torsdag 2 april 2020

Kurvor, spärrvitmossa och globalisering...

"Sårbarheten har funnits länge nu. Och den helt övervägande politiska färgskalans företrädare har skapat den alldeles själva genom att flina åt begrepp som självtillit, rimlig självförsörjning och robust samhällsbygge. Jag såg flinen under mina år som politiker. Naiviteten blev modern. "

Om detta skriver jag i veckans krönika i Syre. Finns här: 


Klicka på bilden för att läsa krönikan.
Folkhälsomyndigheten beskrivs för fem år sedan hur den hållbara kurvan ska kunna hållas så att  sjukvården inte ska krascha. Det som skrivs är tydligt, klart och egentligen självklart – det är bara det att ingen jävel brytt sig:
”För att landsting och kommuner ska vara bättre rustade inför en pandemi krävs att de bygger upp lager av förbrukningsmaterial. Som arbetsgivare har både landsting och kommuner ansvar både vad gäller skyddsutrustning för personal och för katastrofmedicinsk beredskap. Det är angeläget att lyfta denna fråga inom landsting och kommuner och att engagera upphandlingsenheterna i detta arbete.”
Under de fem år som gått har just-in-time-ideologin – som en del av kortsiktighetens förbannelse – snarast lett till motsatsen. Allt mer av skyddsutrustning, provtagningsmateriel och läkemedel läggs ut på globala marknadsaktörer som vårt samhälle inte har ett dyft kontroll över.
Hela krönikan här. Där får du också veta hur det är med spärrvitmossa...