söndag 11 maj 2014

En blyg, men ändå, debatt om...

En ganska unik sekvens från senaste partiledardebatten... frågan som är bannlyst dök upp lite försiktigt. Och gissa vem som hade modet... Lite ont gör det allt i en grön själ. Klicka på bilden.
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Partiledardebatter/Partiledardebatt/?did=H1C120140507pd#pos=7080

Tillägg 21.30:
Såg just debatt mellan Carl Bildt och Jonas Sjöstedt i Agenda. 5-1 till den sistnämnde. Jag är inte övertygad om att det bästa är att lämna EU, och det blir ju inte heller effekten av att det skulle gå bra för  V i valet - däremot är jag övertygad om att ju större en progressiv grön kritik av såväl EU:s  ekonomiska grundbultar som militärpolitiska ambitioner desto bättre. Att ha option för att lämna EU är inte heller fel, jag finner det ganska korttänkt av MP att plötsligt uppträda som offensiv försvarare av ett projekt som bygger på grunder som strider mot snart sagt alla gröna värderingar. 

54 kommentarer:

 1. Frågan om tillväxtsamhället dök upp. Lite försynt visst, men av Jonas Sjöstedt och V.
  Tick tack, Tick tack de andra vibrerar i gemensam valstakt (EU

  Lisbeth

  SvaraRadera
 2. Skälet till att Birger lämnade MP finns väl i den här meningen från ett tidigare blogginlägg, i vilket även V får sig in tillväxtkänga:

  Den 1 augusti 2004 tog Miljöpartiet ett första offentligt steg in i det som kallas ekomodernism. Det skedde på DN:s debattsida där Maria Wetterstrand och Peter Eriksson tillsammans med Lars Ohly och Göran Persson slog fast: "Våra tre partier är fullt och fast övertygade om att våra ambitioner för ett rättvisare och grönare Sverige endast kan förverkligas i en ekonomi som växer."

  SvaraRadera
 3. "Personligen blir jag lite störd på att klimatengagemang ofta ter sig som ett sätt att slippa diskutera oljetoppen och andra naturresursfrågor. Man bör nog ha klart för sig att det finns en konflikt mellan personer som bekymrar sig för sinande resurser och folk som bekymrar sig för miljöpåverkan. Lennart Bengtsson hör tydligen mer till den förra gruppen medan miljöpartister helt slutat bekymra sig för sinande resurser och betraktar dem som ganska oändliga."

  Jag skrev i morse detta hos Olle Häggström. Bu eller bä?

  SvaraRadera
 4. Lars Ohly ville enligt media ta bort utträdeskravet ur EU. Liksom MP. Var själv en som gick på det. Har ångrat det så. Trodde att vi kunde påverka mer än vi kan.

  Det lite mer EU vänliga kan kopplas samman med mer positiv syn på ekonomisk tillväxt.
  Det handlar inte om höger eller vänster, vi måste förstå det. Tyvärr så talar Sjöstedt om "vi socialister". Han gör dock kopplingen att kravet om utträde bör finnas kvar. Han vill inte rädda bankerna.
  "Tror" vi är mycket förvirrade.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 5. http://schlaug.blogspot.se/2012/02/fran-tillvaxt-till-utveckling.html

  SvaraRadera
 6. @kuckeliku:
  Jag har länge stört mig på att "klimatet" blivit = "miljön". Detta får till konsekvens att miljöfrågan kan kidnappas av allt annat än miljövänliga krafter under klimattäckmantel.
  Mer koldioxid är bra för allt som växer, klimatet har alltid ändrats under jordens historia, ofta på oehört mkt mer dramatiska sätt än vad senaste 100 årens mänskliga koldioxid (både vad gäller hastighet och temperaturer), oavsett vad Birger och andra tycker om detta.
  Vad som däremot med säkerhet INTE är bra för det som växer, lever och andas på vår jord är t ex giftbesprutning, vårt missbruk av plast, oförbrända kolväten från avgasrör, skövling av regnskog, uranbrytning, förorening av floder och vatten, ohämmad köttkonsumtion med ofattbar behandling av levande varelser etc. etc. Tyvärr tror jag att klimathysterin får till följd att de verkliga miljö- och framtidsfrågorna blir ordentligt nedprioriterade.
  Givetvis är jag för solel och mot kolkraft och oljeberoende men av andra samhälls- och miljöskäl än just klimatet.
  Tyvärr verkar man stå ganska ensam som "klimatskeptisk" miljövän...


  SvaraRadera
 7. Jonte, det handlar inte om vad "Birger och andra tycker", det handlar om vad forskarsamhället faktiskt kommit fram till är den mest rimliga slutsatsen av de fakta man samlats in. Jag blir alltid lika förbannad - och det blir jag sällan - när man i den ytliga debatten reducerar forskning till ett allmänt tyckande. Det finns nästan ingenting som är så besvärande för politiker och näringsliv som den forskning som envetet slår fast att vi måste ta oss ur fossilsamhället med alla de konsekvenser det medför.

  Däremot är det helt riktigt att det finns mängder med andra miljöproblem som kommer i skymundan därför att man bara klarar en debatt i taget. Men det gäller inte bara miljöfrågan, det gäller även sociala frågor - förut var det äldrevården som alla ville rädda från förfall, nu är det skolan. Man flyger som ystra humlor från blomma till blomma...

  SvaraRadera
 8. Jag vill tipsa bloggens läsare och dess författare om en artikel i tidningen ETC, som jag tycker känns väldigt relevant idag: http://www.etc.se/klimat/klimatpolitiken-drunknar-i-ett-siffertrask

  SvaraRadera
 9. Jonte, artikeln handlar om principerna med tal om ekosystemtjänster och siffermagin. Om du hittar att jag skrivit ordet "ekosystemtjänst" på min blogg i någon positiv mening så ska jag om inte äta upp min hatt så åtminstone städa vedbon...

  SvaraRadera
 10. Jonas Sjöstedt var väl nästan överdrivet försiktig mot MP i den frågestunden.

  Åsa Romson hade en aning broms på sin talhastighet den här gången. En hann höra det mesta av det sagda. Dock skulle hon och MP vinna på att ta en talarkurs.

  Huvudintrycket är ändå att V har de tyngsta argumenten i EU- som i många andra frågor.

  Gt

  SvaraRadera
 11. @Birger: Sorry, uttryckte mig lite oklart, artikeltipset menade jag som helt okopplat till diskussionen tidigare, menade mer allmänt "idag" - "i vår tid", apropå att ekosystemtjänster och dylikt tänk är väldigt på modet och verkar vara riktningen som samhället rör sig i för att hantera miljöfrågorna. Jag ingår själv på ett hörn i ett forskningsprojekt där begreppet ingår som ett centralt element. Tyckte bara det var en klarsynt, välformulerad och välbehövlig artikel, också för att den sätter fingret på det mer allmäna tabu gentemot, och rädslor inför, "ideologier" som jag menar präglar dagens samhälle och i högsta grad forskarsamhället. Detta samtidigt som den högst ideologiska ekonomismen ses som något slags neutralt och icke-ideologiskt tillstånd.

  SvaraRadera
 12. @Birger, 11:59: Trots att jag inser det meningslösa i detta (vill egentligen inte gå i polemik i denna fråga (klimatet), goda argument går att uppbringa från båda sidorna), men om du menar att de som på olika sätt är skeptiska till "klimathotet" ägnar sig åt "allmänt tyckande" medan samtliga "klimattroende" ägnar sig åt "vetenskapligt grundad argumentation" så är det ju helt enkelt inte korrekt. Det finns vetenskapligt grundade argument på båda sidorna i denna debatt, liksom det säkerligen finns gått om allmäna tyckare på båda sidorna...

  SvaraRadera
 13. "gott om" givetvis, dags för en promenad I guess... :)

  SvaraRadera
 14. Jonte, jag tycker bättre exempel på konflikten är hur folk förmåtts byta från bensin till diesel trots att avgaserna är mer cancerframkallande; hur man tvingade fram byte till kvicksilverhaltiga m.m. lågenergilampor trots att energibesparingen i kallt klimat är väldigt liten; hur man vurmar för bioenergi från skog trots att det redan är brist på död ved ekologiskt sett; hur man sponsrar solceller trots att tillverkningen är långt ifrån miljövänlig och vårt klimat är olämpligt; hur man smäller upp groteska vindkraftverk i naturreservat och andra känsliga områden, drar fram breda vägar för att bygga dessa, som dessutom använder mycket miljöbelastande material i förhållande till den blygsamma effekten.

  För mycket känslor och symbolpolitik, för lite kunskap och logisk analys. Och nu media dessutom puffa fram Fi...

  SvaraRadera
 15. Erik, problemet är att man inte vill ta till sig att fossila bränslen inte kan ersätta av biobränslen och solceller, vilket väl Birgers blogg gång på gång framhåller. vi måste komma åt tillväxtproblematiken!

  SvaraRadera
 16. @Erik, det där är några exempel på hur snett det kan bli i praktiken när dessa prioriteringar ställs emot varandra och jag vet att jag nämnt några av dem i tidigare kommentarer på den här bloggen.
  Apropå "groteska" förändringar av det ena eller andra slaget i naturen för att tillfredställa mänskligt behov/begär av energi så säg den energiform som inte på det ena eller andra sättet ger upphov till det? Solceller på tak, när ellagringsproblematiken är bättre löst kanske, känns enligt mig som den förmodligen el-egantaste lösningen, i kombination med t ex vattenkraft el dyl. Dock vet jag för lite om dagens solcellsteknik för att kunna yttra mig i hur dess miljöpåverkan ser ut. Men generellt är det nog fiffigt att lära lite av naturen, och där har ju solen varit den primära källan till energi i några miljarder år, och solenergi har ju drivit evolutionen hela vägen från lösdrivande aminosyror ända fram till Birgers blog...

  SvaraRadera
 17. Sverker Sörlin förstår inte att
  han själv är en del av problemet.
  Men att välja en apa som bild, tyder på att han förstår att han
  själv är en del av aporna problem.

  dynape

  SvaraRadera
 18. Sverker Sörlin förstår inte att
  han själv är en del av problemet.
  Men att välja en apa som förebild, tyder på att han förstår att han själv är en del av apornas problem.

  SvaraRadera
 19. BS!

  Det viktiga är väl inte vem som står för de gröna frågorna utan att någon gör det. De gröna och röda frågorna hör ihop. Det går inte att bedriva verklig miljöpolitik ihop med högerpolitik.

  Jag kände på samma sätt själv att det gjorde lite ont i en röd själ när Lillemets tog upp frågan om vårt penningsystem vilket borde ha initierats av vänstern. Efter att ha tänkt igenom det hela lite så visar det bara att frågorna hör ihop och att miljöpartiet och vänsterpartiet borde prata ihop sig och slå ihop partierna. Det finns ingen anledning att ha två partier som står för samma ideologi.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 20. Roland, det är aldrig så att författaren väljer bild. Varför ägnar du dig åt lustigheter på andras bekostnad?

  SvaraRadera
 21. sön maj 11, 06:22:00 em

  Därför att jag vill bli stor och berömd och känd och förstådd!!!!

  Många som redan drabbats hårt gillar inte tvågradersmålet,
  jag tror inte att det med 5 %s
  sannolikhet är någon annan än människor som bränner på med
  fossil energi. Om någon får baktändning i förståndet och
  föresapråkar hänsyn till eko-
  systemstjänster samtidigt som ekonomin avsaltar havsvatten så tror jag inte ett skvatt på den ekonomiska vetenskapen.
  Rockström som tror på ekonomisk tillväxt samtidigt som han ser naturens gränser tror jag heller inte på.
  Sverker Sörlin säger grön tillväxt
  därför att då behöver han inte göra sig ommöjlig eftersom han
  mycket väl förstår att en hamster (en art som vart tjugonde år
  fördubblat sin konsumtion av jorden blivit en orimlighet)
  som hela tiden ökar sin förbrukning av jorden samtidigt som den åsamkar jorden obotlig
  skada.
  Frågan!
  Roland, det är aldrig så att författaren väljer bild. Varför ägnar du dig åt lustigheter på andras bekostnad?

  Därför att Du och inte många fattar att det är sent på Jorden.

  Men Apan Sören tror jag fattar!

  Roland

  SvaraRadera
 22. Det är ju bra att det tas upp även om det lite väl försynt och blygt framfört.

  Om man tittar lite längre på debatten mellan MP och KD om försvaret så kan man fundera över den märkliga konsensus som råder om att Ryssland skulle vara problemet i Ukraina.

  Nynazister från högra sektorn som tillhör Kiev, backade av 5 miljarder USD och Carl Bildt, har precis en av de värsta illdåd sen Jugoslavien.

  Detta mörkas totalt i media.

  VARNING FÖR STARKA BILDER:

  How Neo-Nazi Thugs Supported by Kiev Regime Killed Odessa Inhabitants. Photographic Evidence
  http://www.globalresearch.ca/how-neo-nazi-thugs-supported-by-kiev-regime-killed-odessa-inhabitants-photographic-evidence/5380504


  SvaraRadera
 23. #utfört

  Take Action: Stop funds for neo-Nazis in Ukraine! Not another Odessa massacre!
  Thousands of people in the United States have joined the effort
  http://www.answercoalition.org/national/news/take-action-stop-funds-for.html

  SvaraRadera
 24. När vi har accepterat att idioterna styr världen och när vårt psykologiska försvar har brutit samman och vår militära
  försvarsmakt inte lägre är i vår egen makt utan i händerna på USAs erövrings krigsmakt då kan det bli så, att jag blir på ett sådant
  Djävla gott humör, så att jag regredierar till Apa och påstår
  att människorna, nu har blivit ett
  hot mot alla oss andra djur och
  även mot vår och sin egen natur.

  Dynape


  SvaraRadera
 25. Har inget förtroende alls för Vänsterpartiet och dess ledare eller ungdomsförbundet och deras kompisar i Revolutionära Fronten.
  Såg Uppdrag Granskning på SVT, avsnitt om vänsterextremismens våld och förföljelse av människor och dess kopplingar till bl a Vänsterpartiets ungdomsförbund, sannolikt också till moderpartiet och Jonas Sjöstedt som ju går i demonstrationer tillsammans med dessa människor.
  Jag uppmanar alla som läser här att titta på programmet (finns på SVT-play) och fundera över vilket samhälle vi får om de här människorna får än mer inflytande och makt. Delar man inte deras åsikter och betraktas man som politisk motståndare försöker de skrämma människor till tystnad. Då får man tillsammans med anhöriga och vänner sitt hem sönderslaget, brandbomber inslängda, dörrar inslagna, nedklottrade hus, hotfulla telefonsamtal, mordhot, till slut också misshandel och knivhugg osv... Listan kan göras längre...
  De här människorna är inga demokrater utan fascister och rasister, huvuddelen av dem hör hemma in någon vänsterextrem grupp och de står också för huvudelen av våldet i demonstrationer (vilket ju inte framgår i media). Jag vill inte leva i deras samhälle. De politiska partier och ledare som inte tar tydligt och kraftfullt avstånd från de här grupperna, både i ord och handling, kommer aldrig att få min röst i ett demokratiskt val.

  Länk: http://www.svtplay.se/video/2010411/avsnitt-15

  /Topsy

  SvaraRadera
 26. /Topsy
  Ibland är jag onyanserad, men dig
  är det svårt att slå. Naturbegåvning?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jaha. Du får väl kalla mig för onyanserad. Men jag håller inte med.
   Naturbegåvning kanske jag är. :)
   /Topsy

   Radera
 27. De här människorna är inga demokrater utan fascister och rasister
  -------

  De flesta är bara ett resultat av alliansens skolpolitik dvs korkade

  SvaraRadera
 28. Såg just debatt mellan Carl Bildt och Jonas Sjöstedt i Agenda. 5-1 till den sistnämnde.
  -----------

  Calle skakade på manchetten. Rent ärligt engagemang slår upplåst arrogans vilken dag som helst.

  SvaraRadera
 29. http://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/05/12/vansterpartiet-ar-det-enda-stora-rodgrona-partiet-i-sverige/

  SvaraRadera
 30. Du menar det är bättre att vara uppblåst och arrogant ? Eller att EU lobbyister i bryssel är bättre än lokala politiker?

  Det beror väl helt på vilka intressen man företräder..

  SvaraRadera
 31. Lisbeth sön maj 11 11:15 fm!

  Du skriver att du ""Tror" vi är mycket förvirrade". Det blir så när kunskapen är låg samtidigt som alla har en uppfattning som de känner att de måste övertyga andra om. När ingen längre står för det man säger. När nya medlemmar i ett socialistiskt parti som vänsterpartiet inte längre känner till vad socialism är utan definierar sig som feminister snarare än socialister. Äntligen börjar kanske Jonas Sjöstedt förstå faran som jag varnade honom för och förstår vikten av att betona att vänsterpartiet i första hand är ett socialistiskt parti.

  Att Lars Ohly ville ta bort utträdeskravet från EU berodde väl snarare på en tro på ett förändrat EU än en tro på tillväxt.

  Det handlar visst om höger och vänster politik och det är det vi måste förstå även om politiker och politiska partier ibland själva är rätt så "förvirrade".

  Folk är så förvirrade och utan kunskap (samtidigt som de är 100% säkra på att de minsann kan och vet allt) att det ofta är omöjligt att förstå eller föra en meningsfull politisk diskussion. En demokratisk politisk diskussion förutsätter ju att motståndaren har några egna kunskaper och erfarenheter som bygger på fakta annars finns det ju ingen gemensam grund att utgå ifrån.

  Först nu flera dagar efter så slog det mej hur vansinnigt en motståndare tänkte. Det har tydligen blivit så vanligt och accepterat att låna till allting nu för tiden att han inte förstod att man faktiskt kan spara pengar till egna framtida utgifter (vi behöver kanske trots allt få tillbaka spargrisen ett tag åtminstone). Att ett företag på det sättet kan spara till sina egna framtida investeringar istället för att låna. Han påstod därför felaktigt att allt som sparas därför måste lånas ut. Att det skulle motivera ett system av "ruttnande valuta" för att pengar inte ska läggas på hög och att detta på något sätt skulle hindra att vissa har det bättre än andra. Det går inte att motverka klasskillnaderna i ett kapitalistiskt system bara genom penningpolitiken på det sättet men 100% kapitaltäckning skulle däremot lindra en del andra problem i ekonomin. Det motsatta faktumet att för att någon ska kunna låna så måste först någon ha sparat och att det inte går med en "ruttnande valuta" gick bara inte att få honom att förstå.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 32. Anonym 01:49!

  Varför inte allmänmänskliga intressen såsom miljö, medmänsklighet, sanning, rättvisa. Det duger inte att bara rösta själviskt med den egna plånboken etc.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 33. Topsy!

  Jag som många andra socialister står för demokrati och pacifism och stöder inte alls den våldsbejakande extremismen vare sig den består av höger, vänster eller miljöanhängare. Vänsterpartiet har tagit avstånd från dessa även om jag tycker man kunde gjort betydligt mer.

  Ett enda dokumentärprogram kan du ju inte låta forma hela din världsbild. Det föregående programmet fokuserade mer på högerextremistiskt våld. Att sedan beskylla vänstern för att vara rasister och fascister är ju bara dumt och visar på din okunskap. Varifrån du fått idén att vänstern skulle bestå av rasister förstår jag inte alls och fascism är högerextremism och inte vänsterextremism.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 34. Jan Örsell, hur har du tänkt att ersätta den penningmängd som "försvinner" eller iallafall inte cirkulerar i ekonomin när folk sparar till framtida investeringar?

  SvaraRadera
 35. Anonym 08:21!

  Det är inte så det fungerar. Traditionell bankverksamhet fungerar ju som mellanhand mellan sparare och låntagare (oavsett om det är frågan om småsparare eller stora företag) där det den ena sparar kan lånas ut till någon annan under tiden. Så fungerade det innan bankerna började skapa pengar genom ohejdad kreditgivning. Det fungerade då och det kan fungera idag också utan alla de problem som uppstår i ett sådant skuldbaserat penningsystem som vi har idag. Sparade pengar är inte liktydigt med högar av kontanter i ett kassaskåp.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 36. Reflektion på tillägget.
  Såg endast lite av Agenda. Tyckte att Gudrun Schyman skötte sig bra i debatten mot Annie Lööf. fem poäng till Gudrun ett till Lööf.

  Men jag undrar över om hon och Fi har förstått vikten av att lämna unionen, om det inte går att göra stora förändringar. Det ekonomiska systemet är ju själva grundbulten för fortsatt tillväxt. Eller för en påtvingad nerväxt när det kraschar helt. Då handlar det om ren fattigdom och inte om omställning.

  In med feministerna och ut med rasisterna ger mig rysningar. Många verkar osäkra idag på att vi bör lämna unionen De som är säkra stämplas lätt som rasister. Inte Jonas Sjöstedt ännu dock. Men även hans kritik riskerar att tystna.

  Utträdeskravet behöver vara kvar. Det gör människor mer sunt skeptiska och kritiska. Man behöver inte ens lämna för att det finns ett sådant krav.

  När det gäller allt annat, så vill vi veta hur vi kan ta oss ur saker. Vi kräver t.om. papper på det de flesta av oss.

  När det gäller medlemskapet i EU hur många vet vad som krävs för ett utträde?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 37. Ah, så det som sparas skall lånas ut? I ett av dina inlägg ovan fanns ett uttalande med ordet felaktigt, och allt som sparas måste lånas ut. Kanske missförstod jag. Förresten var det nog oerhört länge sedan bankverksamhet fungerade som en mellanhand mellan sparare och lånare, men jag förstår vad du menar.

  SvaraRadera
 38. Ovan var till Jan Örsell.

  SvaraRadera
 39. En paradox är väl att Europas högerextrema partier har förståelse för Rysslands agerande, medan de högerextrema i Kiev ser Ryssland som en fiende.

  SvaraRadera
 40. Ja Örsell, Ja förmodligen så tror/trodde Ohly på ett förändrat EU. På att vänster är totalt befriade från maktbegär och kan förändra EU inifrån och ut. Tror du också det? Tongångarna hörs inom vänstern.

  Vi tror så mycket, utan att ens göra en rejäl maktanalys eller bara hoppa över den.
  Tror man att EU konceptet kan ge mer frihet, mer kultur, mer social samvaro så visst.

  Tror man att vi inte är riktigt mogna för det ännu, så resonerar man annorlunda. Då vill man FÖRST utveckla suveräna stater som HAR förmåga att samarbeta.

  Det finns inga suveräna stater, sades det från parlamentet när jag lyssnade på SVT från parlamentet. Kunde faktiskt inte annat än skratta. Nej det finns inte det. Men tron på samarbete mellan "barbarer", som ska skapa den perfekta världen, utan krig består.

  Barbarer, vi verkar befinna oss en hel del på det okunniga stadiet. Tror att vi varelser, ska kunna bygga fred med fredstrupper inom EU. Ser vi så mycket tecken på det?
  Ser vi inte att EU upprustar för ekonomisk tillväxt mot fred.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 41. Anonym 09:15!

  Nej! Det som sparats kan lånas ut men det "måste" inte det. Däremot "måste" någon först ha sparat innan någon annan kan låna i ett system med 100% kapitaltäckningskrav. Det är komplexa system och nästan omöjligt att inte förenkla lite. Det viktiga är inte att pengarna direktinvesteras utan att de investeras i rätt saker. Det finns ingen anledning att fördjupa sig i det. Det viktiga i sammanhanget var det vansinniga i att ha ett system med en ruttnande valuta. Att man måste kunna spara pengar utan att dessa faller i värde.

  Det var inte så oerhört länge sedan vi hade ett system med 100% kapitaltäckningskrav i Sverige. Om jag minns det rätt så var det väl i samband med 90tals krisen som Sverige gav upp det systemet.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 42. Jan Örsell,

  Det behöver inte nödvändigtvis vara sant att någon måste ha "sparat" innan något kan lånas ut. Någonstans kom pengarna ifrån från första början, eller hur? Staten skulle faktiskt kunna skapa nya pengar och "låna ut" till ändamål av folket ansett behövda. Eller ska vi alla "spara" pengar in i existens?

  Du har ett fult sätt att diktera saker, som vad andra ska fördjupa sig i, vilka som vet eller inte, vem som har rätt och fel.

  Jag har hört talas om något som hette novemberrevolutionen, har du fördjupat dig något i det?

  SvaraRadera
 43. Lisbeth!

  Nej! Jag tror inte på EU tanken. Dels för att det är ganska mycket högertankar i EU men också på grund av att vi har så stora skillnader i förutsättningar att det passar inte att samarbeta på det sättet. Säkerheten i världen blir inte heller större av att ha stora militärallianser som ställs mot varandra och vart land måste ta sitt eget ansvar i att ställa om till en hållbar utveckling vilket gärna skjuts över på andra. Bland annat att ta ansvar för en stabil eller minskad befolkning på sikt. Man vill ju gärna hjälpa alla som flyr från krig, fattigdom och miljöförstöring men det funkar inte så. Vi kan inte hjälpa alla hur mycket vi än vill.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 44. Anonym 10:33!

  Alla kan inte gilla alla. Ni skulle kanske fokusera lite mer på fakta och sanning och skita i vem som säger vad och hur. Lite grann får man väl ändå tåla särskilt om man för fram idiotiska tankar utan något faktaunderlag. Det betyder inte att man måste redovisa alla faktaunderlag för andra.

  Novemberrevolutionen låter bekant men just nu kan jag inte säga exakt vad det var. Jag får nog färska upp minnet där.

  Det första du skriver är just sådana rena dumheter utan faktaunderlag. Pengar är bara en värdeförmedlare och har inga reella värden skapats i samhället så kan vi skapa hur mycket pengar som helst utan något resultat.

  Det handlar om marknadsekonomiska grunder där tillgången sätter priset. Det gäller även pengar som vilken vara som helst. Skapas det pengar utan någon tillväxt så blir det bara inflation och värdet på pengarna sjunker. Vi kan inte äta pengar och skördarna blir inte större bara för att vi ökar mängden pengar i samhället. Priset kommer bara att gå upp och vi får betala mer för samma mängd varor.

  Så att skapa pengar är ingen lösning särskilt inte i en värld där vi nått gränserna för vad planeten tål och inte längre kan ha tillväxt som mål.

  Dessutom så kostar det att leva och bedriva företag så pengarna går åt och cirkulerar naturligt i samhället. Risken för överdrivet sparande är därför överdriven. Särskilt i ett socialistiskt samhälle med ett gemensamt kapital i stället för en överklass med privat kapital.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 45. Ok Jan, vi kör din stil för nu börjar jag tröttna på dig. Att argumentera med arroganta uppblåsta egofyllda människor som du som i ena sekunden påstår att "det inte finns någon anledning att fördjupa sig i det ena och det andra" och att "detaljer är inte så noga" för att sen referera till fakta och sanning är egentligen helt meningslöst, men nu gör jag misstaget att argumentera med en idiot som det sägs att man inte ska. Och ja, nu har du faktiskt sänkt ribban till idiotnivån genom att alltid kalla allt som inte kommer från dig för idiotiskt och vansinnigt.

  Du är en översittare och blir emellanåt ganska patetiskt när du måste tala om hur mycket tid du lägger på detta och att vi andra ska vara dig tacksam, eller om hur mycket kunskap du har i detta fast du enligt egen utsago och helt uppenbarligen inte förstår eller bryr dig om detaljer. Du har vid flera tillfällen antytt att du tänker skita i alltihop om ingen visar dig lite mer respekt. Det tycker jag faktiskt är en bra ide Jan Örsell. Gör det.

  Så, nu påstår du att pengar är en vara? Eller en värdeförmedlare? Eller kanske lite av varje när det passar dig?

  Vad planeten tål eller inte är helt frånskilt pengar och tillgång eller avsaknad av det, det har du tidigare svamlat ihop, kul att du lärt dig skillnaden nu iallafall.

  Jag antar att du märkt att ingen ger dig någon respekt, eftersom du vid flera tillfällen hotat med att sluta med vad det nu är du gör om vi andra inte tar till oss det. Vad tror du att det kan bero på? Att du är en svamlande översittare kanske? Att du egentligen inte vet vad du pratar om? Att de flesta är är tillräckligt kunniga och intelligenta för att se det? Det är bara förslag, kanske kan du komma på andra skäl själv.

  SvaraRadera
 46. Jag kommer att stänga av de som i fortsättningen håller på att kalla varandra idioter och liknande. Ägna er åt något annat än att skriva på den här bloggen. Tack.

  SvaraRadera
 47. Sjöstedt argumenterar bra, men han är fullständigt galet ute när han menar att Sverige bör lämna EU. Nu behövs EU mer än någonsin!

  SvaraRadera
 48. När vi har accepterat att idioterna styr världen och när vårt psykologiska försvar har brutit samman och vår militära
  försvarsmakt inte lägre är i vår egen makt utan i händerna på USAs erövrings krigsmakt då kan det bli så, att jag blir på ett sådant
  Djävla gott humör, så att jag regredierar till Apa och påstår
  att människorna, nu har blivit ett
  hot mot alla oss andra djur och
  även mot vår och sin egen natur.

  Jag tror att Birger tänker på mig ibland.

  SvaraRadera
 49. Jag menar att det finns flera goda skäl för V att driva sin linje. A) Det blir inte av, men... B) det vore hemskt om det bara var SD som drev kravet och C) det är bra om V går framåt vilket är en signal om att EU måste bli något annat än det är.

  SvaraRadera
 50. RL, jo vi har hört det vevas några gånger - några hundra gånger kanske?

  SvaraRadera
 51. 301a
  Birger Schlaug är en medlöpare och
  han är mer medveten om detta än vad ni kan förstå.
  Han har försökt den gröna vågen
  han har försökt Det Gröna Partiet.
  Nu försöker han att sitta i soffan och vara klok.
  Men mycket mer än de flesta så vet han att det nu offras ekologiska och mänskliga världen
  på kommersialismens altare.
  Jag kan tänka mig att det finns
  två varianter, den ena är att man reformerar en världskultur emedan den går under samtidigt som vi skapar en ny.

  Tänk er att Birger skulle reda ut hur vi förslavas genom att fientliga makter skapar våra liv genom att privata banker skapar våra värden som skapar arbete som vi inte har vett att dela på,
  det skulle inte se bra ut.

  Om det skulle framkomma att Birger har fördjupat sig i mordet på Olof Palme och haft smaklösheten att intervjua

  Ole Dammergard som har intervjuats av Henning White på
  WWW Whitev.se
  Då skulle det inte bli fler
  avtryck i soffan på SVT.

  Men hur fan skulle Du Själv
  bära dig åt då!?


  SvaraRadera
 52. Sjöstedt argumenterar bra, men han är fullständigt galet ute när han menar att Sverige bör lämna EU. Nu behövs EU mer än någonsin!
  ----------------

  Vad som behövs är en samlad europeisk opinion mot det korrupta lobbyiststyrda USA som EU håller på att förvandlas till.

  SvaraRadera
 53. Märkligt. Trodde jag aldrig skulle hålla med Bildt 100%, men i detta fall gör jag det.

  Vad är för fel på er miljötomtar? Jag är också för en bra miljö, förbättrad miljöbalk, klimatpolitik,feminism etc.
  Men grunden är ju att ha ett starkt försvar, helst i allians(eftersom vi bara har ett enveckasförsvar) med Nato.
  Tror ni att diplomati, fredsamtal och nedrustning biter på ondska?

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.