torsdag 23 mars 2023

Varför, varför, varför...???


Vad har jag sökt på sociala medier för att numera översvämmas av reklam på temat BALLONGMAGE, UPPBLÅST, GASIG och hur magen kommer i balans.

Vad är det frågan om? Har någon mikrofon hört mig släppa väder - jo, vi homo sapiens gör ju det (se nedan för lite fakta i frågan)... Anser något AI därute att mina skriverier är uppblåsta...? Skriver jag för mycket av den gas som heter koldioxid? 

Jag vet inte. 

Det är dessvärre missriktade reklampengar att rikta detta mot mig. Magen är i fin form. Kanske sprids reklamen över hela nätet - kanske försöker några läkemedelsbolag göra normalitet till något sjukt som bör behandlas och bli en vinstmaskin? 

Normalt för homo sapiens är att upp till ett par liter gas passerar rektum varje dygn (enligt en professor i gastroenterologi vid Uppsala Universitet). Detta sker med en frekvens på i genomsnitt tio gånger per dag - men upp till 25 gånger per dag räknas som normalt.

Tarmgas består till 99 procent av kväve, väte, metan och koldioxid. Metan och koldioxid är växthusgaser. Det sistnämnda vill de kossor jag känner påpeka som svar på att just kor anklagas för att vara klimatbovar.

Tänk vad felriktad reklam kan framkalla för inlägg på denna blogg...