tisdag 27 mars 2012

Hatt

Anna-Karin Hatt är energiminister och centerpartist. Hennes uppdrag är nu att förhindra Danmark, som för tillfället är EU:s ordförandeland, att driva igenom ett förslag om att energieffektiviseringen skall skärpas så att varje land minskar energianvändningen med 1,5 procent per år fram till 2020. Ett helt rimligt mål. Inte minst för Sverige som, genom sina historiskt låga elpriser och tillgång till billig vattenkraft, har en industri som ofta är sämre än andra länders på att utnyttja energi effektivt.

SvD stöder Hatt. Självklart. Där skriver en av begåvningarna följande: "Energi och klimatpåverkan är inte samma sak. De svenska älvarna förser oss exempelvis med stora mängder energi som inte påverkar klimatet". Ledarskribenten har inte kommit på tanken att om man effektiviserar energianvändningen - så att mer av dagens industritillverkning kan ske med hjälp av den befintliga vattenkraften - så minskar vi behovet av elproduktion från fossileldade kraftverk.

Nu är det inte första gången som Sverige saboterar klimat- och energifrågan inom EU. Sverige förhindrade redan på 90-talet att man inom EU skulle kunna ta majoritetsbeslut om ett lägsta golv för koldioxidskatt. Då var det socialdemokrater och moderater som i riksdagen gick hand i hand för att sätta käppar i hjulet. Den svenska uppblåsta självbilden - vi är bäst på miljö - är och förblir falsk.

Redan under Perssons era var man således lite i hatten. Man stoppade helt enkelt en bra miljöprincip: nämligen att EU skall rikta in sig på att lägga lägsta golv, som alla länder minst måste nå upp till, istället för att envisas med att sätta tak för hur långt varje land skall få gå när det gäller miljökrav.

Anna-Karin Hatt tycks vilja öka energieffektiviseringen i förhållande till BNP. Ökar BNP med 10 procent, så är det okej om energiomsättningen ökar med 8 procent. Då har ju man ju effektiviserat energianvändningen. Men nu är det så att de planetära processerna inte bryr sig så mycket om relationen BNP/energiomsättning utan är mer beroende av de reella utsläppen av bland annat koldioxid.

I en av de första budgetförhandlingarna MP hade med den socialdemokratiska regeringen i slutet av 90-talet krävde vi att det i finansplanen skulle ingå så kallade gröna nyckeltal. Visst, det går fint, sa finansdepartementet. Det ordnar vi. Och mycket riktigt plockade man fram nyckeltal som skulle visa hur stora utsläppen var per miljon kronor i omsättning. Så skulle man kunna visa på fina siffror trots att utsläppen ökade. Och eftersom de ekonomiska och politiskt inriktade journalisterna vare sig har intresse eller kunskap i frågan så skulle ökade utsläpp kunna redovisas som minskade. Vi hade ju effektiviserat...


16 kommentarer:

 1. Just det där med att relatera energianvändningen till den ekonomiska tillväxten är otroligt manipulativt sett ur ett naturvetenskapligt perspektiv men ett alldeles korrekt sätt ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Tydligare kan inte problembilden göras!

  SvaraRadera
 2. Bilden är underbar. Tänk att man längtar efter Persson igen!
  L.n

  SvaraRadera
 3. Anna Karin Hatt, nybliven trebarnsmamma, blir inte "karl för sin hatt" bara för att hon drar på sig kostym.
  Energimyndigheten har som mål att utveckla ett energisystem som ger kommande generationer möjligheter till minst samma välfärd som vi.
  "Kärnkraften kommer att spela en stor roll under överskådlig tid" = ekologiskt uthålligt energisystem ?
  "Jag vet inte hur det ska gå till" = Fossiloberoende svensk fordonsflotta år 2030 (idag 6%)
  "Vindkraften måste öppna upp för vinstdelning med markägarna"
  "Norden har en av de bäst fungerande elmarknaderna i världen"
  "Det är viktigt att konsumenterna kan styra själv, t.ex. att tvätta på natten när elpriset är lågt"
  "Jag tycker om när det är mycket tuggmotstånd och nerv" ...............säger A-K Hatt
  mvh/BertEdvin

  SvaraRadera
 4. Växade energiförbrukning, växande befolkning, växande resursuttag, växande skulder, växande tillväxt.

  På en begränsad planet.

  Något säger mig att det inte funkar i längden.
  Men vad vet jag som varken är ekonom (utbildad i hushållning) eller religiös?

  SvaraRadera
 5. Mikael,

  vad menar du när du skriver att planeten är begränsad?
  Den var ju ännu mer begränsad på stenåldern, därför att då hade man långt mindre kunskaper än i dag om hur naturens resurser kan utnyttjas.
  Gränserna bestäms således av människans kunskap. Oljan exempelvis var ingen resurs innan människan visste vad hon skulle använda den till, men när hon visste det flyttades gränserna.
  Vår planet består av materia och solen kommer att finnas i många miljarder år. I princip obegränsade resurser alltså.
  Och vår kundkap har inga gränser.
  Så vad är problemet?

  SvaraRadera
 6. Pelle

  Det största problemet är att stora grupper av människor är som du Pelle,
  kanske av inre tvång, OUPPLYSNINGSBARA.

  SvaraRadera
 7. Pelle, problemet är att vi
  a) står inför något som med stor sannolikhet utvecklas till en klimatkris och
  b) att tekniken inte hinner med att utvecklas och sjösättas för att minska dess konsekvenser i rimlig tid och
  c) att även den nya tekniken, som vi ser utvecklas, är beroende av ändliga naturresurser och
  d) vi har "plockat de lägst växande frukterna" när det gäller planetens naturresurser och att de som sitter högre upp blir allt svårare att nå och
  e) genom vår jakt på naturresurser skapas även med ny teknik såväl synligt avfall som molekylsopor som tär på grundläggande livsförutsättningar och
  f) våra tankemodeller och ekonomiska teorier tycks leva kvar i en värld där vi var 2-3 miljarder människor istället för de 9-10 miljarder vi är om en generation samt
  g) vår tillväxt de senaste åren i allt högre grad uppkommit genom skuldsättning.

  Lägg till det den tragiska mallen för hur det vi kallar ekonomi fungerar: det är inte den reella rikedomen (mitt hus, mina kläder eller min bil) som utgör motor i ekonomin, utan snarare att mitt hus rivs och/eller byggts ut eller byggs om, att mina kläder byts ut fort och att bilen inte lever för lång tid. Vi bygger hela vårt sätt att bygga upp samhällets ekonomi på ökande flöden, ökad omsättning - inte på de reella värden vi redan har. Japan kommer att, när uppbyggnaden tar fart igen, att få en rejäl tillväxt. Liksom det blir en rejäl ekonomisk tillväxt när ett land bombats sönder och samman för att sedan byggas upp på nytt. Problematiskt.

  SvaraRadera
 8. Om slaktbranschens PR-knuttar skulle missa att ge moteld, när någon vegan sticker upp, så vore det nästan tjänstefel.

  Som vegetarian skulle man kanske kunna tjäna en hacka genom att erbjuda sig "hoppa av" den gröna tallriken och istället öppet prisa köttkosten.

  Att människan är ämnad för växtföda är solklart. Att många dock lever som om de vore allätare är också uppenbart. Varför skulle annars sjukhusen vara knökfulla?

  SvaraRadera
 9. 05:03 hamnade på fel datum. Det skulle ha varit på gårdagens, när veganmaten var på bordet. Förlåt!

  SvaraRadera
 10. 02.00 Till Pelles försvar:
  a) kris är början till något nytt
  b) okvalificerade gissningar
  c) den nya tekniken kan recirkulera materialet i oändlighet.
  d) vi har inte ännu börjat plocka de lägst växande frukterna
  e) livet är i ständig förändring
  f) ekonomiska teorier förändras allteftersom
  g) "skuld" är ett mänskligt påfund som inte finns i naturen.
  Tillväxt är egentligen ett ointressant begrepp.

  SvaraRadera
 11. ti mar 27

  illustrerar, vilket enormt folkbildningsarbete som behöver göras
  efter ti mar 27, och allt framgent.

  SvaraRadera
 12. Anonym 05:11, punkt c är särskilt problematisk eftersom inte ens en minimalt miljöbelastande recirkulation kan öka volymmässigt per tidsenhet i evighet på en planet av begränsad storlek med materia med ett begränsat energiinnehåll och med ett begränsat inflöde av energi. Inflödet av solenergi skulle visserligen kunna utnyttjas för att hålla cirkulationen på en viss stabil nivå men utan ständig tillväxt, vilket vårt vinstbaserade ekonomiska system kräver. Vi behöver alltså skapa sociala förutsättningar för att kunna etablera icke vinstdrivande företag.

  SvaraRadera
 13. På 70-talet uppmanades svenska folket att spara energi. Målet var att spara 5%. Om jag minns rätt så var vi så bra på det att vi sparade 10%. Det var mer än vad som önskats av oss, varför vi uppmanades att åter börja använda mer energi.
  Tage Danielsson skrev då en krönika i GP där han gav oss goda råd. Ett var att hänga upp elektriska rakapparater i rummen och njuta utav att de lät som humlor. Ett annat förslag var att klippa gräsmattan med rakapparater. Det drog mycket ström.
  Vad är det för fel att spara?
  Tant Viola

  SvaraRadera
 14. Birger, du har väl inte missat att finansdepartementet satt en stor förnekare av peak oil att skriva en rapport om peak oil. Nämligen pappan till norska oljefonden ("vi ska pumpa upp all olja fortast möjligt, och kasta in pengarna i finanskasinot"), Öystein Noreng. Självklart vet en ekonom bäst hur geologin funkar, varför vända sig till de svenska världsledande naturvetarna ?
  Eländet presenteras visst 30 mars.

  SvaraRadera
 15. http://www.timbro.se/innehall/?isbn=9175668796&flik=4

  "Peak-begreppet används sällan inom ekonomisk forskning. Det beror på att begreppet saknar relevans i en dynamisk värld med prismekanismer och äganderätter."

  Erik Lakomaa sätter någon slags lägstanivå på debatten. Med piratlapp för ena ögat bortser han helt från naturvetenskap och tolkar världen ur ett strikt ekonomiskt perspektiv.

  SvaraRadera
 16. Kvasiekonomiskt perspektiv, menar du väl ändå? Möjligen ekonomistiskt perspektiv om välvilligt tolkat.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.