fredag 4 september 2020

Se upp för politiska uttalanden...

Jag är lite bekymrad över hur en del politiker (medvetet??) misstolkat SCB:s siffror över Sveriges "utsläpp" av koldioxid för årets första kvartal. Jämfört med samma kvartal i fjol, minskade utsläppen med 8,1 procent enligt de siffror som ännu är preliminära.

Beror inte minst på ökande skattesatser på fossila bränslen. (Och mild vinter förstås, Corona hade däremot inte slagit till än). Och samma kvartal ökad BNP med 0,4 procent mot kvartalet innan. Glada politiker tar åt sig äran. Till och med i smått hysteriskt uppskruvad video.
 
Det finns dock ett stort problem med statistiken. Den räknar inte med alla de utsläpp vi orsakar i verkligheten. Eller för att citera SvD (sic!): 
 
"När vi köper något på Wish, när vi flyger till London, när vi investerar i fonder som i sin tur investerar i oljebolag, eller när barnens skola köper danskt griskött – allt detta missar den svenska statistiken. Och det är mycket. Hela 58 procent av de utsläpp vi orsakar sker i utlandet, enligt Naturvårdsverket, och bokförs därför inte på vårt konto utan på någon annans.
 
Och om man räknar med de där 58 procenten i den svenska statistiken blir bilden en annan. De konsumtionsbaserade utsläppen, som de kallas, ökar nämligen i ungefär samma takt som ekonomin. Frikopplingen är borta."
 
Visst är det lite lattjo att SvD (oberoende moderat) orkar med att tydligt säga som det är, medan det finns klara tendenser till slirande hos de som vill ta åt sig större ära än de förtjänar.
 
Statistiken innebär alltså att om vi blir tillräckligt rika att byta ut mopedresan till faster Sara i grannbyn mot en Thailandsresa så minskar våra utsläpp... Och lägger vi ner jordbruket än mer och köper in köttet från Polen och Danmark så minskar utsläppen. Så se upp med statistiken och hur den används i politisk retorik! 
 
Och ni, kära medlemmar i olika partier, se upp så ni inte används av partiledningar som verktyg för att föra ut tvivelaktig - eller rent av falsk - information.
 
Det finns en fara när politiker målar upp klimatbilder som är bättre än de är. Vilket leder till att människor tror att vi är på väg att lösa klimatkrisen för vår del. Vilket inte stämmer. I Sverige släpper ut ca 8 gånger så mycket som vi får för att inte längre påverka klimatet negativt. 
 
Målningen av Hugo Salmson. Finns på Nationalmuseum. Utan pratbubbla.