lördag 16 oktober 2021

Klimatfrågan får inte underställas ÖB som genom sitt veto skapar konflikter på landsbygden


Utdrag ur krönikan:

Dessvärre skapar militären – genom sin rigida och prestigemässiga, inställning – konflikt mellan klimatmålen och människor på landsbygden. Genom att man stoppar havsbaserad vindkraft ökar nämligen trycket på att bygga vindkraft på landsbygden också där den inte är välkommen. Protesterna är många. Och begripliga. Klimatpolitik blir till hot.
 
För några år sedan stoppade Försvarsmakten 700 vindkraftverk i Hanöbukten efter åtta års förberedelser. Därefter stoppade man ytterligare en vindkraftpark i området. Totalt skulle dessa två parker gett el till 1 200 000 hushåll. Betydligt mer än vad kärnkraftverket i Barsebäck gav.
 
Senast idag ska Försvarsmakten än en gång rapportera till Regeringskansliet om sin inställning. Fortsätter ÖB som hittills bör regeringen – som ju ändå definierar sig som delvis grön – se till att det blir en annan ordning. Klimatfrågan kan inte underställas ÖB.
 
Läs hela krönikan här.