torsdag 20 december 2018

M, KD och gladast av alla är SD - nu smälter isen

Så har jag då hört riksdagsdebatt om den M-KD-SD budget som den rödgröna övergångsregeringen - liksom en kommande regering oavsett färg till stor del är bunden av - måste följa.

Debatten om miljö- och klimatpolitiken var rent av förfärande. SD var mest nöjda med alla neddragningar, moderaten verkade lätt generad och kristdemokraten var helt bakom flötet. Minskade anslag till skydd av skog, mindre hjälp till rovdjursstängsel, nästan förakt för biologisk mångfald, synen på skogen är industrialiserad (skog är virkesåkrar), stora nedskärningar i Naturvårdsverket, sänkta skatter på fossila bränslen, neddraget stöd för solceller. Häpnadsväckande! 

Och C och L lät det ske! Och gladast var Sverigedemokraten. Möjligen kan en ljuspunkt vara att Miljöpartiets ledning blivit upplyst om att klimatlagen - som man i pin iver att framställa som en stor klimatseger med retoriken att den "tvingar alla kommande regeringar att följa" och att "ta klimatet på allvar" - inte behöver betyda ett dyft.  Likt förbannat står man nu där och sörjer att en ny regering kan "slakta klimatpolitiken". Ja, just det.
Här hävdade Gustav att klimatlagen var juridiskt bindande - vilket M, KD och SD visar att den inte är... Suck.