lördag 17 oktober 2020

Steg för steg - som ger framtidstro??


"Försvarsminister Peter Hultqvist (S) dök upp i Rapport och meddelade lite förnumstigt att viss regionalpolitisk hänsyn tagits vid beslut om lokalisering av nya regementen. Men den största orsaken till att regeringen tillför 27 miljarder till militären de närmaste åren har med Nato att göra. Försvarsminister Hultqvist berättade nämligen, vilket kanske inte riktigt var meningen, att huvudsyftet med satsningen på flera nya regementen (Sollefteå och Falun) är att skydda transportvägar in i Sverige från Natos bas i Trondheim. Det är där den amerikanska marinkåren förvarar krigsmateriel.

Att trygga transportvägar genom Sverige är en del av det så kallade värdlandsavtal som Sverige, utan större politisk debatt, skrivit med Nato. Nato ska kunna verka i Sverige om regeringen – riksdagsbeslut behövs inte – bjuder in dess militära styrkor. 

Eftersom kärnvapen ingår i Natos strategi så har Sverige hotats av repressalier om regeringen skriver på FN-deklarationen om kärnvapenförbud. Så Sverige har inte gjort det."

Läs hela krönikan här där jag skriver om kommunpolitiker som får framtidstro när krigsretoriken ökar.