lördag 26 juli 2008

Naturlagar, lönearbete och grön ideologi...

Det som skrevs på moderata SvD:s ledarsida igår kunde lika gärna ha skrivits av en sosse. Men inte av en grön, hoppas jag...

Där påstods nämligen att vi behöver arbeta mer för att behålla ett samhälle i välstånd, och att sänkt normalarbetstid är orealistiskt.

Man berättar stolt att till och med Lars Ohly och Karin Svensson Smith (mp) hävdat detta. Men för den som är trygg i grön ideologi kan det te sig fruktansvärt banalt. Vilket kan vara värt att påpeka nu när det från miljöpartihåll hävdas att det inte finns någon grön ideologi.

För det första bygger SvD sin tes på att ekonomisk tillväxt, i vårt redan materiellt rika land, är viktigare för välståndet än vad fri tid skulle vara. För det andra menar man att det är arbetstid som skall utgöra den avgörande skattebasen för att finansiera vår välfärd.

Men detta bygger förstås på den världbild man har, den ideologiska bas man står på. Den som är grön uppfattar verkligheten på ett helt annat sätt.

För det första: I ett materiellt rikt samhälle som det svenska är ökad fri tid prioriterat framför ökad konsumtion och fortsatt tillväxt. Vi måste lära oss att ta vara på allt det goda som tillväxten gett, istället för hamna i det som Staffan Burenstam Linder kallat vulgär tillväxtmani där ökad konsumtion blir ett självändamål.

För det andra: Visst är det så att vi måste lönearbeta mer om skola, trygghetssystem etc främst skall finansieras genom skatten på arbete Men ur grönt perspektiv måste skattebasen förändras så att arbetstid beskattas betydligt mindre än idag, via dramatiskt höjt grundavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter. Grön skatteväxling var ett led i detta, målet är en generell produktionsskatt - införd steg för steg på samma varsamma sätt, och i något så när samklang med andra länder, som en gång arbetsgivaravgifterna infördes.

Sänkt normalarbetstid är således på intet sätt något orealistiskt. Tvärtom, det är en av nycklarna till ett grönt samhälle. Därför är det ideologiskt haveri när ledande miljöpartister motsätter sig detta.

Det är upp till socialister och borgare att bevisa att just 40 timmars lagstadgad normalarbetstid är det optimala, trots att vi under alla de år denna lagstiftning funnits har effektiviserat, datoriserat, rationaliserat, automatiserat, robotiserat.

Det vanligaste argumentet mot en anpassning av normalarbetstiden är att sänkt sådan skulle vara planekonomi - varför skulle 30 timmars normalarbetstid vara planekonomi när 40 timmars normalarbetstid är marknadsekonomi? Vad var 48 timmarsveckan - blandekonomi?

Ur ett grön ideologiskt perspektiv skapar ökande fri tid större möjligheter för människor att skapa sociala liv utanför arbetsmarknaden, bygga sociala kontakter och att lägga ner mer tid på den civila sektorn i ett bättre fungerande närsamhälle. Tiden som finns utanför lönearbetets ram: detta kan i sin tur leda till framväxten av fler kooperativa verksamheter där människor blir mer aktiva i barnomsorg, äldreomsorg, idrottsrörelse, fritidsaktiviteter, kulturverksamhet i akt och mening att få bättre liv i bättre fungerande vardagssamhälle.

Mot detta ställs målen om ökad tillväxt och ökad konsumtion. Var och en må själv fundera över vilka målsättningar som är rimligast.

Sänkt lagstadgad normalarbetstid innebär inte att, som SvD skriver, alla tvingas arbeta mindre. En del kommer kanske att få erbjudande om att gå upp från deltid till heltid (t ex 30 timmar), medan andra, precis som nu, kommer att jobba mer än det som är normalarbetstid. Det är normen som förändras.

Grön ideologi innebär således att det ekonomiskt-politiska målen som vänster och höger haft i årtionden (tillväxt, ökad konsumtion, hög beskattning av arbetstid, betoning av lönearbetet som människans viktigaste sätt att vara delaktig i samhället ) ersätts med andra mål: ökad fri tid, minskad konsumtion, ökad tid i den civila sektorn, stimulerande av delaktighet i kooperativa verksamheter, avdramatisering av lönearbetet.

Det är en gigantisk rågång mellan ett grönt samhälle och det samhälle borgare och socialister strävar efter i sin dagsaktuella politik. Socialdemokrater och borgerliga tänkare är egentligen retoriska poler på samma utvecklingsväg. Man har i stora stycken samma världbild. Inser inte miljöpartister att ett grönt parti står på en helt annan ideologisk grund är man illa ute i den vardagliga politiken.

23 kommentarer:

 1. Ja, vi har automatiserat och robotiserat, därför kan vi sänka normalarbetstiden till 30 timmar.

  Med mitt gröna tänkande är dock robotisering inget kul. Dess tillkomst förutsätter ju en långt driven industriell process, som knappast kan harmoniera med miljökraven. Hur reder man ut detta, Birger?

  Gröna tankar

  SvaraRadera
 2. Diskussionen om arbetstiden måste knytas till några frågor: Vad behöver vi? Vilken standardnivå förenar uthållighet med trygghet och ett gott liv? Är konsumtion av varor nödvändig, och i så fall hur mycket?

  En minskad arbetstid kan innebära en ökad frihet, i synnerhet om det skulle leda till att också överkonsumtionen bland någorlunda bemedlat folk sjunker. Det socialt grundade prylraseriet kan nog behöva dämpas.

  Däremot kan det nog krävas en del omfördelning, eftersom en kortad arbetstid skulle bli alltför kännbar bland de sämst avlönade.

  Och här har vi grundfrågan för en grön ideologi: hur genomföra ett gott, fritt och uthålligt samhälle, som inte grundar sig på tvånget om ständig produktion och konsumtion? Det innebär med nödvändigt något annat än dagens s.k. liberala tänkande.

  Peter, grön.

  SvaraRadera
 3. "Visst är det så att vi måste lönearbeta mer om skola, trygghetssystem etc främst skall finansieras genom skatten på arbete"

  Om man har privata system så kan man välja den livsstil som passar en själv. De som vill jobba 20 timmar/vecka, göra mer jobb hemma och ha en lägre pension kan göra det, medan de som vill jobba 60 timmar/vecka, köpa in hushållstjänster och sen ha ett fet pension på ålderns höst kan välja det alternativet.

  Problemet är att politiker till varje pris ska tvinga på alla ett och samma statliga system. Det är som om man skulle bråka om i fall alla ska ha blåa, röda eller gröna kläder, istället för att låta folk få välja själva.

  Nu jobbar jag en massa obetald övertid, men jag kan inte fylla i det i mina tidrapporter för då får jag facket på mig. Även arbetsgivare är bunden av lag att hindra mig. 30 timmars vecka vore rena mardrömmen.

  SvaraRadera
 4. Jag har avhållit mig från lönearbete i 8 år är fullt frisk och har gott om studieskulder. Naturligtvis stämmer tesen att jag borde jobba mer dessa år. Jag har njutit av samhällets utveckling men också tagit del av dess baksidor rejält. Min granne har gjort likaledes och bott i naturen under 6 år. Detta under såväl sossestyrda som borgerliga regeringar. Det är vi som borde arbeta mer inte de som redan har lönearbete.Han har levt på att samla tomburkar, hitta "fynd", byteshandel, gåvor etc. Jag har ändå tagit emot försörjningstöd upptill.Leve arbetslinjen!

  SvaraRadera
 5. Rätt Birger.
  Det är som hela samhället hamnat i ett ekorrhjul. Alltid mera och för företagen alltid större, aldrig nog.
  Mera och alltid större har blivit ett dumt självändamål. Liksom att människor inte ens kan koppla av en enda dag i veckan. På "den gamla goda tiden" (som förvisso var både ond och god) var i alla fall söndagen arbetsfri.
  Hörde någonstans att du gått ur miljöpartiet. Varför inte bilda ett närverk med likasinnade i stället.

  SvaraRadera
 6. Schlaug skriver om ”tryggheten” i grön ideologi. Jag tror nog han är tämligen ensam om den känslan. Själv skulle jag vara livrädd om de gröna släpptes loss.

  SCHLAUG:
  ”I ett materiellt rikt samhälle som det svenska är ökad fri tid prioriterat framför ökad konsumtion och fortsatt tillväxt.”

  KLOKER:
  Schlaug väljer helt godtyckligt vårt nutida samhälle. Han glömmer, att om exempelvis 10 år är normerna för ”ett materiellt rikt samhälle” annorlunda än i dag, om 20 år åter annorlunda, osv. Och så har det faktiskt alltid förhållit sig; gårdagens välstånd blir dagens torftighet. Varje tid har sina måttstockar. Tänkt om man exempelvis året 1831 hade resonerat som Schlaug gör i dag. 1831 års samhälle var nämligen materiellt sett rikare än alla föregående år. Då hade det ännu i dag varit 1831 som gällt i många, många avseenden.
  Det är ingen ”vulgär tillväxtmani” (Burenstam-Linder) som råder. Tvärtom är tillväxten på många håll eftersatt och behoven stora. Vi måste lära oss att ta vara på allt det goda som tillväxten gett, skriver Schlaug. Jasså! Och allt det goda som tillväxten ger oss i framtiden, då?
  Som SvD skriver är tillväxten grunden för vår välfärd. Inget samhälle blir rikt på latmaskar. Det finns heller ingen som helst anledning att ”stoppa” tillväxten, allra minst för miljöns skull. Schlaug för den debatt i repris som hans dåvarande åsiktsfränder förlorade på 1970-talet. Vi kan endast komma framåt genom att bejaka de utvecklingskrafter som skapats genom århundraden av mänsklig erfarenhet. Att kasta detta överbord vore höjden av dårskap.

  SCHLAUG:
  ”Visst är det så att vi måste lönearbeta mer om skola, trygghetssystem etc främst skall finansieras genom skatten på arbete. Men ur grönt perspektiv måste skattebasen förändras så att arbetstid beskattas betydligt mindre än idag, via dramatiskt höjt grundavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter. Grön skatteväxling var ett led i detta, målet är en generell produktionsskatt - införd steg för steg på samma varsamma sätt, och i något så när samklang med andra länder, som en gång arbetsgivaravgifterna infördes.”

  KLOKER:
  Produktionsskatt… Vad säger ekonomerna? I vilken utsträckning är detta redan genomfört? Vilka invändningar har rests? Och arbeta måste vi väl fortfarande göra, eller?

  SCHLAUG:
  Sänkt normalarbetstid är således på intet sätt något orealistiskt. Tvärtom, det är en av nycklarna till ett grönt samhälle. Därför är det ideologiskt haveri när ledande miljöpartister motsätter sig detta.

  KLOKER:
  Jag säger bara: Frankrike :-) Förslaget är dödfött och totalt orealistiskt. I dag behöver vi arbeta MER.

  SCHLAUG:
  ”Ur ett grön ideologiskt perspektiv skapar ökande fri tid större möjligheter för människor att skapa sociala liv utanför arbetsmarknaden, bygga sociala kontakter och att lägga ner mer tid på den civila sektorn i ett bättre fungerande närsamhälle. Tiden som finns utanför lönearbetets ram: detta kan i sin tur leda till framväxten av fler kooperativa verksamheter där människor blir mer aktiva i barnomsorg, äldreomsorg, idrottsrörelse, fritidsaktiviteter, kulturverksamhet i akt och mening att få bättre liv i bättre fungerande vardagssamhälle.

  KLOKER:
  Du menar alltså att vi ska lönearbeta mindre för att sedan, bakvägen, arbeta i ”vardagssamhället”. Inte särskilt smart. Sanningen är att hela den sociala sfär som vuxit fram har gjort det på grund av lönearbetet. Hela vårt nutida liv är en rikedom skapad av ekonomisk tillväxt och lönearbete.

  SCHLAUG:
  ”Grön ideologi innebär således att de ekonomisk-politiska mål som vänster och höger haft i årtionden (tillväxt, ökad konsumtion, hög beskattning av arbetstid, betoning av lönearbetet som människans viktigaste sätt att vara delaktig i samhället) ersätts med andra mål: ökad fri tid, minskad konsumtion, ökad tid i den civila sektorn, stimulerande av delaktighet i kooperativa verksamheter, avdramatisering av lönearbetet.

  KLOKER:
  Alla dina ”andra mål” är faktiskt inte gratis!
  Det jag inte kan förstå hos dig är varför du ständigt ger dig på det samhälle som bl.a. gett dig möjligheten att sitta vid din dator och delge andra dina åsikter. Detta är en gåta för de flesta som läser dina svavelosande predikningar där ingenting i det moderna samhället tycks vara värt ett vitten. Var finns tacksamheten? Var finns ödmjukheten? Var finns de historiska kunskaperna?

  SCHLAUG:
  ”Det är en gigantisk rågång mellan ett grönt samhälle och det samhälle borgare och socialister strävar efter i sin dagsaktuella politik.”

  KLOKER:
  Tack och lov och må så vara!

  SvaraRadera
 7. ”Vi måste lära oss att ta vara på allt det goda som tillväxten gett”, skriver du.

  Tillväxt som varit är bra.
  Tillväxt som är och som kommer är dåligt.

  Nu är din förvirring total!

  SvaraRadera
 8. Birgers motståndare är mästare i att snacka bort sanningen!

  SvaraRadera
 9. Ett.
  Vi tjänar fyra gånger mer idag än vad vi gjorde på sextiotalet. Produktiveten har ökat mer än elva gånger sedan 1900 talets början. Birger har all rätt i att saker och ting effektiviserats, och att vi kan göra så mycket mer i dag än vi kunnat tidigare.

  Kloker, du har all rätt i att samhället kommer se annorlunda ut om tio år. Men kan du på något sätt påstå att vi kommer vara mindre effektiva, mindre produktiva om tio år?
  Inte en chans. Vi kommer vara mer effektiva, det finns inget som pekar mot det.
  Däremot har vi blivit fyra gånger effektivare sedan sextiotalet, men vi har inte fått mindre arbetsdag. I norge och nederländerna arbetar man hälften så mycket som i sverige, och deras ekonomi verkar inte lida av det hela.

  Argumenten för att sänka arbetsdagen är helt klarrt fler än argumenten för att behålla den som den är. För oss som vuxit upp med föräldrar som varit ständigt upptagna och frånvarande. Vi som ser hur stressade vuxna arbetande är.

  Det finns undersökningar som visar på att de flesta är som minst effektiva de sista 2 timmarna. De jobbar effektivast de första sex timmarna, men när dagen börjar lida mot sitt slut så börjar man helt klart tappa energi.

  Det här känns också som en jämställdhetsfråga, då kvinnor som är fast i deltid kan ha en möjlighet att byta upp sig till heltid. Kvinnor, som är mest stressade vid slutet av dagen för att de vet vad som väntar, mat ska lagas, barn ska skjutas till träningar, och så vidare, de har mycket mer energi och tid som hon kan spendera till sig själv.

  SvaraRadera
 10. Den kalla verkligheten är ju att den av "utveckligen" orsakade klimatförändringen drabbar alla, även de som genom en sund livsstil bidragit mycket lite härtill.
  Och var säker på att då kommer höjdarna kräva att alla "visar ansvar".
  Jämför hur britterna och usanerna invaderade Irak med det verkliga syftet att komma åt oljan.
  Men följderna i form av förstörelse, flyktingströmmar etc se det kan gärna världssamfundet, olika hjälporganisationer, andra länder etc ta hand om, och har skam till sägandes också gjort.
  Var finns rättvisan?
  De stora förnekar sig inte.

  SvaraRadera
 11. Om en människa skulle fortsätta sin fysiska tillväxt efter det att hon är fullvuxen, skulle detta betraktas som sjukdom och bli bromsat med mediciner. Detta, att vara fullväxt, gäller ju allt skapat.

  Vi har skapat samhällen med hygglig levnadsstandard. Skulle det då vara så förskräckligt, att se även vår höga standard som färdig och att den därför kan planas ut? Sen är det sant, att vi har ojämn fördelning som måste åtgärdas.

  Att normalarbetstiden kan sänkas är klart. Det skulle ge mer tid för att leva, för den som väljer att följa normalen.

  SvaraRadera
 12. Birger,

  Vilken är den optimala BNP per capita-nivån då?

  Om vi ska arbeta, tjäna och konsumera 25 % mindre, är då den optimala nivån 75 % av dagens?

  Om så är fallet, visst är det bra att vi inte sade "nog nu!" när vi bara nått säg 60 % av dagens nivå?

  Så...

  1) Vilken är den optimala BNP-nivån?

  2) Varför just den nivån?

  3) Är din privatekonomiska nivå över den optimala?

  PS. Det är väl enligt ert sätt inte produktionen utan just konsumtionen som är det onda? Borde ni då inte anse att inkomstskatterna ska ersättas inte av produktionsskatter utan av konsumtionskskatter, det vill säga högre moms?

  SvaraRadera
 13. Tack för kommentarer!

  Gröna Tankar: Tja, nog finns det mycket av industrin som robotiserats samtidigt som energianvändningen minskat. Den mest robotiserade biltillverkningen sker i Japan, och där är energianvändningen per bil betydligt längre än i Europa och USA. Elen har varit dyr i Japan, vilket gör att man tvingats effektivisera energianvändningen. I Sverige har den varit billig, vilket gjort att en Volvo som tillverkats i Göteborg har krävt mycket mer el än att tillverka den i Genz, där elen är dyr.

  Peter Grön: Håller med dig fullt ut.

  Neoliberal: du gör skäl för namnet, det du talar om innebär att var och en skall betala för sina barns skola fullt ut - vilket medför att mängder med begåvningar aldrig kommer till sin rätt, förutom att det blir ett nytt klassamhälle utan like i världen.

  Starvid: Det finns naturligvis ingen "optimal" BNP, själva begreppet är i sig absurt eftersom det inte innefattar något kvalitetsmått. Däremot kan man konstatera att vi nått en nivå där fri tid kan betraktas som en kvalitet som många eftersträvar men som politiken och normerna styrt bort från genom att ensidigt styra mot ökad konsumtion.

  Konsumtionsskatter, jo det är en annan variant på samma tema, men innebär i praktiken samma sak, nämligen mer generell skatt på produktion/konsumtion än på just arbetstid.

  SvaraRadera
 14. du gör skäl för namnet, det du talar om innebär att var och en skall betala för sina barns skola fullt ut - vilket medför att mängder med begåvningar aldrig kommer till sin rätt, förutom att det blir ett nytt klassamhälle utan like i världen.

  Varför tror du marknaden inte skulle kunna leverera skola åt begåvningar? Kolla tex. på idrottsvärlden där företag går in och sponsrar idrottsliga begåvningar.

  Det finns studielån, stipendier, släktingar, välgörenhet etc. som kan betala om föräldrarna, mot all förmodan, inte kan lägga upp pengarna direkt för skolgång.

  Det är ju inte så att dagens socialistiska skola ger utmärkta resultat. Det kryllar av folk som efter avslutad grundskola inte klarar av att läsa/skriva eller ens den enklaste matematik. Det trots nio år med 6-8 timmar undervisning per dag. I tex. Massachussets USA var läskunnigheten hela 98% redan 1850[1]. Idag då folk har inkomster som är 15 ggr ggr högre så skulle privata skolor kunna leverera så otroligt mkt mer. Nej, sanningen är att socialistisk produktion funkar uselt. Det spelar ingen roll om det är mat i Sovjet eller sjukvård/skola här i Sverige.

  [1] Separaring school and the state. Sheldon Richman.

  SvaraRadera
 15. Tack Birger Schlaug!Jag är glad att du finns i dessa tider av ohämmad "konsumism" och i en tid
  när "lönearbete" upphöjts till nästan statsreligion och definitivt har fler anhängare än "Luther"(vilket ju inte utesluter vare sig det ena eller andra i sig,tvärtom säger många,men jag tror nog gamle Luther fått lite för mycket skit kastad på sig i det fallet,han var ju så att säga inte någon endimensionell arbetsmoralist som tex. Littorin!Utan även vällustig sägs det!Johan Calvin var nog värre)!
  De som inte hänger med skall jagas skiten ur av de tjänstemän från försäkringskassa,arbetsförmedling och tillsatta uppsyningsmän.Och att det Blir rätt många,i det land som sägs producera mest per person i hela världen,som ju allvarliga herrar forskat fram,bland på Arbetslivsinstitutet,som var i stort sett världsledande på sådan Forskning.Men där har ju faktiskt Alliansen brutit sina principer och Lagt ner denna Myndighet och kastat ut alla dessa forskare i Arbetslöshet.Krångliga forskare som kätterskt bryter den påbjudna bekännelsen till den "Heliga Arbetslinjen" fördrives tydligen!
  Arbetslinjen såsom religöst Trossystem kan ju tyckas gammalt och inte något som "Alliansen" infört!Nej det är klart Sekten har funnits länge!Dock skall man nog inte säga att den var så Allmänt godtagen som man gärna tror ens bland Alliansens förfäder!Huvudströmningen i bland Liberala föregångare såsom Adam Smith,(som alla Ny-Liberaler citerar men inte verkar läst),hävdade att "Om du inte arbetar av fri vilja,utan bara för en lön så är du en endast en slav".Det var inget som Adam Smith såg som målet med människans liv på jorden och skulle motarbetas.Detta var den tidiga Upplysningtänkarna och Liberalismens huvudströmning och själva kärnan i den tidiga arbetarörelsens 1800-1900 talet och själva
  orsaken till att en tänkare som Karl Marx sätter sig att skriva Kapitalet i 3 band.Drömmen
  om ett ”Frihetens Rike” där hela människor arbetade på förmiddagen,roade sig på
  eftermiddagen och sysslade med intellekuella aktiviteter på kvällen var det som drev
  Marx,(vilket de som ger sig i kast med hans böcker bör ha i minnet om man vill förstå honom.)
  Rötterna till denna syn går mycket längre tillbaka. Aristoteles påpekade att arbetet för att frambringa förnödenheter endast var en förlängning av det djuriska ätandet,det verkliga livet började bortom det.
  Denna hållning är nu mer en någonsin aktuell och möjlig att genomföra.
  För det står allt mer klart att ett samhällssystem håller på att dö ut och inte kommer att
  återfödas, massarbetssamhället.Med den Industri produktion som den nya informationstekniken producerar behövs inte den utbildade massarbetskraft som
  som var ett kännetecken för 1900 talet industriella samhälle.
  Om hur,inte varför
  vi på ett för den stora massan önskvärt sätt skall organisera ett samhälle bortom massarbets-
  samhället bör vara varje tänkande
  människa huvuduppgift!

  När nu produktinen på sikt, kräver allt mindre arbete och delar ut allt färre löner,måste snart
  stå klart för varje människa att rätten till en inkomst skall vara förbehållen människor
  med en anställning och inga andra är ohållbar.

  Påsikt är det nog nödvändigt att införa en införa en Garanterad grundinkomst eller Medborgarlön som man kan leva på
  och att införa någon form av Robotskatt-Produktionsfaktorskatt som finansiering av en del av en medborgarllön .På så sätt blir det en tydlig koppling mellan den totala arbetsmängden och lön samt konsumtion och ger en naturlig legitimitet åt medborgarlönen.Rationaliseringen och utvecklingen
  av maskiner och teknologi betalar själv de verkningar de åstadkommer iform av
  minskat antal arbetstimmar.Det här är ingen utopi,ökningen av indirekta skatterna som
  andel av det totala skatteuttaget är något som pågått i årtionden.Olika modeller för en
  sådan skatt kan användas,(en uppsjö av existerande och tänkta modeller finns redan)
  det viktiga är att att sådan skatt direkt kopplas medborgarlönen. Administrationen och utbelning
  av medborgarlönen kan ske ett inom ett grundligt reformerat arbetsmarknads och pensionssystem.
  Ett frigörande av tiden kan även ses som enorm ekonomisk tillväxt potential.All forskning och
  erfarenhet visar att människan inte på något vis är lat när den får arbeta utan tvång och
  med det den gillar! En uppsjö av möjligheter för småföretag och andra rent ideella arbeten
  kan skapas när beroendet av lönearbetet minskar.
  Många pratar om medborgarlön.Från Vänster till Höger.Det är inget nytt.Redan på
  50-talet framfördes sådana ideer.Diverse liberaler och konservativa framhåller sådana
  ideer i former som liknar permanta socialbidrags och arbetslöshetsunderstöd normer,
  dvs.instutionaliserad välgörenhet.Det ligger inget vällovligti detta.
  En rimlig hållning bör,för att skilja ut sig varianter av stigmatiserande
  konservativa välgörenhetsmodeller.
  För det första:Den måste ovillkorligt gå att överleva på!Vara på en sådan nivå att
  Man slipper tigga vare sig av den av det offentliga eller av släkt och vänner.
  Eller sälja sig på deltid till arbetsgivare för att få de att gå ihop!
  Då blir Medborgarlönen en mardröm av mycket otäckt slag!En ofrihet ,istället
  för ett frihetens rike. Sådana modeller har förts fram av Nyliberaler i ett försök
  att skapa en resevarme av flexibel arbets kraft som kan använda när de behövs
  till låg kostnad och där den offentliga sektorn står för lönen och de sociala
  kostnaderna!Vanlig gammal sniken Höger alltså!!
  Men den bör heller vara helt kravlös, det finns nödvändiga arbeten som måste
  Göras för att vi ska klara oss.Där bör vi efter förmåga delta.Det bör nog på något vis utgå från vad Andre Gorz framhöll i sin

  ”Kritik av det ekonomiska Förnuftet,sid.241ff.(1989,svenska upplagan,Alfabeta Bokförlag,1990)
  ”Den accepterar inte den ökande arbetslösheten som något oundvikligt och ser det inte
  som ett mål att göra denna arbetslöshet och de former av utstötning den medför
  uthärdliga.Det säger nej till samhällets klyvning i fullvärdiga ,fast anställda löntagare
  och uteslutna.Det är alltså inte en inkomstgaranti oberoende av av allt arbete som
  skall vara kärnan i ett...utan det oupplösliga bandet mellan rätt till inkomst
  och rätt till arbete.Varje medborjare bör ha rätt till normal levnadsstandard;men
  varje medborgare bör också ha möjlighet(rätt och plikt)att utföra ett arbete åt
  samhället som ungefär motsvarar vad man konsumerar.”
  Detta är är en viktig distiktion ;rätten att inte
  vara beronde av ekonomiska beslutsfattares godtycke för sin existens.Enheten mellan
  rätten till arbete och en inkomst står fast.Det är fundamentet för den ekonomiska
  frigörelsen och medborgarskapets grundval.Det ar där jag efter förmåga framställer
  nödvändigheter som efterfrågas av samhället,det stora systemet,tillsammans med
  andra. Detta arbete är i huvudsak opersonligt till sin karaktär och funktion.
  Allt annat ar bonus,det ar viktigt att inte hyckla om det.

  Medborgarlönstanken står i djup
  samklang med kravet på ett hållbart ekologiskt samhälle och
  är till och med lång sikt en förutsättning för ett sådant samhälle.Arbetslinjens samhälle
  med ökande befolkning och en
  skulle innebära en katastrof.En tro som många har är att vi

  En invändning mot Massarbetssamhällets avskaffande
  pekar mot tredje världen inte minst Kina och övriga Asien och den
  industrialisering som där genomförs.En del hoppas också på att denna utveckling
  skall ”skänka” västvärlden 750 miljoner nya glad konsumenter som ska rädda oss.Man har förhoppningar om en renässans för massarbetssamhällets välfärdsstat på global
  nivå.Men den typ av industrialisering som gjorde massorna på landbyggden i Väst och i
  Japan till lönearbetare i städerna finns inte längre.Den ”järnskål av ris”som försäkrade
  en miljard kineser inom traditionell industri och jordbruk, föda och social trygghet finns inte
  längre.Istället har ett vinddrivet proletariat på cirka 400 miljoner uppstått,vilka driver
  från stad till stad för att slåss om de fåtaliga jobb finns.Man måste ha i åtanke att de
  ekonomiska frizonerna i Kina endast har cirka 7 miljoner anställda och att
  arbetslösheten i städerna är 20% enligt ILO.Redan nu har den typ av
  industrialiserng som Kina genomfört övergått vad som är ekologiskt hållbart.
  Sedan 1955 har 40% av den odlingsbara marken förstörts,främst genom inflyttning
  till städerna.Hälften av vatten dragen förorenats och är otjänlig.En ökning av
  den materiella komsumtionen till en nivå som vi har i gamla industriella världen
  skulle de facto på mycket kort utplåna hela åtminstone den mänskliga arten
  och de flesta andara flercelliga organismer på några år sikt och är därför
  utesluten.Om det är alla biologisk expertis enig.
  Denna utvecklings tendens kännetäcknar hela den del av världen som nu
  industraliseras.Automatiseringsproscessen drivits lika hårt där som i de gamla
  Industrisamhällena.Detta sker medvetet med den insikten att när man skapat industriella
  metropoler blir det svårt motstå en höjning av lönenivåerna någon längre tid.
  Utflyttningen av produktion till länder med låga lönekostnader är ju heller i något nytt.
  Det var en av grundförutsättningarna för efterkrigstidens värlfärds kapitalism!
  Den såkallade globaliseringen med råvaruplundring i större skala åtminstone sedan
  Columbus dagar i 400 år och nådde sin kulmen i och med Första världskrigets
  utbrott!Industrialisering av denna del av världen kan på sin höjd fördröja en
  avvecklingen av massarbetssamhället med ett antal årtionden. Hur länge beror
  i främsta hand i hur hög grad USA och dess allierade ger sig ut på nya militära
  operationer som stimulerar en uppblåst krigsekonomi på hemmafront, som
  döljer den reella ekonomins dåliga status,och i hur stor omfattning de drabbade
  länderna utsätts för den sorts “kreativa förstörelse” och innovativa statligt
  understödda teknologiska “framsteg” och med de som ett brev på posten
  efterföljande skuldkriser resessioner och återuppbyggnad som följd,som de moderna
  bombkrigen skapar.
  Därför är det viktigt vi Tar Upp
  Medborgarlönstanken det här gäller mer en en valseger det är enlig mitt sätt att se en Ödes fråga!
  Bra du tar upp debatten Birger.
  Janne M i Göteborg

  SvaraRadera
 16. Puh!

  Men Jannes föredrag är mycket läsvärt. Säkert kommer Kloker att applådera... ;-)

  SvaraRadera
 17. Jag förstår, hur du menar, Birger.
  Jag avsåg dock tiden fram till dess att robotarna var färdigutvecklade, att den processen medförde betänkligheter ifråga om industrins förhållande till miljön. Det vore ju kymigt, om en sänkning av normalarbetstiden skulle förutsätta en massiv industriell bärsärkagång bara för att vi ska kunna ligga kvar på den höga standarden.

  Gröna tankar

  SvaraRadera
 18. Janne M i Göteborg är ungefär lika klar i sitt resonemang som den filosof han nämner, Karl Marx :-),

  Värt att uppehålla sig vid är emellertid den miljöförstöring som i dag sker i utvecklingens namn i länder som Kina och Indien. Vi som var miljöaktiva på 50-, 60- och 70-talet, inbillade oss att när den dagen skulle komma när Kina skulle industrialiseras, då skulle detta ske utan alla de misstag som begicks vid industrialiseringen i Väst. Här fick vi till stora delar fel. Visserligen har teknikutvecklingen gjort att kineserna slipper göra de grövsta försyndelserna, men det ser illa ut ändå. Precis som hos oss i Väst, verkar det som om man först måste köra miljön i botten för att sedan kunna satsa på den. Det sistnämnda kommer man att göra även i Kina, eftersom man nu kommer till insikt om att det inte går att såga av den gren man sitter på. Om 50 år kommer Kina att vara ett välfärdssamhälle precis som vårt. En alltför pessimistisk syn bör således undvikas, och vi bör minnas att redan på 1700-talet fanns det kritiker som menade att det framväxande samhället mycket snabbt skulle leda till världens undergång. I stället har utvecklingen lett oss mot ständigt nya höjder.

  SvaraRadera
 19. Bra skrivet Tänkvärt!Knivskarp analys!Du fick med mycket.Det är nog den vägen vi måste vandra.Om vi ska "överleva som art" som du skriver.
  Håller med om att det är skillnad
  på vara "anställd" och "arbeta"!
  Och alla "Låtsasjobb",som du väl kallade det?Jag kan räkna upp ett tusentals sådan jobb,bara så här på rak kommer tänka på försäljare av miljö förstörande krims krams,
  Styrelseproffs som får fallskärm=en Väl tilltagen Grundinkomst=Medborgarlön betald av småsparare,ja you name it!
  Berit

  SvaraRadera
 20. Tycker du Janne låter lika dunkel som Marx i sina mer svårtydbara Ekonomisk-Filosofiska skrifter?Nä,nä,då har du har möjligen varit
  med i Naturvårdsföreningen avdeling Asien, sedan 50-talet men inte som jag i "Tok-Vänstern" på 60-talet!Han hade blivit utesluten direkt,som jag blev.Den Marx som skrev om ett
  ett "Frihetens Rike" alltså i sina ungdomskrifter "Och envars Fria utveckling som en förutsättning för Allas Fria utveckling" var lika mycket brännmärkt som "Miljö Engameng" och "Feminism" och annan "Småborgerlig Individualism".
  Det är ju vettigt det han skriver! Dessutom citerar han Aristoteles och Adam Smith och den "Politiska liberalismens" alltså knyter an till bästa i den västerländska humanismen och vill vad jag förstår med det säga att det finns en annan linje i denna tradition som
  var inriktad på annat än "Det heliga Arbetet" och "Krass materialism"!Nä skärpning!Det här är ju en viktig fråga!Det var ju bra!Tycker "En Grön Nyckelpiga"

  SvaraRadera
 21. Apropå Kina mm.
  Jag måste kanske förtydliga mig.
  Det vore mig fjärran att sitta i ett rikt Västland och fördöma att Kina och Indien reser sig för att skapa ett
  Välfärdssamhälle.Tvärtom just det har länge legat mig varmt om hjärtat.
  Men du skriver "ett Värlfärdsamhälle precis som vårt".Jag är oklar över vad du menar.Om du med det menar 2 bilar per hushåll 4 TV apparater o Datorer 1,5 tvättmaskiner så är du ju ute på farligt vatten.Det är ju fysiskt omöjligt även "på 50 år sikt" och även med "miljöteknisk insikt".Du skriver också att "de inte sågar av den gren som de sitter på",men det visar sig ju att det är JUST det som både Vi och De GÖR enligt en enig Samling Klimatexperter i FN.s regi.Det är ett Globalt problem.Och vad det gäller "Pessisimism" och "Likadant sades redan på 1700-talet"osv,men det var ju för höge Farao,innan den Industriella revolutionens effekter visat sig i världsmåttstock och då bara marginellt i ett Huvudsak agrart Europa.Visst kan jag förstå om du försöker avvisa någon slags allmän "teknikfientlighet",så är jag med dig,men om du menar som du skriver att Kina med en Järhård naturlags nödvändighet,som i Karl Marx mer deterministiska skrifter,"först måste köra miljön i botten för att sedan kunna satsa på den" för att sedan lita till att "utvecklingen lett oss mot ständigt nya höjder" då är du inne på spekulationer som om de blir allmäna kan ta en ände med förskräckelse.
  Jag är däremot med dig om du menar att Kina skall utveckla sig till raka motsatsen till vart de är på väg i dag,alltså skapa ett hyfsat demokratisk Folkhem,med hygglig
  välfärd åt ALLA,byggd på ekologisk hållbar teknik.Men först och viktigast att kämpa för att KINA återigen får något som tagits ifrån dom och som är första kravet på (BIEN) Basic Income Earth Networks,kravlista för alla jordens innevånare,ETT REJÄLT MÅL MAT om dagen,på minst 3000 kalorier och 10 centiliter
  rent vatten.Vi kan ju börja där! Janne M,Göteborg

  SvaraRadera
 22. Apropå de som tror att 40 timmar veckan är naturlag hänvisar jag
  till antal personer som från olika utgångspunkter visat att så inte är fallet!Här finns uppsjö av förslag fullt Finansierade modeller om Garanterad Grundikomst-Medborgarlön.Varsågoda.
  http://www.basicincome.org/bien/papers.html
  http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html
  Janne M Göteborg

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.