tisdag 3 september 2019

Färre ser mening med jobbet....

Människor mår bättre om de har ett sammanhang att leva i, att ha en roll att spela. Därav ökar mångas livskvalitet om det har ett jobb att gå till. Jobben bör i möjligaste mån delas om fler skall kunna känna ökad livskvalitet. På samma sätt som många behöver mer fri tid för att känna livskvalitet.

Att trivas på jobbet är viktigt, att känna att jobbet är meningsfullt är givetvis grundläggande. Allt färre människor upplever att jobbet är meningsfullt, enligt jobbhälsoindex 2019. Fler än var tionde anser att jobbet är meninglöst. Mer än en fjärdedel känner psykiskt obehag flera gånger i veckan inför att gå till sitt jobb. Säger det något om hur vi organiserar samhället? Skulle tro det!
Hela rapporten finns här.