fredag 24 augusti 2007

Kd gör mig sugen på politik!

Kristdemokrater gör mig verkligen sugen på politik igen. Ska sanningen fram är kristdemokrater de enda som får min trötta politikernerv att kittla.

Dom är ju så ohyggligt korkade, populistiska och naiva i sin kamp för sänkta bensinskatter. Nu senast manifestat i SvD. Fromma på söndagar, med tal om förvaltande av skapelsen, ter de sig på vardagarna som taskspelare av värsta sort i egenskap av medspelare för oljeindustrins mest cyniska lobbyister. Populister är bara förnamn.

Precis som den kristna extremhögern i USA uppfattar klimathotet som ett viktigt steg mot den yttersta dagen, och det därpå väntade paradiset, kanske också kristna ledare i vårt land i smyg i sina kammare välkomna helvetet på jorden. Är det därför de tiger när det parti som påstår sig stå för kristen etik, och som till och med lagt beslag på ordet kristen i den politiska cirkusen, beter sig som de gör i klimaftrågan?

Hade miljöpartiet brutit mot miljörörelsens mest grundläggande värderingar så hade den reagerat, kanske inte samfällt, men ändå styckevis. Miljöförbundet Jordens Vänner eller Naturskyddsföreningen hade uttalat sig starkt. För den kristna rörelsen gäller däremot tystnad - Baptisterna, Missionsförundet och alla andra tiger. Och låter det ske. Kanske hoppas man att sänkta bensinskatter skall få fler att besöka kyrkorna, vad vet jag...

Antingen är tystnaden ett uttryck för ynklighet och feghet, eller också är den helt i linje med vad man uppfattar som kristen etik. Kristna vänner påstår att "frågan är så ny" eller "som samfund kan vi inte reagera". Herregud! Frågan är inte ny. Och vad kristen etik är borde den kristna rörelsen ha kunnat komma fram till efter 2000 års funderande. Eller?

15 kommentarer:

 1. Kan kd få dig att ta upp politiken igen så har de gjort sin främsta insats hittills!

  SvaraRadera
 2. Kristna kyrkor har, skam till sägandes, alltid haft lite svårt med att ta kampen mot mammon. Då är det lättare att försvara det "traditionella" äktenskapet.
  Det blir också lite jobbigt i längden att vara en som Kd, gömmer sig bakom, boende i glesbygd. Bara för att jag bor i Bjuråker skall storstadsborna få lägre bensinpriser!

  SvaraRadera
 3. Kladda inte ihop alla kristna med dessa så kallade kristdemokrater, som varken är kristna eller demokrater. Jag och många andra aktiva kristna är utleda på de här populisterna som ger oss seriösa dåligt rykte.

  Några länkar på kristen syn om miljö och social rättvisa:
  http://www.svenskakyrkan.se/ArticlePages/200708/16/20070816163734_admin853/20070816163734_admin853.dbp.asp

  http://www.svenskakyrkan.se/ArticlePages/200509/05/20050905091057_svklsr871/20050905091057_svklsr871.dbp.asp

  http://www.rattvisemarkt.se/ - driva av bl.a. Sv. Kyrkan.

  Just kristen reflexion är ett utmärkt sätt att genomskåda de hycklande och egoistiska populisterna i KD och den kristna högern. Den som inte vill vara solidarisk med sina medmänniskor har mycket svårt att kalla sig kristen.

  Peter

  SvaraRadera
 4. Det är på gränsen till otroligt hur kd som var med i Linje 3 en gång i tiden, och var det klart bästa borgerliga partiet när det gäller miljöpolik eftersom man till skillnad från center vågade sig på även jordbruket och markägare, steg för steg har intagit den plats som moderaterna tidigare hade i miljödebatten.

  SvaraRadera
 5. Att ett nytt Kd behövs är alltmer uppenbart. Nuvarande Kd tycks vilja vara ett parti som tilltalar skojarna.

  SvaraRadera
 6. Kristen etik? Schlaug, som är ateist, ska väl inte tala om kristen etik som om han förstod vad det var. Schlaug utmanar oss kristna på ett tarvligt sätt och har gjort så länge. Senast när han ifrågasatte CS Lewis. Schlaugs korståg mot den kristna tron och den sanna läran betackar vi oss för.

  SvaraRadera
 7. De flesta som besöker kyrkan någorlunda regelbundet röstar på andra partier än kd. Varför denna vilka att bunta ihop en religion med ett parti som själva givet sig sitt namn?

  SvaraRadera
 8. Angående kristdemokratisk populism så verkar det svårt, om ens möjligt, att hitta partier och politiker som inte är populister. Populism tycks vara ett genomgående drag i det mesta av vad som är svensk politik idag.

  Men oavsett det så är det förstås en alldeles korrekt kritik mot ett parti som - om än bara till namnet - vill ge sken av att stå för etiska värderingar grundade i kristen tro. Hycklare var väl ett av orden Jesus använde om de som hans tid sade ett och gjorde annat, och det ordet håller väl än.

  Angående miljö finns det några tankar på: http://abobabopolitik.blogspot.com/2007/05/milj.html

  SvaraRadera
 9. Här sitter jag och alltjämt retar upp mig på att Schlaug uttalar sig om kristna utifrån vad kd gör. Visst talas det om miljön i kyrkorna. Jag har själv avlyssnat massor av predikningar som tar upp vikten av att ta hand om skapelsen. För att inte tala om alla gånger i SMU och dess scouter som samma budskap framförs tillsammans med konkreta åtgärder som man själv kan göra. Har inte SMU fler medlemmar än Grön ungdom (eller muljöpartiet med, för den delen). Vem gör då mest nytta?

  SvaraRadera
 10. Kanske lika bra att jag börjar med att be om ursäkt,-för min del i det hela.För nog är det så att den främsta orsaken till vår situation i dag är underlåtenhet att göra det vi borde ha gjort. Både vi och tidigare generationer.Nonchalans, ignorans eller ren kortsiktig självupptagenhet? Vissa av oss mer medvetna än andra, men lite magstarkt är det nog att påstå att kristna välkomnar klimathotet, Birger, bättre än så tror jag du känner oss?!
  Det fanns förespråkare redan i industrialiseringens linda, som förutspådde denna utveckling, men man ville inte lyssna då, varken inom politiska eller kyrkliga led, lika litet som vi lyssnat på de som höjt ett varningens finger på senare tid. Miljöpartiet idag är inte de första som tycker sig skrika för döva öron. Och i frustrationens hetta ligger det nära till hands att leta syndabockar, men denna okonstruktiva pajkastning,("yrkesskada" inom politiken??) står mig ärligt talat upp i halsen. Jag tror de flesta av oss sörjer och beklagar den rådande akuta situationen. Vad som behövs är starka ,lösningsorienterade och möjlighetstänkande ledare (sådana som du, Birger ??!), som har en förmåga att få människor runtomkring att SE att de kan utgöra en skillnad och förstå att varje individ är viktig i det arbetet. Det är dags att erkänna att vi alla hade kunnat göra mer, och att i stället för att kritiskt klandra, istället nitiskt uppmuntra varandra att göra MER idag. Tiden går inte att backa! Det är ett faktum vi får leva med. Men ska vi verkligen lägga ytterligare tid på att slå "förummelsens påkar" i huvudet på varandra, tid som vi inte har, istället för att peka på de möjligheter som finns och lägga engagemanget i att skapa ett positiv framtidsbejakande arbete hos varje person, i varje samhällsskikt. Vår värld angår oss ju alla.
  /Susanne

  SvaraRadera
 11. Visst är det skönt när man kan lägga ansvaret utanför sig själv. Kan man lägga ansvaret för miljöförstöringen på de kristna eftersom kd driver en viss politik, kan man ju nästan nynna befriat till Elvislåtarna på bilstereon.

  SvaraRadera
 12. Pastor Astor, Susanne, mfl: Tack för era inlägg!!

  Jag påpekade att att det är märkligt att ett parti, som säger sig bygga sin ideologi på kristen grund, är det enda parti i Sverige som försöker dra väljare på populism i bensinfrågan. Och att den utomparlamentgariska kristna rörelsen låter det ske utan hörbara protester.

  Jag tror inte att det är något nytt för någon att en icke helt obetydlig del av den kristna rörelsen i USA faktiskt använt just de argument som jag hävdar att de gjort: klimatförändringarna är Guds straff, påskyndar den yttersta dagen och är ingenting att bry sig om - det är bara att köra på som vanligt så ordnar det sig i himlen. Jag har inte hört något offentligt avstgåndstagande från svenska kyrkor och samfund, trots att det rör sig om en av vår tids stora ödesfrågor. Märkligt!

  Det är överhuvudetaget ett dilemma - som kan missbrukas av de som så vill - när en religion skiljer på det jordiska nuet och det himmelska sedan. Viljan att ta hand om jorden förbleknar så lätt inför löftet om evigt liv i paradiset...

  Jag vet mer än väl att det finns många bekännande kristna som tar miljörågorna på allvar - men det jag beklagar är att "kyrkan" ägnar så mycket energi och kraft åt frågor om vem som får viga vem, men så förhållandevis lite om sådant som faktiskt hotar hela vårt jordklot. Det var ju inte länge sedan Kyrkans Tidning hade undersökt hur många lokaler, ägda av Svenska Kyrkan, som värms upp med förnybara bränslen. Det var sannerligen inte många, trots tjugo års klimatdebatt! Sedan är det väl så här: Den du förväntar dig mycket av, har lättare att göra dig besviken. Jag har i tjugofem år förväntat mig mycket av den kristna rörelsen när det gäller miljörågorna - de första av dessa 25 år var det snarast så att kristna organisationer var motparter i många miljöfrågor. Ta bara frågan om hur man skötte sina skogar och sin jordbrksmark - det var knappast förvaltarskapstanken som var den bärande idén. Eller hur man investerat sitt kapital - i vapenindustrin te x. Åtskilliga debatter hade jag om detta.

  Gång på gång kommer kristna företrädare in för sent i debatterna, istället för att använda sin opinionsbildande kraft innan frågorna redan är avgjorda. Gentekniken är en sådan fråga - nu, när det är försent att styra utvecklingen, hör man protester. Men när vägvalen avgjordes för 20 år sedan var det tystnad. Som ni förstår är jag ganska besviken, jag tilltror nämligen den kristna rörelsen ett mycket stort inflytande, men man använder det inte. Varför? Feghet? Inåtvändhet? Tolkningar av Bibeln som om detg vi nu ser redan är förutbestämt?

  SvaraRadera
 13. Håller helt med dig, Birger att ett parti som själv gett sig epitetet "kristen" i och med det tar på sig ett enormt ansvar av förvaltarskap.Men man blir uppenbarligen inte automatiskt en bil bara för att man står i ett garage(!!).Ett av de första buden människan fick var ju just att förvalta skapelsen. Är inte helt insatt i vilka kristna Amerikanska rörelser du åsyftar, men själv är jag övertygad om att specifika livsstilar drar med sig specifika konsekvenser. Visst kan man populistiskt tala om "Guds straff" och "straffdomar". Det låter ju bättre, för det gör oss ju alla till (oskyldiga)offer för en "grym Gud" som inte låter oss leva som vi vill. Men om vi istället talar om konsekvens av en felaktig livsstil, tror jag att vi kommer sanningen närmare, rent språkmässigt. Naturen har vissa inneboende lagar och ordningar, och bryter vi dessa för det med sig konsekvenser -enkel matematik.
  Kykan tiger. -Dock, som du sa, inte alla.Många kristna har under historien höjt sina röster med ord av varning, (redan profeterna i Gamla Testamentet talade många gånger för döva öron, med förödande konsekvenser för folket). Och utan stöd från de egna leden,förblindade av kapitalismens och konsumtionens "avgudar", och med den, av humansekulära strömningar, tillfogade löjesstämpeln i pannan har ingen lyssnat på kyrkans "olycksprofeter". "Intet nytt under solen" som sagt. Men din tilltro till den kristna rörelsens inflytande ser jag som otroligt uppmuntrande och hoppas, som du, att den kristna rörelsen som enhet reser sig upp med det mandat man borde tillskriva sig själv, och talar ut i dessa, och även andra, frågor med en större skärpa och tydlighet än tidigare.
  //Susanne

  SvaraRadera
 14. Birger biter till igen!
  Schlaug.se gör blogglivet värt att leva och jag hoppas debatten lever vidare.

  SvaraRadera
 15. Susanne och Monica! Tack för kommentarer.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.