lördag 7 juni 2008

Vänsterns ledning fegar ur när det gäller arbetstid...

Man ska vara tolerant mot allt, utom när dumheten parar sig med makten, skriver Peter Noll i Den utmätta tiden. Jag tänker ofta på det citatet när jag inte förstår den politiska debattens märkligaste piruetter.

I debatten kring arbetstiden krävs det tolerans för att stå ut. Vänsterpartiets ledning vill nu överge krav på sänkt normalarbetstid, meddelas från den pågående kongressen. Man vill bli mer realistisk. Och utgår därmed från att den politiska norm som råder är den realistiska. Jag har hört det förut. Det blir inte bättre för att alltfler partier upprepar detta mantra: "vi ska bli realistiska". Vad som är realistiskt bestäms utifrån den bunker där den politiska debatten formeras.

Hur i all sin dar kan det vara realistiskt att upprätta hålla siffran 40 i lagen om normalarbetstid? Är det en naturlag? Är det den realistiska siffran? Trots att vi lyckats rationalisera, automatisera, robotisera, datorisera och effektivisera i rasande takt?

En del avfärdar sänkt arbetstid som varande ”planekonomi”. Möjligen är det därför Ohly nu räds sin gamla politik. Men de män och kvinnor som pladdrar om planekonomi menar således att 40 timmars normalarbetsvecka är marknadsekonomi. Medan däremot 30 timmar är planekonomi. Frågan är då vilken form av ekonomi 48-timmarsveckan, som vi en gång hade, var för något?

Att byte av två siffror - 40 till 30 - kan medföra ett totalt nytt ekonomiskt system övergår min fattningsförmåga.

Staten skall inte bestämma hur mycket folk ska jobba, säger en del som skäl att sänka normalarbetstiden. Men det är väl inget skäl? Idag slår ju lagen fast att det är 40 timmar som är det normala, från detta utgår avtal etc. En del jobbar mindre, en del mer. Samma sak blir det naturligtvis om man ändrar siffran till 30. En del jobbar mer, andra jobbar mindre.

Ett annat av de mer häpnadsväckande argument som framförs mot sänkt arbetstid är att det skulle medföra att ”man delar på arbetslösheten”. Tanken svindlar. Varför hävdade man inte att det var fel att ”dela på arbetslösheten” när arbetstiden sänktes från 48 timmar?

Argumenten mot sänkt arbetstid känns förresten igen från gamla tider. De återanvänds i ett
evigt kretslopp. I en skrivelse från den 15 december 1920 redovisar Sveriges Verkstadsförening
allt det hemska som skett när man lagstiftat om 48-timmarsveckan. Man var bekymrad. Oroad
över risken för sänkt produktivitet, man hotar med att företag skall flytta utomlands och att beställningar skall gå Sverige förbi.

Man oroar sig dessutom för vad arbetarna skall ta sig till med all fritid.

Man skriver:

”Arbetsgivarnas allmänna intryck är, att åtminstone bland de yngre elementen av arbetarna icke
kunnat förmärkas större intresse än förut för vare sig studier eller nyttigt arbete, snarare mindre. Angående de äldre arbetarna framhålles det,
att dessa i stor utsträckning söka utnyttja sin lediga
tid för arbete i koloniland och dylikt. Utbytet härav anser man emellertid litet i jämförelse med
vad vederbörande arbetare skulle kunna prestera, om han fick arbeta motsvarande tid längre på
sin plats i verkstaden.”

Det är skönt att höra att omsorgen om arbetarna var stor redan då...

På ett konferens om arbetstiden, som jag deltog i hösten 1996, hävdade företrädaren för Svenska
Arbetsgivarföreningen att sänkt arbetstid inte skulle resultera i att fler skulle få jobb. På frågan
om denna tes också gällde SAF:s eget kansli så hade företrädaren svårt att förklara hur lika
mycket jobb skulle kunna utföras på kansliet om de anställda arbetade sex timmar istället för
åtta timmar per dag. Det måtte arbetas alldeles väldigt ineffektivt på SAF:s kansli.

Men det kanske är kopplat till att makten parat sig med dumheten. Vad vet jag. I Den utmätta tiden beskriver Peter Noll hur han får besked om cancer och hur han tar emot livet den utmätta tid som är kvar. Om vi kunde lära oss att vi alla har en utmätt tid, en kort ögonblick på den här fantastiska planeten som svävar i vårt enorma kosmos. Om vi kunde ta vara på tiden. Se det stora i det lilla, se det naiva i det uppblåsta, samla ögonblick som gör oss till stora berättare den dag vår utmätta tid är till ända. Om vi kunde leva våra liv så att vi inte kunde sammanfatta våra liv med att redovisa vårt lönearbete.

När nu också vänsterns ledning vill släppa kravet på sänkt arbetstid så skapas än mer illusion av att det evigt optimala är 40-timmarsveckan. Att det inte går att sänka normalarbetstiden och öka människors fria tid på det sätt som såväl liberaler som socialister varit överens om en gång. Den ekonomiska tillväxten skulle leda fram till ett samhälle där vi kunde njuta av dess frukter genom mer fri tid, mer kultur och mer odling av våra intressen.

När kommer ett parti att i en valrörelse driva opinion för sänkt arbetstid? Inget av dagens partier tycks ha modet. Man fegar ur. Vågar inte driva opinion om ett samhälle med annan inriktning än tillväxt, konsumtion, materialism... Oavsett hur vänstern beslutar så har ju ledningen sagt sitt, och därmed avser man inte driva frågan. Man har blivit "realistiska". Sett ur den politiska bunkerns position. Herreminje!

PS!
Henrik Brors analys av anpassning till det politiskt korrekta är att v blir mindre
stelbent. Som om det inte vore stelbent att stå på samma lilla betongpaltta som alla andra som vill vara politiskt korrekta...

26 kommentarer:

 1. Det blir nog till att arbeta MER i framtiden om vi skall klara välfärden. Lättjan har aldrig varit parad med framgång.

  SvaraRadera
 2. Vi bör nog fundera ordentligt på vad som Är välfärd och framgång.
  Robert - Södermalm

  SvaraRadera
 3. Peo tycks inte ha förstått att vi producerar mer än någonsin genom den automatisering som skett. Problemet är, som Schlaug påpekat åtskilliga gånger, attvälfärden, som Peo skriver om, finansieras genom skatt på arbetstid istälelt för skatt på produktionen i sig. Därmed kommer vi alltid att, för att citera Schlaug, "tvingas springa omkring i det ekonoiska hjulet". Så rätt!
  Micke

  SvaraRadera
 4. 6 eller 8 timmars arbetsdag kan väl kvitta. Driv igenom 4 timmars arbetsdag istället och med valfriheten förmiddag eller eftermiddag i rullande schema. Bibehållen lön ökas till minst 150 % genom att arbetsgivaravgifterna höjs med 200 % och tillfaller de anställda i en pott som fördelas. Skolans sommarlov överförs också till arbetslivet, d.v.s ca 10 veckors semester på sommaren + alla övriga lov under vinterhalvåret. Då ska du se att vi får ett bra land att vara medborgare i. Det gäller bara att våga ta i lite i politiken när man ändå håller på.

  SvaraRadera
 5. Vad föreställer bilden? En gammal flygbas i öst?

  Kärnvapenbas i Litauen kanske?

  SvaraRadera
 6. Robert
  Jag förutsätter förstås ett visst mått av kunskap hos läsarna…

  Anonym 10:47 / Micke
  Att ”springa omkring i det ekonomiska hjulet” är ett nedsättande omdöme om det välfärdssamhälle som skapats av föregående generationer.

  Mats Ceder
  Vad korkade politikerna är som inte antagit ditt förslag för längesedan!

  SvaraRadera
 7. Fortfarande ingen som svarar på Birgers avgörande fråga: VARFÖR är just 40 timmar det som skall utgöra normalarbetstid? Hur kan det komma sig att just denna siffra är det optimala, hur än samhället utvecklats de senaste 30 åren...?
  Det är upp till er som försvarar dagens system att redovisa VARFÖR!

  SvaraRadera
 8. "Maskinerna, de flåsar eld ur lungor av metall
  och gör ett strävsamt verk med id och värma,
  att människan må ha tid att tänka och att svärma,
  ty det är hennes väsens rätta kall,
  ty endast så kan hon den värld sig närma,
  för vilken även gudars blick är skum:
  den outsägligt härliga och höga,
  som jag har anat bakom tid och rum.”

  Ur Viktor Rydberg, Prometheus och Ahasverus, 1882.

  SvaraRadera
 9. Varför just 40? Möjligen kan det argumenteras att det har fungerat hittills - så varför ändra det?

  Personligen tycker jag dock att siffran inte borde regleras i lag överhuvudtaget. Vad som är lagom borde istället bestämmas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

  Vänsterpartiets variant på arbetstidsförkortning är för övrigt förkastlig eftersom den kräver att arbetarna inte ska få lägre lön i samband med ändringen, vilket alltså innebär att arbetsgivarna måste betala en 33% högre timlön. Det krävs ingen Einstein för att förstå att väldigt många arbetare då skulle bli olönsamma för företag. Resultatet blir en omfattande arbetslöshet vilket ger en kraftigt ökad belastning av arbetslöshet-välfärdssystemen som vänsterpartiet lär kräva ska vara mycket mer generösa, detta samtidigt som den sammanlagda ekonomiska kakan blir mycket mindre. Detta finanspolitiska haveri skulle vänsterpartiet finansiera antingen genom att låta pengapressarna gå varma (de är emot en självstyrande riksbank), vilket förmodligen skulle ge oss åtminstone en tvåsiffrig inflation (vilket vänsterpartiet dock skulle skylla på "de gnidna borgarna och kapitalisterna"), eller genom att ytterligare öka beskattningen långt bortom dagens 60-70%.

  Det vore mycket mindre förödande för samhället och alla däri att bara ändra normal-arbetstiden till 6 timmar.

  SvaraRadera
 10. Och när bildar Birger ett nytt parti? Försök inte lura oss gosse,
  vi inga konster tål,
  vi ser och hör,
  vad du gör,
  och anar nog ditt mål!

  SvaraRadera
 11. 1. Ökad fritid=ökad konsumption=mindre pengar?
  2.När ska debatten ändra riktning och istället fokusera på "hur ska vi göra så att människor tycker att det är roligt att arbeta"

  SvaraRadera
 12. Men det är väl inget skäl? Idag slår ju lagen fast att det är 40 timmar som är det normala, från detta utgår avtal etc. En del jobbar mindre, en del mer. Samma sak blir det naturligtvis om man ändrar siffran till 30.

  Klart det är ett skäl. Jag jobbar säkert 50 timmar/vecka, men får bara betalt för 40 timmar och sen tvingas jag betala 2/3 av det jag arbetar ihop till skatt. Med 30 timmar så kommer det blir ännu värre, mer skatt och ännu mer oavlönad arbetstid.

  Hur lång semester mans ska, hur långa arbetsdagarna ska vara etc. ska göras upp mellan arbetstagare och arbetsgivare. Staten ska inte lägga sig i.

  Sen har jag också svårt att se hur det skulle gå ihop. Folk betalar ca 60% av sin lön i skatt(moms, kommunlskatt, arbetsgivaravgifter etc) idag. Det betyder att av 80 arbetade timmar(10 dagar) så får staten ca 50 timmar och man får behålla 30 timmar att själv förfoga över. Men om man bara ska jobba 60 timmar så kommer man bara får behålla 10 timmar(givet att det offentliga utgifterna är ungefär lika stora). Det är möjligt att en del jobb kan göra lite effektivare etc, men det kommer ändå bli en kraftig minskning av vad man har att röra sig med. Skatterna kommer behöva höjas, vilket leder till skattekilar, självhushållning och rättsosäkert svartarbete.

  Jag har inget principiellt mot 10 timmars-, 30 timmars-, 50 timmars eller 80 timmarsvecka. Det är upp till individen att bestämma, men då ska man också få leva med konsekvenserna i form av sänkt ledvnadsstandard.

  SvaraRadera
 13. Som vanligt slår Neoliberal Agenda huvudet på spiken. Han ger varje individ friheten. Varför vill så många förneka oss den?

  SvaraRadera
 14. Jag tror vi behöver mer skatt på varor och produktion och mindre på lönearbete.Med mindre konsumtion så kan vi till viss del sänka vår arbetstid.Folk i Sverige klarade sig ju på 50-talet. Frun var hemma och mannen jobbade.Då borde det räcka för de flesta svenskar att jobba 24-30 timmar i snitt per vecka.Jag tror ett sådant samhälle blir det mindre stress i. Man har tid att vara med barnen och äldre släktingar,vänner och tid till sig själv. De år jag har jobbat väldigt mycket,så har det gått åt massor av konsumtion/pengar till halvfabrikat/micro mat,ciggaretter och godis att trösta mig med,samt prylar som bara gav en kick för stunden.Jag jobbar nu i snitt per vecka 32 timmar och har mer tid att laga billig och god nyttig mat,äter ej godis och har gått ner i vikt och röker inte längre.Jag känner mig rikare nu.

  SvaraRadera
 15. Min timlön är 105 kronor exlusive semestersättning och ob.Jag har liten bostad och inget hyresbidrag eller andra bidrag eller akassa. Jag klarar mig fint ändå.Lins och böngryta är billigt ca: 3-3.50 för en halvliter!

  SvaraRadera
 16. Vi måste på något sätt lära oss att bromsa oss ur denna uppförsbacke av tilväxt.Jag vet inte hur man ska börja och fortsätta på annat sätt för att få ett annat samhällssystem.

  SvaraRadera
 17. Neoliberal aganda har inte fattat att man kan beskatta annat än arbetstid, produktionen i sig till exempel.

  SvaraRadera
 18. Om nu skatt på produktionen är så sagolikt fantastisk, varför har den inte redan införts? Var finns motargumenten? Dessa måste ju finnas!

  SvaraRadera
 19. Ett litet påpekande bara.
  Förslaget som fanns på kongressen var att under strategiska huvudlinjer skriva "Normalarbetstiden skall kortas", och på andra ställen i partiprogrammet skulle fortfarande kravet på sex timmars arbetsdag finnas kvar.
  Så jag tolkar det snarare som att partiledningen tyckte det var mer realistiskt att korta arbetstiden lite i taget, men att målet på sex timmar fortfarande skulle finnas kvar. Detta förtydligades senare när kongressen hade sagt sitt....

  SvaraRadera
 20. Neoliberal aganda har inte fattat att man kan beskatta annat än arbetstid, produktionen i sig till exempel

  Du får gärna förklara - för en idíot som mig - hur skatt på produktion ska fungera. Jag har frågat förr, men inte fått svar...

  SvaraRadera
 21. Tack för alla kommentarer, trots den vackra sommaren... Sitter oförskämt nog på en brygga och svarar...

  Monica: Jodå, jag har skrivit och pratat en del om att syftet med politiken borde vara mer inriktad på att öka människors lycka. Det känns liksom lite korkat att bara sträva efter ökad konsumtion, mer tillväxt och mer av allt som kan mätas linjärt.

  Neoliberal: Tja, det finns naturligtvis olika metoder för det, det väsentliga är att komma bort från den våldsamma skatten på arbetstid. Grön skatteväxling är ett steg i den riktningen, där skatt på arbete ersätts till allt större del av skatt på energi, utsläpp och råvaror. Än så länge har bara energi ingått i den gröna skatteväxlingen eftersom det varit det enklaste att införa, och det som gett mest positiv miljöeffekt (olja har nästan helt försvunnit som metod att värma hus). Man kan gå vidare på den gröna skatteväxlingen med åtminstone 60 mrd kronor till (den rödgröna majoriteten hade som mål att växla 30 mrd under tio år). En parlamentarisk utredning bör tillsättas inför nästa steg in i en mer allmän produktionsskatt, utredningen bör dels sammanfatta den diskussion som internationellt förekommit vad gäller produktionsskatt, dels lägga ett par möjliga förslag på hur det kan genomföras i Sverige, i EU och globalt. En metod är att utgå från är tillverkningsföretagens omsättning, en annan företagens vinst, en tredje metod som diskuterats är den indirekta modellen med oms eller moms.

  Pelle: Du har helt rätt, somjag påpekade var det emellertid partiledningens syfte att tona ner kravet på sänkt arbetstid, lägga det i malpåse i den offentliga debatten.

  Nobe: Som med alla skatter finns det invändningar - men de negativa effekterna av hög skatt på arbetstid tror jag är betydligt större. Den innebär ju att vård, skola, kultur, omsorg, reparation, underhåll - det vill säga sådant som skapar ett socialt och ekologiskt mer hållbart samhälle - beskattas mest av allt!

  Svarta Nejlikan: Jo, det blir lite av paradigmskifte för individen när man kan få mer fri tid - och slipper dåligt samvete för det.

  Janus: Ett sätt att göra en del av den arbetstid man lägger ner mer givande är nog att stegvis försöka att också öka möjligheten till kooperativ verksamhet: t ex att kunna lägga ner några timmar av sin tid på verksamhet som man idag betalar skatt för att få utfört. Det borde ju vara - tycker jag i alla fall - naturligare för ganska många av oss att själva satsa några timmar på barnens dagis, föräldrarnas äldreboende, närsamhällets skötsel. Att bli delaktig helt enkelt. Att flyta ut från de lådor vi placeras i: jobblådan, fritidslådan, etc.

  Nils: Argumentet att det fungerar bra med 40 timmar är inte så lyckat, tycker jag. Fungerar bra, på vilket sätt då? Håller med dig om problemet med vänsterns lösning på frågan, den är inte riktigt hållbar.

  Peo: Nej, det tror jag inte. Däremot är det rimligt att en större andel av de arbetande timmarna ryms inom de sociala sektorerna.

  SvaraRadera
 22. Det du skriver Birger, kommer mig att tänka på vad min pappa sade, någon gång under det optimistiska femtiotalet och då kärnkraften skulle förse oss med obegränsad mängd energi, att ersätta mänsklig arbetskraft med:

  "Fram emot år 2.000 kommer vi att ha robotar till allting. Då behöver vi bara gå ner till jobbet en timme varje vecka och trycka på knappen".

  Hans optimism var ju otroligt naiv, sedd i backspegeln, inte i sin vildaste fantasi kunde han tänka sig att man skulle djävlas med människor som man gör idag!

  SvaraRadera
 23. Fram emot år 2.000 kommer vi att ha robotar till allting. Då behöver vi bara gå ner till jobbet en timme varje vecka och trycka på knappen

  Vad som räknas som robot förändras. Förrut hette det elektonikhjärna, nu heter det dator och en stor andel av befolkningen använder en sådan dagligen i arbetet. Nästan varje hem har en dammsugare, tvätt- och diskmaskin och hur många går/cyklar själv när man kan åka en automobil.

  Det din pappa framförallt hade fel i var att folk skulle nöja sig med bara att gå till jobbet 1 timme per vecka bara för att man har automatiserat produktionen.

  SvaraRadera
 24. Tja, det finns naturligtvis olika metoder för det, det väsentliga är att komma bort från den våldsamma skatten på arbetstid.

  Du pratar framförallt om skatt på konsumtion och investeringar. Vad spelar det för roll om man beskattar det jag får i lön, för en given mängd arbetstid, och att beskatta all jag köpa för samma mängd arbetstid. Det är ett ordlekeri, du får samma problem som om man skatter direkt på inkomsten.

  Man kan inte trolla fram pengar genom att prata om "skatt på produktion". Det är lurendrejeri. Fullt i klass med det som vänsterpartiet kör med när de säger "6 timmars arbetsdag med bibehållen lön".

  Angående miljöskatter så ska de pengarna gå till den som drabbas av utsläppen. Det är inte staten som fått sin hälsa eller egendom förstör. Dagens miljölagstiftning kan ses som en skatt på de som har drabbats av miljöförstöring. Tänk om man resonerade likadant vid andra brott. Staten skulle isf. ta stöldgodset efter det att man hade haft ett inbrott. Hur bussigt vore det?

  SvaraRadera
 25. neoliberal agenda;
  Nej, min pappa hade fel i det han trodde att när produktiviteten ökade kollossalt, då man ersatt mänsklig arbetskraft med robotar och mer insatser av energi, så skulle medborgarna dela lika på det jobb som behövde göras. Han kunde inte föreställa sig att somliga skulle tvingas jobba sig sjuka medan andra inte fick arbeta alls!

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.