lördag 29 januari 2022

Lars Ingelstam recenserar

Finns t ex på Bokus här.
När någon vars böcker finns på min hedersbokhylla recenserar min nya bok känns det extra bra. 

Här professor emeritus Lars Ingelstam som bland annat under många år var ledare för Sekretariatet för framtidsstudier.

"Det händer att politiker när de lämnar sina uppdrag visar sig som överraskande frispråkiga, radikala och vidsynta. Så är det inte med Birger Schlaug. Han har nämligen varit frispråkig, radikal och vidynt hela tiden.

Birger Schlaug skriver bra, Forskare skrivet på ett visst sätt, politiska ledarskribenter på ett annat. Schlaugs prosa är annorlunda: direkt och uppfordrande. Snärtiga sammanfattningar med tydlig udd. Ofta ironi men inga illasinnade personangrepp.

Vart och ett av de 25 kapitlen inleds med ett citat från Elin Wägner. Det är inte någon sort dekoration utan får ange tonen i hela kapitlet. Schlaug kan sin Wägner..."