fredag 24 mars 2023

Vet du om att...

 ... Sverige numera anser det strategiskt vara helt rimligt att först använda kärnvapen? Det är nämligen innehållet i det riksdagsbeslut som togs i veckan då en majoritet bestående av S, SD, M, KD, C och L godkände Natoansökan. I Natos strategi finns principen att kunna inleda ett kärnvapenkrig.

Från att varit ett land som i ett halvt sekel motverkat kärnvapen är vi nu ett av de länder som inte skriver på FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Mest arrogant i riksdagens plenisal var den förre försvarsministern Peter Hultqvist som demonstrativt vände sig bort från talarstolen när kritiker i form av miljöpartisten beskrev kärnvapenfrågan.

Plenisalen var i övrigt ganska tom, ett av det mest avgörande besluten debatterades i ett parlament där ledamöterna inte ens tog sig tid att medverka.

Den levande demokratin är inte så levande... Vilket även flera remissinstanser anser - bland annat har Utrikespolitiska institutet påtalat att konsekvenserna av medlemskapet inte har analyserats tillräckligt.

Hela riksdagsdebatten blev några notiser i medier. Samtidigt som vi bugar inför Erdoğan, kryper och krälar med en statsminister som slirar alltmer i frågor som rör rättssamhällets grunder.

Vi sitter verkligen på ett sluttande plan.