onsdag 29 juni 2022

Nato, Turkiet och pinsamheter

 Linus Hagström, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, analyserar Natodebatten i Sverige och kommer fram till samma analys av beslutunderlaget som jag skrev om för några veckor sedan. Han skriver här.

"Att gå med i Nato har framställts som en närmast teknokratisk och riskfri manöver. Det är ett exempel på hur säkerhetspolitikens inneboende osäkerhet underskattas eller döljs. Oförmågan att leva med osäkerhet bidrar till att vi just nu håller på att ge upp den strategiskt vaga linje som tidigare bidragit till avspänning,"

Kort sagt: Debatten har varit undermålig, liksom beslutsunderlaget. Så här skrev jag. 

Men vad gör det... nu har Sverige gjort de eftergifter som Erdoğan krävt. Och Sverige tappar delar av det som är rättsstat på köpet, som det ser ut. Vi sitter verkligen på det sluttande planet, men är rent generellt för lata och bekväma för att sätta oss in in frågan.

 Med "vi" menar jag de allra flesta som hellre planerar semestern och grillar en bit. Men kom inte och gnäll när det är försent...