onsdag 16 januari 2019

Efter Folk och Försvar krävs nog lite sans och måtta...


Den som följt rapportering från Folk och försvar i Sälen kan få ett väldigt konstigt intryck av den militära hotbilden. Upprustningsivrarna - som vill att 8 procent av statens utgifter skall användas till försvaret, militära vapenköp, fler brigader etc - målar militära hotbilder vars argumentationskedja är synnerligen svag. Hotet mot vår demokrati är av helt annan art: sårbarheten.