fredag 28 januari 2022

Slutförvar - sossarna lever upp till sitt rykte.

Så levde då socialdemokraterna upp till sitt rykte... och kunde skicka fram en miljö-och klimatminister
som aldrig tidigare haft något att säga om vare sig miljö eller klimat.

Hon berättade att regeringen gett godkänt för slutförvar av kärnavfall.

Jag har några anteckning från ett seminarium – om kärnavfall och etik – som hölls i slutet av 80-talet.  En av talarna var biskop Martin Lönnebo. Han ska enligt mina anteckningar sagt: 

”Stor skuld, som är svår eller omöjlig att gottgöra brukar man söka att bortförklara. Det är den enklaste metoden.”

Han menade att gottgörelse borde vara avklarad innan absolution (syndens förlåtelse) kan ges. Som icke-troende ansåg jag det vara värt att anteckna.

Engagemanget för följder av politiska beslut avtar uppenbarligen med tidsavståndet. När jag engagerade mig politiskt så hade jag föreställningen att långsiktighet handlar om tusentals, eller åtminstone hundratals, år. När jag hamnade i politiken och började läsa beslutsunderlag så förstod jag att långsiktighet i den världen snarare handlade om en mandatperiod, möjligen två. 

Nu har vi avfallet och paniken är uppenbar och orden om att ”bästa metod ska användas” för att på ”bästa plats” slutförvara kärnavfallet ”helt säkert” är bara smink. Det är meningslösa ord med tanke på tidsperspektiv som innefattar istider, förändrad artsammansättning och förändrade värderingar.

I själva verket är det så att den grundläggande principen för kärnkraftens hantering bygger på en orimlighet. Principen har formulerats så här: ”Inga bördor ska överflyttas på kommande generationer.” Detta omfattar också att ”ekonomiska medel” ska ställas till förfogande för hela den ”slutgiltiga hanteringen”, allt enligt det som blev kärntekniklagen. Smink!

Etik? Moral? Hur mycket ska vi låtsas? 

En del vill att vi ska låtsas att vi har hittat ett ”slutförvar” – till och med begreppet är ju nonsens.

När högerblocket nu står på barrikaderna med plakat för att tvinga fram beslut om ”slutförvar” så är det stilenligt för de som ideologiskt vilar på egoismens evangelium. Vi som nu lever ska ta för oss på kommande generationers bekostnad. När högerblocket vill etikettera kärnkraft som ”hållbar” bygger det på samma nu-generation-egoism. En gång i tiden hävdade Kristdemokraterna att kärnkraften var ett hot mot skapelsen… men det var innan det partiet ansåg girighet och mångleri vara guds gåva. 

Vad var det han sa? Biskopen. Jo: ”Stor skuld, som är svår eller omöjlig att gottgöra brukar man söka att bortförklara. Det är den enklaste metoden.”  Han menade också att gottgörelse borde vara avklarad innan absolution kan ges. Som icke-troende ansåg jag det vara värt att anteckna. I versaler.

Hade det stoppats om Per Bolund varit kvar som miljö- och klimatminister? Han hävdar att han inte skulle säga ja. Det är möjligt. Men i regeringen hade han blivit överkörd och - det är min övertygelse - försvarat beslutet med att "det inte är MP som ensamt bestämmer och i riksdagen finns en majoritet som tycker annorlunda".