söndag 18 oktober 2020

Om att stå upp för värderingar


"Må ett nytt kvinnligt språkrör ha modet och kraften att rakryggad stå upp! Det vore klädsamt, inte minst med tanke på att hela den gröna idén solkats genom att en språkrörskandidat sprungit Nato-nära Atlantic Councils ärende och – som ”hemlig källa” – inför en av deras rapporter beskyllt partikamrater som stått för fredsrörelsens värderingar för att vara säkerhetsrisker. Så historielöst och ogrönt!

En bön till det kommande språkröret: Återupprätta De gröna i fredsfrågan! Var så säker, du har medlemmar och sympatisörer med dig. Och se gärna till att det inte behövs en despot i Ryssland för att ge krisande kommuner framtidstro."

Läs hela krönikan här.