onsdag 13 januari 2021

Det ingen vill höra talas om


När Folk och Försvar nu pågår kunde det ju vara sympatiskt om försvarsminister Hultqvist meddelade att de som dött under Försvarsmaktens övningar skall hedras på samma sätt som de som dött under FN-tjänst. Det är nästan 1000 som förlorat livet i svenska övningar.Men det ger väl fel bild, kan jag tro. 
 
I Flygvapnet är det alltså nästan 1000 flygare och medföljande från t ex FRA som dött när svenskt krigsflyg störtat i övningar. I Flygvapnets Minneshall på Östermalm i Stockholm finns minnestavlan med alla namn. Det är en märklig plats. Som få vill höra talas om. Under några årtionden omkom mer än var tionde flygare. Det är så makabert att få tror det innan de besökt Minneshallen.
 
Det var ofta unga män från Norrland och som levde under fattiga förhållanden som sökte att bli så kallade fältflygare. Drygt tio procent av flygarna dog när planen störtade, kraschade eller krockade. Men Saab fick sälja nya flygplan hela tiden för att ersätta de som kraschat. En god affär.

För besök i minneshallen för enstaka personer (upp till fem personer) erfordras ingen förhandsanmälan. Giltig legitimationshandling skall dock medföras. Besök medges alla dagar, anmälan i vaktlokalen Tre Vapen, Banérgatan 62. För grupper över fem personer erfordras förhandsanmälan med angivande av personnummer, att skickas till flygstaben i Uppsala via e-post till, susann.bergstrom@mil.se, minst tio dagar innan besöket avses äga rum. Hälsa från mig...