måndag 23 mars 2009

Finns det någon grön ideologi...?

En god vän som är medlem i Miljöpartiet visar mig just, med anledning av gårdagens utspel om kärnkraften, senaste numret av medlemstidningen Grönt. Där finns en annons i vilken man ställer frågan finns det en grön ideologi?

Man kan beställa föreläsare från Miljöpartiet. Grunden för föreläsningen är den skrift som den gröna tankesmedjan Cogito gett ut och där miljöpartister i rad talar om att det inte finns något grön ideologi... Vilket förvånat mig oerhört mycket, skrev om det här.

Hur som helst: Är någon lokalavdelning i MP intresserad av att höra ett föredrag som heter: Visst finns det grön ideologi, så går det bra att beställa här :-).

32 kommentarer:

 1. MP under 4% nästa riksdagsval.

  SvaraRadera
 2. Detta bekräftar bara vad som diskuterades i går på denna blogg,vem vill starta ett nytt parti?

  SvaraRadera
 3. Miljöpartister behöver räta på ryggen istället för att krumma med densamma.

  SvaraRadera
 4. Naturligvis finns det ingen grön ideologi! Bara tanken att en sådan skulle finnas är övermaga och kan bara rinna upp i Schlaugs förvirrade huvud. Vi har att förhålla oss till de traditionella ideologierna, inom vilket mp pendlat mellan att vara ett socialistiskt och mer liberalt parti. En grön ideologi skulle frånta människan hennes roll och likställa henne med amöbor utan kulturella och intelektuella förmågot.
  Tor och Rita

  SvaraRadera
 5. Klart att det finns en grön ideologi. Det finns MÅNGA gröna ideologier. Men det är också just detta som är ”problemet”! Det är ungefär som med socialismen – det finns hur många ”socialismer” som helst. I praktiken fungerar det dock så att de politiska partierna tillägnar sig vissa bitar av de olika ideologierna. Det har miljöpartiet också gjort. Man har tagit bitar från olika ideologiska håll och så kallar man det för grön ideologi. Den som tror att man kan hitta EN grön ideologi har tagit på sig en omöjlig uppgift. Det finns ingen som kan peka på och säga att en viss ideologi är ”bäst”, detta gäller även för gröna ideologier. Vi har alltid att välja, jämka samman, kompromissa, anpassa… Detta är människans villkor, tro ingenting annat.

  SvaraRadera
 6. Utan ideologiskt grundad värderingspalett kan ett seriöst parti inte överleva i längden. Det enda parti som idag månar om någon sorts ideologisk plattform är Fi.

  SvaraRadera
 7. Tor och Rita bör nog tänka till ett varv ytterligare. Både socialismen och liberalismen har ju missat det här med människans ekologiska existensbas. Den behövde man nämligen inte tänka så mycket på när de gamla ideologierna formulerades. I dag är det emellertid just detta perspektiv som befinner sig i debattens fokus, varför frågan är hur vi ska teoretisera kring männskans förhållande till sin existensbas. Här kan jag inte se att de gamla ideologierna har så mycket att säga.

  SvaraRadera
 8. Men Fi kan vi ju inte ta på allvar. Vi måste ju ha männen med oss!

  SvaraRadera
 9. men herregud. Det är väl det Fi säger? Vi har ju hittills bara sett "emancipation" på männens villkor och resultatet? - ett av de manligaste länderna i västvärlden med både kvinnor och män som är män.

  Till alla som undrar vad Sverige måste göra nu, kan t.ex. läsa "Är svensken människa?" (2005) Henrik Berggren/ Lars Trädgårdh. Många givande tankar om svensk socialism och liberalism. Gå sedan vidare, tänk själv och lägg till grön ideologi så har vi åtminstone något så när en riktning utstakad!

  SvaraRadera
 10. Nu ska Schlaug åka runt i lokalavdelningarna och uppvigla mot partiledningen. Så oerhört konstruktivt. Finns det ingen som kan sysselsätta karlen med något vettigt?

  SvaraRadera
 11. Bamse - Lena - Nisse

  Vad tycker ni om att tillsätta kryddan Rudolf Steiners "Tregrening" i sammanhanget?

  N

  SvaraRadera
 12. 11:41

  Varför är du så grov? Saknar du förmåga, att försöka förstå hur Birger menar?

  Birger sätter ord på känslor som vi andra gröna bär på, men ibland har lite svårt att gestalta i bra text. Han är oumbärlig för vår skara, som f.ö inte är så liten, vilket märks när man samtalar med folk.

  SvaraRadera
 13. Lena,
  så snart budskapet om att feminismen handlar om att bryta ner det patriarkala systemet som både män och kvinnor far illa av tror jag att Fi kan bli ett alternativ. Än så länge tror många att det handlar om att få bort männen, men så är det ju inte. Feminismen är även männens stora möjlighet.

  SvaraRadera
 14. Hej

  Det vore bra om partiledningen kan beskriva hur förankringsprocessen inom miljöpartiet går till när Peter Eriksson gör upp om energipolitiken med (s) och (v). Har detta beslutast i partistyrelsen? Det kommer att komma många utspel om kompromisser via de arbetsgrupper som tilsatts och då är det viktigt för interndemokratin att veta hur kompromisserna kommer att förankras i partiet.Det vore tragiskt om miljöpartiet börjar att agera via en litet klick i toppen, modell socialdemokratera, och sedan får massan anpassa sig.

  Jan Wikström

  SvaraRadera
 15. Hörde Birger tala om grön ideologi i Malmö för något år sedan. Det var mycket, mycket inspirerande! Rekomenderas!
  GrönSiska

  SvaraRadera
 16. Jag har läst skriften och jag upplevde inte att författarna - underförstått - påstod att det inte finns någon grön ideologi.

  Snarare,

  (1) Det finns många olika inriktningar av det gröna tänkandet - djupekologier, ytekologer, ekosofer, pragmatiker - grönaliberala, socialistiska gröna, anarkitiska gröna, you name it...alla delar förvisso vissa grundläggande värderingar - men åtsikterna och husgudarna går isär när den "praktiska" politiken (ekonomi, metod, mål) skall gestaltas...

  (2) Men tanke på att många upplever det gröna tänkandet som fragmentalisk så menade författarna att man kanske borde konkretisera - dvs. koppla (eller tydliggöra) den gröna ideologin i sitt historiska/kulturella och filosofiska sammanhang. I skriften lyftes det också behov att att tydliggöra t.ex. hur det gröna tänkandet förhåller sig till t.ex. klassfrågor...osv. osv

  (3) Gartons avslutande kapitel handlade om en genomgång av de gröna rörelserna runt om i världen; slutsaten var inte - som jag tolkar det - att det inte finns någon grön ideologi. Utan att det ser oerhört olika ut i världen - det finns olika typer av gröna rörelser, som har olika målsättningar och ideologiska förankringsgrund - därför: att det inte existerar något "sammanhållen" grön global ideologi....

  SvaraRadera
 17. Jag kan inte begripa hur man kan förorda ”Fi” när den organisationen är nära nog utplånad och väljarna visat dem ryggen. Hur orkar ni fortsätta med något så dödfött!

  Nisse skriver att ”Vi har ju hittills bara sett ’emancipation’ på männens villkor och resultatet? - ett av de manligaste länderna i västvärlden med både kvinnor och män som är män”.

  Så urbota löjligt! Jag kan upplysa Nisse om att den utveckling som skett i västvärlden de senaste 100 åren har skett BÅDE på mäns och kvinnors villkor och så måste det naturligtvis vara. Ett samhälle endast till för en könlös fantasivarelse ska vi akta oss för att försöka upprätta; att försöka kränga verkligheten i en ideologisk tankeform slutar alltid i tyranni.

  SvaraRadera
 18. Hur kan man på den här bloggen nämna Rudolf Steiner? Han var ju rasist!

  SvaraRadera
 19. för att tydliggöra med ett exempel: lysna på senaste Lantz i P1 där Maud Olofsson just förklarade hur det ska bli fler Kvinnor som tar för sig i manliga styrelser. KVINNORNA ska utbildas - inte männen. Är så trött på denna linje. Som om det är fel på kvinnorna för att det inte finns några kvinnor i styrelserummen..

  svar till någon där uppe om treenighet (även om jag inte förordar just Steiner...): gärna tre-fyra-fem-arton-enighet och mer mångfald av idéer och människor och tillåtna synsätt med mer KREATIVITET i stället för dagens marknadsENFALD. Släpp tillväxten, släpp TV:n och emancipera männen. Annika M har nog inte läst vad Fi handlar om. Jag är inte med eftersom jag hittills röstat på Mp, men nu får man kanske tänka om. och som sagt Annika, gå några decennier och sekler tillbaka och titta hur mycket som skett på kvinnornas villkor.. då skulle det sett mycket annorlunda ut i dag!

  SvaraRadera
 20. 12:53 Vem bryr sig om männen? Dessa djurlika varelser som bara tänker på en sak när det gäller kvinnor.
  Nej bättre upp ett jämlikt samhälle

  SvaraRadera
 21. Anders O 15:44

  För det första, så har Tregreningen inget med raser, folkslag eller olika kulturer att göra.

  För det andra, så jobbar det en mängd olika nationaliteter hos antroposoferna i Järna, där en del av deras företag f.ö. sägs tillämpa Tregreningens anda så gott det går, inom ramen för vårt samhällssystem. Skulle t.ex. asiater söka sig dit, om man tillämpade rasism?


  Nisse 16:12

  Talet 3 kommer av Franska Revolutionens devis Frihet, Jämlikhet, Broderskap (idag Solidaritet). Steiner menade, att det inte är likgiltigt VAR i samhället var och en av dessa principer tillämpas. Detta kan man läsa närmare om, ifall intresse finns.

  SvaraRadera
 22. Birger, beroende på att ideologi kan definieras på olika vis, så kan det problematiseras huruvuda det finns en ideologi i egenskap av en KOLLEKTIVT tankegods för den gröna rörelsen/rörelserna.
  Att avfärda cogito-skriften på det sätt du gör är inte seriöst. Om du vill föreläsa om "den gröna ideologi som Birger tror på" så är ju det jättebra, men varför denna ihärdiga vilja att försöka sänka andra initiativ än dina egna? Moon som författat ett av avsnittet bygger tex sin analys på forskning av aktiva inom mp och grön ideologi under flera år. Är det inte mer konstruktivt att debattera artiklarna i sak i stället för att avfärda något som bara handlar om din egen nidbild. Förklara gärna vad ditt syfte är Birger.
  bästa hälsningar Angela

  SvaraRadera
 23. Angela! Syftet var att recensera skriften, som jag uppfattar som en nästan tragisk upplevelse att läsa, trots att jag, som jag redovisar, kan hålla med flera av er som skrivit om en hel del. Jag kastade mig över skriften, någon nidbild ville jag inte ge, jag tycker exakt det jag skrev. Cogito har gett ut bättre skrifter, vill jag hävda - och har också recenserat flera av dem i positiva ordalag, ibland nästan lyriska.

  Nja, jag föreläser inte om "den gröna ideologi Birger tror på", utan snarare om de ideologiska grunder som jag uppfattat vara gröna oavsett om jag tror på dem eller inte...

  Det jag uppfattar som negativt, vilket jag må ha rätten att tycka, är att i en tid av blockpolitik är ideologi i vägen för partiledningen. Det är därför tragiskt att ni som miljöpartister inte försöker ingjuta mod i partiets medlemmar, utan snarare tvärtom ifrågasätter att det finns ideologiska grundbultar att stå på som gör både dig och mig trygga. Jag tror att partiet kommit längre i mitten på 90-talet än idag - upplevde själv hur vi tappade ideologisk skärpa ju mer insyltade i samarbetet med s och v vi var. Vi satt på sluttande plan hela tiden,

  Lycka till med dina föreläsningar!

  SvaraRadera
 24. Det är skillnad mellan dessa två problemformuleringar:

  1) Vilka ideologiska grunder ett grönt parti bör vila på och hur gröna människor blir trygga i dessa grunder
  2) Om det finns en grön ideologi (per se)

  Att recencera Cogitoantologin utifrån
  (1) när antologins bidrag belyser fråga (2), för att i förlägningen kunna ge input till frågan om det behövs en grön ideologi (per se), menar jag är att ge en nidbild av innehållet.

  Att det kunde behövas en skrift som behandlar fråga 1 är jag den första att skriva under på, men det är i så fall en annan antologi.

  (och detta är något jag skriver under på som gräsrot i miljöpartiet, jag är ej partistyrelseledamot sedan 2005 så jag är inte i ledande ställning som du skrev i recensionen)

  SvaraRadera
 25. Hej Birger. Vi sitter alla på sluttande plan. Jag tror att det kan vara den plattform som raketen lyfter ifrån.

  SvaraRadera
 26. Jag tycker det verkar som om du Birger vill synas på andras bekostnad. Jag tycker att du faktiskt gör bort dig när du ger dig på (och på ett så infantilt sätt som du gör) de få goda försök att lyfta de gröna ideérna som finns och behövs. Jag tycker att du skulle tjäna på att höja dig en nivå.

  Jag har tidigare tyckt att du är en viktig oponionsbildare men jag måste säga att jag har mina tvivel när det gäller din förmåga att vara intellektuellt hederlig.

  SvaraRadera
 27. Schlaug är ingen opinionsbildare. Han håller hov för ett litet gäng gröna fantaster och troende, det är allt. Ute i samhället negligeras han.

  SvaraRadera
 28. Anonym 07:40 tycks i alla fall inte negligera Schlaug.

  SvaraRadera
 29. Surkart som kommenterar, de tycks inte tåla andra åsikter än sina egna och tycks dessutom sakna förmåga till självdistans och ironi.
  Tack för det fina programmet Samtal pågår förra veckan!
  Grrreenline

  SvaraRadera
 30. Tja, surtkart och surkart, Grrreenline. Det är helt ok att tycka att jag är mer eller mindre korkad, eller inte lika intellektuellt skärpt som andra. Jag inser mina brister, och de är många, men även vi som inte är stjärnor har ju rätt att uttala sig.

  Den som sågade mig för att jag inte är någon opinionsbildare av rang har förstås helt rätt - men det var ju kul att just den skribenten kikar in på bloggen. För övrigt är jag inte så intresserad av att vara opinionsbildare i annat än genom att uppmuntra människor att tänka själva, att inte ta till sig argument utan att verkligen analysera dem. Lita lika lite på mig som på Reinfeldt, Sahlin eller Eriksson, ingen sitter inne med den Stora Sanningen.

  SvaraRadera
 31. Jaha Birger. Jag verkade ha träffat en öm punkt med mitt tidigare inlägg som du valt att censurera. Jag tolkar det som att du anser mitt ifrågasättande av dina motiv är korrekt och riktigt. Man blir ju nyfiken hur många inlägg som du censurerar och vilka uppgifter och åsikter som inte når dina fans.

  SvaraRadera
 32. De som inte gör sig korkade än vad de behöver vara förstår mycket väl att Birger är en viktig opinonsbildare - för de fria tänkarna.

  Det som Birger framför allt bidrar med, förutom välgrundade åsikter, belysande exempel, egen erfarenhet och en efterlängtad humanistisk röst i debatten, är mod till andra som då kanske också vågar släppa sargen och tänka fritt. Kanske t.o.m. vågar tänka bortom det för tillfället förhärskande systemet.

  Tänk på vilka som får betydelse på längre sikt. Inte minns vi varje enskild rasbiolog eller krigshetsare som anslöt sig till tidens ideal och modetankar under t.ex. 30-talet. Nä dem vi pratar om - och inspireras av är ju de (som vanligt alltför få) som stod vid sidan och t.ex. sa att både kommunism och nazism gjorde folk till nollor (Elin Wägner).

  att peka ut en annan väg när rådande system kört slut på sig - trots att de "ute i samhället" (vilka de nu är...) inte förmår lyfta blicken från den egna plånboken - är väl det mest behjärtansvärda man kan syssla med?

  Så anonym 22.10 och 7.40 där uppe - det är nog för tidigt att utvärdera Birgers roll för oss "ute i samhället"

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.