måndag 4 maj 2020

De blundar med ena ögat...

Lägg till bildtext
"Den liberala samhällsmodellen är till stora delar värd att älska. Jag gör det. Yttrandefrihet, organisationsfrihet, pressfrihet, religionsfrihet. Allt detta utgör onekligen ett verkligt medborgarperspektiv. Men när liberalismens företrädare inte förstår skillnaden mellan frihet för människor och frihet för kapital så överger de medborgarperspektivet och ställer sig på marknadsperspektivets sida.

Liberaler har alltid försökt skydda frihetsrummet när staten försökt reducera medborgaren till undersåte. Men de blundar allt hårdare med sitt högra öga. De vill inte se hur kapitalets frihet reducerar medborgaren till undersåte. De tycks ha erbarmligt svårt att se hur den globaliserade sentida kapitalismen faktiskt urholkar demokratin, försätter människor i tvångssituationer och anonymiserar den reella makten. (Socialister i den hårda kärnan har alltid haft fäbless för att blunda med sitt vänstra öga, de vill inte se hur staten kunnat urholka demokratin och reducerat människan till undersåte).

Vi måste lära oss att skilja på frihet för fysiska personer och frihet för juridiska personer. Fysiska personer är människor av kött och blod. Juridiska personer är inte av kött och blod, de har inte ens ett hjärta som slår." Citat ur Vad ska vi ha samhället till? Utkommer 17 maj.