fredag 25 januari 2019

Spöket som så lätt får liv

Det började med Aristoteles. Det var nämligen han som formulerade den hierarkiska trappan på vilken vi började rangordna livsformer, med europén överst. Helst av manligt kön förstås. Därunder rankades olika folkslag. De som kom längst ner hamnade i gråzonen mellan människor och andra livsformer.
Skapelsens krona, som det så vackert heter, var under århundraden inte människan i sig, utan den vita mannen. Europén. Den vite kristne mannen ger sig ut i världen för att, som det så vackert heter, civilisera folk. Kolonisering och slavhandel räknades som del av civiliseringen.
Inom humanekologin beskrivs ibland människan som ett klassificerande djur, vars hjärna har en fäbless för att sortera och rangordna. Allt för att skapa någon sorts ordning och struktur på ett energisnålt sätt. Eftersom rasismen inte bara bygger på okunskap utan också på hjärnans fäbless för lättja och rangordning så ligger den som ett spöke över de flesta samhällen. Det behövs inte mycket för att spöket ska få liv.
Läs hela krönikan här.