fredag 16 april 2021

Att skruva åt...

Ur veckans krönika: "Låt oss säga att Syre och SVT:s Uppdrag granskning får tips om att Nato fört in kärnvapenbestyckade fartyg i svenska hamnar som del av en av de allt vanligare övningarna som Sverige har med USA och andra länder i Nato. Eftersom värdlandsavtalet med Nato redan tvingat fram att svensk lagstiftning förbjuder Sverige att granska vad Nato och Natopersonal för in i landet så har svenska myndigheter inte en susning.
När journalister ställer frågor till högsta befäl för Natos trupper får de till svar att Nato aldrig berättar om de har kärnvapen eller inte i sina övningar. Den svenska regeringen meddelar i sin tur att man inte har anledning att tro att kärnvapen förts in i landet eftersom det skulle vara mot svenska regeringens vilja.
Syre avslöjar handlingar som visar att kärnvapenbestyckade robotar utplacerats på Gotland som del i övningen. Dagarna efter följer SVT upp med ytterligare avslöjanden som bevisar riktigheten i Syres avslöjande.
Med den nya lag som kan bli följden av ett förslag som Utlandsspioneriutredningen lagt – och som riksdagen snart ska behandla – kan såväl journalister som ansvariga utgivare vid Syre och SVT komma att dömas till åtta års fängelse. Man har nämligen skadat Sveriges relation med länder eller organisationer vi har militärt samarbete med. Så ser utredningsförslaget ut."
Ett annat avsnitt ur krönikan:
"Regeringen har ändrat en del, mildrat, inför det att förslag skickats till lagrådet för prövning. Vad högeroppositionen i riksdagen kommer att göra är oklart. Att Liberalerna och Centerpartiet skulle haka på förslag från M och KD i denna fråga är allt annat än uteslutet. Det går säkert att hitta några rationella argument för det som föreslås i Utlandsspioneriutredningen. Det kan säkert uppfattas som harmlöst eller rationellt att binda Sverige allt närmare en militärallians som Nato. Visst.
Men ser man den helhetsbild som växer fram i en tid av ökande krigsretorik och upphetsad försvarsdebatt så finns anledning att faktiskt bli djupt orolig över vad som händer med det som vi säger att vi ska försvara med alla dessa åtgärder: demokratin."

Läs hela krönikan i Syre genom att klicka på bilden - jag funderar även på vad som händer när SVT blir en del av det återinrättade psykologiska försvaret. Kan Uppdrag Granskning då avslöja sådant - t ex krigsbrott - som genomförs av t ex USA i Syrien? Att avslöja vad Ryssland gör är däremot okej eftersom något militär samarbete mellan Sverige och Ryssland inte förekommer. Är det här verkligen bra?

Läs hela krönikan här: