måndag 3 maj 2021

Nja... ogillar det som retoriskt kan kallas programledardiktatur...


Det är naturligtvis illa. Att som politiskt djur inte se färdigt partiledardebatten i SVT:s  Agenda igår. Men jag klarar det inte. Jag går upp i limningen, kan inte sitta still, debattformen är så in i h-e korkad om väljare ska tas på allvar. De utformas för slagordsdebatt i stackato, inte för samtal. Dessutom blir det fel att det bara är programledarna som avgör vad som skall debatteras. Nya ämnen försvinner, ideologiska grundbultar hos partierna blir osynliga, de som vill väcka debatt i en fråga som just det partiet ansett försvunnit har inte en chans. Det har på något sätt blivit någon form av det som retoriskt och med viss överdrift skulle kunna kallas programledardiktatur...

Partierna borde ges större inflytande att i de stora tevedebatterna.

Hur som helst, såg första delen av debatten igår. Klimatavsnittet var frikopplat från bred miljöanalys, det är som om de absolut inte vill förstå att miljökollaps kan ske klimatsmart. Klimatfrågan har kommit att likställas, för väldigt många, med miljöfrågan generellt. Till och med miljöpartiets språkrör låter så ibland.

Klimatdebatten lät som om vi skulle kunna leva med ständigt ökande produktion och konsumtion utan ständigt ökande katastrofal påverkan på skogar, hav och biologisk mångfald - och utan ökande uttag av ändliga naturresurser som till stor del mals ner till molekylsopor som påverkar våra och andra arters livsmöjligheter såväl i ett kortare som i ett längre tidsperspektiv.

Och i debatten om våld mot närstående: hur svårt kan det vara att både konstatera att att våld i nära relationer faktiskt var större på 70-talet (påpekades av Annie Lööf helt riktigt) än idag och erkänna att invandrade nu är "överrepresenterade" i dylika brott. Åkesson tycks blind för det förstnämnda - det passar ju inte hans retorik - och andra tycks ha svårt att tala om det senare. Alla verkar blinda på ett av ögonen.

Så talades det också om mansrollens betydelse. Bra! Men sent. Minns mycket väl hur jag fick ironiska kommentarer av politiker från andra partier när jag inför valrörelsen 1998 åkte runt och talade om just mansrollen, hur destruktiv den var.

För övrigt är dueller mellan två - programledarna sätter ihop vilka som skall duellera - ett oerhört korkat sätt att fördumma debatten. Vilket inte minst blir följden av själva tesen om "duell" och under den löjligt korta tidsrymd som detta skall ske där just ingenting annat än ytligheter oftast sägs.