torsdag 27 januari 2022

27 januari: Förintelsens minnesdag.

Att stå upp.
Civilisation, kallas det européer anser sig levt länge i. Hur kunde Förintelsen uppstå mitt i en civilisation? 

Det var, inte minst, civilisationens byråkrati och dess rutiner som möjliggjorde folkmordet. Plikten att vara en god byråkrat, att sköta sitt arbete, gjorde att det blev möjligt. 

Hade människor som inte varit underställda vare sig byråkratins rutiner eller kollektivets grupptryck kunnat delta i folkmordet? 

Jag tror inte det. Rasismen överlever genom att grupper, i vilket individens egna ansvar och den egna tankeförmågan underställs gruppkollektivet, söker identitet via hot och hat istället för genom kunskap.


Det är inte individer som är farliga för samhället, det är än mindre de starka och trygga individerna som hotar. Det är de som låter sig styras utan egna reflektioner som är farliga - oavsett om det sker under gruppens tryck eller under byråkratins.