söndag 15 december 2019

Om att mäta

Bertil kan rabbla upp exakt hur höga de 25 högsta bergen i Sverige är. Kunskapen har känts stabil. Och småkul, om än tjatig, för fester som blivit lite blöta.

Nu har Bertils värld rasat. Det visar sig att siffrorna är felaktiga. Nya mätningar har nämligen gjorts. Av Lantmäteriet. Med laser. Så det är bara att lära om.

Egentligen är det förstås också en fråga om vad man mäter. Vanligen mäts avståndet från den genomsnittliga havsytan till bergets topp. Man kan också mäta från bergets fot till dess topp. Eller från jordens medelpunkt till toppen. Mount Everest är bara världens högsta berg om man mäter på det förstnämnda sättet.

Det här med vad man mäter är såväl en filosofisk som reellt praktiskt fråga. Det handlar om vilken världsbild man har, vilka normer som gäller, vad som enklast kan mätas. Så är det med berg. Så är det med...

Resten finns om du klickar här: https://www.etc.se/…/fraga-inte-hur-vi-far-maximal-tillvaxt…