onsdag 19 december 2018

Från Chalmers rapport om svenska befolkningens flygresor

Så här mycket koldioxid motsvarar en flygresa per person t/r i fullt flygplan. Ska vi klara klimatmålen ska vi bara släppa ut 1 ton per person och år. Likt förbannat ökar flygresandet - hur tänker man? Hela rapporten här.