onsdag 4 september 2019

"Borgarstatens trälar - och kommunistpartiets trälar..."


"Arbetarmassorna, ihopträngda i fabriken, organiseras som soldater. De ställs som meniga industrisoldater under uppsikt av en fullständig hierarki med underofficerare och officerare. De är inte bara politikerklassens, kommunistpartiets trälar, utan de trälbinds också dagligen och stundligen av maskinen, förmannen och framför allt av den ägande staten. Denna despoti är så mycket småaktigare, förhatligare och bittrare ju öppnare den proklamerar vinsten som sitt mål."

Ovanstående beskriver de värsta industrierna i Kina, varifrån vi som konsumerar njuter av frukterna... billiga varor och ständigt alltmer hetsiga flöden.

Men, vänta nu lite! Beskrivningen ovan är bara en lätt omarbetning av Kommunistiska manifestet (1848) av Marx och Engels.

Bara några få ord är utbytta: "politikerklassen" istället för borgarklassen, "kommunistpartiets trälar" istället för borgarstatens trälar och "den ägande staten" istället för "den enskilde borgerlige fabrikanten". 

Tycker vi skall lära oss något av detta.Rovdrift på människor är inget nytt. Vad händer när robotiseringen tar över allt mer - och vinsterna odelat kan gå till ägarna? Marx proletär. Kapitalets prekariat. 

Medelklassen bör nog också se upp, snart är det dess tur om systemen inte görs om. Vilket vare sig röda, blå eller gröna i svensk riksdag verkar vara intresserade av. De petar i bladverket medan stammen sakta ruttnar och allt vad välfärdssamhälle heter hotas i grunden.