tisdag 25 januari 2022

Stridsvagnar på Visbys gator och skräckpåstående i TokTok.... Lite sans och måtta, tack!

Från måndagens ledare:

"Ryssland har laddat upp militär vid gränsen till Ukraina och Sverige svarar med att ladda upp till försvar av Gotland. Logiken kan diskuteras. Men Högkvarteret och Försvarsdepartementet ville väl visa vad fan det är vi får för pengarna."

Ett annat stycke i ledaren:

"Det är illa som det är. Med upprustning, maktambitioner och jävelskap. Vi behöver inte hysterisk krigsretorik därtill – såväl den verbala som den mer praktiska utövningen av densamma slår ut allt vad hjärnkapacitet heter. När det på TikTok sprids budskap till skolbarn i Sverige om att landet är på väg att invaderas av ryssen är det i linje med den tankefigur som smugit sig in. Bilder skapas som – medvetet eller omedvetet – får tankarna att vandra i riktning mot att Nato-medlemskap nog skulle vara bra. Alla utnyttjar alla möjligheter för sina syften. Det gäller trollen i Kremls hägn såväl som i andra hägn.

En gång i tiden satt jag i riksdagens försvarsutskott, i Exportkontrollnämnden (som ger råd om vapenexport) och sedan i Krigsdelegationen (som ska utgöra en sorts miniriksdag om det blir krig). Så jag är luttrad. Under tystnadsplikt. Allt är inte vad det synes vara. Av en rad olika skäl. För det mesta högst relevanta. Ibland harmlösa. Stundom rent bedrägliga. Vad som är vad är ibland svårt att avgöra. 

Det vi behöver nu är sans och måtta. 

Även om sådant inte säljer så bra, inte får så många gillaklick, inte drar in så mycket reklampengar.

Det vi behöver nu är att..." 

Läs hela här.