fredag 30 augusti 2019

"Klimatförnekare" fungerar som nyttiga idioter för demokratins avskaffande

Vi lever på krita. Skuldsanering behövs.
De ekologiska fotavtrycken fortsätter att öka. Vi lever alltmer på ett sätt som kräver mer än vad planeten klarar av i bemärkelsen få fram resurser och absorbera våra utsläpp. År för år skapar vi en ökande skuld.  Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas drygt 4 planeter.

De klimatrelaterade utsläppen ökar dessutom år efter år trots den debatt på pågått i över 30 år. Det var då forskarsamhället började bulta på politikers och näringslivs dörrar för att få komma in och berätta.

Det tragikomiska är att de som slarvigt kallas "klimatförnekare" fått för sig att klimatkrisen är ett påhitt av politiker och "ekonomiska makthavare" - om de vore så kan man ju fråga hur det då kommer sig att det är just dessa som  sedan 30 år tillbaka motarbetat den nödvändiga omställningen bort från fossilsamhället. 

"Klimatförnekarna" brukar också hävda att dessa illbattingar hittat på klimatkrisen för att kunna införa en världsregering som utarmar demokratin. I själva verket stöttar klimatförnekarna de politiker och ekonomiska makthavare som vägrar ta forskningen på allvar. Och därmed försätts såväl planet som mänsklighet i en situation där just ropen på "starka män" och inskränkt demokrati kommer att öka. Panik kommer nämligen att uppstå då klimatförändringarna påverkar allt fler in på bara skinnet och flyktingströmmarna kommer att öka. 

Att reducera människans negativa påverkan på klimatet är att nu, innan det är alltför sent, skydda möjligheterna till demokrati. Klimatförändringar och miljöförstöring hotar  demokratin. De som motsätter sig omställning utgör demokratins dödgrävare.

Den gröna parlamentariska rörelsen bildades bland annat för att förhindra den ekofascism som kan bli följden när miljöförstöringen gått för långt. 

Klimatförnekarna fungerar som nyttiga idioter för de som vill avveckla demokratin. De krattar för bruna krafter. På liknande sätt som de politiker som låter kommunerna ta kostnaden för flyktingar - och därmed ställer akuta kostnader för dessa mot pengar till skola och äldrevård - krattar för de bruna krafter som ser demokratin som en parentes. Partier som försvarat rätten för människor på flykt att få en fristad på det sätt som skedde 2015 borde också begripa att det måste vara staten, inte enskilda kommuner som tagit ansvar för strömmen av människor på flykt, som skall stå för kostnaden för de som inte kan försörja sig själva.