onsdag 14 april 2021

Almega avslöjar sig

Till och med DN reagerar på Almega...
Ska barn till fattiga föräldrar ha rätt till lika bra skola som elever till rika föräldrar? Svaret är förstås ja. Men inte för Almega som är Sveriges största arbetsgivarorganisation inom tjänstesektorn. 

Denna illustra organisation gillar inte bara att vinster delas ut till ägarna av friskolor utan meddelar också, i ett remissvar på en ny skolutredning, följande: ”En svår etisk fråga är om elever till föräldrar som bidragit till att finansiera välfärden ska tvingas stå tillbaka för elever till föräldrar som inte bidragit till att finansiera välfärden, eller som till och med är en kostnad för välfärden”

De kommer fram till att det vore inte rätt. Trots att en likvärdig skola utgör ett givet mål i demokratin. Vilket till och med DN slår fast i en ovanligt nykter ledarartikel där Almegas rätt att få verka som expertinstans i statliga utredningar om skolan ifrågasätts.

Det som Almega skrev i sitt remissvar visar upp det nya Sverige. I linje med debatten om vem som skall får rösta i framtiden. Ska de fattiga och mindre begåvade ha kvar rösträtten? Frågan ställs av den amerikanske statsvetaren Jason Brennan i boken Against democracy. Den marknadsekonomiska tankesmedjan Timbro har låtit översätta den och gett ut den under namnet ”Efter demokratin – argument för ett nytt styrelseskick”. Ur Timbros hand är det tradition att en del äter utan att skämmas.

Tanken är att den som inte är kompetent när det gäller att förstå politiken bör hållas utanför rösträttslokalerna. Hen kan ju rösta på ett sätt som skadar samhället, heter det. För att mjuka upp budskapet och ge det en air av solidaritet hävdas att de inkompetenta kan rösta på ett sätt som skadar de inkompetenta själva. Så av omsorg om illa drabbade bör rösträtten tas ifrån dem.