torsdag 14 januari 2021

Övervaka slakterier dygnet runt sju dagar i veckan!

Efter ett antal besök på slakterier - före, under och efter min tid som språkrör - är jag övertygad om att kameraövervakning är nödvändigt. Livsmedelsverket tillhör de som bör ha tillgång till materialet.

År 2003 lade för övrigt Gustav Fridolin en liknande motion om övervakning på slakterier, jag antar att MP fortsätter driva frågan. Här finns senaste bilderna på eländet i slakterier.

2017 lade riksdagsledamoten Sofia Arkelsten (M) en motion om att införa obligatorisk kameraövervakning på svenska slakterier. Riksdagen avslog motionen, men 2018 lade hennes moderatkollegor Annicka Engblom och Ulrika Heindorff fram ett liknande förslag igen.

Där beskrev Moderaterna vilka fördelarna med obligatorisk kameraövervakning på slakterier skulle vara: ”Med dokumentation kan man då säkerställa att hanteringen av slaktdjuren sker enligt fastställda, etiska regler. I kombination med en nolltolerans för överträdelser skulle detta kunna förbättra svenskt djurskydd och öka förtroendet för svensk livsmedelsproduktion.” I april 2019 avslogs detta.