onsdag 1 april 2020

Inträder som hovmarskalk

Lite snopet är det. Men Corona har ställt till det i hovstaterna. Jag har, efter att noga övervägt det, tackat ja till att bli förste hovmarskalk. I första hand gäller det året ut.

Jag kommer att ägna mig åt de ärofyllda, och synnerligen viktiga uppgifter, som åligger chefen för den inre administrationen vid konungens hovstat, det vill säga förbereda och ansvara för kungafamiljens offentliga framträdanden i vårt land såväl som i främmande land. Ämbetet ansvarar även för högtidliga audienser, officiella middagar, jubileer, inofficiella tillställningar mm.

Mina närmaste medarbetare kommer att bli hovstallmästare Ulf Gunnersned, statsfru Anna
Hamilton, andre hovmarskalk Sven Trolle von Gyllenspetz samt kunungslige ståthållaren Victor Ankarkrona.

Jag har för avsikt att sälja ut hovets samtliga fossildrivna limousiner och vräkiga båtar för att istället införskaffa ett smärre antal miljövänliga vätgasdrivna bilar samt en roddeka. Den sistnämnda i akt och mening att såväl gynna miljön som konungens hälsa.

Vidare - vad gäller släkten Bernadottes väl och ve - ingår i uppdraget att upplösa det konungsliga s.k paktum som upprättades mellan Karl XIV Johan (Jean Baptiste Bernadotte) och svenska folket. Med anledning av den kompetens jag erhållit som styrelseledamot i republikanska föreningen inträder jag i tjänsten som första hovmarskalk från och med 1 april 2020.

PS! Tidigare statsminister Göran Persson kommer den 1 juli att tillträda som förste trädgårds- och skogsmästare med uppgift att handha blomsterarrangemangen vid drottningens traditionella tebjudning som årligen inträffar 1 maj. Göran Persson har tackat ja till tjänsten för att därmed legitimt kunna undslippa socialdemokraternas traditionella första majfirande.