lördag 17 april 2021

Förbjuda förnekelse?

Först ska jag citera en recension av min nya bok, så att inte någon missuppfattar varför jag fortsätter som jag gör... "En av de starkaste antifascistiska böcker, som täcker hela samhällsfältet, jag läst på årtionden!" 

Så till det någon, som så önskar, säkert kan misstolka: Regeringens förslag om att förbjuda förnekelse av Förintelsen är korkat, kontraproduktivt och hör inte hemma i en demokratisk samhällsmodell. 

Det är inte varje gång jag håller med DN:s ledare, men visst är det så här: "Det är inte politikers och polisers ansvar att se till att dåliga idéer inte lever kvar, det är en uppgift för forskare, samhällsdebattörer och oss alla. Dumhet och ondska går inte att lagstifta bort. Det är rimligt att göra allt för att förinta förnekelsen, men det ska inte ske med åklagare."

Nej, naturligtvis inte. Om en domstol finner att de som förnekar förintelsen ägnar sig åt aggressiv rasism kan de redan idag bli fällda i domstolar. Det är i linje med hur "yttrandefrihetens fader" - John Stuart Mill - menade att yttrandefriheten måste ha sina begränsningar i så måtta att hetsande till det som kan bli våld inte ryms inom friheten. 

Morgan Johansson, justitieministern, påpekar att de sista vittnena till nazismens vansinnestid går ur tiden och att berättelserna om hur det var måste föras vidare till varje ny generation. Så är det. Men det är inte samma sak som att dra de som förnekar historien skall dras inför domstol. Och bli någon sorts martyrer på kuppen. Som sagt: hela förslaget är inte bara korkat utan också kontraproduktivt. Hur Miljöpartiets språkrör och statsråd kunnat ställa sig bakom förslaget kan jag inte förstå. 

Nu ska sägas att i länder som Tyskland, Österrike, Belgien, Frankrike, Israel, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Tjeckien och Ungern är förnekande på olika sätt kriminaliserat. Andra stater har valt att inte införa förbud. Hit hör Sverige, Danmark, Storbritannien, Italien och Spanien. Är rasismen och antisemitismen mindre i länder som infört förbud? Blir högerextremismen mindre av förbud? 

Mer relevant är att se till att Förintelsen inte av bekvämlighetsskäl hoppas över i skolors historieundervisning, uppenbarligen har påverkansförsök gjorts och det är otillständigt.

Nästan lika korkat som regeringens förslag om förbud var det av Svenska Akademien att försöka förbjuda nazister att rakt av citera svenska klassiker - Akademien förlorade i domstol och nazisterna jublar... Snacka om att bjuda på räkmackor! Dom ska inte ha några räkmackor. Inga mackor alls