söndag 30 december 2018

Nyårsfundering...

Även den som kan stiga högst eller nå djupast är till sist bunden till jorden, beroende av det tunna ytskikt som omsveper den, liksom huden omsveper människokroppen. Men hur har vi vårdat denna jordens hud? Det är den fråga som kommer att bli den viktigaste av alla frågor i framtiden.”
Elin Wägner, nsyårstal 1943