fredag 24 maj 2019

Idag för 100 år sedan togs fösta beslutet om klassröstning för såväl kvinnor som män

Den 24 maj 1919 klubbade riksdagen igenom det första av de två grundlagsändringsbeslut som krävdes för att kvinnor som inte uppbar socialbidrag eller var romer skulle få rösträtt. De som uppbar socialbidrag fick rösträtt 1945 och de som var romer fick rösträtt 1959. Det var främst ensamstående mödrar som uppbar socialbidrag. Likt förbannat sprider medier och förstås socialdemokratiska och liberala ledarsidor - och till och med riksdagen - myten om att vi för hundra år sedan gjorde något som vi inte alls gjorde. Socialdemokrater och liberaler, som tar på sig äran över "allmän och lika rösträtt" ges falsk gloria. I själva verket infördes klassröstning, med rasistiska undertoner, för kvinnor på samma sätt som för män. Här sprids historieförfalskningen från riksdagens hemsida: