torsdag 29 augusti 2019

"Det ska vi resonera om..."

"Den ”rena skogen” blir ett problem om vi ökar uttagen. Vi har tio år på oss att halvera de totala utsläppen. När Anders Wickman, Göran Berndes, Mattias Goldmann och Filip Johnsson med flera skriver att klimatkrisen är mycket längre bort än tio år, snarare 40 (vilket alltså gör att nedhuggna träd hinner kompenseras) så vet de att de har fel. Hur fint samhället än ställer om om 30 år betyder inget om klimatkrisen får skena inom tio år."

Det skriver Johan Ehrenberg, och dessvärre har han rätt.

Biobränslen kunde, när vi började debatten på 80-talet, mycket väl anses vara koldioxidneutrala eftersom vi hade tid på oss att minska utsläppen och nyplanterade träd hunnit växa upp och lagra lika mycket som de som huggits ner. Nu har vi inte alla dessa år på oss om vi skall nå målen.