V och C och därmed en majoritet. Lööf kan knappast motsätta sig uppgörelsen eftersom den till stor del är identisk med det som Alliansen gjort upp om - men några skarpare styrmedel som rimligen Centern kommer att uppskatta.

  SvaraRadera
 3. Nog verkar det som om Löfven inte fattar vad han gått med på:)
  Kör Romson. Det där underfundiga leendet vill jag se mer av. Kan vara så enkelt som att det är inte storleken som är det viktiga.. på partiets mandat att förhandla alltså.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 4. Mycket om hur avvecklingen ska gå till men väldigt tyst om hur den uteblivna elen ska ersättas. Några förslag - rysk fossilgas, polsk skiffergas, kinesiskt kol.
  Eller tror vi fortfarande efter 30 händelselösa år på sol, vind och vatten.

  SvaraRadera
 5. Allt hänger på siffrorna, de har vi inte sett än. Men jag fick just veta att avfallsavgiften blev långt ifrån det som MP själv ville ha. Det blir 1,6 öre, vilket innebär att avfallsfonden inte fylls på så att den kan finansiera kostnaderna för slutförvar etc enligt de beräkningar som gjorts. Synd. Nu hopps jag att effektskatt tillkommer för annars blir det inte mycket av det - om man nu inte lyckats öka kärnkraftbolagens egna försäkringspremier väldigt mycket.

  SvaraRadera
 6. Riga, några få reaktorer av den sämre sorten är inga problem att avveckla. Glöm inte hur ofta dessa ändå står still under vintrar på grund av säkerhetsskäl etc.

  SvaraRadera
 7. http://www.svt.se/nyheter/sverige/miljardforlust-for-oskarshamns-karnkraftverk

  SvaraRadera
 8. Birger, tycker du det är ett tillfredställande svar på frågan?
  Jag arbetar heltid med solel men det jag ser är
  -ökad elanvändning (förhoppningsvis, värmepumpar, elbilar)
  -minskad vattenkraft (hårdare miljökrav om jag förstått rätt)
  - ökad risk/konkurrens om den ryska gasen.
  - tuffare motstånd mot vindkraft (NIMBY)
  Ska vi i detta läge stänga kärnkraftverk i förtid. Vi måste hur som helst ta hand om både reaktorer och avfall.

  SvaraRadera
 9. Riga, vad är förtid för något?? Varför skall inte avfallsavgiften täcka de kostnader som beräknas bli? Varför skall subventioner gälla försäkringskostnaden? Varför ska vi inte uppgradera säkerheten efter det som hände i japan?
  Resultat av detta kan bli att någon eller några energibolag inte anser att man kan ha kvar verken.

  SvaraRadera
 10. Självklart skulle regelverket utformats så från början, då hade elen varit lite dyrare och kanske skyndat på en omställning till andra alternativ. Nu står reaktorerna där, vad är då bäst, köra in lite pengar till eller höja avgiften så de måste stänga.
  Och som min ursprungliga fråga var, tjänar vi verkligen på det om vi måste ersätta elen med sådan som producerats på ännu sämre sätt.
  Inget enkelt svar på detta men MP verkar se nedläggning som en lösning på ett problem, det är det inte, skiten står där och kostar lika mycket att ta hand om nu som om 20 år. Tror jag...är inte fundamentalist...bara en känsla att diskussionen om de riktigt stora utmaningarna vi står för försvinner för att MP ska få ett lillfinger.

  SvaraRadera
 11. Varför inte bara lyssna till det som ägarna signalerar? Att kärnkraftverk blivit en ekonomisk mardröm? Vem vill frivilligt leva i en mardröm?

  Att enligt energiexperter riskerar minst en anläggning att stängas. Att man är förvånad om alla klarar det. Att en, två, tre, eller fyra riskerar läggas ner.

  Att det kan vara en fördel för dem att bli tvingade att stänga ned om en lag om avveckling sker.

  Att de avvecklar sig själva om det inte blir någon lag och får betala notan själva.

  Är det verkligen Åsa Romson som signalerar avveckling? Är det inte verkligheten som gör det? Är det kanske därför hon ler med hela ansiktet och är så vacker och full av tillit? Säker kan man inte vara som Birger skriver. Men full av tillit som Romson.
  Ska bli intressant att följa detta. Deras olika sätt att tolka verkligheten och hur de förhandlar om den. Verkligheten är inte den densamma för alla oavsett hur vi själva tolkar den?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 12. Birger menar du inte att en avvecklingslag innebär att skattebetalarna till stor del tvingas att betala notan?

  SvaraRadera
 13. Anonym 07:48, jo så skulle det med stor sannolikhet bli. Det var så man avvecklade Barsebäck och staten fick därmed betala för utebliven vinst. Nu hade i och för sig en avveckling av några reaktorer inte kostat mer än något års sänkt restaurangmoms... om man vill se det så. Det sistnämnda uppfattas tydligen som en seger för MP. Själv förstår jag inte varför.

  SvaraRadera
 14. För att MP blivit uppköpta - den nyliberala parasiten har bytt värd igen.

  SvaraRadera
 15. Det mest effektiva sättet att döda demokrati är att få folk så äcklade av mut-charaden att de missnöjesröstar på fascistpartier som förespråkar diktatur.

  Ett par språkrör och ett par ministrar var bergis dyrare än primesossarna.

  SvaraRadera
 16. Om inte ni inte fick länken att funka:

  "Prime köpte Svenskt Näringsliv tio aktiva socialdemokrater för det facila priset av 4 miljoner kronor. Uppdraget formulerades i ett dokument rubricerat ”Angreppssätt socialdemokratin”, daterat 19 juni 2010. Under valrörelsen och inte minst efter den skulle de S-märkta agenterna plantera en mer tillväxtvänlig politik inom det egna partiet.

  Det handlar då primärt om attsäga ja till kärnkraft, RUT-avdrag och sk valfrihet i välfärden och nej till förfärliga ting som fastighets- och förmögenhetsskatt.


  Sossar till salu

  SvaraRadera
 17. Tack för svar Birger. Ja så blir det säger Romson. Att skattebetalarna får betala vill MP undvika.

  "Det sistnämnda uppfattas tydligen som en seger för MP. Själv förstår jag inte varför." Därför att man svängt i frågan?

  Det är väl en seger för både S som i höstas svängde? Samt för MP som vill utöka till att det även innefattar t.ex. sänkt moms på cykel reparationer. Grön ungdom tycker att ätande på restaurang är bra att det är bra att vi äter tillsammans (kollektiv gemenskap.)
  S ungdomsförbund håller inte med. Tycker det är bortkastat.

  Dessutom Alliansen hotar med att vara starka i opposition. Riv inte i det vi gjort med andra ord.
  Lite som med jobbskatteavdragen. Man (S) morrar lite lagom klädsamt men gör inget åt att ens ta tillbaka det sista.

  SvaraRadera
 18. Hur kan sänkt moms på krogbesök vara en miljöpartistisk hjärtefråga när man säger sig vilja göra storsatsning på skolan? Handlar det inte om att politik är prioriteringar och hur pengar skall användas.
  L

  SvaraRadera
 19. Anonym Tack! förklarar lite mer varför V hålls utanför. Men det verkar som om Löfven har mött en värdig "motståndare" i MP när det gäller att förhandla fram "grön" politik. Naturligtvis så handlar det egentligen om att säga Ja till kärnkraft för Löfvens del och till s.k. valfrihet i välfärden. Vi såg hans tvekan ang. kärnkraften och vi hörde Alliansens hånfulla skratt.

  Förhandlingarna med V går visst inte så bra.

  SvaraRadera
 20. Rutavdraget - som MP absolut vill behålla - är kontraproduktivt när det gäller möjligheterna att opinionsmässigt få stöd för kortare arbetstid.
  För medelklassen och uppåt minskar incitamenten om det är lönsamt att köpa sig "fri tid" med skattesubventionerad piga.

  SvaraRadera
 21. Grönsaken blir nog själv avvecklad
  allt det där har vi hört förut
  lureri-processen väl invecklad
  ner i komposten bär det till slut.

  SvaraRadera
 22. Leif, precis! Hörde från Grön Ungdoms språkrör igår att idén om sänkt arbetstid tillhör en avdankad generation (SVT Forum). Så vi bara vet. Snopet för de som tror att frågan är passé blir det när man upptäcker att medelklassens jobb börjar försvinna i nästa digitala våg.

  SvaraRadera
 23. Låt dem upptäcka det. Bästa sättet att verkligen lära sig något på.

  SvaraRadera
 24. Birger! Snart kan " avdankade" gröna politiker tillsammans med en avdankad medelklass och en avdankad generation bli en riktgt stark politisk kraft:)

  SvaraRadera
 25. Den "daglediga jätte-majoriteten" kanske till sist blir en väljarskara som inte går ignorera (även om man lyckades över förväntan, med pensionärerna, även i år, blev det "löften" om 70 kr eller liknande?)..

  SvaraRadera
 26. Grönsaken tuffar upp sig nu
  borgar-dyngan vill man ha kvar
  om detta kan man bara säga "hu"
  det blir nog inga väljare kvar..

  SvaraRadera
 27. http://www.sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/an-har-ingen-luratkoftorna-av-mp/


  "Rutavdraget - som MP absolut vill behålla - är kontraproduktivt när det gäller möjligheterna att opinionsmässigt få stöd för kortare arbetstid".

  Det är arbetsmarknadens parter som ska bestämma arbetstiden enligt MP. Om Löfven inte går med på sänkt normalarbetstid så beror det väl på att han inte litar på arbetsmarknadens parter...

  När det gäller rutavdraget så bör det ses som en åtgärd för att även lågutbildade ska kunna försörja sig i framtiden. Rutavdrag ska alltså bara användas till arbeten som inte kräver hög utbildning. Det ska t.ex. inte kunna användas vid läxhjälp.

  SvaraRadera
 28. Tänk om (nya mp) hade velat chockhöja socialbidragen, undrar om då (s) skulle ha "kovänt" lika smidigt? "Blå klubben" verkar ha hittat de rätta samarbetsformerna..

  SvaraRadera
 29. Neoliberal Agendators okt. 02, 12:06:00 em

  Högre elpriser kommer öka användningen av fossila bränslen.

  Hoppas miljöpartiet är nöjt.

  SvaraRadera
 30. Knappast troligt, Neoliberal. Dessutom borde väl du som är så enveten när det gäller marknad uppskatta att kärnkraften skall få bekosta sitt eget avfall, större del av försäkringspremien och att regeringen fullföljer Alliansens krav på bättre säkerhet vid reaktorerna - främst kylning av härd.

  SvaraRadera
 31. Neoliberal Agendators okt. 02, 01:01:00 em

  "Knappast troligt, Neoliberal. "

  Varför inte?

  Kan folk inte få billig energi (baserad på kärnkraft) så kommer de välja andra alternativ.

  Det är ju därför miljöpartiet är för hög skatt på bensin, för de ska välja annat.

  SvaraRadera
 32. Är det inte högst relevant med en ny folkomröstning angående
  kärnkraftens vara eller icke vara i framtida Sverige.
  Nu dock med status avgörande och inte bara rådgivande.
  /Katarina

  SvaraRadera
 33. Neoliberal - Hur billig är kärnkraften när 1000 miljarder och mycket mer än så för alla skada för kommande sjukdomar, nedlagda jordbruk och försäkringskrav på tömda bostäder mm kan gå upp i rök på några sekunder vid en härdsmälta!

  SvaraRadera
 34. Katarina, skall vi ha en beslutande folkomröstning om vi skall ha kvar kärnkraften oavsett om den är billigare eller dyrare än vatten, vind, sol och bioenergi???

  SvaraRadera
 35. Om MP sagt att all den kärnkraft (som klart aldrig borde ha fått startas) skulle avvecklas omgående eller snarast skulle det blivit ett ramaskri från riksdagen. Och från alla kärnkraftskramare, industrin och marknadsliberaler. Inte heller hade de kunnat säga att de vill att två stycken reaktorer ska stängas under nästa mandatperiod då det finns alltför många som inte har förstått att kärnkraften är omodern, mycket dyr, skapar ett avfall som inget land har hittat säker lösning på att förvara och livsfarlig i alla led från början till slut. Och aldrig klarat att stå för sina egna kostnader. MP och S-överenskommelsen är vill jag tro ett listigt sätt att få industrin att ge upp eftersom det absolut enda för dem är att gå med vinst vilket de inte gör nu. Och än mindre om de får betala mer (räcker tydligen för ramaskri trots den lilla föreslagna ökningen hittills) för avfallshanteringen och försäkringskostnader. (På tiden!) Och det enda sättet att undvika att kk-industrin kräver statliga pengar för stängningarna.

  SvaraRadera
 36. I tider där man lätt köper röster, politiker, journalister och forskare är folkomröstningar inte värda något.

  SvaraRadera
 37. Tydligen var det många socialdemokrater som skolkade när de röstade om statsminister:
  http://www.friatider.se/sverige-har-ny-statsminister

  SvaraRadera
 38. http://www.sydsvenskan.se/asikter/vart-valstand-ar-organiserat-sloseri/

  SvaraRadera
 39. Neoliberal Agendators okt. 02, 07:19:00 em

  "Neoliberal - Hur billig är kärnkraften när 1000 miljarder och mycket mer än så för alla skada för kommande sjukdomar, nedlagda jordbruk och försäkringskrav på tömda bostäder mm kan gå upp i rök på några sekunder vid en härdsmälta!"

  Fossila bränslen dödar miljontals årligen. Vad är kostnaden för det? Hur ofta har vi kärnkraftsolyckor?

  SvaraRadera
 40. Jag anser att vår civilisation bör avveckla
  kärnkraften och ta hand om avfallet
  innan den, civilisationen alltså, har
  avvecklat sig själv.
  Någon som inte fattar
  förutom Neo. Agenda.

  Roland

  SvaraRadera
 41. För kärnkraftsvännerna är varje försök att sätta datum för avveckling ett försök att avveckla i förtid.

  Enligt folkomröstningen om kärnkraften skulle den vara avvecklad senast år 2010. Kan vi då idag tala om "förtid" när vi stänger ett par reaktorer under mandatperioden?

  Förresten, vilket energiföretag vill satsa kapital på utveckling av hållbara alternativa kraftkällor, om det inte finns något datum fastställt?

  SvaraRadera
 42. Neoliberal Agendalör okt. 04, 08:28:00 fm

  "Förresten, vilket energiföretag vill satsa kapital på utveckling av hållbara alternativa kraftkällor, om det inte finns något datum fastställt? "

  Vad Sverige gör kan kvitta.

  Det är inte så att vi kommer lyckas utveckla en ny alternativ energikälla bara för kärnkraften avvecklas.

  SvaraRadera

 43. Neo

  Vi kommer att utveckla en ny livsstil
  på grund av den livsstil som du företräder.
  På grund av, var inte helt rätt,
  på grund av Jordens beskaffenhet, är bättre.

  Roland

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.