lördag 14 december 2019

Valsystemet fixade det åt Boris Johnson

Med demokratiskt valsystem, det vill säga proportionellt med utjämningsmandat som i Sverige, hade förmodligen Corbyn blivit premiärminister. Labour och Liberalerna fick nämligen fler röster än Johnson och därmed kunnat bilda regering. De så kallade enmansvalkretsarna slår snett.

En gång i tiden vädrade Ingvar Carlsson (S) att den brittiska modellen borde införas i Sverige också. Förmodligen i hopp om att S alltid skulle bli störst i de flesta valkretsarna. Som opinionen i Sverige ser ut nu hade det snarast gynnat SD...


Förre statsministern Ingvar Carlsson vill att Sverige får ett valsystem med majoritetsval. Statsvetare skeptisk Statsvetarprofessorn Ulf Bjereld, som är partikamrat med Ingvar Carlsson, ser inga förutsättningar för en ändring av valsystemet. 
– Ett införande av majoritetsval skulle främja framväxandet av ett tvåpartisystem. Med två dominerande partier skulle många viktiga intressen och värderingar bli utan representation. Majoritetsval riskerar därför att leda till ett system där centrala åsiktsriktningar inte blir representerade, vilket i sin tur kan minska medborgarnas tilltro till politiken och till det demokratiska systemet, säger han.